nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
15/2015. (IV. 10.) BM rendelet
a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról
2019-01-01
infinity
9
Jogszabály

15/2015. (IV. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet

a) a Belügyminisztérium,

b)1 – az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Terrorelhárítási Központ kivételével – a belügyminiszter által irányított, illetve felügyelt központi államigazgatási szerv és

c) a belügyminiszter által irányított vagy felügyelt, központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv.

2. § A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében a 3. §-ban, a 4. §-ban és az 1. mellékletben meghatározott

a) munkakör betöltésére irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve

b) feladat ellátására irányuló, a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony

minősül az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak.

3. § A foglalkoztató szervezetnél

a) a belső ellenőr és az ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egységnél betöltött minden,

b) az integritás tanácsadó,

c) a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízott,

d) a biztonsági vezető,

e) a rendszerbiztonsági felügyelő,

f) a rendszeradminisztrátor,

g) a titkos ügykezelő,

h) a rejtjelfelügyelő és a rejtjelező

munkakör az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül.

4. § A foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül

a) ha a jogviszony a foglalkoztató szervezet által meghatározott funkcionális jellegű, a foglalkoztató szervezet közhatalmi tevékenységét nem érintő feladat ellátására irányul, és a jogviszony betöltője a feladatellátásával összefüggésben jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fokozottan fenyegetett,

b) ha a jogviszony betöltőjét külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.

5. § A foglalkoztató szervezetnél a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult kijelöli a 4. § a) pontja és az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet a 15/2015. (IV. 10.) BM rendelethez

Nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása

A) Belügyminisztérium hivatali szervezete

1. A Belügyminisztérium

1.1. a miniszter kabinetfőnöke, a miniszteri kabinet valamennyi munkaköre

1.2. az állami vezetők titkárságának valamennyi munkaköre

1.3. a főosztályvezető, a főosztályvezető helyettesítésére jogosult főosztályvezető-helyettes vagy osztályvezető

1.4. politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó

1.5. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésében meghatározott védelmi igazgatási munkában részt vevő munkakör

1.6. a minősített beszerzési eljárásban döntés-előkészítő vagy döntéshozó munkakör

1.7. az önálló belügyi szervek miniszteri irányításával kapcsolatos feladatokat támogató szervezeti egység valamennyi munkaköre

1.8. a gazdálkodási, pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó szervezeti egységnek a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok gazdálkodási és közbeszerzési tevékenységét felügyelő ügyintézője

1.9. a vagyongazdálkodási és beruházási feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok vagyongazdálkodási és beruházási tevékenységét felügyelő ügyintézője, valamint az anyagi és technikai feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és a haditechnikai eszközökkel kapcsolatos tevékenységet ellátó ügyintézője

1.10. az informatikai szakterületet érintő infrastruktúra és alkalmazásmenedzsment feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, valamint a koordinációs, műszaki felügyeletet, illetve az infrastruktúra működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkakörei, az informatikai szakterületet érintő koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, az információtechnológiai és -védelmi, valamint rejtjelezési feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, az információbiztonsági felelős és az információbiztonsági szakértő

1.11. az iratkezelési és adatvédelmi feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre

1.12. a támogatás-koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egység különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzéseket felügyelő ügyintézője

1.13. a vízügyi szakterületet érintő koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és helyettese, valamint a helyettesítésére kijelölt ügyintéző

1.14. az európai együttműködéssel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egység vezetői munkaköre

1.15. a protokoll és rendezvényszervezési feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője

1.16. a jogszabály-előkészítéssel foglalkozó szervezeti egység vezetői munkakörei, valamint a statisztikai feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője

1.17. a NATO-EU nyilvántartó valamennyi munkaköre

1.18. a Nemzeti Biztonsági Felügyelet valamennyi munkaköre

1.19. az egyedi állampolgársági ügyekkel foglalkozó vezetői munkakör

1.20.2 a vezető-kiválasztási eljárásban részt vevő pszichológus, tréner, vezető tréner, kiválasztási szakértő, kiválasztási asszisztens.

1.21.3 a tanúvédelmi feladatokkal kapcsolatos valamennyi munkakör

1.22.4 a Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság valamennyi munkaköre

1.23.5 az Operatív Szolgáltatási Osztály valamennyi munkaköre

1.24.6 a nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó területen adatszolgáltatói, adategyeztetői, adatkezelői és folyamatirányítói munkakörök

B) Rendvédelmi szervek

1. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv

1.1. az általános munkakörök közül

1.1.1. a védelmi igazgatási feladatokat ellátó munkakör és a helyettesítésére kijelölt munkakör

1.1.2. a rejtjelfelügyelet vezetője és valamennyi munkaköre

1.1.3. az országos informatikai rendszereket, adatbázisokat felügyelő és üzemeltető munkakör

1.1.4. az ügyeletvezetők és a főügyeletesek

1.1.5. a futár

1.1.6. a bűnügyi felderítő és az értékelő-elemző feladattal foglalkozó munkakör

1.1.7.7 a leltározási feladatokat ellátó munkakör

1.2. az Országos Rendőr-főkapitányság munkakörei közül

1.2.1. a vezetői munkakört betöltő, valamint a helyettesítésére kijelölt munkakör

1.2.2. a közbeszerzési és EU pályázati eljárásban résztvevő munkakör

1.2.3. a Biztonság-felügyeleti és Ügykezelési Osztály valamennyi munkaköre

1.2.4.8 a Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Bűnügyi Osztálya, a Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Osztály, a Bűnügyi Elemző-Értékelő Főosztály Bűnügyi Adatkezelési és Alkalmazás Felügyeleti Osztálya valamennyi munkaköre

1.2.5.9

1.2.6. a Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály Dokumentációs Osztály valamennyi munkaköre, a FRONTEX nemzeti kapcsolattartási pontot működtető munkakör, az EU döntéshozatali mechanizmusában részvételre kijelölt rendőrségi szakértő, a munkavégzése során védelmi igazgatási feladatokat ellátó munkakör, az Ügyeleti Főosztály hivatásos munkakörei

1.2.7. az Ellenőrzési Szolgálat valamennyi munkaköre

1.3.10 a Készenléti Rendőrség munkakörei közül

1.3.1. a főosztályvezetői és az azzal azonos jogállású beosztást betöltők, valamint a helyettesítésükkel megbízott vezetői beosztást betöltők

1.3.2. a Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóságon a Személyvédelmi Főosztály és a Megelőző és Tanúvédelmi Osztály valamennyi munkaköre

1.3.3. a Különleges Szolgálatok Igazgatóságán a Bevetési Főosztály III. Bevetést Támogató Osztály valamennyi munkaköre

1.3.4. a Nemzeti Nyomozó Iroda valamennyi munkaköre

1.3.5. a Köztársasági Elnöki Őrség valamennyi munkaköre

1.3.6. a Kiemelt Ügyeket Felderítő Főosztály valamennyi munkaköre

1.4. a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság munkakörei közül

1.4.1. a Bűnügyi Igazgatóság CCTV és Készenléti Alosztálya valamennyi munkaköre

1.5.11

1.6.12

1.7. az egyéb rendőrségi munkakörök közül

1.7.1. a megyei rendőr-főkapitányság valamennyi vezetői munkaköre és a vezetői munkakört betöltő helyettesítésére kijelölt munkaköre

1.7.2. a Budapesti Rendőr-főkapitányság főosztályvezetői és az azzal azonos jogállású beosztást betöltők, valamint a helyettesítésükkel megbízott vezetői beosztást betöltők munkaköre

1.7.3.13 a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály, a Felderítő Főosztály, az Értékelő Osztály, a Bűnügyi Bevetési Osztály valamennyi munkaköre, a Bűnügyi Technikai Osztály hivatásos munkakörei, a Bűnügyi Koordinációs Osztály vezetője és helyettese, valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság Hivatala Titokvédelmi, Ügykezelési és Kártérítési Osztály vezetője

1.7.4. a rendőrkapitányságokon és határrendészeti kirendeltségeken a közlekedésrendészeti, igazgatásrendészeti osztályok vezetőinek kivételével a vezetői munkakör, valamint a helyettesítésükkel megbízott munkakör

1.8.14 A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ munkakörei közül:

1.8.1. az igazgató és az igazgatóhelyettes;

1.8.2. a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Nemzetközi Bűnügyi Igazgatóság Nemzetközi Információs Osztálya valamennyi munkaköre;

1.8.3. a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Nemzetközi Bűnügyi Igazgatóság Körözési Nyilvántartó és Szakirányító Főosztály Adatkezelő és Alkalmazás-felügyeleti Osztálya valamennyi munkaköre;

1.8.4. a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Bűnügyi Ellátó Igazgatóság valamennyi munkaköre.

1.8.15 a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ valamennyi munkaköre

1.9.16 A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ munkakörei közül a vezetői munkakörök, valamint a helyettesítésükre kijelölt munkakörök

1.9.17 Nemzetközi Oktatási Központ

1.9.1. az igazgató és az igazgató-helyettes

1.9.2. az ILEA Magyar Titkárság, a KERA Magyar Nemzeti Iroda, a CEPOL Magyar Nemzeti Iroda osztályvezetői

2. A büntetés-végrehajtási szervezet

2.1. a büntetés-végrehajtási szervek biztonsági vezetőjének helyettese

2.2. a biztonsági tiszt

2.3. a személyi védelemről szóló jogszabály szerint a személyi védelem és a Védelmi Program által meghatározott feladatok végrehajtásában résztvevő, illetve e tárgykörökben keletkezett adatokat kezelő személyek

2.4.18 a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság szolgálatvezetője, szolgálatvezető-helyettese, főosztályvezetője, főosztályvezető-helyettese, osztályvezetője, az országos parancsnok és helyettesei titkárságvezetője, valamint a főügyeletes

2.5. a büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények vezetője, helyettese, gazdasági vezetője, osztályvezetője

2.6. a büntetés-végrehajtási szervek informatikai munkakörei, az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős munkakört betöltő személy

2.7. a honvédelmi, polgári védelmi és katasztrófavédelmi felkészítéssel és az országmozgósítás feladatainak végzésével megbízott személyek

3. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv

3.1. a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon (a továbbiakban: BM OKF) vezetői munkakört betöltő személyek, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok irányában hatósági és szakhatósági feladatokat ellátó személyek

3.2. a BM OKF titkárságvezetői

3.3. a BM OKF Nemzetközi Főosztály valamennyi munkaköre

3.4. a BM OKF-en NATO és EU referensi munkakörök

3.5. a BM OKF-en az országos informatikai rendszereket, adatbázisokat felügyelő és üzemeltető munkakörök

3.6. a hivatásos katasztrófavédelmi szervek területi szerveinek és területi jogállású szerveinek igazgatói, igazgató-helyettesei, főfelügyelői, ellenőrzési szolgálatvezetői

3.7. a katasztrófavédelmi kirendeltségek vezetői és felügyelői

3.8. a hivatásos tűzoltóparancsnokságok parancsnokai

3.9. a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ osztályvezetői

3.10. a BM OKF-en, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi és helyi szerveinél a nukleáris baleset-elhárítással kapcsolatos feladatokat, a létfontosságú rendszerelemek védelmével kapcsolatos feladatokat, továbbá a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos feladatokat ellátó munkakörök

3.11. a megyei védelmi bizottságok titkárai és titkár-helyettesei

3.12. a vezető főügyeletesek és főügyeletesek

3.13. a más önálló belügyi szerv térinformatikai adatait használó térinformatikus

3.14.19 a BM OKF-en információbiztonsággal kapcsolatos feladatokat ellátó személyek

C) Központi hivatalok

1.20 A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

1.1.21 a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal igazgatója és az igazgatóhelyettese

1.2.22 a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal főigazgatója és főigazgató-helyettese mellett működő ügykezelő

1.3.23 a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal főosztályvezetője és főosztályvezető-helyettese

1.4. a regionális igazgatóságok igazgatója és igazgatóhelyettese

1.5.24 a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal és a regionális igazgatóság hatósági ügyintézések lefolytatásáért felelős szervezeti egységének vezetője és helyettesítésével munkaköri leírása szerint megbízott érdemi ügyintéző

1.6.25 a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal központi ügyeletén ügyeletes munkakört betöltő személy

1.7.26

2.27

3.28

D) Központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szervek

1. Országos Vízügyi Főigazgatóság

1.1. a főigazgató, a műszaki és gazdasági igazgatóhelyettesek

1.2. vízügyi igazgatóságok igazgatói

1.3 a hivatalvezető és a titkárságvezető

1.4. a közbeszerzési és projektjogi osztályvezető, a projektiroda vezetője, a projekt pénzügyi osztályvezető

1.5. a főigazgatói és igazgatói titkárok, titkárnők

1.6. az RDS rendszer üzemeltetését ellátó informatikai munkakörben dolgozók

1.7. a vagyongazdálkodási osztályvezető

2. A rendészeti szakközépiskolák

2.1. az igazgató

3.29 Nemzeti Szakértői és Kutató Központ

3.1. a főigazgató és a főigazgató-helyettesek

3.2. a hivatalvezető, főosztályvezetők, igazgatók

3.3. az osztályvezetők, intézetvezetők

3.4. a közbeszerzési és EU pályázati eljárásban részt vevő munkakörök

3.5. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó munkakörök

3.6. elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakörben dolgozók

3.7. az arcképelemző tevékenység ellátásában részt vevő munkakörök

4.30

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!