nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2/2015. (II. 9.) BM utasítás
a belügyminiszter irányítása alatt álló szervek hivatásos állománya központi ruházati ellátását végrehajtó szervének kialakításáról
2015-02-10
infinity
1

2/2015. (II. 9.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alatt álló szervek hivatásos állománya központi ruházati ellátását végrehajtó szervének kialakításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állománya központi ruházati ellátását végrehajtó szerv kialakításának érdekében a következő utasítást adom ki:

1. Az utasítás hatálya

1. Az utasítás hatálya kiterjed a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó szervekre, a büntetés-végrehajtási szervezetre, a hivatásos katasztrófavédelmi szervre (a továbbiakban együtt: rendvédelmi szervek) és ezek hivatásos állományú tagjaira.

2. A központi ruházati ellátást végrehajtó szerv és feladatai

2. A rendvédelmi szervek központi ruházati ellátása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BVOP) irányítása alá tartozó, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság, a Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Bv. Holding Kft.) feladata.

3. A Bv. Holding Kft. feladata:

a) az igények felmérése, feldolgozása, összesítése;

b) a ruházati fejlesztéssel kapcsolatos feladatok előkészítése;

c) a piackutatás, az alapanyag-beszerzési források felkutatása;

d) a folyamatos ellátáshoz szükséges készletgazdálkodás tervezése;

e) a forgalmazott termékek árképzése az elfogadott költségszámítási szabályzat alapján;

f) a ruházati anyagok beszerzése, raktározása;

g) szerződéskötés az ellátandó szervekkel és a gyártókkal;

h) az ellátás végrehajtása;

i) a ruházati bolt működtetése;

j) a webáruházon keresztüli csomagküldő szolgáltatás biztosítása;

k) a garanciális ügyintézés.

3. A központi ruházati ellátás kialakításának feladatai

4. A belügyminiszter elrendeli egy ruházati szakmai munkabizottság felállítását a Bv. Holding Kft. központi ruházati ellátási feladatai átvételének támogatása, a működés beindításához szükséges együttműködés és az eljárásrend kidolgozásában történő közreműködés, az aktuális feladatok szervezése és koordinálása érdekében.

Felelős: gazdasági helyettes államtitkár (a továbbiakban: GHÁT),

informatikai helyettes államtitkár (a továbbiakban: IHÁT),

Országos Rendőr-főkapitányság vezetője (a továbbiakban: ORFK vezetője),

BVOP parancsnoka,

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF) főigazgatója

Határidő: 2015. február 15.

5. A belügyminiszter elrendeli a Bv. Holding Kft. törzsállományának kialakítását a működési feltételek megteremtése, az eljárásrend és szabályozás kidolgozása érdekében.

Felelős: BVOP parancsnoka

Határidő: 2015. február 28.

6. A belügyminiszter elrendeli a központi ruházati ellátás rendszerével összefüggő jogszabályok – a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításának előkészítését a személyi állomány adatainak kezelése érdekében; a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény módosításának előkészítését a központi feladat ellátása érdekében; valamint a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet; a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet, a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet – felülvizsgálatát és a szükséges módosító javaslatok előkészítését.

Felelős: szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár, GHÁT, BVOP parancsnoka

Határidő: 2015. június 30.

7. A belügyminiszter felhívja az érintetteket a központi ruházati ellátást végrehajtó szerv elhelyezési feltételeinek megteremtésére.

a) a Bv. Holding Kft. telephelyének kiválasztása, vagyonkezelésbe vétele tekintetében:

Felelős: BVOP parancsnoka

Határidő: 2015. február 28.

b) az ingatlan állapotának felmérése, a funkcionális helyiségek és az informatikai hálózat kialakítása, ingatlan beüzemelése tekintetében:

Felelős: BVOP parancsnoka

Határidő: 2015. április 30.

8. A belügyminiszter felhívja az érintetteket az egységes ruházati személyi nyilvántartó program beüzemelésével kapcsolatos feladatok végrehajtására.

a) az igazgatási rendszerterv elkészítése tekintetében:

Felelős: GHÁT, IHÁT, ORFK vezetője, BVOP parancsnoka, OKF főigazgatója

Határidő: 2015. február 28.

b) a személyi nyilvántartó lap kezelését támogató alkalmazás elkészítése, tesztelésre történő átadása tekintetében:

Felelős: IHÁT, ORFK vezetője

Határidő: 2015. május 31.

c) a személyi nyilvántartó lap tesztelése során feltárt hiányosságok kijavítása tekintetében:

Felelős: IHÁT, ORFK vezetője

Határidő: 2015. június 30.

d) az alkalmazás webáruház, valamint készletnyilvántartó funkcióval való kiegészítése tekintetében:

Felelős: IHÁT, ORFK vezetője, BVOP parancsnoka

Határidő: 2015. augusztus 15.

e) a hivatásos állomány személyes adatainak ruházati modulba történő feltöltése, az állományi mozgás, az utalványok, a kiosztott ruházat, a felhasznált ruházati illetmény rögzítése tekintetében:

Felelős: ORFK vezetője, Terrorelhárítási Központ (a továbbiakban: TEK) főigazgatója,

BVOP parancsnoka, OKF főigazgatója

Határidő: 2015. november 30.

f) az egyedi jogosultságú felhasználók alkalmazásához történő hozzáférés biztosításának tekintetében:

Felelős: ORFK vezetője, TEK főigazgatója, BVOP parancsnoka, OKF főigazgatója,

Határidő: 2015. október 15.

9. A belügyminiszter a feladatok átcsoportosításával párhuzamosan elrendeli a belügyi szerveknél meglévő szervezeti raktári és ruházati bolti készletek, valamint a rendszer működtetését biztosító eszközök, továbbá a feladatcsökkenés miatt felszabaduló státuszok és a kapcsolódó bérelőirányzat átcsoportosítását a BVOP részére.

Felelős: ORFK vezetője, BVOP parancsnoka, OKF főigazgatója

Határidő: folyamatos, 2015. augusztus 31-ig.

10. A belügyminiszter elrendeli a Bv. Holding Kft. egyenruházati boltjának kialakítását, a működés megkezdését.

Felelős: BVOP parancsnoka

Határidő: 2015. szeptember 1.

11. A belügyminiszter elrendeli a webáruház informatikai bázisának kialakítását és a csomagküldő szolgálat megszervezését.

Felelős: BVOP parancsnoka

Határidő: 2015. szeptember 1.

12. A belügyminiszter elrendeli a Bv. Holding Kft. és a rendvédelmi szervek pénzügyi elszámolási rendszerének kialakítását, az előirányzat-átcsoportosítás és utólagos elszámolás szabályainak kidolgozását.

Felelős: GHÁT, ORFK vezetője, BVOP parancsnoka, OKF főigazgatója

Határidő: 2015. június 30.

13. A belügyminiszter elrendeli a ruházati ellátási rendszer továbbfejlesztésének kidolgozását a központi munka- és védőruházat-, valamint a speciális szolgálati egyenruházat- és formaruházat-ellátásra vonatkozóan.

Felelős: GHÁT, IHÁT, ORFK vezetője, BVOP parancsnoka

Határidő: 2015. december 31.

4. Záró rendelkezések

14. A központi ellátórendszer kiépítéséig a rendvédelmi szervek a ruházati ellátásukat a hatályos jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök alapján, saját hatáskörben hajtják végre.

15. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!