nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
2016-01-20
2016-04-15
2
Jogszabály

1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

1. A Kormány

a) megállapítja a Közigazgatás- és Közszolgáltatás fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) éves fejlesztési keretét az 1. melléklet szerint,

b) elfogadja a 2. melléklet szerint az ott felsorolt projektek kiemelt projektként történő nevesítését,

c) elfogadja a 3. melléklet szerint az ott felsorolt projektek kiemelt projektként történő nevesítését a 3. mellékletben foglalt táblázat G oszlopában meghatározott feltételek teljesítése esetén,

d) egyetért azzal, hogy a 2016. év végéig az 1. és 2. prioritás keretének 94%-át meghaladó kötelezettség nem vállalható,

e) egyetért azzal, hogy a KÖFOP 1. és 2. prioritása keretében megvalósítani tervezett kiemelt projektek közül csak arra vonatkozóan köthető támogatási szerződés, amely esetén

ea) a projekt megvalósításához szükséges ajánlattevőt az ajánlatkérőként eljáró támogatást igénylő a közbeszerzésekre irányadó előírások megtartásával kiválasztotta – e követelményt teljesítettnek kell tekinteni akkor is, ha az ajánlatkérőként eljáró támogatást igénylő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzési eljárást eredményesen lefolytatott –,

eb) az adott projektet a támogatást igénylő saját teljesítésében valósítja meg, vagy

ec) a projekt megvalósításához szükséges beszerzés központosított közbeszerzés keretében történik,

f) egyetért azzal, hogy ha a 2. melléklet szerinti valamely, az 1. vagy a 2. prioritás keretében nevesített projekt esetén 2016. augusztus 12. napjáig nem kerül sor az e) alpontnak megfelelő támogatási szerződés megkötésére, akkor az érintett projekt vagy projektelem európai uniós forrásból csak akkor lesz támogatható, ha az éves fejlesztési keret így rendelkezik,

g) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon – a KÖFOP végrehajtásáért felelős irányító hatóság (a továbbiakban: irányító hatóság) e program keretében finanszírozni tervezett projekt támogatásáról szóló döntése meghozatala előtt – az e-közigazgatási és a közigazgatás-szervezési szempontú vélemények irányító hatóság vezetője általi kikéréséről,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

h) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – ha szükséges, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 56. § (3) bekezdése szerint – az irányító hatóság útján gondoskodjon az előkészítési költségek biztosítása érdekében az egyes, a 2. melléklet szerint az 1. vagy a 2. prioritás keretében nevesített projektek megvalósításának előkészítésére és a megvalósításának támogatására olyan támogatási szerződés megkötéséről, amelyben az adott projekt számára meghatározott mérföldkövek megfelelnek az e) és f) alpontnak,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

i) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tájékoztassa a Kormányt a KÖFOP 3. prioritása keretében megvalósuló projektek előrehaladásáról,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: félévente, a félévet követő hónap 15. napjáig

j) elfogadja, hogy az 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 4–8. sora szerinti felhívások keretösszege, valamint az ezen felhívások keretében megvalósuló kiemelt projektek indikatív támogatási kerete nem tartalmazza a felmerülő személyi juttatások és azok járulékai hazai forrását.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

3.1

1. melléklet az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz

A KÖFOP éves fejlesztési kerete

1. Az adminisztratív terhek csökkentéséről szóló 1. prioritás

 

A

B

C

D

E

1.    

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.    

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése

13,75

kiemelt

Meghirdetve: 2015. szeptember

3.    

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése

14,00

kiemelt

Meghirdetve: 2015. szeptember

4.    

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése

14,50

kiemelt

Meghirdetve: 2015. szeptember

5.    

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

Elektronikus megoldás az eltérő földrajzi helyszíneken történő ügyintézés munkaszervezésének és kommunikációjának fejlesztésére

3,00

kiemelt

Meghirdetve: 2015. szeptember

6.    

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése

2,63

kiemelt

Meghirdetve: 2015. szeptember

7.    

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

„Digitális fogyasztóvédelem” – a fogyasztóvédelmi feladatok elektronizálása

2,25

kiemelt

Meghirdetve: 2015. szeptember

8.    

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

Közúti gépjármű-, vízügyi és légügyi közlekedési-, engedélyezési és vizsgáztatási folyamatok ügyfélközpontú elektronizálása

1,80

kiemelt

Meghirdetve: 2015. szeptember

9.    

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

Kormányzati hitelesítés szolgáltatás (Gov CA) kiterjesztése

2,80

kiemelt

Meghirdetve: 2015. szeptember

10.    

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (kormányablak, települési ügysegéd, közvetlen kiszolgálás)

13,50

kiemelt

Meghirdetve: 2015. szeptember

11.    

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

Hivatalos küldeménykövető

3,20

kiemelt

Meghirdetve: 2015. szeptember

12.    

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

E-ingatlan-nyilvántartás

17,50

kiemelt

Meghirdetve: 2015. szeptember

13.    

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében

14,45

kiemelt

Meghirdetve: 2015. szeptember

14.    

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása

9,96

kiemelt

Meghirdetve: 2015. szeptember

15.    

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0)

15,00

kiemelt

Meghirdetve: 2015. szeptember

16.    

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által kezelt nemzeti adatvagyon nyilvántartások továbbfejlesztése, magas szintű szolgáltató képesség megteremtése a KÖFOP 1.1.1., 1.1.2. és 1.2.3. intézkedések támogatása érdekében, az érintett adatvagyon nyilvántartások Kormányzati Adatközpontba történő integrálásával

6,00

kiemelt

Meghirdetve: 2015. szeptember

17.    

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ) továbbfejlesztése, bővítése, bevezetése

1,50

kiemelt

Meghirdetve: 2015. szeptember

18.    

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

Központosított kormányzati informatikai rendszer bővítése – „KKIR3”

3,50

kiemelt

Meghirdetve: 2015. szeptember

19.    

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

Rendészeti tevékenységekhez kapcsolódó hatósági ügyek továbbfejlesztése, a hozzá kapcsolódó elektronikus feldolgozó képesség bővítésével

5,65

kiemelt

Meghirdetve: 2015. szeptember

20.    

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

Katasztrófavédelem integrált hatósági ügyviteli rendszerének kialakítása

1,00

kiemelt

Meghirdetve: 2015. szeptember

21.    

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

Területi államigazgatás egységes működését támogató rendszerfejlesztések

11,00

kiemelt

Meghirdetve: 2015. szeptember

22.    

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

EKEIDR egységes irat- és folyamatkezelő rendszer területi közigazgatásra történő kiterjesztésre

2,75

kiemelt

Meghirdetve: 2015. szeptember

23.    

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

3D alapú adat infrastruktúra kialakítása

13,00

kiemelt

Meghirdetve: 2015. szeptember

24.    

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

E-építés keretrendszer – innovációval a magyar emberek szolgálatában

10,35

kiemelt

Meghirdetve: 2015. szeptember

25.    

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

Nemzeti Téradat Infrastruktúra kialakítása (NTI)

18,10

kiemelt

Meghirdetve: 2015. szeptember

26.    

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

Oktatási Anyakönyvi Rendszer kifejlesztése

12,70

kiemelt

Meghirdetve: 2015. szeptember

27.    

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

Az egységes integrált állami vagyonnyilvántartás közhitelességének és adatkonzisztenciájának ellenőrzéséhez szükséges további fejlesztések

3,44

kiemelt

Meghirdetve: 2015. szeptember

28.    

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

A 21. század családtámogatása és nyugdíja

13,50

kiemelt

Meghirdetve: 2015. szeptember

29.    

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

Kormányhivatalok és önkormányzatok közötti együttműködés javítása

7,00

kiemelt

Meghirdetve: 2015. szeptember

30.    

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása

4,20

kiemelt

Meghirdetve: 2015. szeptember

31.    

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

Intelligens élelmiszerlánc-biztonsági elemző rendszer létrehozása

3,82

kiemelt

Meghirdetve: 2015. szeptember

32.    

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

Integrált Jogalkotási Rendszer

3,00

kiemelt

Meghirdetve: 2015. szeptember

33.    

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

8,50

egyszerűsített

2016. március

2. A szolgáltatási szemléletnek és az etikus működésnek a közszolgálatban történő megerősítéséről szóló 2. prioritás

 

A

B

C

D

E

1.    

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.    

KÖFOP-2.1.1-VEKOP-15

A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése

17,50

kiemelt

Meghirdetve: 2015. december

3.    

KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15

A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

11,50

kiemelt

Meghirdetve: 2015. december

4.    

KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15

A területi államigazgatási szervek humánerőforrásának fejlesztése

9,20

kiemelt

Meghirdetve: 2015. december

5.    

KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16

Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer kialakítása

3,00

kiemelt

2016. február

6.    

KÖFOP-2.1.6-VEKOP-16

Az új közszolgálati életpályához kapcsolódó személyzeti utánpótlás

1,50

kiemelt

2016. február

7.    

KÖFOP-2.1.7-VEKOP-16

Az új közszolgálati életpályához kapcsolódó HR-funkciók fejlesztése, a munkaköralapú rendszer kiépítése

2,00

kiemelt

2016. február

8.    

KÖFOP-2.2.1-VEKOP-16

A nemzetbiztonsági ellenőrzések elektronizálása a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében

1,50

kiemelt

2016. február

9.    

KÖFOP-2.2.2-VEKOP-16

KÖFOP keretében megvalósuló fejlesztések IT biztonságának növelése, ezáltal rendszerekkel összefüggő korrupciós lehetőségek és kockázatok csökkentése

2,50

kiemelt

2016. február

10.    

KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16

Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében

5,00

kiemelt

2016. február

11.    

KÖFOP-2.2.4-VEKOP-16

E-közbeszerzés

2,50

kiemelt

2016. március

12.    

KÖFOP-2.2.5-VEKOP-15

Átláthatóság a közpénzek felhasználásánál, államháztartási adattárház

6,50

kiemelt

Meghirdetve: 2015. december

13.    

KÖFOP-2.3.1-VEKOP-16

Helyi közszolgáltatás információs rendszer fejlesztése és bevezetése (IKIR)

4,00

kiemelt

2016. január

14.    

KÖFOP-2.3.2-VEKOP-15

Hálózatfejlesztés Támogató Monitoring Rendszer (HTMR) létrehozása

2,54

kiemelt

Meghirdetve: 2015. december

15.    

KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16

Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program

1,00

kiemelt

2016. február

16.    

KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15

Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II.

1,20

kiemelt

Meghirdetve: 2015. december

17.    

KÖFOP-2.3.5-VEKOP-16

A vállalati szektorhoz kapcsolódó közigazgatási bürokrácia csökkentési program kidolgozása

1,30

kiemelt

2016. február

3. Az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap révén finanszírozott operatív programok végrehajtásához kapcsolódó technikai segítségnyújtásról szóló 3. prioritás

 

A

B

C

D

E

1.    

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.    

KÖFOP-3.1.1-16

Partnerek és a lakosság bevonása az operatív programok megvalósításába

1,50

kiemelt

2016. január

3.    

KÖFOP-3.2.1-16

Az Audit Hatóság által végzett ellenőrzések színvonalának fenntartása

5,70

kiemelt

2016. január

4.    

KÖFOP-3.2.2-16

A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program végrehajtásánál

1,18

kiemelt

2016. január

5.    

KÖFOP-3.2.3-16

A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program végrehajtásánál

2,95

kiemelt

2016. január

6.    

KÖFOP-3.2.4-15

A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program végrehajtásánál, továbbá az igazoló hatósági feladatok ellátásánál

5,52

kiemelt

Meghirdetve: 2015. december

7.    

KÖFOP-3.2.5-16

A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program végrehajtásánál

0,39

kiemelt

2016. január

8.    

KÖFOP-3.2.6-16

A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Miniszterelnökség központi koordinációs feladatainak ellátásánál

1,77

kiemelt

2016. január

9.    

KÖFOP-3.2.7-15

A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Miniszterelnökség közbeszerzés szabályossági ellenőrzési feladatainak ellátásánál

6,35

kiemelt

Meghirdetve: 2015. december

10.    

KÖFOP-3.2.8-16

A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az operatív programokat végrehajtók irodai ellátásánál

10,00

kiemelt

2016. január

11.    

KÖFOP-3.2.9-16

A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az operatív programokat végrehajtók informatikai és infokommunikációs ellátásánál

2,00

kiemelt

2016. január

12.    

KÖFOP-3.2.10-16

A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az operatív programok végrehajtása során keletkezett dokumentumok digitalizálásánál és irattárazásánál

1,20

kiemelt

2016. január

13.    

KÖFOP-3.3.1-16

A közösségi előírásnak megfelelő értékelések megvalósítása, valamint az eredményes és hatékony végrehajtáshoz szükséges kompetencia biztosítása

3,71

kiemelt

2016. január

14.    

KÖFOP-3.3.2-16

Az e-kohéziós irányelv átültetése

9,89

kiemelt

2016. január

15.    

KÖFOP-3.3.3-15

A pályázók és kedvezményezettek kapacitásainak támogatása

18,43

kiemelt

Meghirdetve: 2015. december

2. melléklet az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz

A KÖFOP nevesített kiemelt projektjei

 

A

B

C

D

E

F

1.    

Felhívás azonosító jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív támogatási kerete
(Mrd Ft)

Projekt benyújtásának várható ideje

Szakmai elvárások

2.    

KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15

A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése

Miniszterelnökség

13,75

2016

A projekt célja:
1. szolgáltató kormányhivatali modell kialakítása járási és megyei szinten,
2. központi hivatalok felülvizsgálata,
3. szakrendszerek közötti automatikus együttműködés fejlesztése,
4. szakrendszerek adatháttere ügyintéző általi elérésének megteremtése.

3.    

KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15

Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése

Miniszterelnökség vagy az általa vezetett konzorcium

14,00

2016

1. A projekt célja a közigazgatási alapfolyamatok egyszerűsítése, újraszervezése, a folyamatok lefolyásának alkalmassá tétele teljesítménymenedzsmentre és minőségmenedzsmentre, az elektronizáltságában való előrehaladás, azon belül a teljes elektronikai támogatottsággal rendelkező folyamatok számának növelése. A projekt keretében el kell érni a munkatársak nagyobb eredmény-orientáltságát.
2. A projekt beavatkozásának tárgyát a területi közigazgatás keretében alapfolyamatokként végzett hatósági eljárások jelentik. A projekt keretében felülvizsgálják az ügyszámot, az ügyfelek terheit és a közigazgatás hatékonysága szempontjából lényeges ügytípusokat az egyszerűsítés és elektronizálhatóság szempontjából.
3. A felülvizsgálandó folyamatok különösen:
3.1. az útiköltség-térítés eljárásrendjének újraszervezése a társadalombiztosításnál, a járulékkezelés informatikai hátterének lecserélése az elektronikus ügyintézés bevezethetőségéhez,
3.2. az adatváltozások (ide nem értve a tulajdoni állapot változását, amire a tervek szerint külön, a KÖFOP keretében megvalósítandó projekt szerveződik) kezelése az ingatlan nyilvántartásban,
3.3. az elektronikus fizetés széleskörű alkalmazhatóságának biztosítása, illetve az utólagos fizetés lehetővé tétele,
3.4. a felülvizsgálathoz, illetve az utólagos fizetéshez kapcsolódva egyes eljárások telefonos ügyintézési módjának lehetővé tétele,
3.5. egységes szociális támogatási nyilvántartás és elektronikus ügyintézés bevezetése,
3.6. egységes gyámügyi nyilvántartás és elektronikus ügyintézés bevezetése.
4. A hatósági munka során használt folyamatok felmérése statisztikai módszerekkel történik, majd a kidolgozásra kerülő folyamat-optimalizációs protokoll szerint meghatározásra kerülnek az elvárásoknak megfelelően fejlesztendő folyamatok.
5. A vizsgálat alapján kiválasztott folyamatokat folyamatmenedzsment eszközökkel (főleg folyamat-újraszervezéssel) újra kell gondolni, továbbá szükséges az új folyamatok definiálása, leírása, tulajdonságaik meghatározása, a szabályozási környezet változtatására szükség szerint javaslat kidolgozása. A projekt részeként az újraszervezésen átesett folyamatok a szükséges mértékben elektronikai támogatást kapnak (új fejlesztéssel vagy meglévő rendszerek továbbfejlesztésével).
6. A fejlesztéseken kívül eső jogalkalmazási gyakorlat tekintetében felmérik a kormányhivatali gyakorlatokat, és hatékonysági szempontból elemzik, csoportosítják azokat. Felmérik a korábbi hatékony módszerek és az új gyakorlatok együttalkalmazásának, szinkronizálásának lehetőségét.
7. A hatósági ügyek intézésében résztvevő személyi állomány számára módszertani útmutatók készülnek.
8. A tudástárat az eddigi tapasztalatok alapján, az általános ügyfélkapcsolati igények figyelembe vételével jelentős mértékben tovább kell fejleszteni. A fejlesztés által a tudástárnak alkalmassá kell válni arra, hogy a teljes egészében elektronizált folyamatok számára az eljárási logikát szolgáltassa.

4.    

KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15

Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

14,50

2016

A projekt céljai:
1. egyablakos e-kommunikáció és e-dokumentumtár kialakítása az ügyfelekkel való kétoldalú kapcsolattartásban,
2. e-számla, e-fuvarozási dokumentumok, Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer integrációja,
3. adóhatósági egyéni számla, egyéni adó- és járulékszámlák megvalósításához szükséges alapinfrastruktúra kialakítása és kapcsolódó elektronikus szolgáltatások fejlesztése,
4. vállalkozói ügyintézési felület, kis- és középvállalkozások számviteli, adó- és járulékbevallással kapcsolatos adminisztratív terheinek csökkentését biztosító szolgáltatások,
5. adatpiac és publikációs felület megvalósítása,
6. elektronikus fuvarozási okmányokat kezelő rendszer kialakítása.

5.    

KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15

Elektronikus megoldás az eltérő földrajzi helyszíneken történő ügyintézés munkaszervezésének és kommunikációjának fejlesztésére

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagy az általa vezetett konzorcium

3,00

Megtörtént 2015ben

A projekt célja:
1. egységes hozzáférésű, központilag üzemeltetett, az elszigetelt rendszereket integráló, rugalmasan kiterjeszthető video-jelenlét platform megvalósítása, a video-kommunikációs licencgazdálkodás konszolidálása,
2. az információáramlás javítása, gyorsítása, az utazások számának csökkenése által hatékonyabb, gyorsabb és olcsóbb kormányzati működés kialakítása,
3. a távtanúzás országos rendszerének kialakításával a biztonságos szállítás magas költségeinek kiváltása korszerű, hatékony módon.

6.    

KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15

Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése

Magyar Nemzeti Levéltár vagy az általa vezetett konzorcium

2,63

2016

1. Az elektronikus levéltár egy átfogó közigazgatás-fejlesztési projekt, amely elengedhetetlen a közigazgatásban keletkező elektronikus iratok kezelése érdekében.
2. A projekt nem az iratok digitalizálását jelenti, hanem a központi és területi közigazgatásban elektronikusan keletkező iratok archiválását, amely jogszabályi kötelezettségként általában érinti a teljes közigazgatást. Ennek keretében megvalósul
2.1. az elektronikus úton keletkezett iratok átvétele, kezelése,
2.2. a papírmentes e-közigazgatás kialakításának támogatása,
2.3. az ügyfélbarát – „egy ablakos” – ügyintézés elősegítése, és
2.4. az így keletkezett megőrzendő, maradandó értékű dokumentumok hosszú távú levéltári kezelésének biztosítása.

7.    

KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15

„Digitális fogyasztóvédelem” – a fogyasztóvédelmi feladatok elektronizálása

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

2,25

2016

A projekt keretében a következő fejlesztések valósulnak meg:
1. a fogyasztókat és a vállalkozásokat érintő, a fogyasztói ügyek eredményes intézését támogató tájékoztatási, szemléletformáló, konzultációs, tanácsadási, tudatosságnövelő fejlesztési eszközök és folyamatok fejlesztése,
2. digitális fogyasztóvédelem,
3. átlátható, kiszámítható intézményi környezet és erős fogyasztóvédelmi intézményrendszer,
4. a fogyasztóvédelem eredményességét és hatékonyságát kiemelten befolyásoló folyamatok, szolgáltatások fejlesztése.

8.    

KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15

Közúti gépjármű-, vízügyi és légügyi közlekedési-, engedélyezési és vizsgáztatási folyamatok ügyfélközpontú elektronizálása

Nemzeti Közlekedési Hatóság

1,80

2016

A projekt célja:
1. a járművek műszaki vizsgáztatásának adatait megjelenítő weboldal és mobilalkalmazás készítése,
2. a járművezetői és szaktanfolyami vizsgáztatás elektronizálása,
3. E-Tervtár kialakítása, az országos térképcentrumhoz történő csatlakozás lehetőségének megteremtése,
4. számítógépes elméleti vizsgarendszer kiterjesztése,
5. az elektronikus fizetési rendszerek alkalmazhatóságának megteremtése, kapcsolódás a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokhoz,
6. a szakmai célokhoz kapcsolódóan a Nemzeti Közlekedési Hatóság érintett folyamatainak felmérése, egyszerűsítése,
7. ügyféltájékoztatási fejlesztések megvalósítása.

9.    

KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15

Kormányzati hitelesítés szolgáltatás (Gov CA) kiterjesztése

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagy az általa vezetett konzorcium

2,80

Megtörtént 2015ben

A projekt célja, hogy az államigazgatáson belül is elterjedjenek a helyhez nem kötött, elektronikus ügyintézést támogató digitális technológiák. A kormányzati hitelesítés szolgáltatás igénybevétele iránt a szolgáltatás indulását követően jelentős számban fogalmazódtak meg igények, legyen szó akár hitelesítési célú elektronikus aláírásról (különösen központi érkeztető rendszerhez csatlakozott szervezetek), azonosítási célról (különösen önkormányzati alkalmazás-szolgáltatást használó felhasználók) vagy titkosítási célról. A kormányzati hitelesítés szolgáltatás kiterjesztésre kerül a közigazgatási hatósági eljáráson kívüli ügyekre is. A projekt keretében megoldás kerül kidolgozásra a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet részletszabályaiból következő kötelezettségek teljesítésére is.

10.    

KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15

Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (kormányablak, települési ügysegéd, közvetlen kiszolgálás)

Miniszterelnökség vagy az általa vezetett konzorcium

13,50

2016

A projekt célja a magas szintű (minőségű), gazdaságos ügyfélkiszolgálás biztosítása. Elvárás a projekttel szemben, hogy a gazdaságosságot és a magas minőséget követelményként a koncepció kialakításánál együttesen hozzák létre. Mindehhez egy egységes közszolgáltatási ügyfélkapcsolati portfóliót kell kialakítani, és biztosítani kell annak elérését bármely lehetséges kapcsolatot nyújtó csatorna és az azt igénybe venni kívánó szereplő számára. Az ügyfélkiszolgálás minőségének emeléséhez szükséges az informatikai háttér rendezése, de a projekt keretében nem cél egy egységes, integrált informatikai háttér megteremtése, és nem jelenti a meglévő szakalkalmazások teljes körű illesztését, módosítását. Ki kell alakítani egy egységes közszolgáltatási portfóliót és ehhez egy egységes hálózati elérési, jogosultság-kezelési és biztonsági hátteret, amelyen keresztül a szolgáltatást nyújtó – kormányablaktól települési ügysegéden át a telefonos ügyfélszolgálatig – a szolgáltatáshoz szükséges informatikai hátteret eléri.

11.    

KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15

Hivatalos küldeménykövető

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

3,20

2016

A projekt az elektronikus ügyintézésre kötelezettek azonosított levélküldeményei követésének kialakítására irányul. Lényege az „ügykövetés” funkció biztosítása minden azonosított postai levélküldeményre kiterjesztetten. A kialakítandó szolgáltatás keretében azonosítók megadásával egy informatikai rendszeren keresztül érik el az ügyfelek az azonosított postai levélküldeményeikkel kapcsolatos státuszriportokat és a küldemény életútjáról összeállított információkat. A fejlesztés célja az információhiányból eredő bizonytalansági tényezők kiküszöbölése, valamint az átláthatóság növelése és a határidők betartásának elősegítése.

12.    

KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15

E-ingatlan-nyilvántartás

Földművelésügyi Minisztérium, Földmérési és Távérzékelési Intézet, Miniszterelnökség, Igazságügyi Minisztérium

17,50

2016

A projekt célja az ingatlan-nyilvántartás és az állami térképi nyilvántartást vezető informatikai környezet összehangolása a főváros és vidék esetén, ezen integráció biztosítása nélkül a projekt megvalósítása nem lehetséges (szoftver és alapadatok, a földügyi szakigazgatás által jelenleg is használt TAKAROS ingatlan-nyilvántartási információs rendszer, Bírósági Integrált Informatikai Rendszer, Digitális Alaptérképen alapuló Térképkezelő Rendszer, Topobase szoftver egységesítése). Az egységes rendszer és egységes alapadatok biztosítják továbbá a kormányzati nyilvántartásokkal való összekapcsolódást (interoperabilitás), így megvalósul a kapcsolódó nyilvántartások földügyi adatokkal történő kiszolgálása is.

13.    

KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15

Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagy az általa vezetett konzorcium

14,45

Megtörtént 2015ben

1. A projekt célja az informatikai infrastruktúrák összerendezése és konszolidációja annak érdekében, hogy alacsonyabb költségek mellett lehessen működtetni, mint az egyedi infrastruktúrák üzemeltetésével.
2. Ez a projekt szolgálja ki a következő főbb szakrendszerek informatikai infrastruktúráját:
2.1. e-űrlapkezelő,
2.2. Közigazgatási Tudástár,
2.3. kormányhivatalok elektronikus irattárolása,
2.4. szociális és gyámügyekhez kapcsolódó központi nyilvántartás,
2.5. kormányhivatali funkcionális rendszerek,
2.6. kormányzati szolgáltatásbusz,
2.7. személyre szabott ügyintézési felület a magyarorszag.hu portál megújításával,
2.8. központi informatikai szolgáltatások,
2.9. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása,
2.10. központi útiokmány-nyilvántartás,
2.11. közúti közlekedési nyilvántartás,
2.12. a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány tulajdonosainak nyilvántartása,
2.13. központi idegenrendészeti nyilvántartás,
2.14. kötvénynyilvántartás,
2.15. települési ügysegédeket kiszolgáló központi szakalkalmazások.

14.    

KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15

Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagy az általa vezetett konzorcium

9,96

Megtörtént 2015ben

1. A projekt célja a magyarorszag.hu internetes oldal alapjain új állampolgári és vállalkozási ügyintézési felület létrehozása, állampolgári elégedettség növelése, interoperabilitás informatikai (alkalmazásszintű) eszközrendszerének megteremtése a központi kormányzati szolgáltatásbusz bevezetésével, szolgáltatási szint növelése, alkalmazás migrációk az új működési környezetbe, működés stabilizálása az egységes platformnak köszönhetően.
2. A projektben érintett főbb szakrendszerek:
2.1. e-űrlapkezelőt használó szakrendszerek,
2.2. biztonságos dokumentumtovábbító csatorna (C2G, B2G),
2.3. online e-közigazgatási szolgáltatást nyújtó szakrendszerek (interfész),
2.4. szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (web alapú kivezetés).
3. Érintett főbb központi szolgáltatások:
3.1. egységes elektronikus e-ügyintézési felület fejlesztése a magyarorszag.hu megújításával, a személyes ügyintézési felület létrehozásával,
3.2. központi kormányzati szolgáltatásbusz a szakrendszerek összekapcsolására,
3.3. központi licencgazdálkodás,
3.4. központi forráskód-letárolás és -menedzsment,
3.5. jogosultságkezelés.

15.    

KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15

Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0)

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség vagy az általa vezetetett konzorcium

15,00

2016

A projekt eredményeként áttekinthetőbbé válik a költségvetés önkormányzati alrendszere, az önkormányzati működés gyorsul és az eljárások nagymértékben sztenderdizálódnak.

16.    

KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által kezelt nemzeti adatvagyon nyilvántartások továbbfejlesztése, magas szintű szolgáltató képesség megteremtése a KÖFOP 1.1.1., 1.1.2. és 1.2.3. intézkedések támogatása érdekében, az érintett adatvagyon nyilvántartások Kormányzati Adatközpontba történő integrálásával

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala vagy az általa vezetett konzorcium

6,00

2016

A fejlesztés célja a nemzeti adatvagyon-nyilvántartások elérésének és szolgáltatóképességének továbbfejlesztése a területi közigazgatás eljárási és szervezeti átalakítását érintő intézkedések által megalapozott szakigazgatási eljárások fejlesztésének és kiszolgálásának támogatása érdekében.
A projekt a következő részcélokat és részfeladatokat tartalmazza:
1. a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény hatálya alá tartozó nyilvántartásokat kezelő rendszerek (e mező alkalmazásában a továbbiakban: rendszerek) szoftveres megújítása a „Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében” című projekthez kapcsolódóan,
2. a rendszerek szolgáltató képességének növelése, amely nélkül a területi közigazgatás átalakítása, a kapcsolódó elektronikus ügyintézési fejlesztések kiszolgálása és az interoperábilis működés nem teremthető meg,
3. új szolgáltatások kialakítása a „Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása” című projekthez kapcsolódóan
3.1. az állami – központi és területi közigazgatási – szervek részére,
3.2. az állampolgárok részére (új, elektronikus ügytípusok kialakítása weben, kapcsolódva a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által létrehozni kívánt ügyfélportálhoz új interfészek fejlesztésével és a kapcsolat kialakításával, továbbá mobilplatformon és telefonon intézhető új ügytípusok létrehozása),
3.3. a közszolgáltatással foglalkozó szervezetek – pl. közműcégek – részére,
4. a rendszerek integrálása a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások által nyújtott szolgáltatásokhoz, a párhuzamos projektben létrejövő szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat is beleértve,
5. a rendszerek információbiztonsági előírásoknak és elvárásoknak megfelelő kialakítása,
6. a rendszerek megújításával párhuzamosan azok integrálása a Kormányzati Adatközpontba.

17.    

KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15

Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ) továbbfejlesztése, bővítése, bevezetése

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala vagy az általa vezetett konzorcium

1,50

2016

1. A projekt célja a korábbi fejlesztések során létrejött szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások továbbfejlesztése. A tervezett célok között szerepel:
1.1. a rendelkezési nyilvántartás továbbfejlesztése (nem természetes személyek, mint ügyfelek rendelkezései, hatósági rendelkezések, képviseleti ág fejlesztése),
1.2. az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer továbbfejlesztése és a csatlakozó pénzügyi szolgáltatók körének bővítése, e-fizetési megoldások integrálása,
1.3. az iratérvényességi nyilvántartás, részleges kódú telefonos azonosítás, ágazati azonosítókat kezelő összerendelési nyilvántartás továbbfejlesztése,
1.4. jogszabályban meghatározott elektronikus űrlap szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás fejlesztése,
1.5. szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásra vonatkozó módszertan és oktatási részelem,
1.6. a projektben megvalósul az egyes szervek szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokhoz történő csatlakozása, belső működési, eljárási folyamataikba való beépítése.
2. A projekt eredményeként a központi állami szervek széles körben bevezetik, és használni fogják saját szervezeteik folyamataiban a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat, ezzel megteremtve az elektronikus belső ügykezelés lehetőségét, ezáltal a belső hivatali folyamatokban hatékonyságnövekedés érhető el. Ezzel párhuzamosan és közvetve az állampolgárok számára elérhető elektronikus ügyintézési lehetőségek köre is bővíthető.
3. Érintett szolgáltatások:
3.1. rendelkezési nyilvántartás,
3.2. Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer,
3.3. iratérvényességi nyilvántartás,
3.4. részleges kódú telefonos azonosítás,
3.5. ágazati azonosítókat kezelő összerendelési nyilvántartás,
3.6. jogszabályban meghatározott elektronikus űrlap.

18.    

KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15

Központosított kormányzati informatikai rendszer bővítése – „KKIR3”

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagy az általa vezetett konzorcium

3,50

Megtörtént 2015ben

A projekt keretében sor kerül
1. a központosított kormányzati informatikai rendszerbe bevontak körének bővítésére, a szolgáltatási színvonal növelésére, ennek keretében a minisztériumi alkalmazások konszolidációjára,
2. az egységes infrastruktúra ellátotti körének bővítésére, a közigazgatási intézmények eszközeinek, alkalmazásainak, működésük támogatásának technológiai korszerűsítésére,
3. a területi közigazgatási intézmények korábbi projektekkel nem érintett eszközeinek technológiai korszerűsítésére, az informatikai infrastruktúra és működés konszolidációjának elősegítésére, a közigazgatás közelebb vitelére az állampolgárokhoz,
4. az egységes kormányzati ügyfélkör kiszolgálásának javítására,
5. a kapcsolódó telekommunikációs fejlesztések megvalósítására.

19.    

KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15

Rendészeti tevékenységekhez kapcsolódó hatósági ügyek továbbfejlesztése, a hozzá kapcsolódó elektronikus feldolgozó képesség bővítésével

Belügyminisztérium

5,65

2016

1. A projekt célja az elektronikus szolgáltatások fejlesztése körében javítani a közszféra intézményei számára az elavult technológiát és a nem megfelelő üzemeltetési biztonságot magas színvonalú üzemeltetési környezettel, hatékonyabb működtetést adó infrastruktúra-elemekkel és a szolgáltatások használatához kapcsolódó támogatási feladatokkal.
2. A projekt tevékenységei:
2.1. a központi ügyviteli kiszolgáló informatikai infrastruktúra bővítése alkalmazás és adatbázis kiszolgálókkal, valamint a működéshez szükséges licencekkel és az adatmentést lehetővé tevő hardverelemekkel,
2.2. a felhasználói oldali informatikai szerver infrastruktúra bővítése alkalmazás és adatbázis kiszolgálókkal, valamint a működéshez szükséges licencekkel,
2.3. a beruházások során beszerzett eszközök és licencek beüzemeléséhez, az adatok migrációjához szükséges gyártói és mérnöki támogatások beszerzése és lebonyolítása,
2.4. az elektronikusan elérhető közigazgatási szolgáltatások körének bővítéséhez szükséges szoftverfejlesztések végrehajtása,
2.5. az új infrastruktúra-környezet és szoftverek végfelhasználói oktatása.

20.    

KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15

Katasztrófavédelem integrált hatósági ügyviteli rendszerének kialakítása

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, valamint területi és helyi szervei

1,00

2016

A projekt célja
1. egy olyan bírság-nyilvántartási és folyamatszervezési rendszer kiépítése, amely képes a hatósági ellenőrzések és szemlék során kiszabott bírságokkal kapcsolatos feladatok teljes – a bírság kiszabásától a bírság befizetéséig tartó – folyamatának nyomon követésére és végrehajtására, valamint a szakemberek munkájának mobil eszközökkel történő támogatása, melynek segítségével a bírság kiszabása akár azonnal elindíthatóvá válik,
2. egy olyan elektronikus nyilvántartás kialakítása, amely a vízi létesítményekkel, vízi munkákkal és vízhasználatokkal összefüggő jogokat és kötelezettségeket, jogi szempontból jelentős tényeket és adatokat is tartalmazza, ezáltal az elektronikus vízikönyvekkel a kiadott engedélyek az összes vízügyi hatóság számára elérhetőek lesznek, az ügyintézési folyamat rövidebbé válik, az illetékes vízügyi hatóság iratpótlás érdekében történő megkeresése elkerülhető,
3. a vízkészletjárulék-bevallásokat rögzítő szoftver átdolgozása abból a célból, hogy az igazodjon a jogszabályi változásokhoz, az adatok gyorsan és könnyen szűrhetőek legyenek, mivel a jelenlegi rendszer kezelése nehézkes, időigényes és nem országos hatókörű, továbbá egy felhasználóbarát, országos rendszer kialakítása,
4. az integrált hatósági ügyviteli rendszer kialakításával jelentősen csökkenteni az adminisztrációs terheket, hatékonyabbá és átláthatóbbá tenni a közigazgatási eljárásokat, munkafolyamatokat.

21.    

KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15

Területi államigazgatás egységes működését támogató rendszerfejlesztések

Miniszterelnökség vagy az általa vezetett konzorcium

11,00

2016

A projekt célja a területi közigazgatás funkcionális működésének fejlesztése és a tisztán elektronikus megoldásra támaszkodás feltételeinek kialakítása.

22.    

KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15

EKEIDR egységes irat- és folyamatkezelő rendszer területi közigazgatásra történő kiterjesztésre

Miniszterelnökség vagy az általa vezete tt konzorcium

2,75

2016

A projekt célja az EKEIDR egységes irat- és folyamatkezelő rendszer területi közigazgatásra történő kiterjesztése. A projekt keretében meghatározásra kerül az elektronikus útra terelt ügytípusok bevezetése és ügykezelése is, amelyek kiszolgálására a rendszer alkalmas. Ezen folyamattámogató funkcionalitásra építve kialakíthatók olyan komplex igazgatási folyamatok, amelyek egyértelműen az elektronikus közigazgatás felé mutatnak, ezzel hatékonyabbá, gyorsabbá és a papír alapú működés kivezetésével költséghatékonyabbá teszik az ügyintézést. A folyamattámogató rendszerből kinyerhető adatok alapján könnyen azonosíthatóak a problémás területek, amelyekre dinamikusan vagy akár tartósan plusz erőforrást helyezve a terhelés egyenletesen osztható el az egyes területeken.

23.    

KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15

3D alapú adat infrastruktúra kialakítása

Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

13,00

2016

Szükséges egy átfogó megoldás, amely korszerű e-ügyintézési megoldásokkal teszi lehetővé a lakosság és a vállatok számára a közadatok – beleértve az ilyen jellegű háromdimenziós (a továbbiakban: 3D) téradatokat is – elérését és felhasználását, melynek segítségével az ügyintézés költsége és időráfordítása jelentősen csökkenthető. A 3D alapú adat infrastruktúra kialakítása során a helyrajzi számokhoz, címekhez és földrajzi koordinátákhoz is köthető 3D adatgyűjtés, adatfeldolgozás, kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése és a szabályozási környezet továbbfejlesztése kerül fókuszba, mely elsősorban épületek és közüzemi szolgáltatások adataira és a területrendezési relevanciájú információkra terjed ki. Korszerű adatgyűjtési módszerekkel (távérzékelés, lézerszkennelés) a közszféra számára hiánypótló, valódi 3D adatkörök gyűjtésére, feldolgozására és adatbázisba integrálására kerül sor. Kialakításra kerülnek azon műszaki körülmények, melyek más szervezetek által gyűjtött 2,5D-s vagy 3D-s adatok feltöltését teszik lehetővé, és szabványos adatbázis-kapcsolattal szolgáltatásokon keresztül történő csatlakozást is biztosítanak. Utóbbi kapcsán kiemelt szerepet kap a Nemzeti Téradat Infrastruktúrához (a továbbiakban: NTI) történő szabványos kapcsolódás, onnan adatok informatikai szolgáltatásként történő átvétele, illetve a 3D alapú adat infrastruktúra NTI-be történő csatornázása. Számos esetben a meglévő adatvagyon másodlagos hasznosításával az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló, 2007. március 14-i 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez, a közszféra információinak további felhasználásáról szóló, 2003. november 17-i 2003/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez, valamint a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvényhez történő kapcsolódás is kimutatható. A műszaki interoperabilitás előírásán és megvalósításán túl sor kerül a fentebbi lépéseket átfogó szabályozási környezet továbbfejlesztésére, szemantikai és jogi interoperabilitás kidolgozására és érvényesítésére. A közigazgatási szolgáltatások további elektronizálása és szabályozási környezetének kialakítása mellett hangsúlyos szerepet kap a szervezetfejlesztés és a hosszútávon fenntartható intézményi és finanszírozási modell megalkotása. A fentiekkel összefüggésben új, bárki számára elérhető szolgáltatások és nyílt adathozzáférések kialakítása is megtörténik.

24.    

KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15

E-építés keretrendszer – innovációval a magyar emberek szolgálatában

Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

10,35

2016

A projekt a jelenlegi jogszabályi környezet egyszerűsítésére, az egyablakos, teljes építésügyi folyamatot lefedő keretrendszer kialakítására, valamint ennek 3D technológiai támogatására irányul. Az építési folyamatok elektronizálása tovább növeli az állampolgárok közigazgatásba vetett bizalmát. Az egységes e-építésügyi keretrendszer biztosítja a kormányzatban jelenleg is működő rendszerek közötti interoperabilitást. A projekt célja a 3D alapú megjelenítési technológia felhasználása, amely segít a településrendezési tervek elkészítésében, a tervpályázati rendszerbe érkezett pályázatok validálásában, a közmű-egyeztetési folyamat egyszerűsítésében, valamint a megvalósulási tervek áttekintésében. A projekt keretében az építési beruházási projektek tervezéséhez általános, az uniós projektmetodikát támogató módszertan és a vállalkozások által igénybe vehető eszközök jönnek létre, segítve a beruházás mérföldkövei nyomon követését a finanszírozók számára. A kivitelezés folyamata a nyilvánosság számára is átláthatóvá válik. A kiviteli és megvalósulási tervek egy helyen elérhetővé válnak. Az elektronizáció segítségével valós idejű virtuális „helyszíni” ellenőrzés valósítható meg. A projekt megvalósításának fontos része továbbá a széleskörű ismeretterjesztés, az új szabályok és eljárások megismertetése, az új eljárási szabályok és működési logikák átültetése szervezetfejlesztési eszközökkel. A projekt céljai között szerepel egy képzési centrum felállítása és szemléletformáló oktatási tematikák kidolgozása. Stratégiai cél az állampolgárok környezettudatos szemléletének erősítése.

25.    

KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15

Nemzeti Téradat Infrastruktúra kialakítása (NTI)

Földművelésügyi Minisztérium, Földmérési és Távérzékelési Intézet, Belügyminisztérium, Miniszterelnökség

18,10

2016

Az NTI megteremtésével lehetőség nyílik a téradatok hatékonyabb felhasználására, az egyes adatbázisok közötti együttműködés, adatcsere és harmonizáció megteremtésére, mely összességében a jó kormányzás, a szolgáltató állam és a fenntartható gazdasági, környezeti és társadalmi fejlődés egyik alappillére minden fejlett országban. Az NTI keretében biztosítani kell a közszféra terén a téradatokkal (és az azokból nyert információkkal) rendelkező, illetve azokat felhasználó szolgáltatók és felhasználók összekapcsolását, ide értve az információ-áramlás biztosítását és a kölcsönös adatszolgáltatást. Ennek eredményeként feltárhatók és megszüntethetők a párhuzamos adatelőállítások és -karbantartások, melyek jelentős mértékben növelik a téradatok kezelésének és szolgáltatásának gazdasági hatékonyságát. Az NTI kötelező alapját az állami térképi adatbázisok képezik. Az NTI létrehozását és működését irányító állandó bizottság, a Nemzeti Téradat-infrastruktúra Bizottság létrehozásával lehetővé válik a közszféra téradatainak felmérése, azok felhasználásának kormányzati szintű koordinált irányítása, illetve a jövőbeni, téradatokkal kapcsolatos hatékony döntések megalapozása.

26.    

KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15

Oktatási Anyakönyvi Rendszer kifejlesztése

Emberi Erőforrások Minisztériuma vagy az általa vezetett konzorcium

12,70

2016

A projekt keretében kifejlesztésre kerülő Oktatási Anyakönyvi Rendszer fogja digitális alapokon tárolni Magyarország lakosságának összes bizonyítványát. A programból jól követhető lesz a lakosság ismeretanyagának, végzettségének alakulása, könnyen ellenőrizhetővé, lekérdezhetővé válnak a végzettséggel kapcsolatos adatok. Az indikátorokban meghatározottak szerint, a vonatkozó jogszabályban előírt időponttól kezdve kiállított oktatási okiratok (bizonyítványok) aránya a projekt zárásáig felmenő rendszerben el fogja érni a 98%-ot.

27.    

KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15

Az egységes integrált állami vagyonnyilvántartás közhitelességének és adatkonzisztenciájának ellenőrzéséhez szükséges további fejlesztések

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság

3,44

2016

A projekt céljai:
1. a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás fogadásának kiterjesztése, megbízhatóbbá, integráltabbá tétele, az ezekhez kapcsolódó feladatok előkészítése és megvalósítása,
2. a tulajdonosi joggyakorlóktól érkezett adatszolgáltatás megbízhatóbb, ellenőrzöttebb feldolgozása, kontrollok beépítése,
3. országleltár adatmegjelenítés továbbfejlesztése: a tulajdonosi joggyakorlóktól kapott adatok aggregált, több dimenziós, historikus megjelenítésének támogatása portál felületen.

28.    

KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15

A 21. század családtámogatása és nyugdíja

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

13,50

2016

A projekt célja korszerű, egységes, komplex nyugdíjbiztosítási szakigazgatási rendszer létrehozása, a meglévő rendszer továbbfejlesztése, illetve kiváltása. A projekt elemei: teljes körű korszerű papírmentes iratkezelés, ügymenet-támogatás, az irattárak digitalizálása, ágazati szintű adatmodell tervezése és kialakítása, az integrált nyugdíjbiztosítási szakigazgatási rendszer létrehozása, folyósítás korszerűsítése, a családtámogatási rendszer fejlesztése az ügysegédi rendszer érdekében, továbbá a családtámogatási rendszer szolgáltatásainak megújítása.

29.    

KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15

Kormányhivatalok és önkormányzatok közötti együttműködés javítása

Miniszterelnökség vagy az általa vezetett konzorcium

7,00

2016

A projekt céljai:
1. A közfeladatok határmenti rendszerének feltérképezése:
1.1. az államigazgatási és az önkormányzati igazgatási feladatok szétválasztása,
1.2. az önkormányzatok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok közötti elektronikus kapcsolattartás elmélyítése,
1.3. a határtérségben két állami közigazgatási szerv által megkötött kétoldalú szakmai megállapodások, jó gyakorlatok felmérése és megismerése, azokról nyilvántartás kialakítása, továbbá a határtérség eddigi ágazati politikájának felmérése,
1.4. az 1.1–1.3. pontban meghatározott tevékenység alapján megszerzett információk mentén az egységes határmenti közigazgatási gyakorlat, az egységes szakmai alapok és az ehhez szükséges nemzetközi háttér megteremtése.
2. A második alprojekt célja további, jelenleg önkormányzatok által ellátott államigazgatási ügyek járási hivatalba telepítése. A helyi szintű államigazgatási ügyek feltérképezésén túl a hatáskörtelepítéssel járó fejlesztések is a projekt részét képezik.
3. A harmadik alprojekt keretében továbbfejlesztésre kerül az állami közfeladat-kataszter.
4. A negyedik alprojekt részeként kiterjesztésre kerül az elektronikus kapcsolattartás az érintett szervek között megvalósuló ügyek jelenleginél jóval szélesebb körére, és ehhez kapcsolódóan sor kerül a már meglévő informatikai felület továbbfejlesztésére is.
A projektbeli alkalmazásfejlesztések használhatóságának feltétele, hogy az önkormányzatok korszerűtlen informatikai infrastruktúrája is fejlesztésre kerüljön.

30.    

KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15

Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása

Belügyminisztérium vagy az általa vezetett konzorcium

(konzorciumi partner: Földművelésügyi Minisztérium)

4,20

Megtörtént 2015ben

1. A Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) átfogó célja, hogy a tényleges mezőgazdasági vízhasználattal, annak technikai jellemzőivel, térbeliségével és időbeli lefolyásával kapcsolatban pontos információt szolgáltasson a vízügyi igazgatási szervek, a vízügyi hatóságok, a döntéshozók és a statisztikai szervek felé, továbbá csökkentse a mezőgazdasági vízhasználók és hatóságok adminisztratív terheit a mezőgazdasági vízhasználathoz kapcsolódó vízjogi engedélyezési eljárás gyorsításával és egyszerűsítésével. A projekt lehetővé teszi a potenciális mezőgazdasági vízigényekre vonatkozó előzetes talajtani és vízügyi információk elérhetőségét a termelők (gazdálkodók) számára.


2. A fejlesztés keretében megvalósul:
2.1. az üzemszerű mezőgazdasági vízhasználat adatainak nyilvántartása és a hatékony ellenőrzési rendszer kialakítása a „Rendszeres öntözőüzemi adatáramlás és keresztellenőrzés biztosítása” című alprogram keretében,
2.2. a vízjogi engedélyezéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok elektronikus megvalósításának támogatása a „Vízjogi engedélyezés folyamatának elektronizálása” című alprogram keretében, mely az engedélyek nyilvántartásán és szakmai megalapozásán túl az engedélykérelmek beadásának, valamint az engedélyek kiadásának online lehetőségét is biztosítja.

31.    

KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15

Intelligens élelmiszerláncbiztonsági elemző rendszer létrehozása

Földművelésügyi Minisztérium, Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

3,82

2016

1. A projekt célja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal működési hatékonyságának növelése úgy, hogy további erőforrások bevonása nélkül a jelenlegi szintet jóval meghaladó követelményeknek megfelelő minőségű szolgáltatást tudjon nyújtani az ügyfelei számára.
2. Fejlesztendő területek:
2.1. élőállat-nyomonkövetési keretrendszer kiépítése,
2.2. termék-bejelentési és -nyomonkövetési rendszer kiépítése,
2.3. tanúsításokat, minősítéseket, auditálásokat támogató rendszer létrehozása,
2.4. élelmiszerlánc-biztonsági adattárház kialakítása,
2.5. interoperabilitást biztosító rendszerintegrációs feladatok elvégzése,
2.6. térinformatikai elemző rendszer kialakítása.

32.    

KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15

Integrált Jogalkotási Rendszer

Igazságügyi Minisztérium, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság,
Országgyűlés Hivatala

3,00

2016

1. A projekt célja a minőségi jogalkotás folyamatának magasabb szintű kiszolgálása. A projekt eredményeként kialakításra kerül egy rendszer, amely Magyarországon informatikai adatszerkezet szempontjából egységesíti a jogszabályok strukturált tárolását legalább adatcsere szintjén, továbbá több ponton összekapcsolja a publikációs folyamatot és az Országgyűlés Hivatala törvényalkotási folyamatot támogató rendszereit.
2. További cél egy szakértői rendszer, kodifikációs workflow keretrendszer kialakítása, melynek segítségével zárt rendszeren belül tartható a jogszabályalkotás és -módosítás előkészítő munkájának jelentős része.
3. A jogszabálytervezetek alkotmányossági, koherencia és jogszabály-szerkesztési szempontú véleményezése önálló, kiemelt modulként kerül létrehozásra.
4. Fejlesztésre kerül a jogszabályalkotást támogató, önkormányzati ASP-re telepíthető workflow rendszer, ami a fejlesztett séma felhasználásával funkcionalitást kínál a kodifikációs folyamat futtatásához.
5. Kialakításra kerül a Jogi Adattárház, amely állami feladatok ellátásának is jelentheti az alapját. A Jogi Adattárház egységes adatbázis elemeinek a jogalkotás és jogalkalmazás különféle területein történő használata tovább javítja a jogrendszer és a közigazgatási feladatok ellátásának minőségét. Ehhez kapcsolódik a különböző tagállami jogszabály-nyilvántartások tartalmának egységes hivatkozhatóságát biztosító keretrendszer megvalósításának továbbgondolt metodikája.
6. A projekt további célja egy kompatibilis intelligens határozatkereső algoritmus és rendszer fejlesztése. A kiépítendő rendszer a szövegböngészés legkorszerűbb eszközeivel, jogászi-szakmai szempontok érvényesítésével dolgozza fel a határozatokat.

33.    

KÖFOP-2.1.1-
VEKOP-15

A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

17,50

2016

A projekt célja
1. a közszolgálatban dolgozók egyéni fejlesztési terven alapuló kompetencia-fejlesztése,
2. a közszolgálatban dolgozók hatékonyabb tanulását segítő tanulási környezet, oktatás-technológia és képzésmenedzsment fejlesztése,
3. a kompetencia-alapú közszolgálati életpálya-programot támogató szolgáltatások fejlesztése.

34.    

KÖFOP-2.1.2-
VEKOP-15

A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

11,50

2016

A projekt céljai:
1. a jó kormányzást célzó tényalapú közszolgáltatás-fejlesztés hatásvizsgálati és kutatási megalapozása, a jó állam mutatók méréséhez szükséges módszertan kialakítása, a mérések módszertani és informatikai támogatása, valamint minőségbiztosítása a KÖFOP projektek esetén,
2. a közszolgálat-fejlesztés nemzetközi kompetencia-igényeinek támogatása,
3. közszolgálati kiválósági központ fejlesztése,
4. a közszolgálati szellemi vagyon fejlesztése, a tudáshoz jutás elősegítése,
5. a fejlesztéspolitikai kapacitások erősítése,
6. a helyi önkormányzati közszolgálati stratégiai-fejlesztési képességek erősítése.

35.    

KÖFOP-2.1.3-
VEKOP-15

A területi államigazgatási szervek humánerőforrásának fejlesztése

Miniszterelnökség vagy az általa vezetett konzorcium

9,20

2016

A projekt céljai:
1. a közszolgáltató szervezetek átvilágítása,
2. a kormányablakokkal összefüggő képzési program megvalósítása,
3. az államigazgatási ügyintézési helyszínek bővítéséhez kapcsolódó képzési program,
4. a Mobilitási Program megvalósítása a területi államigazgatásban.

36.    

KÖFOP-2.1.5-
VEKOP-16

Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer kialakítása

Belügyminisztérium vagy az általa vezetett konzorcium

3,00

2016

A projekt célja a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer kialakítása, amely komplex rendszer keretében biztosítja a kormányzati személyügyi tevékenység ellátásához szükséges adatokat és egyéb szakmai, módszertani információkat. A rendszer moduláris szerkezetű, az egyes modulok tartalma attól függően alakítható, hogy konkrétan milyen személyügyi tevékenységet kell támogatnia:
1. kormányzati személyzetpolitika meghatározása és megvalósítása,
2. munkakörre épülő, stratégiaalapú, integrált emberi erőforrás gazdálkodási rendszer bevezetése és működtetése,
3. módszertani támogatás,
4. létszám- és bérgazdálkodás átalakítása.

37.    

KÖFOP-2.1.6-
VEKOP-16

Az új közszolgálati életpályához kapcsolódó személyzeti utánpótlás

Belügyminisztérium vagy az általa vezetett konzorcium

1,50

2016

1. A projektbeli fejlesztések kifejezetten a személyzeti utánpótlást szolgálják, biztosítva a hatékonyabb és eredményesebb kiválasztást, betanítást, valamint a tehetségek felkutatását és menedzselését.
2. A fejlesztések elősegítik a rendészeti feladatok hatékonyabb ellátásához szükséges személyi feltételek megteremtését oly módon, hogy azok beválása esetén kiterjeszthetőek legyenek a közszolgálat egyéb területeire (pl. közigazgatás) is, így elősegítve az egyes szolgálati területek közötti átjárhatóságot.
3. A munkaköralapú rendszer fejlesztéseivel összhangban fontos feladat a mentori rendszer létrehozása, a szakértői pályaút megalapozása, a megfelelő pályaorientációs módszerek kidolgozása és terjesztése, a vezetői kiválasztási és utánpótlási rendszerek intézményesített fejlesztése, a tehetségmenedzsment rendszer kiépítése.

38.    

KÖFOP-2.1.7-
VEKOP-16

Az új közszolgálati életpályához kapcsolódó HRfunkciók fejlesztése, a munkaköralapú rendszer kiépítése

Belügyminisztérium vagy az általa vezetett konzorcium

2,00

2016

A projekt közigazgatás és rendvédelem területén elérendő fejlesztési célja a humánerőforrás-menedzsment hatékonyságának növelése, a projektben előirányzott tevékenység a hatékonyabb emberi erőforrás menedzsment és a közigazgatási dolgozók kompetenciáinak fejlesztése. A közigazgatás megújítására vonatkozó kormányzati stratégia markáns eleme a közszolgálati életpályák kialakítása. A közszolgálati életpályák révén a közigazgatásban dolgozók átlátható, biztos karrier-utak mentén fejleszthetik képességeiket és hasznosíthatják tapasztalataikat. A közszolgálati életpálya-modell egyik legfontosabb eleme az egyes szakterületek átjárhatósága, mely akkor biztosítható, ha rendelkezésre állnak olyan továbbképzési lehetőségek, melyek a váltásoknál felkészítik a szakembereket az új szakterületen szükséges ismeretekre.

39.    

KÖFOP-2.2.1-
VEKOP-16

A nemzetbiztonsági ellenőrzések elektronizálása a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében

Alkotmányvédelmi Hivatal

1,50

2016

A projekt célja a vagyonnyilatkozatok benyújtását, feldolgozását, elemzését és átláthatóságát támogató informatikai megoldások fejlesztése. A fejlesztés célja, hogy megvalósuljon a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső korrupciógyanús személyek mielőbbi kiszűrése a nemzetbiztonsági és cégellenőrzési kérdőívek, változás-bejelentések on-line módon történő kitöltését és továbbítását, valamint az automatizált adatlekérdezést biztosító elektronikus rendszer segítségével.

40.    

KÖFOP-2.2.2-
VEKOP-16

KÖFOP keretében megvalósuló fejlesztések IT biztonságának növelése, ezáltal rendszerekkel összefüggő korrupciós lehetőségek és kockázatok csökkentése

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

2,50

2016

A projekt célja egy ún. korai előrejelző rendszer kifejlesztése, amely a KÖFOP keretében megvalósuló, internetre kapcsolt rendszerek hálózatának egyes pontjain hozzáférhető forgalmat feldolgozva, elemezve képes a kibertérből érkező fenyegetések, illetve azok egyes jellemzőinek felismerésére, jelzésére, elemzésének biztosítására, támogatására. A tervezett rendszer megoldást biztosít az említett forrásokból származó nagy mennyiségű heterogén adat valós időben történő kezelésére, egyes elvek szerinti megjelenítésére, az információk gépi, illetve humán erővel végzett feldolgozására, a szükséges riportok, jelentések, tájékoztató anyagok elkészítésére.

41.    

KÖFOP-2.2.3-
VEKOP-16

Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében

Nemzeti Védelmi Szolgálat vagy az általa vezetett konzorcium

5,00

2016

A projekt keretében megvalósuló beavatkozások egy új, a korrupció megelőzésére, a korrupciós esetek felderítésére szakosodott kormányzati funkció felállítását támogatják a szükséges szervezetfejlesztés, kapacitásfejlesztés, valamint eszközbeszerzés végrehajtásával. A tervezett beavatkozások eredményeként a közigazgatási szakemberek felkészültebbek lesznek a korrupciós kockázatok kivédésére, továbbá lakossági szemléletformálás történik.

42.    

KÖFOP-2.2.4-
VEKOP-16

E-közbeszerzés

Miniszterelnökség

2,50

2016

Az Európai Unió tagállamainak biztosítaniuk kell, hogy a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti minden kommunikációra és információcserére – különös tekintettel az elektronikus benyújtásra – elektronikus kommunikációs eszközök útján kerüljön sor a 22. cikk szerinti követelményeknek megfelelően. Az elektronikus úton történő kommunikációhoz használandó eszközök és berendezések, valamint azok műszaki jellemzői tekintetében biztosítani kell a megkülönböztetés-mentességet, azoknak széles körben elérhetőnek és a széles körben használt termékekkel interoperábilisnak kell lenniük, továbbá nem korlátozhatják a gazdasági szereplők részvételét a közbeszerzési eljárásban. Az Európai Unió joga szükségessé teszi a magyar elektronikus közbeszerzési rendszer kifejlesztését és működtetését. A projekt célja a közbeszerzési eljárások teljes elektronizálása. A projekt további célja a közbeszerzési eljárások, valamint az azokban részt vevők számának növekedésével, a közbeszerzési piac nemzetközivé válásával jelentkező kihívásoknak való megfelelés biztosítása. Az új rendszer kialakításakor figyelembe kell venni az e kihívásokból adódó magas rendelkezésre állási és a megfelelő teljesítménnyel kapcsolatos követelményeket is.

43.    

KÖFOP-2.2.5-
VEKOP-15

Átláthatóság a közpénzek felhasználásánál, államháztartási adattárház

Magyar Államkincstár

6,50

2016

A projekt célja az államháztartási információs rendszer fejlesztése, államháztartási adatok és információk áramlásának racionalizálása, adattárház kialakítása.

44.    

KÖFOP-2.3.1-
VEKOP-16

Helyi közszolgáltatás információs rendszer fejlesztése és bevezetése (IKIR)

Belügyminisztérium

4,00

2016

1. A projekt célja az optimális közszolgáltatási feladatméretezés és ellátási modellek kialakításához szükséges adatok rendelkezésre állását, a hatékonysági tartalékokat és veszteségforrásokat feltáró, az önkormányzati szektor adósságának újratermelődési kockázatát kezelhetővé tevő rendszer kialakítása. Ennek érdekében országos kiterjedésű és funkcionálisan integrált információs mechanizmusokat támogató informatikai alkalmazást kell létrehozni a helyi közszolgáltatások nyomon követése, valamint optimalizált működési és finanszírozási rendszerének megteremtése és fenntarthatósága érdekében.
2. A projekt keretében olyan integrált működési és informatikai rendszer jön létre, amely lehetővé teszi, hogy a jövőben az ország összes településére kiterjedően naprakész információk álljanak rendelkezésre központilag a helyi közszolgáltatásokra kiterjedő ellátás- és finanszírozás-tervezési, valamint rendszerszintű szervezési feladatokhoz.

45.    

KÖFOP-2.3.2-
VEKOP-15

Hálózatfejlesztés Támogató Monitoring Rendszer (HTMR) létrehozása

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

2,54

2016

A projekt keretében olyan monitoring rendszer, térinformatikai adatbázis létrehozása a cél, amely alkalmas újgenerációs szélessávú internethálózatok országos szintű előtervezésére és nyilvántartására, valamint alapszintű térképes megjelenítésre és szabályozott adatfrissítésre. A rendszernek támogatást kell nyújtania szélessávú hálózatok fejlesztése tervezéséhez, célrendszere meghatározásához, a fejlesztések hatása és eredményei méréséhez és követéséhez.

46.    

KÖFOP-2.3.3-
VEKOP-16

Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program

Belügyminisztérium

1,00

2016

A projekt célja az átfogó, az ágazati- és szakpolitika fejlesztési szempontjaira épülő kutatási program eredményei alapján a helyi közszolgáltatások rendszerének megújítása, optimalizálása. A tudományos kutatások eredményeivel megalapozottá válnak a helyi közszolgáltatásokat érintő szakpolitikai döntések. A projekt keretében kidolgozásra kerülnek az innovatív szervezési és feladat-ellátási modellek, módszerek, a vonatkozó megoldások alkalmazását előkészítő mintaprojektek a KÖFOP 2. prioritásában rögzített további intézkedések megalapozása érdekében.

47.    

KÖFOP-2.3.4-
VEKOP-15

Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II.

Belügyminisztérium

1,20

2016

A projekt stratégiai célja, hogy hozzájáruljon a hatékony és szolgáltató önkormányzati szemlélet kialakulásához. A projekt keretében kutatási programok kerülnek végrehajtásra a horizontális és vertikális együttműködési, koordinációs mechanizmus kiterjesztése érdekében a 2014–2020 programozási időszakban megvalósuló helyi önkormányzati fejlesztések nagyobb spektrumára. A projekt kiterjed a településfejlesztési fókuszú közszolgáltatások inkluzív faktorainak azonosítására az önkormányzatok információ-feldolgozási képessége, szükséglete és a továbblépés lehetőségei meghatározása érdekében. A gyakorlati megoldások feltárása, feldolgozása, az önkormányzati szinteknek megfelelő és adaptálható koordinációs és integratív módszertani eszközök (módszertan, útmutató, ajánlás, hatásvizsgálat) kidolgozása révén a projekt hozzájárul a közszolgáltatások települési szintű megújításához.

48.    

KÖFOP-2.3.5-
VEKOP-16

A vállalati szektorhoz kapcsolódó közigazgatási bürokrácia csökkentési program kidolgozása

Miniszterelnökség

1,30

2016

A projekt keretében kidolgozásra kerülő program három szakaszban, 1+2+2 éves időtávon, öt fő fázisban kerül végrehajtásra:
I. programszakasz: helyzetfelmérés és értékelés, stratégiai célkitűzések meghatározása és priorizálása, részletes akciótervek kidolgozása,
II. programszakasz: magas prioritású célkitűzések akcióinak megvalósítása,
III. programszakasz: alacsonyabb prioritású célkitűzések akcióinak megvalósítása.

49.    

KÖFOP-3.1.1-16

Partnerek és a lakosság bevonása az operatív programok megvalósításába

Miniszterelnökség

1,50

2016

A projekt célja a társadalmi és szociális partnerek, kiemelten a monitoring bizottsági tagok adminisztratív kapacitásainak megerősítését szolgáló intézkedések (pl. társadalmi és szociális partnerek képzéseken, szemináriumokon, értékelésekben való részvétele, hozzáférés biztosítása a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer egyes, az operatív programok előrehaladását részletező kimutatásaihoz) megvalósítása, ezzel összhangban a monitoring bizottságok működési feltételeinek biztosítása. A projekttel szemben elvárás továbbá a lakosság európai uniós támogatásokkal kapcsolatos ismereteinek bővítése országos és helyi kampányokkal, amelyek segítenek bevonni a projektek környezetében élő lakosságot, valamint a társadalmi, szociális, gazdasági partnereket a projektek megvalósításába.

50.    

KÖFOP-3.2.1-16

Az Audit Hatóság által végzett ellenőrzések színvonalának fenntartása

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

5,70

2016

A projekt célja a 2014–2020 programozási időszakban a második szintű ellenőrzések elvégzése (rendszervizsgálatok, projektellenőrzések, továbbá új feladatként az elszámolások ellenőrzése), az ehhez szükséges működési feltételek biztosítása (pl. humán kapacitás, infrastruktúra), valamint a szükséges fejlesztések elvégzése (pl. kapacitásbővítés, tárgyi eszközök fejlesztése).

51.    

KÖFOP-3.2.2-16

A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program végrehajtásánál

Emberi Erőforrások Minisztériuma

1,18

2016

A projekt célja az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program hatékony és eredményes megvalósítása, a programozási időszakban felhasználható források teljes és határidőben történő abszorpciójának elősegítése, ennek érdekében a szükséges szervezeti és humán erőforrások rendelkezésre állásának biztosítása. A projekt további célja a közösségi és hazai jogszabályokban előírt irányító hatósági feladatok közül azok hatékony ellátása, melyek végrehajtására nem központilag kerül sor. A projekt lefedi a programvégrehajtás teljes ciklusát, ide értve a programszintű feladatokat (pl. éves jelentés), valamint a projektszintű feladatokat (pl. felhívások elkészítése, projektek értékelése, projektek első szintű ellenőrzése, támogatások folyósítása) is.

52.    

KÖFOP-3.2.3-16

A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program végrehajtásánál

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

2,95

2016

A projekt célja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program hatékony és eredményes megvalósítása, a programozási időszakban felhasználható források teljes és határidőben történő abszorpciójának elősegítése, ennek érdekében a szükséges szervezeti és humán erőforrások rendelkezésre állásának biztosítása. A projekt további célja a közösségi és hazai jogszabályokban előírt irányító hatósági feladatok közül azok hatékony ellátása, melyek végrehajtására nem központilag kerül sor. A projekt lefedi a programvégrehajtás teljes ciklusát, ide értve a programszintű feladatokat (pl. éves jelentés), valamint a projektszintű feladatokat (pl. felhívások elkészítése, projektek értékelése, projektek első szintű ellenőrzése, támogatások folyósítása) is.

53.    

KÖFOP-3.2.4-15

A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Versenyképes
Közép-Magyarország Operatív Program végrehajtásánál, továbbá az igazoló hatósági feladatok ellátásánál

Nemzetgazdasági Minisztérium

5,52

2016

A projekt célja a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program hatékony és eredményes megvalósítása, a programozási időszakban felhasználható források teljes és határidőben történő abszorpciójának elősegítése, ennek érdekében a szükséges szervezeti és humán erőforrások rendelkezésre állásának biztosítása. A projekt további célja a közösségi és hazai jogszabályokban előírt irányító hatósági feladatok közül azok hatékony ellátása, melyek végrehajtására nem központilag kerül sor. A projekt lefedi a programvégrehajtás teljes ciklusát, ide értve a programszintű feladatokat (pl. éves jelentés), valamint a projektszintű feladatokat (pl. felhívások elkészítése, projektek értékelése, projektek első szintű ellenőrzése, támogatások folyósítása) is. A projekttel szemben további elvárás az igazoló hatósági feladatok ellátásához szükséges szervezeti és humán erőforrások rendelkezésre állásának biztosítása.

54.    

KÖFOP-3.2.5-16

A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program végrehajtásánál

Miniszterelnökség

0,39

2016

A projekt célja a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program hatékony és eredményes megvalósítása, a programozási időszakban felhasználható források teljes és határidőben történő abszorpciójának elősegítése, ennek érdekében a szükséges szervezeti és humán erőforrások rendelkezésre állásának biztosítása. A projekt további célja a közösségi és hazai jogszabályokban előírt irányító hatósági feladatok közül azok hatékony ellátása, melyek végrehajtására nem központilag kerül sor. A projekt lefedi a programvégrehajtás teljes ciklusát, ide értve a programszintű feladatokat (pl. éves jelentés), valamint a projektszintű feladatokat (pl. felhívások elkészítése, projektek értékelése, projektek első szintű ellenőrzése, támogatások folyósítása) is.

55.    

KÖFOP-3.2.6-16

A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Miniszterelnökség központi koordinációs feladatainak ellátásánál

Miniszterelnökség

1,77

2016

A projekt hozzájárul az operatív programok hatékony és eredményes megvalósításához, a programozási időszakban felhasználható források teljes és határidőben történő abszorpciójának elősegítéséhez. Ennek érdekében a projekt célja a szükséges szervezeti és humán erőforrások rendelkezésre állásának biztosítása azokon a területeken, melyeket a közösségi vagy hazai jogszabályok az európai uniós fejlesztések központi koordinációjához rendelnek, ide nem értve a közbeszerzések szabályossági ellenőrzésének feladatát. A projekt lefedi a programvégrehajtás teljes ciklusát, elsősorban a Partnerségi Megállapodás szintű feladatok (pl. szabályozás, monitoring, állami támogatások vizsgálata, ellenőrzés koordinációja, fejezeti kezelés) terén.

56.    

KÖFOP-3.2.7-15

A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Miniszterelnökség közbeszerzés szabályossági ellenőrzési feladatainak ellátásánál

Miniszterelnökség

6,35

Megtörtént 2015ben

A projekt hozzájárul az operatív programok szabályszerű megvalósításához. A projekt célja a szükséges külső humán erőforrások rendelkezésre állásának biztosítása a közbeszerzések szabályossági ellenőrzésének lefolytatása, a kapcsolódó szakmai útmutatások, elemzések és egyéb anyagok elkészítése, valamint a központi koordináció közbeszerzések ellenőrzésével foglalkozó munkatársainak közbeszerzési-jogi felkészítése terén.

57.    

KÖFOP-3.2.8-16

A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az operatív programokat végrehajtók irodai ellátásánál

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

10,00

2016

A projekt célja az irányító hatóságok és a központi koordinációt biztosító szervezeti egységek feladatellátásához szükséges irodai ellátás, ennek érdekében a szükséges szervezeti, technikai és humán erőforrások rendelkezésre állásának biztosítása (pl. irodaszer, irodabútor, irodaépület, karbantartás, gépjármű, közüzemi szolgáltatások).

58.    

KÖFOP-3.2.9-16

A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az operatív programokat végrehajtók informatikai és infokommunikációs ellátásánál

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2,00

2016

A projekt célja az irányító hatóságok és a központi koordinációt biztosító szervezeti egységek feladatellátásához szükséges informatikai és infokommunikációs ellátás, ennek érdekében a szükséges szervezeti, technikai és humán erőforrások rendelkezésre állásának biztosítása (pl. munkaállomások, telefonok biztosítása és üzemeltetése, kormányzati központi infokommunikációs infrastruktúra biztosítása és üzemeltetése, szoftverek, licencek biztosítása).

59.    

KÖFOP-3.2.10-16

A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az operatív programok végrehajtása során keletkezett dokumentumok digitalizálásánál és irattárazásánál

Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1,20

2016

A projekt célja az operatív programok végrehajtása során keletkezett dokumentumok – különös tekintettel a 2007–2013 programozási időszakban keletkezett dokumentumokra – digitalizálása és irattárazása, ennek érdekében a szükséges szervezeti, technikai és humán erőforrások rendelkezésre állásának biztosítása (pl. dokumentumok szkennelése, metaadatozása, irattár biztosítása, irattárazás).

60.    

KÖFOP-3.3.1-16

A közösségi előírásnak megfelelő értékelések megvalósítása

Miniszterelnökség

3,26

2016

A projekt célja az operatív programok eredményességének, hatékonyságának megítélését elősegítő, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 56. cikke szerinti elemzések, értékelések megvalósításához, valamint az eredmények felhasználásához szükséges külső, független szakértői szolgáltatások biztosítása. A projekttel szemben elvárás, hogy a 2007–2013 programozási időszakhoz képest növekedjen a folyamatos értékelések száma az utólagos értékelések számának megtartása mellett annak érdekében, hogy az értékelési eredmények időzítése jobban illeszkedjen a döntéshozatali igényekhez. A döntéshozatali folyamat minőségének javítása érdekében további elvárás, hogy az értékelések összetettebbek legyenek, komplex (környezeti, gazdasági, szociális) szempontrendszert alkalmazva.

61.    

KÖFOP-3.3.1-16

Az eredményes és hatékony végrehajtáshoz szükséges kompetencia biztosítása

Miniszterelnökség

0,45

2016

A projekt célja, hogy az intézményrendszeren belül minél szélesebb körben történjen meg a tudásmegosztás, tapasztalatcsere (egy szervezeten belül, de más területen dolgozók között, különböző szervezetben, de azonos területen dolgozók között, valamint az intézményrendszer és a civil partnerek között) azáltal, hogy az operatív programok megvalósításával foglalkozó kollégákat ösztönzik a munkakörön kívüli tudásmegosztási feladat elvégzésére.

62.    

KÖFOP-3.3.2-16

Az e-kohéziós irányelv átültetése

Miniszterelnökség

9,89

2016

A projekt célja a Magyarországon megvalósuló fejlesztéseket átfogó Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer részét képező, az európai uniós finanszírozású programok kezelésére vonatkozó ún. EUPR modulok kifejlesztése és a teljes rendszer biztonságos, zökkenőmentes üzemeltetése. Az egyes modulok a támogatáskezelés egyes szakaszait fedik le. A projekttel szemben elvárás, hogy a rendszer képes legyen az első lépéstől (pályázat rögzítése) egészen a projektek zárásáig segíteni a támogatáskezelés folyamatát. Az EUPR kialakítása során alapelv az elektronikus kapcsolattartási formák biztosítása, az elektronikus nyilvántartások preferálása a papír alapú dokumentumok helyett, valamint a workflow jellegű működés.

63.    

KÖFOP-3.3.3-15

A pályázók és kedvezményezettek kapacitásainak támogatása, segítése a projektek tervezése és végrehajtása során

Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

17,93

2016

A projekt célja azon kapacitások (pl. projektmenedzsmentben jártas szakemberek) végrehajtó rendszeren belüli biztosítása, melyek a pályázókat, illetve a kedvezményezetteket támogatni tudják a projektek tervezése és megvalósítása során. A projekt kiterjed a projektfelügyeleti funkcióra is. A projekttel szemben elvárás, hogy a szakemberek a támogatási rendszer által megkövetelt beszámolók és elszámolások kitöltésével kapcsolatos, illetve egyéb, a támogatásokkal kapcsolatban felmerülő kérdések gyors megválaszolásában is segítséget nyújtsanak, elsősorban személyes szakmai segítségnyújtás keretében (pl. személyes tanácsadás, online válaszadás). További elvárás, hogy a kedvezményezettek adminisztratív kapacitásainak növelésére célzott információs fórumok, események is megvalósuljanak.

64.    

KÖFOP-3.3.3-15

A pályázók és kedvezményezettek kapacitásainak támogatása a Duna Régió Stratégiával és az európai területi társulásokkal összefüggésben

Külgazdasági és Külügyminisztérium

0,50

2016

A Duna Régió Stratégiával és az európai területi társulásokkal összefüggésben biztosítani szükséges azokat a kapacitásokat (pl. projektmenedzsmentben, szakmai területeken jártas szakemberek), amelyek a pályázókat, illetve kedvezményezetteket támogatni tudják a projektek tervezése és megvalósítása során. A projekttel szemben elvárás, hogy a kedvezményezettek adminisztratív kapacitásainak növelésére célzott információs fórumok, események is megvalósuljanak.

3. melléklet az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz

A KÖFOP feltétellel nevesített kiemelt projektjei

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Felhívás azonosító jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív támogatási kerete
(Mrd Ft)

Projekt benyújtásának várható ideje

Szakmai elvárások

Nevesítési feltételek

2.

KÖFOP-2.3.6-
VEKOP-16

Integrált közhiteles víziközmű adatbázis

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vagy az általa vezetett konzorcium

8,00

2016

A projekt egyedi iratkezelési megoldásokat, biztonságtechnikai fejlesztéseket, a nyilvántartási, ingatlankezelési rendszerek partnerszervezetek rendszereivel történő összehangolását, célzott informatikai korszerűsítéseket valósít meg.

A nevesítés feltételei:
1. a projekt eredményeként létrejövő rendszernek többletköltség és a határidőben történő megvalósítás veszélyeztetése nélkül kapcsolódnia kell az IKIR-hez,
2. szükséges a biztonságos lehatárolás a korábban megvalósult vagy folyamatban lévő fejlesztések tekintetében a kettős finanszírozás kizárása érdekében,
3. szükséges a szakpolitikai jóváhagyás a lehatárolások tekintetében,
4. szükséges a forrásigény pontos alátámasztása.

3.

KÖFOP-2.1.4-
VEKOP-16

A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának megújítása és működési környezetének fejlesztése

Külgazdasági és Külügyminisztérium
vagy az általa vezetett konzorcium

2,90

2016

1. A projekt keretében átalakításra kerül a Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodása és belső szakmai képzési rendszere, valamint az ehhez kapcsolódó működési környezet. Kialakításra kerül a külképviseleti működést támogató, stratégiai szemléletű emberi erőforrás-gazdálkodási rendszer. A projekt célja a külügyi igazgatást és a külképviseleteket érintő személyügyi folyamatok rendszerszintű megújítása, valamint a tartós külszolgálat intézményére vonatkozó szabályozási rendszer felülvizsgálata.
2. A projekt keretében megvalósul a külgazdasági és külügyi igazgatás kiemelt alapfolyamatainak felülvizsgálata, a megszerzett eredmények alapján a folyamatok újraszervezése, szabályozás- és szervezetfejlesztése, továbbá értékelése. Kiemelt célkitűzés a dokumentációs, valamint a külképviseleti eszköz- és vagyonnyilvántartással kapcsolatos ügyfolyamatokat támogató elektronikus szolgáltatások fejlesztése.
3. A projekt célja a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint az irányítása alá tartozó intézményrendszer vezetői információs rendszerének kialakítása, amely megalapozottabbá teszi a külgazdasági és külügyi igazgatással kapcsolatos döntési folyamatokat, azok nyomon követését, továbbá hozzájárul a befektetés-ösztönző és működő tőkevonzó közszolgáltatások, valamint a külkereskedelmi kapcsolatépítést támogató külgazdasági feladatok ellátását biztosító közigazgatási keretrendszer fejlesztéséhez.
4. A szervezeti tudásbázis megerősítése, valamint a korszerű ágazati tudásmenedzsment-rendszer kialakítása érdekében létrehozásra kerül a Külügyi és Külgazdasági Tudásközpont, amely javítja a Magyarország külképviseletein diplomáciai és gazdaságdiplomáciai feladatokat ellátó közszolgálati tisztviselők munkavégzésének eredményességét, továbbá elősegíti a szervezeti tudáskapacitás bővítését. A fejlesztés fontos részét képezi a külügyi és diplomáciai tudástranszfer aktivizálását elősegítő nemzetközi együttműködések lehetőségének kiszélesítése, a korszerű gazdaságdiplomáciai és külgazdasági közszolgáltatások fejlesztésének lehetőségeit vizsgáló kutatások lefolytatása, valamint az ehhez kapcsolódó elemzési adatbázis-rendszer kialakítása.

A nevesítés feltételei:
1. szükséges a biztonságos lehatárolás a korábban megvalósult vagy folyamatban lévő fejlesztések tekintetében a kettős finanszírozás kizárása érdekében,
2. szükséges a szakpolitikai jóváhagyás a lehatárolások tekintetében,
3. szükséges a forrásigény pontos alátámasztása,
4. a projektben bemutatott képzési igényeket főszabályként a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által működtetett képzési rendszerben kell tervezni azon képzések fejlesztésére és megvalósítására, amelyekkel kapcsolatban a Külgazdasági és Külügyminisztérium a más közigazgatási területen nem releváns „speciális intézményi vagy munkaköri ismereteket, illetve képességeket” igazolja,
5. a belső továbbképzések feltétele a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által a közszolgálati továbbképzési programjegyzékben történő nyilvántartásba vétel,
6. a képzés kiegészítő jellegét és speciális igényeit be kell mutatni,
7. a személyi fejlesztések szükségességét, illetve a belső képzési igényeket fel kell mérni és a speciális igények felmérését követően a visszacsatolási mechanizmusokat ki kell építeni,
8. szükséges az információk és adatok közös felületen történő összerendezése, adattár, adatbázis funkciók létrehozása, melynek révén a vezetői információs rendszer alkalmas lesz támogató-elemző feladatok ellátására, illetve szakmai anyagok is létrehozhatók az érintett kormánytisztviselők szakmai tudásának fejlesztése érdekében,
9. szükséges a kutatási dokumentációból ismeretanyag előállítása, mely képzésben hasznosítható és beépül a belső továbbképzésekbe.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!