nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
53/2014. (XII. 31.) NGM rendelet
az árfolyamgáttal és a forintra átváltással egyaránt érintett fogyasztói kölcsönszerződés futamidejének módosításáról
2015-02-01
2015-02-01
0

53/2014. (XII. 31.) NGM rendelet

az árfolyamgáttal és a forintra átváltással egyaránt érintett fogyasztói kölcsönszerződés futamidejének módosításáról

Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény 19. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 14. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet rendelkezései az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: forintosítási törvény) alapján forintra átváltott azon fogyasztói kölcsönszerződésekre terjednek ki, amely kölcsönek tekintetében – a forintra átváltás fordulónapján még fel nem mondott – gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés került megkötésre.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. BUBOR: budapesti bankközi kamatláb;

2. fordulónap: a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 6. § (5) bekezdése alapján megállapított időpont;

3. gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés: a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: árfolyamgát törvény) alapján megkötött hitelkeret-szerződés;

4. hiteladós: az a fogyasztó, akinek a pénzügyi intézménnyel kötött fogyasztói kölcsönszerződése vagy pénzügyi lízingszerződése a forintosítási törvény alapján forintra kerül átváltásra.

3. § (1) A pénzügyi intézmény a fogyasztói kölcsönszerződés futamidejének a forintosítási törvény 18. § (4) bekezdésében meghatározott módosulását azzal a feltételezéssel jogosult gyakorolni, hogy az árfolyamgát törvényben meghatározott, a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontjától számított hatvanadik hónapig a három hónapos BUBOR és a kamatfelár megegyezik a forintra átváltás fordulónapján alkalmazott három hónapos BUBOR-ral, továbbá a fogyasztó teljesíti törlesztési kötelezettségét.

(2) A forintosítási törvény 18. § (4) bekezdésében meghatározott módosulásnál nem kell figyelembe venni a forintosítási törvény 18. § (3) bekezdése alapján fennmaradt tartozást.

(3) Ha az (1) bekezdésben meghatározott módosulással nem biztosítható, hogy a fogyasztói kölcsönszerződés futamideje legfeljebb a hiteladós 75. életévének betöltéséig terjedjen, akkor a legkedvezőbb mértékű törlesztőrészlet elérése érdekében a futamidő – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a hiteladós 75. életévének betöltéséig hosszabbítható meg.

(4) A fogyasztói kölcsönszerződés futamideje csak akkor haladhatja meg a hiteladós 75. életévének betöltését, ha több hiteladós között van olyan, aki a futamidő alatt nem tölti be a 75. életévet.

4. § Ez a rendelet 2015. február 1-jén lép hatályba.

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!