nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet
a hulladékká vált gépjárművekről
2014-12-31
2014-12-31
1
Jogszabály

369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

a hulladékká vált gépjárművekről

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 14. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §1

2. Értelmező rendelkezések

2. §2

3. Az érintett gazdasági szereplők és a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályok

3. §3

4. A gyártó kötelezettségei

4–7. §4

5. A gyártó kötelezettségeinek átruházására és a közvetítő szervezetre vonatkozó szabályok

8–9. §5

6. A forgalmazóra vonatkozó szabályok

10. §6

7. A gépjármű tulajdonosára vonatkozó szabályok

11. §7

8. A hulladékká vált gépjármű szállítására vonatkozó szabályok

12. §8

9. A bontóra és a hulladékká vált gépjármű kezelésére vonatkozó szabályok

13–14. §9

10. A nyilvántartásra és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

15–17. §10

11. Hatósági tevékenységek, ellenőrzés, jogkövetkezmények

18–20. §11

12. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–20. §, a 22–23. §, a 25. §, és az 1–4. melléklet 2015. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 24. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

22–23. §12

24. §13

25. §14

26. § Nem lép hatályba az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 7. alcíme.

1. melléklet a 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez15

2. melléklet a 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez16

3. melléklet a 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez17

4. melléklet a 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez18

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!