nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
40/2015. (IX. 14.) MvM rendelet
a minimális építőipari rezsióradíj 2015. évi mértékéről
2015-09-20
2016-09-19
2

40/2015. (IX. 14.) MvM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2015. évi mértékéről1

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építőipari rezsióradíj 2015. évre meghatározott, általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 2490 forint/óra.

2. § A minimális építőipari rezsióradíj egyes költségnemeire vonatkozó értékeket az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

4. §2

1. melléklet a 40/2015. (IX. 14.) MvM rendelethez

A minimális építőipari rezsióradíj költségnemei és értékei

 

A

B

1.

Megnevezés

A vállalkozások 2014. évi tényadataiból egy munkaórára számított érték, Ft/óra

2.

Alapbér [havi 122 000 Ft alapbérrel (garantált bérminimum) és 174 munkaórával számolva]

701

3.

Pótlékok, kiegészítő fizetés

110

4.

Foglalkoztatói járulékok:

– Szociális hozzájárulási adó 27%

– Szakképzési hozzájárulás 1,5%

219

12

5.

Szállásköltség

9

6.

Csoportos személyszállítás

145

7.

Védőruha, védőfelszerelés

15

8.

Munkahelyi szociális szolgáltatás

52

9.

Munkaegészségügyi szolgáltatás

70

10.

Munkavédelmi költség

18

11.

Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége

465

12.

Rezsianyag, munkahelyi energia költség

42

13.

Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége

7

14.

Szerszámhasználat

16

15.

Értékcsökkenési leírás

60

16.

Nyomtatvány, írószer

3

17.

Postaköltség

2

18.

Telefonköltség

2

19.

Bankköltség

9

20.

Egyéb szolgáltatás:

– minőségbiztosítás, környezetvédelem

2

21.

Kötelező adók, járulékok:

– iparűzési adó 2%

– innovációs járulék 0,3%

80

1

22.

Biztosítások

5

23.

1–22. Összesen

2045

24.

Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján)

87,16%

25.

Improduktív órák költsége

(23. sor x 1,00 – 0,8716 = 0,1284)

263

26.

Veszteségidő aránya

6,50%

27.

Veszteségidő költsége

(23. sor x 0,065)

133

28.

Elvárt eredmény

2,00%

29.

Elvárt eredmény értéke

(23+25+27. sor összesen x 0,02)

49

30.

Mindösszesen (23+25+27+29. sor)

2490

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!