nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
406/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról
2015-12-16
2015-12-17
1

406/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

A Kormány a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet] 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 13. § (2) bekezdésében, 14. § (2) és (4) bekezdésében, 16. § (6) bekezdésében, 19. § (2) bekezdésében, 40. § (1) bekezdésében, 42. § (1) és (4) bekezdésében, 46. § (7) bekezdésében, 61. § (2) bekezdés k) pontjában, valamint – az állami alkalmazásban álló halászati őr tekintetében – az 56. § (2), (4), (5) és (9) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány elsőfokú halgazdálkodási hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki.”

2. § A 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdésében a „Hhvtv. 29. § (2) bekezdése szerinti országos javaslattevő” szövegrész helyébe a „Hhvtv. 29. § (1) és (2) bekezdése szerinti” szöveg lép.

2. A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló
68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. § A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § Az állami halászjegy, a halász fogási napló és a fogási tanúsítvány nyomtatványtömbök kiadásával kapcsolatos feladatokat a megyei kormányhivatal látja el.”

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!