nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1837/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről
2015-11-24
2016-04-20
1
Jogszabály

1837/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány a budai Várnegyed történelmileg hiteles helyreállítása és megújítása keretében, a Várnegyedben található, a kulturális és történelmi örökség részét képező épületek eredeti állapotát és történelmi funkcióját helyreállítva, a Nemzeti Hauszmann-tervben foglaltakkal összhangban

1. egyetért azzal, hogy

a) a Belügyminisztérium a Budapest I. kerület, Országház utca 28–32., illetve Úri utca 49–51. szám alatti ingatlan-együttesben,

b) a Nemzetgazdasági Minisztérium a Budapest I. kerület, Szentháromság tér 6. szám alatti ingatlanban

kerüljön elhelyezésre;

Felelős: az a) alpont tekintetében a belügyminiszter

a b) alpont tekintetében a nemzetgazdasági miniszter a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával

Határidő: 2017. december 31.

2. a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő 1. pont a) alpontja szerinti elhelyezésének biztosításával összefüggésben

a) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy folytassa le a szükséges egyeztetéseket a Magyar Tudományos Akadémia elnökével az érintett ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése és a d) alpont szerinti beruházás megvalósítását lehetővé tevő rendelkezésre állása érdekében,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: az egyeztetések lefolytatása tekintetében azonnal,

az ingatlanok kiürítése tekintetében 2016. szeptember 30.

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az a) alpont szerinti egyeztetések eredményétől függően tegye meg a szükséges intézkedéseket az érintett ingatlanok állam tulajdonába és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság vagyonkezelésébe kerülése érdekében,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. április 30.

c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével felszabaduló állami tulajdonú ingatlanok állam számára legelőnyösebb feltételekkel történő értékesítésének, illetve hasznosításának érdekében,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az érintett ingatlanok felszabadulásához igazodva

d) felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont a) alpontja szerinti ingatlanokat érintő, a Belügyminisztérium elhelyezését biztosító beruházás előkészítéséről és megvalósításáról a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság bevonásával,

Felelős: belügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: folyamatos, a szükséges beruházás befejezése tekintetében 2017. december 31.

e) egyetért azzal, hogy a d) alpont szerinti beruházás lebonyolítója a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legyen,

f) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont a) alpontja szerinti ingatlanokat érintő, a Belügyminisztérium elhelyezését biztosító beruházás előkészítési feladataira 180,0 millió forint egyszeri jelleggel történő biztosításáról a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium igazgatása cím javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

3. a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő 1. pont b) alpontja szerinti elhelyezésének biztosításával összefüggésben

a) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az érintett ingatlan 1/1 tulajdoni hányadú állami tulajdonba kerülése érdekében,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

b) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ útján gondoskodjanak a Budapest I. kerület, Szentháromság tér 6. szám alatti, egykori pénzügyminisztériumi épület eredeti állapotnak megfelelő helyreállításáról, a Nemzetgazdasági Minisztérium elhelyezését biztosító beruházás előkészítéséről és megvalósításáról,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: az 1. pont b) alpontjának végrehajtásához igazodva

c) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a Magyar Nemzeti Levéltárat érintően az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon az 1. pont b) alpontja szerinti ingatlanban jelenleg működő állami intézmények megfelelő elhelyezéséről.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: az a) és a b) alpont végrehajtásához igazodva

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!