nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat
a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról
2017-11-07
infinity
3
Jogszabály

1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat

a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról

1. A Kormány meghatározva a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokat, a Digitális Nemzet Fejlesztési Program Digitális Infrastruktúra pillér Szupergyors Internet Program megvalósítása érdekében

a) felhívja

aa) a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Közép-magyarországi régió szélessávval lefedetlen háztartásainak elérése érdekében vizsgálják meg az európai uniós forrás bevonásának lehetőségét és a vizsgálat eredményéről nyújtsanak be jelentést a Kormány részére,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a vizsgálat lefolytatására és a jelentés benyújtására 2016. március 31.

ab) az aa) alpont szerinti vizsgálat eredményétől függően a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjanak – a GINOP 3.4.1 kódszámú konstrukcióval összhangban – a 2017. évi központi költségvetésben legfeljebb 6900,0 millió forint hazai költségvetési támogatás Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetében történő biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. évi költségvetés tervezéssel egyidejűleg

b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy biztosítson a GINOP 3.4.1 kódszámú konstrukció keretében 2015-ben meghirdetésre kerülő szélessáv-fejlesztési pályázatok elektronikus befogadásának, emelt szintű műszaki értékelésének és a hálózatépítések kivitelezésének követését támogató informatikai szolgáltatás beszerzésére 340,0 millió forintot a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részére hazai költségvetési forrás terhére;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a GINOP 3.4.1 kódszámú pályázati felhívás keretein belül a támogatott infrastruktúrához való nagykereskedelmi hozzáférés feltételeinek kidolgozásáról, beleértve a közintézmények hálózati ellátásához szükséges hálózati hozzáférés biztosítását is.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2015. július 31.

d)1 egyetért azzal, hogy a köznevelési, a szakképzési, a felsőoktatási és a felnőttképzési rendszer digitális átalakításáról és Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájáról szóló 1536/2016. (X. 13.) Korm. határozat 3. pontjában biztosított felhatalmazás alapján a Korm. határozat 1. pont ab) alpontjában meghatározott forrás a köznevelés és a szakképzés valamennyi feladatellátási helye számára – beleértve a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában lévő 44 szakképzési centrum 380 tagintézményét és a Földművelésügyi Minisztérium fenntartásában lévő 47 agrárszakképző intézményt és 63 feladatellátási helyet is – a digitális oktatáshoz szükséges sávszélességű szupergyors interneteléréssel, illetve épületen belüli WiFi-hálózattal való rendelkezés érdekében is felhasználható.

2. A Kormány a Digitális Nemzet Fejlesztési Program Digitális Infrastruktúra pillér megvalósítása érdekében

a) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy

aa) – az érintett közművek tekintetében – a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének együttműködésével vizsgálja felül az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletet és a kapcsolódó jogszabályokat annak érdekében, hogy a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához szükséges hálózatfejlesztések közműegyeztetései késedelem nélkül végrehajthatók legyenek, és

ab) tegye meg a szükséges intézkedéseket az egységes elektronikus közműnyilvántartói rendszer továbbfejlesztésére a közmű-egyeztetési eljárás szabványosítása és elektronizálása érdekében;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

Határidő: a felülvizsgálat tekintetében: 2015. december 31.

a rendszer továbbfejlesztése tekintetében: 2016. június 30.

b) felhívja a belügyminisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával készítsen részletes megvalósíthatósági tanulmányt a kormányzati célú hírközlési hálózatok továbbfejlesztéséről, ennek keretében gondoskodjon a GINOP 3.4.2. és GINOP 3.4.3. kódszámú konstrukciók pályázati felhívásának előkészítéséről;

Felelős: belügyminiszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2015. november 30.

c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a köznevelési intézmények tekintetében az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon

ca) a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet szerinti hálózatok fejlesztéséről annak érdekében, hogy a köznevelési intézmények által igénybevett szolgáltatás átlagosan elérje az 50 Mbps sávszélességet, valamint

cb) a felsőoktatási, és más kutatási intézmények által végzett kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység hatékonyságának a növelése érdekében a jelenlegi szuperszámítástechnikai kapacitások 75 százalékos mértékű növekedéséről.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2016. december 31.

3. A Kormány a Digitális Nemzet Fejlesztési Program Digitális Közösség és Gazdaság pillér megvalósítása érdekében

a) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy

aa) gondoskodjon – a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. közreműködésével, a belügyminiszter és a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával – az intelligens városi szolgáltatások összehangolt bevezetését és működtetését támogató szervezeti- és tudásplatform – beleértve az intelligens városi szolgáltatásra vonatkozó ajánlásokat – létrehozásáról és működtetéséről, valamint a teljes rendszer működésének monitoringjáról, és

ab) nyújtson be előterjesztést a Kormány részére a szervezeti- és tudásplatform részletes feladatairól, működtetéséről, valamint a kapcsolódó forrásigényről;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2015. november 30.

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy dolgozza ki – a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a belügyminiszter és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. bevonásával – a Nemzeti Egységes Kártyarendszerhez és a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokhoz illeszkedő, az intelligens városi szolgáltatásokra vonatkozó technológiai platform rendszerét;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2015. október 31.

c) felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy kezdjen tárgyalásokat

ca) a gazdaság fejlesztése érdekében – a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával – a magyar infokommunikációs termékek exportjának növelése érdekében, és

cb) a külképviseletek útján a Magyarországon nem letelepedett infokommunikációs területen tevékenykedő potenciális befektetőkkel.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2015. december 31.

4. A Kormány a Digitális Nemzet Fejlesztési Program Digitális Készségek pillér megvalósítása érdekében

a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy

aa) vizsgálja meg az eMagyarország Hálózat működését és finanszírozását a digitális készségek fejlesztése és az elektronikus közszolgáltatások használatának elterjedése érdekében, figyelembe véve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat is, és ab) nyújtson be előterjesztést a Kormány részére a szükséges intézkedésekről és indokolt esetben készítsen elő jogszabály módosítási javaslatot;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2015. október 31.

b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon – a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával – a GINOP 6.1.2. kódszámú konstrukció keretében arról, hogy a digitális kompetenciafejlesztési képzésre történő jelentkezésre legkésőbb 2016. március 31-étől lehetőség nyíljon.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. március 31.

5. A Kormány a Digitális Nemzet Fejlesztési Program Digitális Állam pillér megvalósítása érdekében

a) felhívja a belügyminisztert, hogy

aa) az érintett miniszterek bevonásával vizsgálja felül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerinti állam által kötelezően nyújtandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások bevezetésének állását és

ab) tegyen javaslatot a Kormány részére benyújtandó előterjesztésben az aa) pont szerinti felülvizsgálat alapján szükséges intézkedésekre;

Felelős: belügyminiszter

érintett miniszterek

Határidő: 2015. szeptember 30.

b) felhívja a belügyminisztert, hogy az elektronikus ügyintézés elterjesztése érdekében – a Miniszterelnökséget vezető miniszter és az igazságügyi miniszter egyetértésével, az érintett miniszterekkel és a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanáccsal együttműködve – nyújtson be előterjesztést a Kormány részére az elektronikus ügyintézés szabályairól, amely tartalmazza a hatósági, bírósági, szabálysértési és egyéb, az állami szervek által lefolytatott eljárások tekintetében egységes, a szélesebb értelemben vett közszolgáltatások elektronikus támogatására is alkalmazható elektronikus ügyintézési keret-szabályrendszert;

Felelős: belügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

igazságügyi miniszter

érintett miniszterek

Határidő: 2015. december 31.

c) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – az érintett miniszterek és a felmérés szempontrendszere tekintetében a belügyminiszter bevonásával, a kormányablak-tudástár eredményeit figyelembe véve – készítsen felmérést a fővárosi és megyei kormányhivatalok által intézett ügyek elektronikus szolgáltatási szintjének megállapítására vonatkozóan, és ezt követően az egyes ügycsoportok tekintetében részletes vizsgálat lefolytatása alapján határozza meg azokat az elektronikusan nyújtandó szolgáltatásokat, amelyeket 2020-ig bevezetni szükséges;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

érintett miniszterek

Határidő: a felmérés elvégzésére: 2015. augusztus 31.

a részletes vizsgálatra és a szolgáltatások meghatározására: 2015. szeptember 30.

d) felhívja a belügyminisztert, hogy – az érintett miniszterek bevonásával – készítsen felmérést az állam által az állampolgárok és vállalkozások számára, nem fővárosi és megyei kormányhivatalok által nyújtott szolgáltatások elektronikus szolgáltatási szintjének megállapítására vonatkozóan, és ezt követően az egyes ügycsoportok tekintetében részletes vizsgálat lefolytatása alapján határozza meg azokat az elektronikusan nyújtandó szolgáltatásokat, amelyeket 2020-ig bevezetni szükséges;

Felelős: belügyminiszter

érintett miniszterek

Határidő: a felmérés elvégzésére: 2015. szeptember 15.

a részletes vizsgálatra és a szolgáltatások meghatározására: 2015. október 15.

e) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a belügyminisztert, hogy a c) és d) pont eredményeit figyelembe véve, az érintett miniszterek bevonásával tegyen javaslatot a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési kerete vonatkozásában;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

érintett miniszterek

Határidő: 2015. október 31.

f) felhívja a belügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával vizsgálja felül és dolgozza ki az állam által az állampolgárok és vállalkozások számára nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyféloldali hozzáférés rendszerét, beleértve a kormányzati portálokat, a kapcsolódó mobil platformok és a telefonos ügyfélszolgálatok rendszerét, és az egységes digitális ügyintézési tér 2016. július 1-jéig történő megvalósítása érdekében tegyen javaslatot a Kormány számára.

Felelős: belügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2015. október 31.

6. A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a feladatkörét érintően a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását elősegítő közgyűjteményi digitalizálási stratégia elkészítéséről.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2016. március 31.

7. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával készítsen jelentést a Kormány részére a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évi éves fejlesztési keretében szereplő, a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását érintő konstrukciói meghirdetésének és lebonyolításának állásáról.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2015. szeptember 30.

8. A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a feladatkörét érintően a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia céljaival történő összhang megteremtése érdekében a szükséges pályázati konstrukcióknak az Emberi Erőforrás Operatív Program 2016. évi éves fejlesztési keretében történő szerepeltetéséről.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2015. október 15.

9. A Kormány felkéri a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsot, hogy – a szükséges adatállomány rendelkezésre állásának biztosításával és az adatkezelés tekintetében a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség bevonásával – 2018. december 31-ig gondoskodjon a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását elősegítő, annak gazdasági, társadalmi és versenyképességi hatásait bemutató monitoring rendszer kiépítéséről, valamint működtetéséről.

10–12.2

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!