nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
2017-01-01
2017-05-29
7
Jogszabály

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

1. A Kormány

a) megállapítja a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) éves fejlesztési keretét az 1. melléklet szerint,

b) elfogadja a 2. melléklet szerint az ott felsorolt projektek kiemelt projektként történő nevesítését,

c)1 egyetért azzal, hogy a GINOP egyes prioritásainál kizárólag az európai uniós támogatás és a hazai társfinanszírozás teljesítménytartalék nélküli összegének önerővel csökkentett mértékéig vállalható kötelezettség.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

3.2

1. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz3

A GINOP éves fejlesztési kerete

1.    A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás

 

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

GINOP-1.1.1-17

Vállalkozói inkubációs szolgáltatások fejlesztésének támogatása

1,00

standard

2017. március

3.

GINOP-1.1.2-VEKOP-16

KKV szektor hatékonyságának növelése pénzügyi ismeretek, vállalkozói mentorálás és tőzsdei bevezetést szolgáló intézkedések biztosítása révén

4,30
[ebből Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
(a továbbiakban: VEKOP): 0,29]

kiemelt

2016. december

3a.

GINOP-1.1.3-16

Termelő KKV-k digitális és automatizációs fejlesztéseinek élénkítése érdekében „Ipar 4.0” mintaalkalmazások kialakítása

2,35

kiemelt

2016. december

3b.

GINOP-1.1.4-16

A kiemelt növekedési és innovációs potenciállal bíró feldolgozóipari KKV-k azonosítása, felmérése, motiválása, támogatása nemzetközi versenyképességük és hálózatosodásuk elősegítése céljából

1,70

kiemelt

2016. december

3c.

GINOP-1.1.5-16

Vállalkozásfejlesztési és inkubációs szolgáltatók ernyőszervezetének létrehozása, minősítési rendszer kialakítása

1,00

kiemelt

2016. december

3d.

GINOP-1.1.6-17

Ipari Inkubációs Szolgáltató Központok létrehozása az Irinyi Terv újraiparosítási céljainak megvalósításához kapcsolódóan

3,36

standard

2017. március

4.

GINOP-1.2.1-14

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

32,40

egyszerűsített

Meghirdetve 2014. októberben

5.

GINOP-1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

87,00

standard

Meghirdetve 2015. júniusban

5a.

GINOP-1.2.1-16

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

18,00

standard

Meghirdetve 2016. decemberben

6.

GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

39,00

egyszerűsített

Meghirdetve 2015. júniusban

6a.

GINOP-1.2.2-16

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

21,00

egyszerűsített

Meghirdetve 2016. decemberben

7.

GINOP-1.2.3-8.3.4-16

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

37,50

egyszerűsített

Meghirdetve 2016. decemberben

8.

GINOP-1.2.4-16

Ipari parkok fejlesztése

6,00

standard

Meghirdetve 2016. áprilisban

9.

GINOP-1.2.5-15

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása

6,00

standard

Meghirdetve 2015. decemberben

10.

GINOP-1.2.6-8.3.4-16

Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel

50,00

standard

Meghirdetve 2016. decemberben

10a.

GINOP-1.2.7-16

Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása

33,57

standard

2016. december

10b.

GINOP-1.2.8-17

Mikro-, kis- és középvállalkozások ipari digitalizációhoz (IPAR 4.0) kapcsolódó fejlesztéseinek támogatása

5,00

egyszerűsített

2017. március

10c.

GINOP-1.2.9-17

Mikro-, kis- és középvállalkozások logisztikai szolgáltatás-igénybevételének támogatása

5,47

egyszerűsített

2017. január

11.

GINOP-1.3.1-14

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

0,48

egyszerűsített

Meghirdetve 2014. októberben

12.

GINOP-1.3.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

5,00

egyszerűsített

Meghirdetve 2015. májusban

13.

GINOP-1.3.2-15

Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatás-nyújtásának támogatása

2,00

standard

Meghirdetve 2015. decemberben

14.

GINOP-1.3.3-16

Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

20,00

standard

Meghirdetve 2016. augusztusban

15.

 

 

 

 

 

16.

GINOP-1.3.5-15

Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program

8,35

kiemelt

Meghirdetve 2015. májusban

2.    A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció című 2. prioritás

 

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

GINOP-2.1.1-15

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

72,00

standard

Meghirdetve 2015. augusztusban

2a.

 

 

 

 

 

2b.

GINOP-2.1.2-
8.1.4-16

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében

70,00

standard

Meghirdetve 2016. decemberben

3.

GINOP-2.1.3-15

Iparjog

1,00

egyszerűsített

Meghirdetve 2015. augusztusban

4.

GINOP-2.1.4-15

Innovációs voucher

3,00

egyszerűsített

Meghirdetve 2016. januárban

5.

GINOP-2.1.5-15

Innovációs ökoszisztéma építése (start-up és spin-off)

5,00

standard

Meghirdetve 2015. decemberben

5a.

GINOP-2.1.6-16

Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása az innováció vezérelt exportbővítés érdekében

5,00

standard

2016. december

6.

GINOP-2.1.7-15

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

35,00

standard

Meghirdetve 2015. októberben

7.

GINOP-2.2.1-15

Versenyképességi és kiválósági együttműködések

93,50

standard

Meghirdetve 2015. szeptemberben

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

GINOP-2.3.2-15

Stratégiai K+F műhelyek kiválósága

66,00

standard

Meghirdetve 2015. szeptemberben

11.

GINOP-2.3.3-15

Kutatási infrastruktúra erősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás

25,00

standard

Meghirdetve 2015. augusztusban

12.

GINOP-2.3.4-15

Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – kutatási infrastruktúra fejlesztése

25,00

standard

Meghirdetve 2015. decemberben

13.

GINOP-2.3.6-15

ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis

40,05

kiemelt

Meghirdetve 2015. márciusban

3.    Az infokommunikációs fejlesztésekről szóló 3. prioritás

 

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

GINOP-3.1.1-VEKOP-15

Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása

5,50
(ebből VEKOP: 1,62)

kiemelt

Meghirdetve 2015. decemberben

3.

GINOP-3.1.2-8.2.4-16

Az infokommunikációs ágazatban működő mikro- kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának , nemzetközi piacokra való belépésének támogatása

4,50

egyszerűsített

Meghirdetve 2016. decemberben

4.

GINOP-3.1.3-15

IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózat kialakítása

2,50

kiemelt

Meghirdetve 2015. decemberben

5.

 

 

 

 

 

6.

GINOP-3.2.1-15

Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetencia-fejlesztő program KKV-knak

2,00

kiemelt

Meghirdetve 2015. áprilisban

7.

GINOP-3.2.2-8.2.4-16

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása

17,50

egyszerűsített

Meghirdetve 2016. decemberben

8.

GINOP-3.2.4-8.2.4-16

Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása

2,00

standard

Meghirdetve 2016. decemberben

9.

GINOP-3.2.6-17

Versenyképes iparvállalatok termelésének digitalizálása

2,00

standard

2017. január

10.

GINOP-3.3.1-16

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

5,00

kiemelt

Meghirdetve 2016. májusban

11.

GINOP-3.3.2-16

Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének elősegítése és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése

1,90

kiemelt

2016. december

11a.

GINOP-3.3.3-17

Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a digitális jólét megteremtésének elősegítése országos, illetve helyi civil és szakmai szervezetek támogatásával

1,10

egyszerűsített

2017. május

12.

GINOP-3.4.1-15

Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése

58,00

standard

Meghirdetve 2015. augusztusban

13.

GINOP-3.4.2-VEKOP-15

Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése

2,86
(ebből VEKOP: 0,86)

kiemelt

Meghirdetve 2015. decemberben

14.

GINOP-3.4.3-VEKOP-15

Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése

4,29
(ebből VEKOP: 1,29)

kiemelt

Meghirdetve 2015. decemberben

15.

GINOP-3.4.4-16

Szélessávú fejlesztések előkészítéséhez és végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása

1,00

kiemelt

Meghirdetve 2016. júliusban

16.

GINOP-3.4.5-VEKOP-16

Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése

4,73

(ebből VEKOP: 1,73)

kiemelt

2016. december

17.

GINOP-3.4.6-17

Vezeték nélküli szélessávú hálózatok fejlesztése

10,00

kiemelt

2017. március

4.    Az energiáról szóló 4. prioritás

 

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

GINOP-4.1.1-8.4.4-16

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

59,45

egyszerűsített

Meghirdetve 2016. decemberben

5.    A foglalkoztatásról szóló 5. prioritás

 

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

GINOP-5.1.1-15

Út a munkaerőpiacra

214,00

kiemelt

Meghirdetve 2015. szeptemberben

3.

GINOP-5.1.2-15

Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése – támogató szolgáltatások

1,30

kiemelt

Meghirdetve 2015. decemberben

4.

GINOP-5.1.3-16

Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése

6,00

egyszerűsített

Meghirdetve 2016. júniusban

5.

GINOP-5.1.4-16

Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása

5,00

standard

2016. december

6.

GINOP-5.1.5-16

Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása

6,00

standard

2016. december

6a.

GINOP-5.1.7-8.8.4-17

Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése kombinált hitellel

15,00

egyszerűsített

2017. június

6b.

GINOP-5.1.8-17

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások

2,00

standard

2017. június

6c.

GINOP-5.1.9-17

Álláskeresők vállalkozóvá válásának ösztönzése – képzés és mentorálás

2,00

standard

2017. június

6d.

GINOP-5.1.10-8.8.4-17

Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása kombinált eszközzel

8,00

egyszerűsített

2017. június

7.

GINOP-5.2.1-14

Ifjúsági Garancia

174,00

kiemelt

Meghirdetve 2014. októberben

8.

GINOP-5.2.2-14

Fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése

1,10

standard

Meghirdetve 2014. októberben

9.

GINOP-5.2.3-16

Fiatalok vállalkozóvá válása – Vállalkozás indítási költségeinek támogatása

2,90

egyszerűsített

Meghirdetve 2016. áprilisban

10.

GINOP-5.2.4-16

Gyakornoki program pályakezdők támogatására

25,34

egyszerűsített

Meghirdetve 2016. februárban

11.

GINOP-5.2.5-16

Gyakornoki program – Támogató szolgáltatások

2,20

kiemelt

Meghirdetve 2016. februárban

11a.

GINOP-5.2.6-17

Fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése – képzés és mentorálás

4,00

standard

2017. június

11b.

GINOP-5.2.7-
8.8.4-17

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása kombinált eszközzel

16,00

egyszerűsített

2017. június

12.

GINOP-5.3.1-14

A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban

2,00

standard

Meghirdetve 2014. októberben

13.

GINOP-5.3.2-16

A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál

5,00

egyszerűsített

Meghirdetve 2016. februárban

14.

GINOP-5.3.3-15

Jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása

3,50

standard

Meghirdetve 2015. augusztusban

14a.

GINOP-5.3.3-17

Jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása

3,40

standard

2017. június

15.

GINOP-5.3.4-16

A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése

2,00

standard

Meghirdetve 2016. júniusban

15a.

GINOP-5.3.5-17

Munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek

4,00

standard

2017. június

16.

GINOP-5.3.6-16

Vállalati felelősségvállalás ösztönzése és állásfeltárás

3,00

kiemelt

2016. december

17.

GINOP-5.3.8-16

Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása

4,00

egyszerűsített

2016. december

18.

GINOP-5.3.9-17

Munkavállalók mentális egészségének fejlesztése

4,00

standard

2017. június

19.

GINOP-5.3.10-17

Leépítések megelőzése és kezelése

3,00

standard

2017. január

6.    A versenyképes munkaerőről szóló 6. prioritás

 

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

GINOP-6.1.1-15

Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése

30,00

kiemelt

Meghirdetve 2015. augusztusban

3.

GINOP-6.1.2-15

A digitális szakadék csökkentése

22,90

kiemelt

Meghirdetve 2015. áprilisban

4.

GINOP-6.1.3-17

Idegen nyelvi készségek fejlesztése

15,00

standard

2017. január

5.

GINOP-6.1.4-16

Munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztése a konvergencia régiókban

2,50

kiemelt

2016. december

6.

GINOP-6.1.5-16

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára

10,00

standard

2016. december

7.

GINOP-6.1.6-16

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára

20,00

kiemelt

2016. december

8.

GINOP-6.2.1
VEKOP-15

Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése programjában (PIAAC)

1,10
(ebből VEKOP: 0,30)

kiemelt

Meghirdetve 2015. augusztusban

9.

GINOP-6.2.2-VEKOP-15

A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése

1,80
(ebből VEKOP: 0,49)

kiemelt

Meghirdetve 2015. decemberben

10.

GINOP-6.2.3-16

A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése

12,50

kiemelt

2016. december

11.

GINOP-6.2.4-VEKOP-16

A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése

7,00
(ebből VEKOP: 1,92)

kiemelt

Meghirdetve 2016. májusban

12.

GINOP-6.2.5-17

Helyi felnőttképzési hálózatok és képzési együttműködések létrehozása

4,40

standard

2017. február

7.    A turizmusról szóló 7. prioritás

 

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

GINOP-7.1.1-15

Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása

33,00

kiemelt

Meghirdetve 2015. augusztusban

3.

GINOP-7.1.2-15

Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése

15,60

kiemelt

Meghirdetve 2015. decemberben

4.

GINOP-7.1.3-15

Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése

13,90

standard

Meghirdetve 2015. novemberben

5.

GINOP-7.1.4-16

Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése

7,30

standard

Meghirdetve 2016. júniusban

6.

GINOP-7.1.5-16

Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése

4,50

standard

Meghirdetve 2016. márciusban

7.

GINOP-7.1.6-16

Világörökségi helyszínek fejlesztése

11,50

standard

Meghirdetve 2016. októberben

8.

GINOP-7.1.9-17

Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése

21,40

standard

2017. március

8.    A pénzügyi eszközökről szóló 8. prioritás

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Kapcsolódó felhívás azonosító jele
(vissza nem térítendő)

Kapcsolódó felhívás keretösszege
(vissza nem térítendő)
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

GINOP-8.1.1-16

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása hitel

32,00

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2016. decemberben

2a.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

GINOP-8.1.3/A-16

Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram

30,00

pénzügyi közvetítők kiválasztása

2016. december

5.

GINOP-8.1.3/B-17

Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram

70,00

pénzügyi közvetítők kiválasztása

2017. március

5a.

GINOP-2.1.2-8.1.4-16

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében

35,00

GINOP-2.1.2-
8.1.4-16

70,00

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2016. decemberben

6.

GINOP-8.2.1-3.4.1-15

Újgenerációs Hozzáférési Hálózat (NGA) és körzethálózatok fejlesztése hitel

20,60

GINOP-3.4.1-15

58,00

alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként

Meghirdetve 2015. szeptemberben

7.

GINOP-8.2.3-16

Specializált seed és pre-
seed befektetési tőkealap induló IKT vállalkozások számára új ötletekhez, új piacra lépéshez – kockázati tőke

5,10

pénzügyi közvetítők kiválasztása

2016. december

8.

GINOP-8.2.4-16

Infokommunikációs-
technológiai vállalati fejlesztéseket támogató kombinált hitel

30,00

GINOP-3.1.2-
8.2.4-16

GINOP-3.2.2-
8.2.4-16
GINOP-3.2.4-
8.2.4-16

24,00

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2016. decemberben

9.

GINOP-8.3.1-16

Mikro-, kis-és középvállalkozások versenyképességének növelése hitel

70,00

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2016. májusban

10.

 

 

 

 

 

 

 

11.

GINOP-8.3.3-16

Irinyi tőkeprogram

8,00

pénzügyi közvetítők kiválasztása

2016. december

12.

GINOP-1.2.3-8.3.4-16

Mikro-, kis-és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

75,00

GINOP-1.2.3-
8.3.4-16

37,50

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2016. decemberben

13.

GINOP-1.2.6-8.3.4-16

Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel

50,00

GINOP-1.2.6-
8.3.4-16

50,00

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2016. decemberben

14.

GINOP-4.1.1-8.4.4-16

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

32,08

GINOP-4.1.1-
8.4.4-16

59,45

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2016. decemberben

15.

GINOP-8.4.1/A-16

Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel

105,20

pénzügyi közvetítők kiválasztása

2016. december

16.

GINOP-8.4.1/B-16

KKV energia hitel

30,00

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2016. decemberben

17.

GINOP-8.6.3/A-16

Nemzeti Tőkealap

50,00

pénzügyi közvetítők kiválasztása

2016. december

18.

GINOP-8.8.1-17

Foglalkoztatás ösztönzése célú hitel

16,50

pénzügyi közvetítők kiválasztása

2017. március

19.

GINOP-8.8.4-17

Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása kombinált hitel

8,00

GINOP-5.1.10-
8.8.4-17

GINOP-5.2.7-
8.8.4-17

24,00

pénzügyi közvetítők kiválasztása

2017. június

20.

GINOP-5.1.7-8.8.4-17

Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése kombinált hitellel

5,00

GINOP-5.1.7-
8.8.4-17

15,00

pénzügyi közvetítők kiválasztása

2017. június

2. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz4

A GINOP nevesített kiemelt projektjei

 

A

B

C

D

E

F

1.

Felhívás azonosító jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív támogatási kerete
(Mrd Ft)

Projekt benyújtásának várható ideje

Szakmai elvárások

2.

GINOP-
1.1.2-
VEKOP-16

KKV szektor hatékonyságának növelése pénzügyi ismeretek, vállalkozói mentorálás és tőzsdei bevezetést szolgáló intézkedések biztosítása révén

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (konzorciumvezető)

SEED Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány (Foundation for Small Enterprise Economic Development),

Nemzetgazdasági Minisztérium

4,30

(ebből VEKOP: 0,29)

2016

A projekt három pillére:

1. a hazai kkv szektor hatékonysági mutatói, hazai és nemzetközi standardok, célok, beavatkozási területek meghatározása, az egyes beavatkozások célcsoportjainak azonosítása (SEED Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány),

2. ennek érdekében a hazai vállalkozásfejlesztéssel érintett szervezetek tevékenységének összehangolása (a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a SEED együttműködésével),

3. a hatékonyság fokozását elősegítő intézkedések elérhetővé tétele
(a SEED módszertana és szakmai felügyelete mellett, a Magyar Kereskedelmi Iparkamara koordinációjával) a kkv-k széles rétegét elérő pénzügyi ismeretek biztosításával, a speciális élethelyzetben lévő vállalkozások számára történő vállalkozói mentorálással, és a tőzsdei bevezetésre alkalmas vállalkozások számára ezzel összefüggő ismeretek, tanácsadás hozzáférhetővé tételével.

2a.

GINOP-1.1.3-16

Termelő KKV-k digitális és automatizációs fejlesztéseinek élénkítése érdekében „Ipar 4.0” mintaalkalmazások kialakítása

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(konzorciumvezető)

Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége

2,35

2016

A felhívás célja a magyarországi, feldolgozóiparban tevékenykedő kis- és középvállalatok digitális transzformációját, Ipar 4.0 termelési rendszereinek technológiai, ipari automatizálási, vezérlési megoldások iránti nyitottságát elősegíteni:

1. ágazati Ipar 4.0 fejlesztési koncepciók elkészítésével, implementálásával, és értékteremtő minta megoldásainak elterjesztésével,

2. Ipar 4.0 ágazati monitoring rendszereinek létrehozásával és módszertani központok fejlesztésével,

3. a termelő KKV-k digitális transzformációját, fejlesztését segítő módszertanok kialakításával, elterjesztésével, valamint

4. mintaprojektek kialakításával.

2b.

GINOP-1.1.4-16

A kiemelt növekedési és innovációs potenciállal bíró feldolgozóipari KKV-k azonosítása, felmérése, motiválása, támogatása nemzetközi versenyképességük és hálózatosodásuk elősegítése céljából

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1,70

2016

A felhívás célja a feldolgozóipari gazella kis- és középvállalkozások eddiginél hatékonyabb támogatása érdekében a célcsoport pontos azonosítása, fő jellemzőinek és fejlesztési igényeinek megismerése, az érintett vállalkozások motiválása, tájékoztatása, valamint testreszabott, rugalmas fejlesztéspolitikai konstrukciók és ügyfélkezelési megoldások kidolgozása.

2c.

GINOP-
1.1.5-16

Vállalkozásfejlesztési és inkubációs szolgáltatók ernyőszervezetének létrehozása, minősítési rendszer kialakítása

SEED Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány (Foundation for Small Enterprise Economic Development)
(konzorciumvezető)
Nemzetgazdasági Minisztérium,
Nemzeti Akkreditáló Hatóság

1,00

2017

A kiemelt projekt alapvető célja

1. egységes inkubációs minősítő rendszer kialakítása és hozzáillesztése a nemzetközi akkreditációs rendszerekhez,

2. ipari inkubációs együttműködések generálása,

3. minőségi garancia biztosítása,

4. inkubátor vállalkozások közötti hálózat létrehozása, a meglévő vállalkozások becsatornázása a hálózatba,

5. inkubációs módszertani fejlesztés és képzés megvalósítása a szervezet tagjai számára.

3.

GINOP-1.3.5-15

Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program

Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

8,35

Megtörtént 2015-ben

A KKV-k egyedi akcióinál hatékonyabb a nemzeti turisztikai marketing szervezet (Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. – a továbbiakban: MTÜ Zrt.) által összehangolt, célzott és professzionálisan felépített marketing megjelenés. A vállalkozások külpiaci marketing kommunikációja az MTÜ Zrt. által összehangoltabban, koordináltabban jut el a piacra. Ehhez hozzáadott értéket jelent az MTÜ Zrt. meglévő kapcsolatrendszere és szakmai hozzáértése.

4.

GINOP-2.3.6-15

ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis

ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

40,05

Megtörtént 2015-ben

Az ELI-ALPS nagyprojekt 2. fázisa a GINOP 2. prioritásának nevesített nagyprojektje. A nagyprojekt szakaszolt projektként valósul meg.

5.

GINOP-3.1.1-VEKOP-15

Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
(konzorciumvezető)
Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége,
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

5,50
(ebből VEKOP: 1,62)

Megtörtént 2016-ban

Együttműködések kialakításának állami támogatása az alap-, közép- és elsősorban felsőfokú oktatási intézmények, valamint a környezetükben működő IKT vállalkozások között.

6.

GINOP-3.1.3-15

IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózat kialakítása

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

2,50

Megtörtént 2016-ban

A kiemelt projekt keretében megvalósul a hazai, kevésbé fejlett régiókban az IKT szektorban újonnan létrejövő vállalkozások exportképességének növelése érdekében a vállalati környezet fejlesztése országos tanácsadói hálózat kiépítésével, szakmai rendezvények megtartásával, kommunikációs és egyéb tevékenységek révén.

7.

GINOP-3.2.1-15

Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetencia-fejlesztő program KKV-knak

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
(konzorciumvezető)
Informatika a Társadalomért Egyesület,
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

2,00

Megtörtént 2015-ben

A KKV-k innovatív szemléletének és naprakész üzleti tudásának növelése, az IKT eszközök és alkalmazások készségszintű és professzionális használatának, vagyis a vállalkozások elektronikus gazdaságba történő beilleszkedésének javítása.

8.

GINOP-3.3.1-16

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
(konzorciumvezető)
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

5,00

Megtörtént 2016-ban

A közösségi IKT hozzáférési pontok infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése, azokon keresztül az e-Befogadás erősítése.

9.

GINOP-3.3.2-16

Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének elősegítése és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
(konzorciumvezető)
Miniszterelnöki Kabinetiroda

1,90

2016

A kiemelt projekt alapvető célja a felnőtt lakosság körében a digitális eszközök és szolgáltatások (különös tekintettel az e-közszolgáltatások) népszerűsítése, valamint a használatukra való ösztönzés a kistelepüléseken, és a hátrányos helyzetű csoportok körében.

10.

GINOP-3.4.2-VEKOP-15

Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(konzorciumvezető)
MVM Net Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
„ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

2,86
(ebből VEKOP: 0,86)

Megtörtént 2016-ban

Nagy sávszélességű kapcsolat biztosítása az ellátatlan állami intézményeknél.

11.

GINOP-3.4.3-VEKOP-15

Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(konzorciumvezető)
MVM Net Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
„ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

4,29
(ebből VEKOP: 1,29)

Megtörtént 2016-ban

Az állami hálózat-konszolidáció kiteljesítése, a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat továbbfejlesztése, bővítése, kapacitásainak növelése.

12.

GINOP-3.4.4-16

Szélessávú fejlesztések előkészítéséhez és végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

1,00

Megtörtént 2016-ban

A felhívás célja a GINOP-3.4. számú konstrukciók szolgáltatók általi kiépítésének folyamatos felügyelete, a Szupergyors Internet Projekt felügyelő mérnöki tevékenységének finanszírozása.

12a.

GINOP-3.4.5-
VEKOP-16

Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(konzorciumvezető)

MVM Net Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

„ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

4,73

(ebből VEKOP: 1,73)

2016

A projekt célja az állami hálózat-konszolidáció kiteljesítése, a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat továbbfejlesztése, bővítése, kapacitásainak növelése és nagy sávszélességű kapcsolat biztosítása az ellátatlan állami intézményeknél.

12b.

GINOP-
3.4.6-16

Vezeték nélküli szélessávú hálózatok fejlesztése

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

10,00

2017

A kiemelt projekt célja más konstrukcióval le nem fedett igényhelyek vezeték nélküli technológiával történő elérésének megteremtése.

13.

GINOP-5.1.1-15

Út a munkaerőpiacra

Nemzetgazdasági Minisztérium
(konzorciumvezető),
kormányhivatalok

214,00

Megtörtént 2015-ben

A felhívás célja a hátrányos helyzetű álláskeresők, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása a munkaerő-piaci eszközök hatékonyságának javítása mellett, valamint a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés elősegítése.

14.

GINOP-5.1.2-15

Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése – támogató szolgáltatások

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(konzorciumvezető)
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Nemzetgazdasági Minisztérium

1,30

Megtörtént 2016-ban

A kiemelt projekt célja, hogy a társadalmi célú vállalkozások számára szakmai tanácsadást és mentorálást biztosítson a pályázat útján támogatott projektek eredményes végrehajtása érdekében.

15.

GINOP-5.2.1-14

Ifjúsági Garancia

Nemzetgazdasági Minisztérium
(konzorciumvezető)
kormányhivatalok

174,00

Megtörtént 2015-ben

Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy azon 15–25 év közötti fiatalok számára, akik nem tanulnak és nem dolgoznak, a foglalkoztatási szolgálatnak 6 hónapon (illetve később 4 hónapon) belül valamilyen konkrét lehetőséget kell felajánlani az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, vagy a tanulásra.
A cél az, hogy a nem foglalkoztatott fiatalok minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben, és hogy személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerő-piaci helyzetük javításához.
A felhívás célja a 25 év alatti, ún. NEET-fiatalok [nem foglalkoztatottak, képzésben oktatásban (nappali tagozaton) részt nem vevők] foglalkoztatásba, képzésbe helyezésének biztosítása. A kiemelt projekt II. szakaszában az Ifjúsági Grancia rendszer teljes körű bevezetésének (regisztrációt követő 4 hónapon belül garancia jelleggel nyújtott foglakoztatási, képzési ajánlat) támogatása mellett további célcsoporttagok bevonása történik a programba, amely összesen 157 ezer fiatal foglalkoztatásba, képzésbe helyezéséhez nyújt támogatást.

16.

GINOP-5.2.5-16

Gyakornoki program – Támogató szolgálatok

Szakképzési centrumok és a Nemzetgazdasági Minisztérium konzorciuma

2,20

Megtörtént 2016-ban

A felhívás célja a szakképzésből kikerülő fiatalok munkáltatóknál történő gyakornoki elhelyezkedésének támogatása és foglalkoztatásuk nyomon követése.

17.

GINOP-5.3.6-16

Vállalati felelősségvállalás ösztönzése és állásfeltárás

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(konzorciumvezető)
Nemzetgazdasági Minisztérium

3,00

2016

A felhívás célja a kormányhivatalok által végzett állásfeltáró tevékenység kiegészítése. A vállalatok hatékony társadalmi felelősségvállalását támogató projektelem a korábbi hasonló (hazai finanszírozású) projekt eredményeire épül és személyre szabott tanácsadásokkal segít a vállalkozásoknak hatékony felelősségvállalási stratégiák kidolgozásában, ezzel is erősítve alkalmazkodóképességüket.

18.

 

 

 

 

 

 

19.

GINOP-6.1.1-15

Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
(konzorciumvezető)
Nemzetgazdasági Minisztérium, Belügyminisztérium
kormányhivatalok

30,00

Megtörtént 2015-ben

Az intézkedés kiemelt célja a közfoglalkoztatásban résztvevők részére szakképzettség megszerzését segítő képzési és kompetenciafejlesztési, illetve a közfoglalkoztatásból történő kivezetést támogató, a képzésekhez szorosan köthető személyes szolgáltatások kialakítása és nyújtása folyamatos jelleggel, összhangban a vonatkozó országspecifikus ajánlással.

20.

GINOP-6.1.2-15

A digitális szakadék csökkentése

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
(konzorciumvezető)
Nemzetgazdasági Minisztérium,
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

22,90

Megtörtént 2015-ben

A kiemelt projekt alapvető célja a hátrányos helyzetű felnőttek digitális kompetenciáinak fejlesztése.

21.

 

 

 

 

 

 

21a.

GINOP-6.1.4-16

Munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztése a konvergencia régiókban

Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért

(konzorciumvezető)

Nemzetgazdasági Minisztérium

2,50

2016

A projekt célja, hogy támogassa, illetve létrehozza azon innovatív, felnőttképzési tanulási és oktatási központokat, amelyek teljesítik a következő célokat:
1. a nehezen elérhető és motiválható, alacsony iskolázottságú csoportok – beleértve a fogyatékos személyek csoportját is – megszólítása, elérése, bevonása, illetve körükben a tanulási motiváció felkeltése, képzésbe lépésük ösztönzése,
2. az egyéni tanulási szükségletek feltárása és a szükségletekre épülő tanulási, képzési ajánlatok megfogalmazása,
3. a munkaerőpiacon nélkülözhetetlen kulcskompetenciák (anyanyelvi, számolási kompetencia, tanulási technikák) megerősítése, valamint a nélkülözhetetlen transzverzális készségek (pl. együttműködés, csapatmunka, konfliktuskezelés, probléma megoldás) fejlesztése, digitális tanulási környezetbe ágyazottan,
4. helyi környezetben a vállalkozóvá válás támogatása, tanácsadás nyújtása képzéshez és vállalkozás indításához,
5. az úgynevezett „life skills” (pl. aktív állampolgárság, egészség-, környezet-, és pénzügyi tudatosság) fejlesztését támogató képzések megvalósítása,
6. tanácsadási szolgáltatások kialakítása és nyújtása az érdeklődő, akár fogyatékos személyek számára is, amely magában foglalja az egyéni motiváció folyamatos fenntartását a képzésben maradás érdekében,
7. családi szintű tanulási tevékenységet biztosító szolgáltatások kialakítása.

22.

GINOP-6.1.6-16

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (konzorciumvezető), Nemzetgazdasági Minisztérium, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, szakképzési centrumok

20,00

2016

A projekt célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére.

23.

GINOP-6.2.1-VEKOP-15

Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése programjában (PIAAC)

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
(konzorciumvezető)
Központi Statisztikai Hivatal,
Nemzetgazdasági Minisztérium

1,10
(ebből VEKOP: 0,30)

Megtörtént 2015-ben

A PIAAC vizsgálat alapján készült adatbázisok az oktatáspolitika, illetve a foglalkoztatáspolitika számára fontos következtetések levonására lesznek alkalmasak. A felmérés lehetővé teszi a képzésekkel kapcsolatos intézkedések jobb megalapozását és célzását, valamint ezáltal a képzésre fordított források hatékonyabb felhasználását.

24.

GINOP-6.2.2-VEKOP-15

A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (konzorciumvezető) Nemzetgazdasági Minisztérium

1,80
(ebből VEKOP: 0,49)

Megtörtént 2016-ban

A Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia külön kiemeli a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásának megerősítését, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztését. Jelen beavatkozás célja a Köznevelési Híd programban és a szakképzésben tanulók alapkészségeinek fejlesztése a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése, valamint az egész életen át tartó tanulásra – ennek részeként az érettségi vizsgát adó képzésbe lépésre – való képessé tétel érdekében.

24a.

GINOP-
6.2.3-16

A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum
(konzorciumvezető)
szakképzési centrumok, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal,,
a Földművelésügyi Minisztérium fenntartásában álló szakképző iskolák,
Nemzetgazdasági Minisztérium

12,50

2017

A kiemelt projekt célja a szakképzésben tanulók alapkészségeinek fejlesztése a szakképzés eredményesebbé tétele által az iskolai teljesítmény növelése, valamint az egész életen át tartó tanulásra – ennek részeként az érettségi vizsgát adó képzésbe lépésre – való képessé tétel érdekében.

25.

GINOP-6.2.4-VEKOP-16

A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése

Nemzetgazdasági Minisztérium (konzorciumvezető), Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, szakképzési centrumok

7,00
(ebből VEKOP: 1,92)

2016

A projekt célja mind az iskoláskorú, mind a felnőttkori szakmatanulás minőségének további javítása és az ehhez szükséges információs rendszer működtetése, a szakképesítés megszerzéséhez való hozzáférés előmozdítása rugalmas és átjárható képzési rendszer kialakítása révén, valamint a fenntartható és intelligens gazdaság igényeinek kiszolgálása érdekében tartalom- és eszközfejlesztés.

25a.

 

 

 

 

 

 

26.

GINOP-7.1.1-15

Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása

Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.
(konzorciumvezetőként vagy önállóan)
Konzorciumi formában benyújtott pályázat esetében konzorciumi tag lehet: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság,
önkormányzatok, az államháztartás rendszerén belüli és kívüli nonprofit szervezetek

33,00

Részben megtörtént 2015-ben

2016

A kiemelt projekt a vonzerő egyediségére épülő turisztikai szolgáltatáscsomagot kínál. A kiemelt projekt keretében támogatott fejlesztések:
1. a nemzetközi vonzerő elérése érdekében rendelkezzenek valós keresleti megalapozottsággal, valamint jól meghatározott célcsoport-szegmentációval,
2. interaktív, innovatív elemeket is tartalmazzanak, a komplex élményszerzést szolgálják, illetve a látogatószám, a tartózkodási idő és a költés növelésére irányuljanak,
3. a turisztikai KKV-kkal való együttműködésre teremtsenek lehetőséget, váltsanak ki multiplikátor hatást,
4. hatással legyenek a helyi foglalkoztatásra (közvetlen és közvetett módon),
5. megvalósítása során a projektgazda az eredeti állapot megőrzése, helyreállítása érdekében a hagyományos anyagok, eljárások, eszközök használatát részesítse előnyben,
6. a turizmus szezonális ingadozásának csökkentését szem előtt tartva az érintett létesítmények egész éves nyitva tartását szolgálják.

27.

GINOP-7.1.2-15

Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése

Magyar Természetjáró Szövetség, Magyar Vitorlás Szövetség,
Magyar Kajak-Kenu Szövetség,
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság,
Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség,
Kerékpáros Magyarország Szövetség,
Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, illetve az általuk vezetett és a Nemzeti Sportközpontokkal, mint konzorciumi taggal alkotott konzorciumok

15,60

2016

A kiemelt projekttel elérendő cél: több megyét érintően komplex szolgáltatások nyújtása, valamint látogatószám, tartózkodási idő és vásárlóerő generálása.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!