nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1724/2015. (X. 7.) Korm. határozat
a Befogadó Állomás Debreceni Telephely, és Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ Debreceni Telephely bezárása érdekében szükséges egyes intézkedésekről
2015-10-07
infinity
1

1724/2015. (X. 7.) Korm. határozat

a Befogadó Állomás Debreceni Telephely, és Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ Debreceni Telephely bezárása érdekében szükséges egyes intézkedésekről

A Kormány

1. elrendeli, hogy

a) a Befogadó Állomás Debreceni Telephely tevékenységét 2015. október 31-ig megszüntesse,

b) a Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ Debreceni Telephely tevékenységét 2015. december 15-ig megszüntesse,

c) a Befogadó Állomás Debreceni Telephely, és a Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ Debreceni Telephely teljes felszámolása 2015. december 31-ig megtörténjen,

d) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Észak-alföldi Regionális Igazgatóság jelenlegi helyén működjön tovább;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: az a)–c) alpontban meghatározottak szerint

2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az 1. pont a) alpont szerint megszűnő intézményben kezelt, önmagát ellátni képtelen beteg személyek elhelyezéséről és folyamatos felügyeletéről;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2015. október 31. után folyamatos

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert az 1. és 2. pontban meghatározott intézkedés, az ott meghatározott időpontokban történő fedezetének biztosítására.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: felmerülés ütemében

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!