nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1/2016. (I. 15.) NMHH rendelet
az azonosítógazdálkodással összefüggő egyes rendeletek módosításáról
2018-01-01
infinity
5

1/2016. (I. 15.) NMHH rendelet

az azonosítógazdálkodással összefüggő egyes rendeletek módosításáról

Az 1. és a 2. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 14. pontjában, a 3. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 29. pontjában, a 4. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 16. pontjában, az 5. alcím tekintetében a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló
2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet módosítása

1. § (1)1

(2)2

2–6. §3

2. Az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló
3/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet módosítása

7–9. §4

3. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosítása

10. §5

4. A számhordozás részletes szabályairól szóló 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet módosítása

11–15. §6

5. Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz szükséges azonosítók lekötésének és használatának díjáról szóló 5/2012. (I. 24.) NMHH rendelet módosítása

16. §7

6. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (2) bekezdése, a 16. §, az 1. melléklet 1.2., 2. pontja, valamint a 3. melléklet 1.2., 1.4., 2., 2.2., és 2.3. pontja 2016. június 30-án lép hatályba.

18. § (1) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) e rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül az SHS = 38 számozási tartományban üzleti hálózat üzemeltetéséhez korábban kiadott kijelölési engedélyt elsőfokú eljárásban hivatalból módosítja, ha az azonosító további használata megfelel az e rendeletben foglalt feltételeknek, vagy visszavonja, ha az azonosító további használata nem felel meg az e rendeletben foglalt feltételeknek.

(2) E rendelet hatálybalépését követő 5 napon belül az SHS = 40 számozási tartományt – a kijelölt számmezők kivételével – a Hatóság zárolja.

(3) A Hatóság 2016. június 30-i dátummal az SHS = 40 számozási tartományban kedvezményes díjazású szolgáltatás nyújtásához korábban kiadott kijelölési engedélyt elsőfokú eljárásban hivatalból módosítja, ha az azonosító további használata megfelel az e rendeletben foglalt feltételeknek, vagy visszavonja, ha az azonosító további használata nem felel meg az e rendeletben foglalt feltételeknek.

(4) A Hatóság az SHS = 40 számozási tartományban kijelölt számmezők használatára vonatkozóan kiadott engedélyeket 2017. december 31-i dátummal visszavonja.

(5) A Hatóság e rendelet hatályba lépését követő 90 napon belül a korábban kiadott mobil hálózati kód kijelölési engedélyt elsőfokú eljárásban hivatalból visszavonja, ha az azonosító további használata nem felel meg az e rendeletben foglalt feltételeknek.

19. § (1)8

(2)9

(3)10

1. melléklet az 1/2016. (I. 15.) NMHH rendelethez11

2. melléklet az 1/2016. (I. 15.) NMHH rendelethez12

3. melléklet az 1/2016. (I. 15.) NMHH rendelethez13

4. melléklet az 1/2016. (I. 15.) NMHH rendelethez14

5. melléklet az 1/2016. (I. 15.) NMHH rendelethez15

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!