nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1215/2015. (IV. 17.) Korm. határozat
az energiamegtakarítás eléréséhez szükséges egyes kormányzati feladatokról
2015-04-17
infinity
1

1215/2015. (IV. 17.) Korm. határozat

az energiamegtakarítás eléréséhez szükséges egyes kormányzati feladatokról

A Kormány

1. a végső felhasználók körében elérendő energiamegtakarítási célok teljesítése érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterek bevonásával – dolgozza ki az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 7. cikk (9)–(12) bekezdésének végrehajtását szolgáló szakpolitikai intézkedéseket és készítsen azokról előterjesztést a Kormány részére;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

érintett miniszterek

Határidő: 2015. május 31.

2. felhívja az érintett minisztereket, hogy – a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködve – gondoskodjanak

a) a feladatkörükbe tartozó energiamegtakarítást eredményező szakpolitikai intézkedés – így különösen operatív program pályázati kiírása, egyéb pályázat, támogatás, adókedvezmény, adó, műszaki jellegű norma – kidolgozása során az energiahatékonysági cél megjelöléséről, továbbá

b) az energiamegtakarítás igazolási módszertanának és a megtakarítás monitoring szabályainak kialakításáról;

Felelős: érintett miniszterek

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az 1. pontban foglaltakhoz igazodóan, illetve folyamatosan

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal együttműködve – a végső felhasználók körében elérendő energiamegtakarítási célok teljesítése érdekében vizsgálja meg

a) energiahatékonysági beruházásokat ösztönző tarifarendszer kialakításának, továbbá

b) az ESCO típusú finanszírozás, működési modell alkalmazásának

lehetőségeit és alkalmazásukra az 1. pontban meghatározott előterjesztés keretében tegyen javaslatot a Kormány részére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az 1. pontban meghatározottakhoz igazodóan

4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítsen előterjesztést a Kormány számára az energiahatékonyság és az energiabiztonság hosszú távú megteremtését elősegítő nemzeti energetikusi hálózat feladatairól, az általa elérhető eredményekről, a hálózat működtetésének módjáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2015. május 31.

5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Irányelv 7. cikk (9)–(12) bekezdésének végrehajtására vonatkozó, a Kormány által jóváhagyott szakpolitikai intézkedésekről az Európai Bizottságot tájékoztassa;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az 1. pontban meghatározottakhoz igazodóan

6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a Kormány tagjainak bevonásával – mérje fel a 2014. január 1-jét követően bármely miniszter feladatkörében megvalósult, energiamegtakarítást eredményező intézkedéseket;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter, az érintett miniszterek bevonásával

Határidő: 2015. május 31.

7. felhívja a minisztereket, hogy – a 6. pontban foglalt felmérés elkészítése érdekében – tájékoztassák a nemzeti fejlesztési minisztert a 2014. január 1-jét követően feladatkörükben megvalósult, energiamegtakarítást eredményező intézkedések által elért energiamegtakarítás mennyiségéről;

Felelős: valamennyi miniszter

Határidő: 2015. május 15.

8. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról szóló miniszteri rendelet által rendszeresített hatásvizsgálati lapon az energiahatékonysági hatások megjelenítéséről;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2015. május 15.

9. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Irányelv 5. cikkének végrehajtása érdekében – az érintett miniszterek bevonásával – gondoskodjon a felújítási kötelezettség alá eső kormányzati épületek energiahatékonysági minimumkövetelményeknek megfelelő felújításának ütemezéséről és a már megvalósított energiahatékonysági felújítások bemutatásáról szóló előterjesztés Kormány részére történő benyújtásáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

érintett miniszterek

Határidő: 2015. december 15.

10. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az egyes határozati pontokban meghatározott, a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával és közreműködésével lássa el.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az egyes határozati pontokhoz igazodóan

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!