nyomtats  nagyts kicsinyts 
Betlts...
2015. vi XXIV. trvny
Magyarorszg Kormnya s a Macedn Kztrsasg Kormnya kztt a minstett adatok cserjrl s klcsns vdelmrl szl egyezmny kihirdetsrl
2015-06-01
infinity
2

2015. vi XXIV. trvny

Magyarorszg Kormnya s a Macedn Kztrsasg Kormnya kztt a minstett adatok cserjrl
s klcsns vdelmrl szl egyezmny kihirdetsrl1

1. Az Orszggyls e trvnnyel felhatalmazst ad a Magyarorszg Kormnya s a Macedn Kztrsasg Kormnya kztt a minstett adatok cserjrl s klcsns vdelmrl szl egyezmny (a tovbbiakban: Egyezmny) ktelez hatlynak elismersre.

2. 2 Az Orszggyls az Egyezmnyt e trvnnyel kihirdeti.

3. 3 Az Egyezmny hiteles magyar, macedn s angol nyelv szvege a kvetkez:

EGYEZMNY MAGYARORSZG KORMNYA S A MACEDN KZTRSASG KORMNYA KZTT A MINSTETT ADATOK CSERJRL S KLCSNS VDELMRL

Magyarorszg Kormnya s a Macedn Kztrsasg Kormnya (a tovbbiakban egytt: Felek),

Elismerve a Felek kztti klcsns egyttmkds jelentsgt a bke stabilizlsa, a nemzetkzi biztonsg s klcsns bizalom megteremtse rdekben,

Felismerve, hogy a Felek kztti egyttmkds sorn szksg lehet minstett adatok cserjre,

Elismerve, hogy azonos szint vdelmet biztostanak a minstett adatok szmra,

Kvnatosnak tartva, hogy a kzttk, illetve a joghatsguk al tartoz jogi szemlyek s termszetes szemlyek kztt kicserlt minstett adatok megfelel vdelemben rszesljenek,

Klcsnsen tiszteletben tartva egyms nemzeti rdekeit s biztonsgt, az albbiakban llapodtak meg:

1. Cikk

Az Egyezmny clja s alkalmazsi terlete

1. Jelen Egyezmny clja, hogy vdelmet biztostson a Felek, valamint a joghatsguk al tartoz jogi szemlyek s termszetes szemlyek kztti egyttmkds sorn kicserlt vagy keletkezett minstett adatok szmra.

2. Jelen Egyezmny nem rinti a Felek egyb kt-, vagy tbboldal szerzds alapjn fennll ktelezettsgeit, idertve mindazon megllapodsokat is, amelyek minstett adatok cserjt s klcsns vdelmt szablyozzk.

2. Cikk

Fogalommeghatrozsok

Jelen Egyezmny alkalmazsban:

a) A Minstett Adat megjelensi formjtl vagy termszettl fggetlenl, minden olyan adat, amelyet brmelyik Fl nemzeti jogszablyai szerint vdelemben kell rszesteni a minstett adat biztonsgnak megsrtsvel szemben, s amelyet ennek megfelelen minstettek;

b) A Minstett adat biztonsgnak megsrtse olyan, a jelen Egyezmnnyel s a nemzeti jogszablyokkal ellenttes tevkenysget vagy mulasztst jelent, melynek kvetkeztben a minstett adat jogosulatlan nyilvnossgra hozatala, elvesztse, megsemmislse, jogosulatlan felhasznlsa, vagy egyb mdon trtn megsrtse kvetkezik be;

c) A Szksges Ismeret elve azt a kvetelmnyt jelenti, amely alapjn a minstett adathoz val hozzfrs csak annak a szemlynek biztosthat, akinek a hozzfrs hivatali ktelessge vagy specilis feladata elltshoz szksges;

d) A Minstett szerzds olyan szerzdst jelent, amely minstett adatot tartalmaz vagy amely alapjn minstett adathoz trtn hozzfrs szksges;

e) A Szerzd olyan termszetes szemly vagy jogi szemly, amely a nemzeti jogszablyokkal sszhangban jogkpessggel rendelkezik minstett szerzdsek megktsre;

f) Az tad Fl azt a Felet, valamint a joghatsga al tartoz jogi szemlyeket vagy termszetes szemlyeket jelenti, amelyik a minstett adatot tadja;

g) Az tvev Fl azt a Felet, valamint a joghatsga al tartoz jogi szemlyeket vagy termszetes szemlyeket jelenti, amelyik a minstett adatot tveszi;

h) A Harmadik Fl brmely olyan llamot, valamint a joghatsga al tartoz jogi szemlyeket vagy termszetes szemlyeket, tovbb nemzetkzi szervezetet jelenti, amely nem rszese jelen Egyezmnynek;

i) A Nemzeti Biztonsgi Felgyelet az rintett Fl azon hatsgt jelenti, amely a minstett adatok vdelmrt, valamint jelen egyezmny alkalmazsrt s felgyeletrt felels.

3. Cikk

Nemzeti Biztonsgi Felgyeletek

1. A Felek Nemzeti Biztonsgi Felgyeletei a kvetkezk:

Magyarorszgon:

Nemzeti Biztonsgi Felgyelet

A Macedn Kztrsasgban:

Minstett Informcibiztonsgi Igazgatsg (? )

2. A Nemzeti Biztonsgi Felgyeletek ktelesek tjkoztatni egymst hivatalos elrhetsgi adataikrl, valamint az ezzel kapcsolatos vltozsokrl.

4. Cikk

Minstsi szintek megfeleltetse

Az egyes nemzeti minstsi szintek az albbiak szerint feleltethetk meg egymsnak:

Magyarorszgon

A Macedn Kztrsasgban

Angol nyelv megfeleljk

Szigoran titkos!

TOP SECRET

Titkos!

SECRET

Bizalmas!

CONFIDENTIAL

Korltozott terjeszts!

RESTRICTED

5. Cikk

Minstett adathoz val hozzfrs

Minstett adathoz jelen Egyezmny alapjn kizrlag olyan szemlyek jogosultak hozzfrni, akik a Szksges Ismeret elvnek megfelelnek s az rintett Fl nemzeti jogszablyaival sszhangban erre megfelel felhatalmazst kaptak.

6. Cikk

Biztonsgi alapelvek

1. Az tad Fl:

a) kteles biztostani, hogy a minstett adaton a nemzeti jogszablyai szerinti megfelel minstsi szint feltntetsre kerljn;

b) kteles tjkoztatni az tvev Felet a minstett adat felhasznlsnak esetleges felttelhez ktsrl;

c) haladktalanul kteles tjkoztatni az tvev Felet az adat minstsi szintjben bekvetkezett vltozsokrl.

2. Az tvev Fl:

a) kteles biztostani, hogy a minstett adaton feltntetsre kerljn a 4. Cikk alapjn meghatrozott egyenrtk minstsi szint;

b) ugyanolyan szint vdelemben kteles rszesteni a minstett adatot, mint amelyet a sajt, azonos minstsi szint minstett adata szmra biztost;

c) kteles biztostani, hogy az tad Fl elzetes rsbeli hozzjrulsa nlkl a minstett adat minstst nem szntetik meg, illetve minstsi szintjt nem vltoztatjk meg;

d) kteles biztostani, hogy az tad Fl elzetes rsbeli hozzjrulsa nlkl az tvett minstett adatot Harmadik Fl rszre nem adja t;

e) a minstett adatot kizrlag az tads sorn megjellt clra hasznlhatja fel, betartva az tad Fl ltal, a minstett adatok kezelsre meghatrozott elrsokat.

7. Cikk

Biztonsgi egyttmkds

1. A hasonl szint biztonsgi kvetelmnyek fenntartsa rdekben a Nemzeti Biztonsgi Felgyeletek megkeressre ktelesek egymst tjkoztatni a minstett adat vdelmvel kapcsolatos nemzeti jogszablyokrl, valamint mindezek gyakorlati alkalmazsrl.

2. Megkeress esetn a Nemzeti Biztonsgi Felgyeletek, sszhangban a nemzeti jogszablyaik rendelkezseivel, klcsnsen segtsget nyjtanak egymsnak a szemlyi biztonsgi tanstvnyokkal s a telephely biztonsgi tanstvnyokkal kapcsolatos eljrsok sorn.

3. Megkeress esetn a Felek nemzeti jogszablyaik rendelkezseivel sszhangban elismerik a msik Fl ltal kibocstott szemlyi biztonsgi tanstvnyokat s telephely biztonsgi tanstvnyokat. Mindezek sorn a jelen Egyezmny 4. Cikkben foglaltakat megfelelen kell alkalmazni.

4. A Nemzeti Biztonsgi Felgyeletek haladktalanul rtestik egymst az elismert szemlyi biztonsgi tanstvnyokkal s a telephely biztonsgi tanstvnyokkal kapcsolatos vltozsokrl, klnsen azok visszavonsrl.

5. Jelen Egyezmny sorn megvalsul egyttmkds angol nyelven trtnik.

8. Cikk

Minstett szerzdsek

1. A minstett szerzdseket a Felek sajt nemzeti jogszablyai alapjn kell megktni s teljesteni. A Nemzeti Biztonsgi Felgyeletek megkeressre ktelesek megersteni, hogy az ajnlattev s az elzetes szerzdsi trgyalsokban vagy a minstett szerzdsek teljestsben rszt vev termszetes szemlyek rendelkeznek megfelel szemlyi biztonsgi tanstvnnyal vagy telephely biztonsgi tanstvnnyal.

2. A Nemzeti Biztonsgi Felgyeletek krelmezhetik, hogy a msik Fl biztonsgi ellenrzst folytasson le a terletn mkd ltestmnyben a minstett adat folyamatos vdelmnek biztostsa cljbl.

3. A minstett szerzdsek rszt kpezi a projekt biztonsgi utasts, amely a biztonsgi kvetelmnyeket s a szerzds egyes elemeinek minstsvel kapcsolatos rendelkezseket hatrozza meg. A projekt biztonsgi utasts msolatt azon Fl Nemzeti Biztonsgi Felgyelete rszre kell tovbbtani, amelynek joghatsga alatt a minstett szerzds vgrehajtsa trtnik.

9. Cikk

A minstett adat tovbbtsa

1. A minstett adat tovbbtsa az tad Fl nemzeti jogszablyaiban meghatrozott szablyok szerint, diplomciai ton, vagy a Nemzeti Biztonsgi Felgyeletek ltal rsban meghatrozott egyb mdon trtnik.

2. A Felek, a Nemzeti Biztonsgi Felgyeletek ltal rsban jvhagyott eljrsi rend szerint, elektronikus ton is tovbbthatnak minstett adatot.

10. Cikk

A minstett adat sokszorostsa, fordtsa s megsemmistse

1. Jelen Egyezmny alapjn tadott minstett adatrl kszlt msolatokon s fordtsokon fel kell tntetni a megfelel minstsi jellst s az gy kszlt adatot ugyanolyan vdelemben kell rszesteni, mint az eredeti minstett adatot. A sokszorostott pldnyok szmt a hivatalos clbl szksges mrtkre kell korltozni.

2. Jelen Egyezmny alapjn tadott minstett adat fordtsa sorn keletkez pldnyokon a fordts nyelvn fel kell tntetni, hogy az az tad Fl minstett adatt tartalmazza.

3.     Jelen Egyezmny alapjn tadott, Szigoran titkos!/ ? / TOP SECRET minosts adat fordtsa vagy sokszorostsa kizrlag az tad Fl elzetes rsbeli engedlyvel lehetsges.

4.     Jelen Egyezmny alapjn tadott, Szigoran titkos!/ ? / TOP SECRET minosts adat nem semmisthet meg, az ezen minstsi szint adatokat az tad Flnek kell visszaszolgltatni.

5. Olyan vlsghelyzet esetn, amely lehetetlenn teszi a minstett adat vdelmt, vagy ha az tad Flnek val visszajuttatsa nem lehetsges, a minstett adatot haladktalanul meg kell semmisteni. Az tvev Fl Nemzeti Biztonsgi Felgyelete kteles az tad Fl Nemzeti Biztonsgi Felgyelett rsban rtesteni a minstett adatok megsemmistsrl.

11. Cikk

Ltogatsok

1. Minstett adathoz val hozzfrst ignyl ltogatsra az rintett Nemzeti Biztonsgi Felgyelet elzetes rsbeli jvhagysa alapjn kerlhet sor.

2. A ltogat Fl Nemzeti Biztonsgi Felgyelete kteles a fogad Fl Nemzeti Biztonsgi Felgyelett legalbb 20 nappal a ltogats idpontja eltt tjkoztatni a tervezett ltogatsrl. Srgs esetben, a Nemzeti Biztonsgi Felgyeletek elzetes egyeztetst kveten a ltogatsra vonatkoz megkeress a ltogats kezdethez kzelebbi idpontban is benyjthat.

3. A ltogatsra vonatkoz megkeressnek az albbiakat kell tartalmaznia:

a) a ltogat neve, szletsi helye s ideje, llampolgrsga, tlevelnek vagy ms szemlyazonost igazolvnynak szma;

b) a ltogat beosztsnak s a ltogat ltal kpviselt ltestmny megjellse;

c) a ltogat szemlyi biztonsgi tanstvnynak szintje s rvnyessgi ideje;

d) a ltogats idpontja s idtartama, visszatr ltogatsok esetn az egyes ltogatsok sszestett idtartama;

e) a ltogats clja, valamint a megismerend legmagasabb minstsi szint minstett adat minstsi szintjnek megjellse;

f) a megltogatand ltestmny neve s cme, valamint a kapcsolattartjnak neve, telefonszma, faxszma, e-mail cme;

g) dtum, alrs s a Nemzeti Biztonsgi Felgyelet hivatalos pecstjnek lenyomata.

4. A Nemzeti Biztonsgi Felgyeletek kzsen meghatrozhatjk a visszatr ltogatsra jogosult szemlyek listjt. A visszatr ltogatsok tovbbi rszleteit a Nemzeti Biztonsgi Felgyeletek kzsen llaptjk meg.

5. A ltogat ltal megismert minstett adatot gy kell tekinteni, mint a jelen Egyezmny alapjn tvett minstett adatot.

12. Cikk

Eljrs a minstett adat biztonsgnak megsrtse esetn

1. A Nemzeti Biztonsgi Felgyeletek ksedelem nlkl rsban tjkoztatjk egymst a minstett adat biztonsgnak megsrtsrl vagy ennek alapos gyanjrl.

2. Azon Fl Nemzeti Biztonsgi Felgyelete, ahol a minstett adat biztonsgnak megsrtsre sor kerlt, ksedelem nlkl intzkedik a minstett adat megsrtsnek kivizsglsa rdekben a nemzeti jogszablyokkal sszhangban. A msik Fl Nemzeti Biztonsgi Felgyelete szksg esetn rszt vesz a vizsglatban.

3. Az tvev Fl Nemzeti Biztonsgi Felgyelete minden esetben rsban tjkoztatja az tad Fl Nemzeti Biztonsgi Felgyelett a minstett adat biztonsga megsrtsnek krlmnyeirl, a kr mrtkrl, a kr enyhtse rdekben megtett intzkedsekrl, valamint a vizsglat eredmnyrl.

13. Cikk

Kltsgek viselse

A Felek maguk viselik a jelen Egyezmny vgrehajtsval sszefggsben felmerlt kltsgeiket.

14. Cikk

Zr rendelkezsek

1. Jelen Egyezmny hatrozatlan idre jn ltre. Jelen Egyezmny a Felek az Egyezmny hatlybalpshez szksges bels felttelek teljestsre vonatkoz, diplomciai ton kldtt utols rtestse kzhezvtelnek napjt kvet msodik hnap els napjn lp hatlyba.

2. Jelen Egyezmny a Felek klcsns egyetrtsvel rsban mdosthat. A mdostsok hatlyba lpsvel kapcsolatban a jelen Cikk 1. pontjban foglaltak az irnyadk.

3. Brmelyik Fl jogosult jelen Egyezmnyt brmikor rsban felmondani. Felmonds esetn az Egyezmny a felmondsrl szl rsbeli rtests msik Fl ltali kzhezvteltl szmtott 6 hnap elteltvel hatlyt veszti.

4. Az Egyezmny megsznstl fggetlenl az annak alapjn tadott vagy keletkeztetett minstett adatokat az Egyezmnyben meghatrozott rendelkezsek szerint kell vdelemben rszesteni, mindaddig, amg az tad Fl rsban felmentst nem ad az tvev Fl rszre ezen ktelezettsg all.

5. Felek a jelen Egyezmny rtelmezsbl vagy vgrehajtsbl fakad vitkat trgyals s egyeztets tjn, kls jogszolgltatsi frum ignybe vtele nlkl rendezik.

Fentiek tanbizonysgul, az alulrott s az erre felhatalmazott megbzottak jelen Egyezmnyt alrsukkal lttk el.

Kszlt Szkopjban, 2014. jlius 3-n, kt eredeti pldnyban, magyar, macedn s angol nyelven, valamennyi szveg egyarnt hiteles. Eltrs esetn az angol nyelv szveg az irnyad.

Magyarorszg Kormnya rszrl

A Macedn Kztrsasg Kormnya rszrl

Ł ȣ ȣ

( ),

༝ , ,

༝ ,

༝ ,

༝ ,

, :

1

1.      .

2.      , ༝ .

2

:

a) , , , ;

) , , , ;

) / ;

) ;

) ;

) - ༝ , ;

) - ༝ , ;

) ༝ ;

?) , .

3

1.      :

:

Nemzeti Biztonsgi Felgyelet (National Security Authority)

:

(Directorate for Security of Classified Information)

2.      .

4

ȣ

:

 

 

Szigoran titkos!

TOP SECRET

 

Titkos!

SECRET

 

Bizalmas!

CONFIDENTIAL

 

Korltozott terjeszts!

RESTRICTED

5

.

6

1.     - :

a) ;

) - ;

) - .

2.     - :

a) 4 ;

) ;

) -;

) -;

) -.

7

1.      , , , .

2.      , , , .

3.      , . 4 .

4.      , .

5.      .

8

1.      . , - .

2.      .

3.      , . .

9

1.      - .

2.      .

10

,

1.      . .

2.      -.

3.      Szigoruan titkos!/ / TOP SECRET -.

4.      Szigoruan titkos!/ / TOP SECRET -.

5.      - . - - .

11

1.      .

2.      . , , .

3.      :

)      , , / ;

)      ;

)      ;

)      , ;

)      ;

)      , , /, - ;

)     , .

4.      . .

5.      .

12

1.      .

2.      , , . , , .

3.      , - - , , .

13

.

14

1.      . .

2.      . 1 .

3.      . , .

4.      , e - - .

5.      .

, , , .

3 2014 , , . , .

    

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA ON THE EXCHANGE AND MUTUAL PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION

The Government of Hungary and the Government of the Republic of Macedonia (hereinafter referred to as the Parties),

Recognising the importance of mutual cooperation between the Parties for the stabilization of peace, international security and mutual confidence

Realising that good cooperation may require exchange of Classified Information between the Parties,

Recognising that they ensure equivalent protection for the Classified Information,

Wishing to ensure the protection of Classified Information exchanged between them or between the legal entities or individuals under their jurisdiction,

Have, in mutual respect for national interests and security, agreed upon the following:

ARTICLE 1

OBJECTIVE AND APPLICABILITY OF THE AGREEMENT

1. The objective of this Agreement is to ensure the protection of Classified Information exchanged or generated in the course of co-operation between the Parties or between the legal entities or individuals under their jurisdiction.

2. This Agreement shall not affect the obligation of the Parties under any other bilateral or multilateral treaty, including any agreements governing exchange and mutual protection of Classified Information.

ARTICLE 2

DEFINITIONS

For the purpose of this Agreement:

a) Classified Information means any information that, regardless of its form or nature, under the national laws and regulations of either Party, requires protection against breach of security and has been duly designated;

b) Breach of Security means an act or an omission which is contrary to this Agreement or to the national laws and regulations of the Parties, the result of which may lead to disclosure, loss, destruction, misappropriation or any other type of compromise of Classified Information;

c) Need-to-know means the principle, according to which access to specific Classified Information may only be granted to a person who has a verified need to access this Classified Information in connection with his/her official duties or for the performance of a specific task;

d) Classified Contract means a contract that involves or requires access to Classified Information;

e) Contractor means an individual or a legal entity possessing the legal capacity to conclude Classified Contracts in accordance with the national laws and regulations;

f) Originating Party means the Party including the legal entities or individuals under its jurisdiction, which releases Classified Information;

g) Recipient Party means the Party including the legal entities or individuals under its jurisdiction, which receives Classified Information;

h) Third Party means any state including the legal entities or individuals under its jurisdiction or international organisation not being a party to this Agreement;

i) National Security Authority means the authority of the respective Party responsible for the protection of Classified Information as well as for the implementation and supervision of this Agreement.

ARTICLE 3

NATIONAL SECURITY AUTHORITIES

1. The National Security Authorities of the Parties are:

In Hungary:

Nemzeti Biztonsgi Felgyelet (National Security Authority)

In the Republic of Macedonia:

(Directorate for Security of Classified Information)

2. The National Security Authorities shall provide each other with official contact details and shall inform each other of any subsequent changes thereof.

ARTICLE 4

SECURITY CLASSIFICATION LEVELS AND MARKINGS

The equivalence of national security classification levels and markings is as follows:

In Hungary

In the Republic of Macedonia

Equivalent in English language

Szigoran titkos!

TOP SECRET

Titkos!

SECRET

Bizalmas!

CONFIDENTIAL

Korltozott terjeszts!

RESTRICTED

ARTICLE 5

ACCESS TO CLASSIFIED INFORMATION

Access to Classified Information under this Agreement shall be limited only to individuals upon the Need-to-know principle and who are duly authorised in accordance with the national laws and regulations of the respective Party.

ARTICLE 6

SECURITY PRINCIPLES

1. The Originating Party shall:

a) ensure that Classified Information is marked with appropriate security classification markings in accordance with its national laws and regulations;

b) inform the Recipient Party of any use conditions of Classified Information;

c) inform the Recipient Party without undue delay of any subsequent changes in the security classification level.

2. The Recipient Party shall:

a) ensure that Classified Information is marked with equivalent security classification marking in accordance with Article 4 of this Agreement;

b) afford the same degree of protection to Classified Information as afforded to its own Classified Information of equivalent security classification level;

c) ensure that Classified Information is not declassified nor its security classification level changed without the prior written consent of the Originating Party;

d) ensure that Classified Information is not released to a Third Party without the prior written consent of the Originating Party;

e) use Classified Information only for the purpose it has been released for and under the conditions for use of Classified Information of the Originating Party.

ARTICLE 7

SECURITY CO-OPERATION

1. In order to maintain comparable standards of security, the National Security Authorities shall, on request, inform each other of their national laws and regulations concerning protection of Classified Information and the practices stemming from their implementation.

2. On request, the National Security Authorities shall, in accordance with their national laws and regulations, assist each other during the personnel security clearance procedures and facility security clearance procedures.

3. On request, the Parties shall in accordance with their national laws and regulations, recognise the personnel security clearance certificates and facility security clearance certificates issued by the other Party. Article 4 of this Agreement shall apply accordingly.

4. The National Security Authorities shall without undue delay notify each other about changes in the recognised personnel security clearance certificates and facility security clearance certificates, especially in case of their withdrawal.

5. The co-operation under this Agreement shall be effected in the English language.

ARTICLE 8

CLASSIFIED CONTRACTS

1. Classified Contracts shall be concluded and implemented in accordance with the national laws and regulations of each Party. On request, the National Security Authorities shall confirm that proposed contractors as well as individuals participating in pre-contractual negotiations or in the implementation of Classified Contracts have appropriate personnel security clearance certificate or facility security clearance certificate.

2. The National Security Authority may request its counterpart that a security inspection is carried out at a facility located in the territory of the other Party to ensure continuing protection of Classified Information.

3. Classified Contracts shall contain project security instructions on the security requirements and on the security classification level of each element of the Classified Contract. A copy of the project security instructions shall be forwarded to the National Security Authority of the Party under whose jurisdiction the Classified Contract is to be implemented.

ARTICLE 9

TRANSFER AND TRANSMISSION OF CLASSIFIED INFORMATION

1. Classified Information shall be transferred in accordance with the national laws and regulations of the Originating Party through diplomatic channels or as otherwise agreed in writing between the National Security Authorities.

2. The Parties may transmit Classified Information by electronic means in accordance with the security procedures approved by the National Security Authorities in writing.

ARTICLE 10

REPRODUCTION, TRANSLATION AND DESTRUCTION OF CLASSIFIED INFORMATION

1. Reproductions and translations of Classified Information released under this Agreement shall bear appropriate security classification markings and shall be protected as the originals. Number of reproductions shall be limited to that required for official purposes.

2. Translations of Classified Information released under this Agreement shall bear a note in the language of translation indicating that they contain Classified Information of the Originating Party.

3.     Classified Information released under this Agreement marked Szigoran titkos!/? /TOP SECRET shall be translated or reproduced only upon the prior written consent of the Originating Party.

4.     Classified Information released under this Agreement marked Szigoran titkos!/? /TOP SECRET shall not be destroyed and shall be returned to the Originating Party.

5. In case of a crisis situation in which it is impossible to protect or to return the Classified Information to the Originating Party it shall be destroyed without undue delay. The National Security Authority of the Recipient Party shall notify the National Security Authority of the Originating Party in writing about the destruction of the Classified Information.

ARTICLE 11

VISITS

1. Visits requiring access to Classified Information shall be subject to the prior written consent of the National Security Authority of the respective Party.

2. The National Security Authority of the visiting Party shall notify the National Security Authority of the host Party about the planned visit through a request for visit at least twenty days before the visit takes place. In urgent cases, the request for visit may be submitted at a shorter notice, subject to prior co-ordination between the National Security Authorities.

3. The request for visit shall contain:

a) visitor's name, date and place of birth, nationality and passport/ID card number;

b) position of the visitor and specification of the legal entity represented;

c) visitor's personnel security clearance certificate status and its validity;

d) date and duration of the visit, and in case of recurring visits the total period of time covered by the visits;

e) purpose of the visit including the highest security classification level of Classified Information involved;

f) name and address of the facility to be visited, as well as the name, phone/fax number, e-mail address of its point of contact;

g) date, signature and stamping of the official seal of the National Security Authority.

4. The National Security Authorities may agree on a list of visitors entitled to recurring visits. The National Security Authorities shall agree on the further details of the recurring visits.

5. Classified Information acquired by a visitor shall be considered as Classified Information received under this Agreement.

ARTICLE 12

BREACH OF SECURITY

1. The National Security Authorities shall without undue delay inform each other in writing of any breach of security or suspicion thereof.

2. The National Security Authority of the Party where the breach of security has occurred shall make provisions, in accordance with the national laws and regulations, for the investigation of the incident without undue delay. The National Security Authority of the other Party shall, if required, co-operate in the investigation.

3. In any case, the National Security Authority of the Recipient Party shall inform the National Security Authority of the Originating Party in writing about the circumstances of the breach of security, the extent of the damage, the measures adopted for its mitigation and the outcome of the investigation.

ARTICLE 13

EXPENSES

Each Party shall bear its own expenses incurred in the course of the implementation of this Agreement.

ARTICLE 14

FINAL PROVISIONS

1. This Agreement is concluded for an indefinite period of time. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date of receipt of the last of notifications between the Parties, through diplomatic channels, stating that the national legal requirements for this Agreement to enter into force have been fulfilled.

2. This Agreement may be amended on the basis of the mutual agreement of the Parties in writing. Such amendments shall enter into force in accordance with Paragraph 1 of this Article.

3. Each Party is entitled to terminate this Agreement in writing at any time. In such a case, the validity of this Agreement shall expire after six months following the day on which the other Party receives the written notice of the termination.

4. Regardless of the termination of this Agreement, all Classified Information exchanged or generated under this Agreement shall be protected in accordance with the provisions set forth herein until the Originating Party dispenses the Recipient Party from this obligation in writing.

5. Any dispute regarding the interpretation or implementation of this Agreement shall be resolved by consultations and negotiations between the Parties, without recourse to outside jurisdiction.

In witness of which, the undersigned, duly authorised to this effect, have signed this Agreement.

Done in Skopje on 3th July 2014 in two originals, in Hungarian, Macedonian and English languages, each text being equally authentic. In case of different interpretation the English text shall prevail.

For the Government of Hungary

For the Government of the Republic of Macedonia

4. (1) Ez a trvny a (2) bekezdsben meghatrozott kivtellel a kihirdetst kvet napon lp hatlyba.

(2) A 2. s 3. az Egyezmny 14. Cikk 1. pontjban meghatrozott idpontban lp hatlyba.4

(3) Az Egyezmny, illetve a 2. s 3. hatlybalpsnek naptri napjt a klpolitikrt felels miniszter annak ismertt vlst kveten a Magyar Kzlnyben haladktalanul kzztett kzlemnyvel llaptja meg.5

(4) Az e trvny vgrehajtshoz szksges intzkedsekrl a minstett adatok vdelmnek szakmai felgyeletrt felels miniszter gondoskodik.

Magyar Kzlny Lap- s Knyvkiad Kft.
A Nemzeti Jogszablytrban elrhet szvegek tekintetben a Kzlnykiad minden jogot fenntart!