nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1948. évi XXIII. törvény
az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc emlékének megörökítéséről
2012-01-01
infinity
2

1948. évi XXIII. TÖRVÉNY

az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc emlékének megörökítéséről1

Száz évvel ezelőtt, 1848. március 15-én kitört a magyar forradalom. Harcba indult a magyar nép függetlensége és szabadsága kivívásáért, az idegen uralom igájának lerázásáért, a jobbágyfelszabadításért, a feudális bilincsek összetöréséért.

Az Országgyűlés az 1848/49. évi forradalmi, demokratikus eszmék örökösének és megvalósítójának tekinti magát. Ünnepélyesen kijelenti, hogy 1848 nagy hagyományait és szellemét hűségesen megőrzi, és mindennemű elnyomás elleni következetes harc s a népek közötti békés együttműködés jegyében fejleszti tovább.

A 48-as szabadságharc eszméi iránti tiszteletének kifejezéséül az országgyűlés a következő törvény alkotja2:

1. § Az országgyűlés az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc emlékét a magyar nemzet hálás kegyelete és tisztelete bizonyságául törvénybe iktatja.

2. Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!