nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
87/2015. (XII. 21.) FM rendelet
a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosításáról
2015-12-23
infinity
2

87/2015. (XII. 21.) FM rendelet

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló
133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosításáról

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. § (1) bekezdés 2., 10. és 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 6. pontban meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1–7. §1

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § Az e rendelet hatálybalépése előtt, a 2015. évben kiadott vagy meghosszabbított érvényességű állami horgászjegy, valamint a 2015. évben kiállított horgász fogási napló 2016. január 31-ig érvényes.

1. melléklet a 87/2015. (XII. 21.) FM rendelethez2

2. melléklet a 87/2015. (XII. 21.) FM rendelethez3

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!