nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2015. évi CXLII. törvény
egyes törvények Magyarország államhatárának hatékonyabb védelmével és a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról
2015-09-23
2017-12-12
2
Jogszabály

2015. évi CXLII. törvény

egyes törvények Magyarország államhatárának hatékonyabb védelmével és a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról1

1. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

1–3. §2

2. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

4–8. §3

3. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

9. §4

4. Záró rendelkezések

10. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § E törvény

a) 1. alcíme az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján,

b) 2. alcíme az Alaptörvény 45. cikk (5) bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!