nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat
a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről
2015-12-30
2015-12-30
0
Jogszabály

2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat

a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről

A Kormány a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (2) bekezdés d) pontja alapján a következő határozatot hozza:

1. A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények körét az 1. melléklet állapítja meg.

2. A nemzetbiztonsági védelmet ellátó nemzetbiztonsági szolgálatok – feladatkörük szerint – az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 74. § b) pontja szerint állami szervnek minősülő szervvel – létesítmény esetében a létesítményt üzemeltető szervvel – az Nbtv. 28. § (2) bekezdése alapján megállapodást kötnek az együttműködésük részletes szabályairól és a védendő létesítményekről.

3. A nemzetbiztonsági védelmet ellátó nemzetbiztonsági szolgálatok – feladatkörük szerint – az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott, az Nbtv. 74. § b) pontja szerint állami szervnek nem minősülő más szervvel – létesítmény esetében a létesítményt üzemeltető szervvel –, valamint az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott gazdálkodó szervezettel – létesítmény esetében a létesítményt üzemeltető gazdálkodó szervezettel – az Nbtv. 28. § (3) bekezdése alapján megállapodás megkötését kezdeményezik az együttműködésük részletes szabályairól és a védendő létesítményekről. A megkeresett szerv, gazdálkodó szervezet a megállapodás megkötésére irányuló kezdeményezést elutasíthatja.

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

5. Hatályát veszti a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 1232/2009. (XII. 30) Korm. határozat.

6. E határozat hatálybalépése nem érinti az e határozatban foglalt szervvel, gazdálkodó szervezettel korábban megkötött együttműködési megállapodások hatályát.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozathoz

1. A központi államigazgatási és kormányzati tevékenység szempontjából fontos szervek (intézmények) és létesítmények:

1.1. Költségvetési Tanács,

1.2. Országház, Országgyűlés Irodaháza, Országgyűlés Hivatala,

1.3. Köztársasági Elnök Hivatala,

1.4. a köztársasági elnök, az Országgyűlés elnökének és a miniszterelnök rezidenciája,

1.5. Alkotmánybíróság,

1.6. Állami Számvevőszék,

1.7. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala,

1.8. Kúria, ítélőtáblák, törvényszékek, járásbíróságok,

1.9. Országos Bírósági Hivatal,

1.10. Legfőbb Ügyészség, fellebbviteli főügyészségek, főügyészségek, járási ügyészségek,

1.11. Magyar Nemzeti Bank és azon gazdálkodó szervezetek, amelyekben a Magyar Nemzeti Bank többségi tulajdonosi jogokat gyakorol,

1.12. minisztériumok,

1.13. Gazdasági Versenyhivatal,

1.14. Közbeszerzési Hatóság,

1.15. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

1.16. Nemzeti Választási Iroda és a Nemzeti Választási Bizottság,

1.17. Központi Statisztikai Hivatal,

1.18. Országos Atomenergia Hivatal,

1.19. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala,

1.20. Nemzeti Adó- és Vámhivatal,

1.21. Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal,

1.22. Nemzeti Kommunikációs Hivatal

1.23. Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működését biztosító szervek,

1.24. katonai vezetési létesítmények, valamint a Magyar Honvédség szervei,

1.25. Magyarország külképviseletei, valamint külföldön működő katonai szervei,

1.26. nemzetbiztonsági szolgálatok,

1.27. az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szervei,

1.28. Terrorelhárítási Központ,

1.29. büntetés-végrehajtási szervek,

1.30. Nemzeti Védelmi Szolgálat,

1.31. Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ,

1.32. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

1.33. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal,

1.34. Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala,

1.35. polgármesteri hivatalok, megyei önkormányzati hivatalok,

1.36. fővárosi és megyei kormányhivatalok és azok szervezeti egységeiként működő járási (fővárosi kerületi) hivatalok,

1.37. fővárosi és megyei védelmi bizottságok,

1.38. Igazságügyi Hivatal,

1.39. igazságügyi szakértői intézetek,

1.40. Magyar Államkincstár,

1.41. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal,

1.42. Országos Környezetvédelmi, és Természetvédelmi Főfelügyelőség,

1.43. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,

1.44. Nemzeti Közlekedési Hatóság,

1.45. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság,

1.46. a hazai és közösségi forrásokból származó támogatások elosztásában közreműködő szervezetek,

1.47. Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal,

1.48. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal,

1.49. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal,

1.50. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,

1.51. nukleáris anyagot kezelő, feldolgozó tudományos intézetek,

1.52. Állami Egészségügyi Ellátó Központ,

1.53. Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ,

1.54. Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet:

1.55. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat,

1.56. Országos Mentőszolgálat,

1.57. Országos Egészségbiztosítási Pénztár,

1.58. Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság,

1.59. Oktatási Hivatal,

1.60. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a rendészeti szakközépiskolák

1.61. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság,

1.62. Kormány vendégházai,

1.63. állami ünnepségeknek helyszínt biztosító objektumok,

1.64. Nemzeti Földalapkezelő Szervezet,

1.65. Földmérési és Távérzékelési Intézet,

1.66. Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság,

1.67. Országos Vízügyi Főigazgatóság,

1.68. felsőoktatási intézmény nukleáris létesítménye.

2. A központi államigazgatási és kormányzati tevékenység szempontjából fontos gazdálkodó szervezetek és létesítményeik:

2.1. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., illetve azon gazdálkodó szervezetek, amelyekben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. többségi tulajdonosi jogokat gyakorol,

2.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt., MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt., valamint egyéb nukleáris anyagot kezelő, feldolgozó cégek (Radioaktív Hulladékot Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. és az általa üzemeltetett Kiégett Átmeneti Tárolója Paks, Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló Püspökszilágy, Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Bátaapáti),

2.3. MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. és tagvállalatai (MOL Csoport),

2.4. MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és tagvállalatai (MVM Csoport),

2.5. ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt.,

2.6. KAF Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zrt.,

2.7. Rába Járműipari Holding,

2.8. GAMMA Műszaki Zrt.,

2.9. HALTECH Magyar Lőszergyártó és Rendészeti Technológiai Kft.,

2.10. Ruag Ammotec Magyarországi Zrt.,

2.11. HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt.,

2.12. HM ARMCOM Kommunikációtechnikai Zrt.,

2.13. HM ARZENÁL Elektrotechnikai Zrt.,

2.14. HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.,

2.15. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.,

2.16. Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség,

2.17. Budapest Airport Zrt.,

2.18. HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.,

2.19. nemzetközi kereskedelmi repülőterek (Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér, Debreceni Nemzetközi repülőtér, Sármelléki Nemzetközi repülőtér),

2.20. Wizz Air Hungary Kft.,

2.21. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.,

2.22. NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. és a közvetlen irányítása alatt álló Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt., IdomSoft Informatikai Zrt., Kopint-Datorg Informatikai és Vagyonkezelő Kft.),

2.23. Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt., GySev Cargo Zrt. és ezek háttérintézményei,

2.24. MÁV Zrt., MÁV Start Zrt. és ezek háttérintézményei,

2.25. Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.,

2.26. Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (Duna Médiaszolgáltató Zrt.),

2.27. földgázelosztói engedélyes társaságok,

2.28. Főtáv Zrt., megyei jogú városok távhőszolgáltató társaságai,

2.29. Magyar Posta Zrt.,

2.30. Magyar Telekom Nyrt., valamint az egyéb egyetemes szolgáltatásra kijelölt elektronikus hírközlési szolgáltatók,

2.31. Antenna Hungária Zrt.,

2.32. mobil hírközlési szolgáltatók,

2.33. Államadósság Kezelő Központ Zrt.,

2.34. Pénzjegynyomda Zrt.,

2.35. Magyar Pénzverő Zrt.,

2.36. DIPA Diósgyőri Papírgyár Zrt.,

2.37. BISZ Zrt.,

2.38. GIRO Elszámolásforgalmi Zrt.,

2.39. KELER Értéktár Zrt.,

2.40. KELER Központi Szerződő Fél Zrt.,

2.41. Budapesti Értéktőzsde Zrt.,

2.42. Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.,

2.43. Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.,

2.44. MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. és a tulajdonában álló, továbbá a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezetek,

2.45. Magyar Export Import Bank Zrt.,

2.46. Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.,

2.47. Fővárosi Vízművek Zrt., regionális vízmű társaságok,

2.48. Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.,

2.49. villamosenergia elosztói engedélyes társaságok,

2.50. Budapesti Közlekedési Zrt., Budapesti Közlekedési Központ Zrt.,

2.51. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.,

2.52. Nemzeti Befektetési Ügynökség,

2.53. állami protokoll által megjelölt szállodák,

2.54. Magyar Tudományos Akadémia,

2.55. iparbiztonsági ellenőrzést követően a NATO beszállítók a projekt idejére,

2.56. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.,

2.57. Széchenyi Programiroda Kft.

2.58. Új Világ Nonprofit Kft.,

2.59. Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.,

2.60. ÉMI Építésügyi Minőségellenőrzési Innovációs Nonprofit Kft.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!