nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1942/2015. (XII. 15.) Korm. határozat
a közfinanszírozású támogatások ellenőrzésével, rangsorolásával és értékelésével összefüggő egyes személyügyi kérdések rendezéséről
2015-12-17
infinity
2

1942/2015. (XII. 15.) Korm. határozat

a közfinanszírozású támogatások ellenőrzésével, rangsorolásával és értékelésével összefüggő egyes személyügyi kérdések rendezéséről

1. A Kormány a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvényben meghatározott közfeladatok hatékony végrehajtásához kapcsolódóan a közfinanszírozású támogatások ellenőrzésének, rangsorolásának és értékelésének független és eredményes lebonyolítása érdekében elrendeli, hogy:

1.1. a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: H.) 1.8. pontjától eltérően – a H. 1.9. pontja szerinti körülmények fennállására tekintettel – a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) által vagy közreműködésével a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: KFItv.) meghatározott közfeladatok alapján kezelt közfinanszírozású támogatások ellenőrzésében, rangsorolásában és értékelésében a KFItv. szerinti szakterületi kollégiumok, az Innovációs Testület, szakértői csoportok tagjaként vagy szakértőként eljáró személlyel az NKFI Hivatal megbízási szerződést köthet,

1.2. a szakterületi kollégiumok, az Innovációs Testület és a szakértői csoportok tagjai esetében legfeljebb három évre; a szakértők esetében legfeljebb az NKFI Hivatalnál történt szakértői regisztráció időtartamára létesíthető megbízási jogviszony,

1.3. az NKFI Hivatal elnöke az NKFI Hivatallal az 1.1–1.2. pont szerint megbízási jogviszonyt létesített személyekről, a megbízás időtartamáról, továbbá arról, hogy az adott személy a szakterületi kollégium, az Innovációs Testület, vagy szakértői csoport tagjaként, illetve szakértőként látja-e el a feladatait, folyamatosan tájékoztatja a Miniszterelnökséget vezető minisztert.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

3.1

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!