nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1958/2015. (XII. 23.) Korm. határozat
a központi hivatalok és a költségvetési szerv formában működő központi minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatáról
2015-12-23
2016-12-02
1

1958/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

a központi hivatalok és a költségvetési szerv formában működő központi minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatáról

1. A Kormány a központi államigazgatás hatékony működésének kialakítása érdekében

1.1. egyetért azzal, hogy – az országos illetékességgel vagy feladatkörrel működő – központi hivatalokat és költségvetési szerv formában működő központi minisztériumi háttérintézményeket (a továbbiakban együtt: központi hivatalok) felül kell vizsgálni az általuk ellátott közfeladatok hatékonyabb ellátásának biztosítása, továbbá a polgárok és a vállalkozások adminisztratív terheinek további csökkentése céljából,

1.2. egyetért azzal, hogy a területi államigazgatás funkcionális integrációja során alkalmazott szervezeti egységesítés és az 1. pontban foglalt felülvizsgálat tapasztalatait felhasználva – az eltérő feladatkörből eredő sajátosságokra figyelemmel – biztosítani kell a központi hivatalok rendszerének áttekinthetővé tételét.

2. Az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében a Kormány

2.1. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy nyújtson be előterjesztést a Kormány részére, amely egységes szempontrendszer alapján átfogóan újraszabályozza a központi hivatalokat, különös tekintettel jogállásukra, szervezeti felépítésükre, létrehozásuk és funkcionális működésük alapvető feltételeire és követelményeire,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. február 1.

2.2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2.1. pontban foglalt feladat végrehajtásához készítsen részjelentést a központi hivatalok által a 2014. és 2015. években beszedett igazgatási szolgáltatási díjakról,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2016. február 1.

2.3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter 2.5. pontban foglalt közreműködésével vizsgálja meg a központi hivatalok működését és készítsen összefoglaló jelentést a Kormány részére, amelyben tegyen javaslatot minisztériumi bontásban a szükséges átalakításokra is,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. április 15.

2.4. felhívja az érintett minisztereket, hogy az irányításuk alatt működő központi hivatalok közvetlenül és soron kívül biztosítsák a 2.1. és 2.3. pontban foglalt feladat végrehajtásához szükséges soron kívüli adatszolgáltatások teljesítését,

Felelős: belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

földművelésügyi miniszter

honvédelmi miniszter

igazságügyi miniszter

külgazdasági és külügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: folyamatos

2.5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2.1. és 2.3. pontban foglalt feladat végrehajtásához szükséges soron kívüli adatszolgáltatásokat az érintett központi hivatalok gazdálkodási és humánerőforrás adataira vonatkozóan az államháztartásért felelős szakterület, továbbá a Magyar Államkincstár útján biztosítsa,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: folyamatos

2.6. felhívja az érintett minisztereket, hogy a 2.3. pontban foglaltak alapján tegyék meg a szükséges intézkedéseket a jelentésben meghatározott központi hivatalok racionalizálása érdekében.

Felelős: érintett miniszter

Határidő: 2016. június 30.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!