nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
3/2015. (VI. 8.) BM OKF utasítás
a tűzoltóságok Szerelési Szabályzatáról
2015-07-09
infinity
2

3/2015. (VI. 8.) BM OKF utasítás

a tűzoltóságok Szerelési Szabályzatáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjának felhatalmazása, valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 24/A. § e) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. Az utasítás hatálya a hivatásos katasztrófavédelmi szervekre és a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 3. §-ában meghatározott tűzoltóságra terjed ki.

2. A tűzoltóságok Szerelési Szabályzatát az 1. melléklet1 tartalmazza.

3. A tűzoltóságok Szerelési Szabályzatában foglalt feladatok végrehajtásához szükséges minimális tűzoltó szakfelszerelések meghatározását a 2. melléklet2 tartalmazza.

4. A szerelési feladatok szintidő-meghatározását a 3. melléklet3 tartalmazza.

5. Ez az utasítás a közzétételét követő 30. napon lép hatályba.

6.4

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!