nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1721/2015. (X. 6.) Korm. határozat
a Vidékfejlesztési Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról
2015-10-07
2016-01-21
1

1721/2015. (X. 6.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról1

1. A Kormány megállapítja a Vidékfejlesztési Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretét az 1. melléklet szerint.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1721/2015. (X. 6.) Korm. határozathoz

 

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

VP1-1.1.1-15

Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek

6,20

az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
15. cikk (3) bekezdése szerint

november

3.

VP1-1.2.2-15

Tájékoztatási szolgáltatás

7,80

az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
15. cikk (3) bekezdése szerint

december

4.

VP1-2.1.1-2.1.2-15

Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás

13,90

az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
15. cikk (3) bekezdése szerint

december

5.

VP1-2.3.1-15

Szaktanácsadók továbbképzése

0,19

az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
15. cikk (3) bekezdése szerint

november

6.

VP2-4.1.1.1-15

Állattartó telepek korszerűsítése

6,00

standard

december

7.

VP2-4.1.1.2-15

Baromfitartó telepek korszerűsítése

20,00

standard

december

8.

VP2-4.1.1.3-15

Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

20,00

standard

december

9.

VP2-4.1.1.4-15

Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése

4,00

standard

december

10.

VP2-4.1.1.5-15

Sertéstartó telepek korszerűsítése

20,00

standard

december

11.

VP2-4.1.2-15

Kisméretű terményszárító és -tisztító korszerűsítése, kisméretű terménytároló építése, korszerűsítése

19,70

standard

december

12.

VP2-4.1.3.1-15

Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése geotermikus energia felhasználásának és öntözés kialakításának lehetőségével

30,00

standard

november

13.

VP2-4.1.3.2-15

Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatása öntözés kialakításának lehetőségével, továbbá mezőgazdasági esőkár vagy tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások

22,00

standard

november

14.

VP2-4.1.3.3-15

Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése

3,00

standard

november

15.

VP2-4.1.3.4-15

Kertészet korszerűsítése – kertészeti ágazat technológiai fejlesztéseinek támogatása, öntözés kialakításának lehetőségével

32,00

standard

november

16.

VP2-6.3.1-15

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

14,00

standard

november

17.

VP3-4.2.1-15

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban

151,00

standard

december

18.

VP3-5.1.1-15

Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása

1,50

standard

november

19.

VP4-4.1.4-15

Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

34,00

standard

december

20.

VP4-4.4.1-15

Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások

3,50

egyszerűsített

december

21.

VP4-4.4.2-15

Vízvédelmi célú nem termelő beruházások

2,40

egyszerűsített

december

22.

VP4-10.1.1-15

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés

158,60

egyszerűsített

október

23.

VP4-10.2.1-15

Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése

14,00

egyszerűsített

november

24.

VP4-10.2.2-15

Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és egyes mikroorganizmusok ex situ megőrzése

3,80

egyszerűsített

november

25.

VP4-11.1.1-11.2.1-15

Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása

51,50

egyszerűsített

október

26.

VP5-4.1.1.6-15

Trágyatároló építése

5,60

standard

október

27.

VP5-8.4.1-15

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása

6,80

egyszerűsített

december

28.

VP5-8.6.1-15

Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások

4,50

standard

december

29.

VP6-6.2.1-15

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

13,85

standard

december

30.

VP6-7.2.1.2-15

Egyedi szennyvízkezelés

12,00

standard

december

31.

VP6-7.4.1.1-15

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

26,90

standard

december

32.

VP6-19.1.1-15

LEADER – Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása

1,00

standard

október

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!