nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1032/2015. (I. 30.) Korm. határozat
az építésüggyel kapcsolatos társadalompolitikai elképzelések megvalósítását célzó intézkedésekről
2015-01-30
infinity
1

1032/2015. (I. 30.) Korm. határozat

az építésüggyel kapcsolatos társadalompolitikai elképzelések megvalósítását célzó intézkedésekről

A Kormány

1. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy átfogó felülvizsgálatot követően, a lakossági építkezések sajátosságait kiemelten szem előtt tartva tegyen javaslatot az ügyintézés egyszerűsítésére és hatékonyabbá tételére az építésügyi igazgatás területén;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2015. június 30.

2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az igazságügyi miniszterrel együttműködve vizsgálja felül a tervező építészeti tevékenységének szerepét, jogait és kötelezettségeit, azok szükség szerinti tisztázása és egyértelműsítése érdekében;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

igazságügyi miniszter

Határidő: 2015. május 31.

3. felhívja az igazságügyi minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy vizsgálják meg a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre, illetve azok terveire vonatkozó rendelkezéseit, és – szükség esetén – tegyenek javaslatot a vonatkozó szerzői jogi szabályozás módosítására;

Felelős: igazságügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2015. május 31.

4. az építési beruházások nyomon követhetőségének érdekében felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködve – és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének bevonásával – dolgozza ki a közepes és nagy léptékű, közpénzből, illetve európai uniós forrásból megvalósuló építési beruházások előkészítésére és lebonyolítására vonatkozó egységes módszertani rendszert, továbbá az építési beruházások minőségének biztosítása érdekében vizsgálja felül a vonatkozó eljárási szabályokat;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2015. május 31.

5. felhívja az igazságügyi minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az építésügyi hatósági eljárásban az állami szerepvállalás erősítése céljából az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényjavaslat kidolgozása során vizsgálják meg az állami végrehajtás lehetőségét, annak szervezeti, végrehajtási és forráslehetőségeinek biztosításával;

Felelős: igazságügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2015. június 30.

6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az érintett miniszterekkel együttműködve – és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének bevonásával –

a) dolgozza ki az egyablakos e-építésügy részletes koncepcióját és megvalósításának költség- és ütemtervét, valamint

b) vizsgálja meg a kivitelezés átlátható egységes nyomon követésének feltételeit, és tegyen javaslatot a szabályozás módosítására, továbbá a kapcsolódó fejlesztések megvalósításának költségvetésére és ütemtervére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2015. június 30.

7. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az érintett miniszterekkel együttműködve – és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének bevonásával – vizsgálja felül a beépítésre szánt területek tekintetében az építésügyi hatósági eljárásra vonatkozó szabályozást a településrendezési tervek rugalmasabbá tétele érdekében;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

földművelésügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2015. június 30.

8. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az érintett miniszterekkel együttműködve vizsgálja felül a települések külterületein való építkezés lehetőségeit, különös tekintettel a sajátos területhasználatokra;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

földművelésügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

honvédelmi miniszter

Határidő: 2015. június 30.

9. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a miniszterekkel együttműködve – és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke, valamint a Központi Statisztikai Hivatal elnöke bevonásával – dolgozza ki

a) a korszerű értékalapú, gazdaságélénkítő területrendezési, településfejlesztési és településrendezési tervezési szakmai koncepciót, valamint a többszintű tervezési és nyilvántartási módszertan javaslatát,

b) az a) pontban foglalt metodika alapján a jogszabályi keretrendszert;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

földművelésügyi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

honvédelmi miniszter

emberi erőforrások minisztere

igazságügyi miniszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2015. június 30.

10. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az érintett miniszterekkel együttműködve dolgozza ki

a) a Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervezési rendszerének felülvizsgálatát követően annak korszerű, innovatív eszközöket alkalmazó új módszertanát,

b) az a) pontban foglalt módszertan alapján tegyen javaslatot a Balaton kiemelt üdülőkörzet tervrendszerére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

földművelésügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2015. június 30.

11. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az érintett miniszterekkel együttműködve az elfogadott közbeszerzési koncepció figyelembevételével dolgozza ki a tervezésre, az építésre és a kivitelezésre irányuló szakmaspecifikus eljárási szabályelemeket;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

igazságügyi miniszter

Határidő: az új közbeszerzési törvény és végrehajtási jogszabályai kidolgozásához igazodva

12. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az érintett miniszterekkel együttműködve a tervpályázati rendszer hatékonyabbá, átláthatóbbá és költségtakarékosabbá tételének, valamint az építészeti tervek minőség alapú kiválasztásának érdekében vizsgálja felül az építészeti tervek minőség alapú beszerzési rendszerét és tegyen javaslatot annak átalakítására;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

igazságügyi miniszter

Határidő: az új közbeszerzési törvény és végrehajtási jogszabályai kidolgozásához igazodva

13. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az egységes, országot lefedő főépítészi és tervtanácsi rendszer megteremtésének érdekében vizsgálja felül és tegyen javaslatot a főépítészi struktúra és jogállás, valamint a tervtanácsi hierarchia országos szintű egységesítésére, valamint a főépítészi tevékenységhez kapcsolódó jogszabályok felülvizsgálatára;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2015. június 30.

14. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tegyen javaslatot a Magyar Építészeti Tanács felállítására, feladat- és hatáskörének meghatározására, tagsági összetételére, céljaira és működési rendjére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

igazságügyi miniszter

Határidő: 2015. március 31.

15. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a Nemzeti Építészetpolitika kidolgozásáról egy olyan minőségű kiadvány formájában, mely a nemzetközi példákhoz hasonlóan képviseli a hazai építészet irányelveit;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2015. március 31.

16. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködve – és a Központi Statisztikai Hivatal elnökének bevonásával – gondoskodjon az állami tulajdonú középület állomány kataszterének elkészítéséről, valamint a középület-felújítási programmal való összekapcsolásáról;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2015. június 30.

17. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az érintett miniszterekkel együttműködve tegyen javaslatot a minőségi épített környezet javítása érdekében szemléletformáló és oktatási programok bevezetésére az óvodától a felsőoktatásig, valamint a megvalósítás időtartamára és ütemtervére.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

emberi erőforrások minisztere

földművelésügyi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2015. június 30.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!