nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
18/2015. (VI. 29.) NGM rendelet
a 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
2016-01-01
2016-12-31
1

18/2015. (VI. 29.) NGM rendelet

a 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről1

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.

2. § A 2016. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:

a)    március 5., szombat    munkanap

    március 14., hétfő    pihenőnap

b)    október 15., szombat    munkanap

    október 31., hétfő    pihenőnap

3. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

4. § Ez a rendelet 2016. december 31-én hatályát veszti.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!