nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
22/1993. (VIII. 31.) KHVM rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A) és B) Melléklete módosításának és kiegészítésének kihirdetéséről
2009-01-01
2011-12-16
2

22/1993. (VIII. 31.) KHVM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A) és B) Melléklete módosításának és kiegészítésének kihirdetéséről1

Az 1979. évi 19. törvényerejű rendelet 4. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján — az érdekelt miniszterekkel egyetértésben — a következőket rendelem el:

1. §

(1) A Veszélyes Áruk Nemzetközi Szállításáról szóló Európai Megállapodásnak — a többször módosított — 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelettel kihirdetett A) és B) Melléklet módosítását és kiegészítését e rendelettel kihirdetem.

(2) A Megállapodás B) Melléklete 11282 szélzetszámában foglaltakat belföldi szállításoknál — a rendelet mellékletében foglaltak szerint — kell alkalmazni.

(3)2

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban nemzetközi szállításoknál 1993. január 1-jétől kell alkalmazni.

Melléklet a 22/1993. (VIII. 31.) KHVM rendelethez

Belföldi szállításoknál a Megállapodás B) mellékletének 11282 szélzetszámát a következő eltéréssel kell alkalmazni:

,,11282 A 10282 szélzetszám előírásait a III. típusú, 1994. január 1-jétől, a II. és III. típusú szállítóegységeknél kell alkalmazni.''

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!