nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
3/2015. (X. 30.) BVOP utasítás
a hivatásos állományba tartozásra vonatkozó adatok internetes felületen történő nyilvánosságra hozatalának korlátozásáról
2015-10-31
2019-11-09
1
Jogszabály

3/2015. (X. 30.) BVOP utasítás

a hivatásos állományba tartozásra vonatkozó adatok internetes felületen történő nyilvánosságra hozatalának korlátozásáról1

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 21. § (3) bekezdésében foglaltakra – a büntetés-végrehajtási szervezet működésébe vetett közbizalom megóvása érdekében a következő utasítást adom ki:

1. Az utasítás hatálya a büntetés-végrehajtási szervezet (a továbbiakban: bv. szervezet) hivatásos állományú tagjaira terjed ki.

2. Az utasítás célja annak megakadályozása, hogy

a) a hivatásos állomány tagja az internetes felületen magánszemélyként való megnyilvánulásakor, magánvéleménye kinyilvánításakor a bv. szervezet hivatásos állományába tartozásra vonatkozó adatot hozzon nyilvánosságra,

b) az a) pontban meghatározott adat nyilvánosságra hozatala miatt a hivatásos állomány tagja a hivatali kötelezettségével összefüggésben illetéktelen befolyásolásnak vagy a foglalkozására visszavezethető fenyegetésnek legyen kitéve,

c) a bv. szervezet működésébe vetett közbizalom csorbítására alkalmas, a rendvédelmi hivatás etikai alapelveivel össze nem egyeztethető vélemény kerüljön nyilvánosságra.

3. A hivatásos állomány tagja az internetes felületen magánszemélyként történő megnyilvánulásakor vagy magánvéleménye kinyilvánításakor

a) a bv. szervezet állományába tartozásának tényét, továbbá az arra utaló képet és hangfelvételt,

b) a beosztását,

c) a rendfokozatát, valamint

d) a szolgálati és szolgálatteljesítési helyére vonatkozó adatokat

nem hozhatja nyilvánosságra.

4. Nyilvánosságra hozatalnak minősül a 3. pontban meghatározott adatok internetes felületen történő regisztráláskor mások számára is hozzáférhető módon való rögzítése.

5. Ha a hivatásos állomány tagja a 3. pontban meghatározott adatokat internetes felületen már nyilvánosságra hozta, úgy azt köteles az utasítás hatálybalépését követő 8 napon belül törölni vagy mások számára hozzáférhetetlenné tenni.

6. Nem tartozik a 3. pontban meghatározott tilalom alá, ha a hivatásos állomány tagja magánszemélyként történő megnyilvánulására, illetve magánvéleménye kinyilvánítására

a) a szolgálati időn kívül végzett tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységével összefüggésben vagy

b) a bv. szervezet által szerkesztett és kiadott sajtótermékben vagy internetes felületen

kerül sor.

7. A hivatásos állomány tagja a 6. pontban meghatározott esetekben is köteles magánszemélyként úgy megnyilvánulni, illetve a magánvéleményét kinyilvánítani, hogy az összhangban legyen a 2. pontban foglaltakkal.

8. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!