nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
40/2014. (XII. 29.) NGM rendelet
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos szolgálati jogviszonyhoz, illetve rendészeti szakvizsgához kötött munkaköreiről, továbbá az alapfokú és középfokú szaktanfolyammal kapcsolatos egyes kérdésekről
2017-01-01
infinity
4

40/2014. (XII. 29.) NGM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos szolgálati jogviszonyhoz, illetve rendészeti szakvizsgához kötött munkaköreiről, továbbá az alapfokú és középfokú szaktanfolyammal kapcsolatos egyes kérdésekről

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82/A. § (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a 7. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Azokat a munkaköröket, amelyeket az ellátandó feladatok szolgálati jellegére tekintettel kizárólag pénzügyőr tölthet be, az 1. melléklet tartalmazza.

2. § Vezetői munkakör betöltéséhez a pénzügyőrnek rendészeti szakvizsgával kell rendelkeznie.

3. § (1)1 A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) 17/A. § (1a) bekezdése alkalmazásában az alapfokú szaktanfolyam végzettséggel egyenértékűnek kell tekinteni

a) a (3) bekezdés a) pontja szerinti,

b) a bűnügyi igazgatási szak és a rendészeti igazgatási szak bármely szakirányán megszerzett és

c) a bűnügyi munkakörcsoport munkaköreiben foglalkoztatottak esetében az a) és b) pontban foglaltakon túl a jogi szakokleveles adó- és vámnyomozó tanácsadó szakirányú továbbképzési szakon megszerzett

szakképzettséget.

(2) A NAV tv. 17/A. § (1a) bekezdése alkalmazásában az alapfokú szaktanfolyami végzettséggel egyenértékűnek kell tekinteni a Vám- és Pénzügyőrség Vám- és Pénzügyőri Iskolája által lebonyolított alapfokú szaktanfolyami végzettséget.

(3)2 A NAV tv. 17/A. § (1a) bekezdése alkalmazásában a középfokú szaktanfolyami végzettséggel egyenértékűnek kell tekinteni

a) a vámigazgatási szakon, illetve szakirányon, a jövedéki- és vámigazgatási szakirányon, a vám- és jövedéki igazgatási szakirányon,

b) a pénzügynyomozói szakirányon,

c) a bűnügyi munkakörcsoport munkaköreiben foglalkoztatottak esetében a bűnügyi igazgatási szak és a rendészeti igazgatási szak bármely szakirányán (kivéve biztonsági és katasztrófavédelmi szakirány), a jogi szakokleveles adó- és vámnyomozó tanácsadó szakirányú továbbképzési szakon

megszerzett szakképzettséget.

(4) A NAV tv. 17/A. § (1a) bekezdése alkalmazásában a középfokú szaktanfolyami végzettséggel egyenértékűnek kell tekinteni a Vám- és Pénzügyőrség Vám- és Pénzügyőri Iskolája által lebonyolított középfokú szaktanfolyami végzettséget.

4. §3 Nem áll fenn az alapfokú, illetve a középfokú szaktanfolyam elvégzésének kötelezettsége az alábbi munkakörök tekintetében:

a) beosztott zenész, zenész, kiemelt zenész, szólamvezető zenész, kiemelt szólamvezető zenész, valamint karmester munkakörben,

b) a Pénzügyőr Zenekar osztályvezető munkakörében,

c) segédnyomozó gyakornok, segédnyomozó, kiemelt segédnyomozó, szak segédnyomozó, nyomozó gyakornok, nyomozó, főnyomozó, kiemelt főnyomozó, valamint szakértő főnyomozó munkakörben, illetve vezetői munkakörben, amíg az érintett a munkaköri leírása alapján ezen munkakörökben bűnügyi támogató feladatkört ténylegesen ellát.

5. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

6. §4

1. melléklet a 40/2014. (XII. 29.) NGM rendelethez5

Kizárólag pénzügyőr által betölthető munkakörök

 

A

B

1.

munkakör megnevezése

besorolási osztály

2.

rendészeti szakreferens

I.

3.

szakoktató*

I.

4.

rendészeti kiemelt szakreferens

I.

5.

rendészeti szakértő referens

I.

6.

kiemelt szakoktató*

I.

7.

vám- és pénzügyőri referens

I.

8.

mobil-ellenőrzési referens

I.

9.

zenész

I.

10.

vám- és pénzügyőri kiemelt referens

I.

11.

mobil-ellenőrzési kiemelt referens

I.

12.

kiemelt zenész

I.

13.

vám- és pénzügyőri főreferens

I.

14.

mobil-ellenőrzési főreferens

I.

15.

nyomozó gyakornok**

I.

16.

nyomozó**

I.

17.

főnyomozó**

I.

18.

kiemelt főnyomozó**

I.

19.

szakértő főnyomozó**

I.

20.

bűnjelkezelő gyakornok

I.

21.

bűnjelkezelő

I.

22.

bűnjelkezelő szakreferens

I.

23.

bűnjelkezelő kiemelt szakreferens

I.

24.

bűnjelkezelő szakértő referens

I.

25.

szólamvezető zenész

I.

26.

oktató*

I.

27.

vám- és pénzügyőri kiemelt főreferens

I.

28.

mobil-ellenőrzési kiemelt főreferens

I.

29.

kiemelt szólamvezető zenész

I.

30.

főoktató*

I.

31.

karmester

I.

32.

kiemelt főoktató*

I.

33.

vám- és pénzügyőri ügyintéző

II.

34.

járőrtárs

II.

35.

őrzésvédelmi ügyintéző

II.

36.

vám- és pénzügyőri szakügyintéző

II.

37.

járőr

II.

38.

őrzésvédelmi szakügyintéző

II.

39.

vám- és pénzügyőri előadó

II.

40.

járőrvezető

II.

41.

őrzésvédelmi előadó

II.

42.

speciális bevetési járőr

II.

43.

vám- és pénzügyőri főelőadó

II.

44.

speciális bevetési járőrvezető

II.

45.

segédnyomozó gyakornok**

II.

46.

segédnyomozó**

II.

47.

kiemelt segédnyomozó**

II.

48.

szak segédnyomozó**

II.

49.

bűnügyi gyakornok

II.

50.

bűnügyi szakügyintéző

II.

51.

bűnügyi előadó

II.

52.

bűnügyi főelőadó

II.

53.

beosztott zenész

II.

54.

kiképző

II.

*    Ha vám- és pénzügyőri, bűnügyi vagy intézkedés-taktikai tantárgyakat oktat.

**    A 15–19. és a 45–48. sorokban felsorolt munkakörök a NAV tv. 17. § (2a) bekezdése alapján kormánytisztviselő pénzügyi nyomozóként csak kivételesen indokolt esetben – az állami adó- és vámhatóság vezetője által adott engedély alapján – foglalkoztatható.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!