nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
39/2015. (IX. 14.) MvM rendelet
az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról
2021-01-02
infinity
6
Jogszabály

39/2015. (IX. 14.) MvM rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. §5

6. §6

7. § (1)7

(2)8

(3)9

8. § Nem lép hatályba az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról szóló 20/2014. (III. 7.) BM rendelet 4. § (2)–(3) bekezdése, 5. §-a, 7. § (1) bekezdése, valamint 8. §-a.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) A

a) 7. § (2) bekezdése 2018. január 1-jén,

b) 7. § (3) bekezdése 2021. január 1-jén

lép hatályba.

10. § Ez a rendelet az épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 2. pontjának, 8. cikk (1) bekezdésének, 9. cikk (1) bekezdésének, 9. cikk (3) bekezdés a) és c) pontjának, valamint I. mellékletének való megfelelést szolgálja.

1–3. melléklet a 39/2015. (IX. 14.) MvM rendelethez10

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!