nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
3/2015. (I. 28.) MvM rendelet
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarája közigazgatási feladatainak ellátására eljáró szerv kijelölésének a megszüntetéséről
2015-02-01
2015-03-29
2

3/2015. (I. 28.) MvM rendelet

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarája közigazgatási feladatainak ellátására eljáró szerv kijelölésének a megszüntetéséről1

A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 54. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, és a kihirdetését követő 60. napon hatályát veszti.

3. § (1) Az e rendelet hatálybalépését követő 8 napon belül a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara titkára a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarája titkárának jegyzőkönyvben rögzítve átadja az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő, a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: kamarai tv.) 42. § (1) bekezdés a) pontja és 42. § (5) bekezdése szerinti, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarájának illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek iratait, az iratok kezelésére vonatkozó jogszabályoknak megfelelő bontásban.

(2) Az e rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarája a kamarai tv. 39. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján dönt a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara által ideiglenes névjegyzékbe vett személyek kamarai tagságáról.

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!