nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
14/1975. (V. 14.) MT rendelet
a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között az 1974. évi június hó 24. napján Budapesten aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény kihirdetéséről
1991-01-01
2014-09-04
2

14/1975. (V. 14.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között az 1974. évi június hó 24. napján Budapesten aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény VIII. cikke szerinti jegyzékváltás 1974. évi december hó 13. napján történt meg.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködésről szóló, Budapesten 1974. június hó 24. napján aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

EGYEZMÉNY

a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság
Kormánya között
az egészségügyi együttműködés tárgyában

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya a két ország közötti együttműködés továbbfejlesztése és kapcsolataik kiszélesítése céljából az egészségügy területén a következőkben egyeztek meg:

I. cikk

A Szerződő Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást az egészségügy fejlesztése terén elért legújabb eredményeikről, tapasztalataikról, különösen tekintettel az alábbi témákra:

– az egészségügyi szervezés, tervezés és statisztika,

– az egészségügyi káderek képzése és továbbképzése,

– az orvostudományi kutatás,

– a különböző betegségek megelőzése, diagnosztikája és gyógyítása,

– egészségügyi felvilágosítás,

– fertőző betegségek elleni küzdelem,

– különböző betegségek kezelésénél alkalmazott gyógyszerek és felszerelések,

– anya- és gyermekvédelem.

II. cikk

A Szerződő Felek kölcsönösen fogadnak tudósokat, orvosokat, gyógyszerészeket és egyéb egészségügyi szakembereket tapasztalatcsere, illetve továbbképzés céljából.

III. cikk

1. A Szerződő Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást az országaikban nemzetközi részvétellel megrendezésre kerülő orvostudományi kongresszusokról, konferenciákról, symposiumokról és szakértői értekezletekről, és lehetővé teszik küldötteik részvételét ezeken a rendezvényeken.

2. Szükség esetén a Szerződő Felek kölcsönösen meghívhatnak szakembereket a fent említett rendezvényekre.

IV. cikk

A Szerződő Felek orvosi ellátásban részesítik a másik Fél diplomáciai képviseletének teljes személyzetét és családtagjaikat, valamint a másik Fél mindazon állampolgárait, akik ideiglenes jelleggel tartózkodnak az országban.

V. cikk

A Szerződő Felek – kérésre – lehetőségeikhez mérten fogadják a másik Fél betegeit gyógykezelés céljából.

VI. cikk

A Szerződő Felek ennek az Egyezménynek a végrehajtásával országaik Egészségügyi Minisztériumát bízzák meg, amelyek kétéves időtartamra szóló együttműködési tervet írnak alá.

VII. cikk

Ennek az Egyezménynek a végrehajtása a következő pénzügyi alapelvek szerint történik:

1. Az I. cikkben említett tájékoztatók és dokumentációs anyagok cseréje ingyenes.

2. A II. cikk alapján utazó személyek útiköltségét a küldő Fél, a tartózkodási költségeket a Fogadó Fél fedezi.

3. A III. cikk 1. pontja alapján utazó személyek valamennyi költségét a küldő Fél fizeti.

A III. cikk 2. pontja alapján meghívott személyek útiköltségét a küldő Fél, a tartózkodási költségeket a meghívó Fél fedezi.

4. A IV. cikk alapján gyógykezelésben részesülő betegek összes költségeit, beleértve a gyógyszereket is, mind fekvőbetegként, mind járóbetegként történő kezelés esetén, a gyógykezelést biztosító Fél fedezi (kivéve a gyógyászati segédeszközöket és segédanyagokat).

5. Az V. cikk alapján gyógykezelésben részesülő betegek útiköltségét a küldő Fél, a gyógykezelés költségeit a Fogadó Fél fizeti a VII. cikk 4. pontjában rögzített módon.

6. A VI. cikk alapján az együttműködési terv megtárgyalására és aláírására érkező küldöttségek útiköltségét a küldő Fél, tartózkodási költségét a fogadó Fél fedezi.

VIII. cikk

Ezt az Egyezményt a Szerződő Felek alkotmányos előírásainak megfelelően a kormányoknak jóvá kell hagyni. Az Egyezmény a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltás napján lép hatályba és 5 évig marad érvényben. Ha az Egyezményt az egyik Szerződő Fél a lejárat előtt 6 hónappal írásban nem mondja fel, annak érvénye mindig újabb 5 évre meghosszabbodik.

Ez az Egyezmény Budapesten, 1974. június 24-én készült 2-2 példányban magyar és koreai nyelven. Mindkét példány egyaránt hiteles.

(Aláírások.)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1974. december hó 13. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról az egészségügyi2 miniszter gondoskodik.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!