nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
2019-05-04
2019-07-26
15
Jogszabály

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

1. A Kormány

a) megállapítja a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) éves fejlesztési keretét az 1. melléklet szerint,

b) elfogadja a 2. melléklet szerint az ott felsorolt projektek kiemelt projektként történő nevesítését,

c)1 egyetért azzal, hogy a GINOP egyes prioritásainál kizárólag az európai uniós támogatás és a hazai társfinanszírozás teljesítménytartalék nélküli összegének önerővel csökkentett mértékéig vállalható kötelezettség.

1/A.2 A Kormány az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy

a) a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról szóló 1271/2017. (V. 29.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 5–7., 14., 15., 24. és 25. sora szerinti kiemelt projektek szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása, valamint

b) a 2. mellékletben foglalt táblázat 12., 13. és 16. sora szerinti kiemelt projektek támogatási szerződésének az éves fejlesztési keretben rögzített keretösszeg elérésére irányuló módosítása,

c)3 a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016 (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1885/2017. (XI. 30.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 21a. és 22. sora szerinti kiemelt projektek szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása

d)4 a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016 (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1837/2017. (XI. 9.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 12. sora szerinti kiemelt projekt szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása

e)5 a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1092/2018. (III. 13.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 12b. sora szerinti kiemelt projekt szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása

f)6 a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016 (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1545/2018. (X. 30.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 2a., 2b., 7., 9. és 12. sora szerinti kiemelt projektek szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása

g)7 a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1256/2019. (V. 3.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 22a., 22b. és 23. sora szerinti kiemelt projektek szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása

során a Kormányrendelet 3–6. §-ában foglalt eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

3.8

1. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz9

A GINOP éves fejlesztési kerete

1.    A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás

 

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

GINOP-1.1.1-18

Vállalkozói inkubációs szolgáltatások fejlesztésének támogatása

3,00

egyszerűsített

Meghirdetve 2018. szeptemberben

3.

GINOP-1.1.2-VEKOP-17

KKV szektor hatékonyságának növelése pénzügyi ismeretek és vállalkozói mentorálás elérhetőségének biztosítása révén

3,30
[ebből Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
(a továbbiakban: VEKOP): 0,29]

kiemelt

Meghirdetve 2017. októberben

3a.

GINOP-1.1.3-16

Modern Mintaüzem Program I. – mikro-, kis- és középvállalkozások üzletviteli folyamatainak megújítása, valamint a digitális és automatizációs fejlesztések élénkítése

3,85

kiemelt

Meghirdetve 2017. januárban

3b.

GINOP-1.1.4-16

Magyar Multi Program I. – A kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások azonosítása, felmérése, motiválása, fejlesztési igényeik meghatározása

2,20

kiemelt

Meghirdetve 2016. decemberben

3c.

 

 

 

 

 

3d.

 

 

 

 

 

3e.

GINOP-1.1.7-17

KKV szektor hatékonyságának növelése elsősorban tőzsdei bevezetést szolgáló intézkedések biztosítása révén

1,00

kiemelt

Meghirdetve 2017. júliusban

3f.

GINOP-1.1.8-19

Magyar Multi Program II.
– A kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások megerősítése, értékhozzáadó tevékenysége és piacbővítési lehetőségeinek fejlesztése

1,00

egyszerűsített

2019. június

3g.

GINOP-1.1.9-19

Versenyképes vállalkozói attitűd fejlesztése,
a lehetőség-orientált vállalkozások arányának növelése

1,10

kiemelt

2019. június

3h.

GINOP-1.1.10-19

A mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása a vállalkozói ismeretek bővítése révén

1,00

kiemelt

2019. június

4.

GINOP-1.2.1-14

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

27,40

egyszerűsített

Meghirdetve 2014. októberben

5.

GINOP-1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

88,80

standard

Meghirdetve 2015. júniusban

5a.

GINOP-1.2.1-16

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

129,00

standard

Meghirdetve 2016. decemberben

6.

GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

39,67

egyszerűsített

Meghirdetve 2015. júniusban

6a.

GINOP-1.2.2-16

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

26,33

egyszerűsített

Meghirdetve 2016. decemberben

7.

GINOP-1.2.3-8.3.4-16

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

33,50

egyszerűsített

Meghirdetve 2016. decemberben

8.

GINOP-1.2.4-16

Ipari parkok fejlesztése

2,36

standard

Meghirdetve 2016. áprilisban

9.

GINOP-1.2.5-15

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása

3,06

standard

Meghirdetve 2015. decemberben

10.

GINOP-1.2.6-8.3.4-16

Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel

24,064

standard

Meghirdetve 2016. decemberben

10a.

GINOP-1.2.7-17

Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása

8,654

egyszerűsített

Meghirdetve 2017. márciusban

10b.

GINOP-1.2.7-19

Magyar Multi Program III. – A kiemelt növekedési potenciállal bíró feldolgozóipari kis- és középvállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása

11,90

egyszerűsített

2019. június

10c.

GINOP-1.2.8-17

Kis- és középvállalkozások ipari digitalizációhoz (IPAR 4.0) kapcsolódó fejlesztéseinek támogatása

3,653

egyszerűsített

Meghirdetve
2017. márciusban

10d.

GINOP-1.2.8-19

Modern Mintaüzem program II. – A mikro-, kis- és középvállalkozások megújulását és modern üzleti kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

7,99

egyszerűsített

2019. július

10e.

GINOP-1.2.9-19

Szabad vállalkozási zónákban működő mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek támogatása

1,00

egyszerűsített

2019. augusztus

11.

GINOP-1.3.1-14

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

0,48

egyszerűsített

Meghirdetve 2014. októberben

12.

GINOP-1.3.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

1,92

egyszerűsített

Meghirdetve 2015. májusban

12a.

 

 

 

 

 

13.

GINOP-1.3.2-15

Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatás-nyújtásának támogatása

1,151

standard

Meghirdetve 2015. decemberben

14.

GINOP-1.3.3-16

Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

18,225

standard

Meghirdetve 2016. augusztusban

15.

GINOP-1.3.4-17

Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása

4,00

standard

Meghirdetve 2017. augusztusban

16.

GINOP-1.3.5-15

Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program

8,35

kiemelt

Meghirdetve 2015. májusban

17.

GINOP-1.3.6-17

Mikro-, kis- és középvállalkozások logisztikai szolgáltatás-igénybevételének támogatása

0,013

egyszerűsített

Meghirdetve
2017. márciusban

18.

GINOP-1.3.7-19

Professzionális felkészítés
a tudatos külpiacra lépéshez KKV-k számára

1,00

kiemelt

2019. június

2.    A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció című 2. prioritás

 

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

GINOP-2.1.1-15

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

75,504

standard

Meghirdetve 2015. augusztusban

2a.

 

 

 

 

 

2b.

GINOP-2.1.2-
8.1.4-16

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében

56,672

standard

Meghirdetve 2016. decemberben

3.

GINOP-2.1.3-15

Iparjog

0,251

egyszerűsített

Meghirdetve 2015. augusztusban

4.

GINOP-2.1.4-15

Innovációs voucher

0,163

egyszerűsített

Meghirdetve 2016. januárban

5.

GINOP-2.1.5-15

Innovációs ökoszisztéma építése (start-up és spin-off)

4,714

standard

Meghirdetve 2015. decemberben

5a.

GINOP-2.1.6-16

Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása az innováció vezérelt exportbővítés érdekében

1,225

standard

Meghirdetve 2017. januárban

6.

GINOP-2.1.7-15

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

51,561

standard

Meghirdetve 2015. októberben

6a.

GINOP-2.1.8-17

Kkv-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén

37,40

egyszerűsített

Meghirdetve 2017. novemberben

7.

GINOP-2.2.1-15

Versenyképességi és kiválósági együttműködések

94,201

standard

Meghirdetve 2015. szeptemberben

8.

GINOP-2.2.1-18

Versenyképességi és kiválósági együttműködések

10,684

standard

Meghirdetve 2018. szeptemberben

9.

 

 

 

 

 

10.

GINOP-2.3.2-15

Stratégiai K+F műhelyek kiválósága

64,25

standard

Meghirdetve 2015. szeptemberben

11.

GINOP-2.3.3-15

Kutatási infrastruktúra erősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás

25,29

standard

Meghirdetve 2015. augusztusban

12.

GINOP-2.3.4-15

Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – kutatási infrastruktúra fejlesztése

26,86

standard

Meghirdetve 2015. decemberben

13.

GINOP-2.3.6-15

ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis

40,05

kiemelt

Meghirdetve 2015. márciusban

3.    Az infokommunikációs fejlesztésekről szóló 3. prioritás

 

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

GINOP-3.1.1-VEKOP-15

Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása

8,30
(ebből VEKOP: 2,45)

kiemelt

Meghirdetve 2015. decemberben

3.

GINOP-3.1.2-8.2.4-16

Az infokommunikációs ágazatban működő mikro- kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának , nemzetközi piacokra való belépésének támogatása

1,80

egyszerűsített

Meghirdetve 2016. decemberben

4.

GINOP-3.1.3-15

IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózat kialakítása

5,50

kiemelt

Meghirdetve 2015. decemberben

5.

 

 

 

 

 

6.

GINOP-3.2.1-15

Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetencia-fejlesztő program KKV-knak

6,00

kiemelt

Meghirdetve 2015. áprilisban

7.

GINOP-3.2.2-8.2.4-16

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása

21,20

egyszerűsített

Meghirdetve 2016. decemberben

8.

GINOP-3.2.4-8.2.4-16

Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása

2,10

standard

Meghirdetve 2016. decemberben

9.

GINOP-3.2.6-8.2.4-17

Versenyképes vállalatok tevékenységének emelt szintű digitalizálása

3,00

standard

Meghirdetve
2017. márciusban

10.

GINOP-3.3.1-16

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

5,00

kiemelt

Meghirdetve 2016. májusban

11.

GINOP-3.3.2-16

Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének elősegítése és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése

2,40

kiemelt

Meghirdetve 2016. decemberben

11a.

GINOP-3.3.3-17

Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a digitális jólét megteremtésének elősegítése országos, illetve helyi civil és szakmai szervezetek támogatásával

2,00

egyszerűsített

Meghirdetve 2017. márciusban

12.

GINOP-3.4.1-15

Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése

55,70

standard

Meghirdetve 2015. augusztusban

13.

GINOP-3.4.2-VEKOP-15

Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése

2,86
(ebből VEKOP: 0,86)

kiemelt

Meghirdetve 2015. decemberben

14.

GINOP-3.4.3-VEKOP-15

Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése

4,29
(ebből VEKOP: 1,29)

kiemelt

Meghirdetve 2015. decemberben

15.

GINOP-3.4.4-16

Szélessávú fejlesztések előkészítéséhez és végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása

1,20

kiemelt

Meghirdetve 2016. júliusban

16.

GINOP-3.4.5-VEKOP-16

Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése

4,73

(ebből VEKOP: 1,73)

kiemelt

Meghirdetve 2016. decemberben

17.

GINOP-3.4.6-17

Köznevelési és szakképzési intézmények vezetékes és vezeték nélküli hálózati fejlesztései

12,00

kiemelt

Meghirdetve 2017. márciusban

4.    Az energiáról szóló 4. prioritás

 

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

GINOP-4.1.1-8.4.4-16

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

6,95

egyszerűsített

Meghirdetve 2016. decemberben

3.

GINOP-4.1.2-18

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása

27,50

egyszerűsített

Meghirdetve 2018. februárban

4.

GINOP-4.1.3-19

Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak

15,00

egyszerűsített

2019. május

5.

GINOP-4.1.4-19

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása

10,00

standard

2019. május

5.    A foglalkoztatásról szóló 5. prioritás

 

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

GINOP-5.1.1-15

Út a munkaerőpiacra

229,00

kiemelt

Meghirdetve 2015. szeptemberben

3.

GINOP-5.1.2-15

Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése – támogató szolgáltatások

2,80

kiemelt

Meghirdetve 2015. decemberben

4.

GINOP-5.1.3-16

Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése

7,28

egyszerűsített

Meghirdetve 2016. júniusban

5.

GINOP-5.1.4-17

Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása

3,00

standard

Meghirdetve 2017. februárban

6.

GINOP-5.1.5-16

Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása

5,757

standard

Meghirdetve 2017. februárban

6a.

GINOP-5.1.7-17

Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése

15,963

egyszerűsített

Meghirdetve 2017. márciusban

6b.

 

 

 

 

 

6c.

GINOP-5.1.9-17

Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése – képzés és mentorálás

6,00

standard

Meghirdetve 2017. márciusban

6d.

GINOP-5.1.10-18

Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása

13,35

kiemelt

Meghirdetve 2018. novemberben

7.

GINOP-5.2.1-14

Ifjúsági Garancia

171,00

kiemelt

Meghirdetve 2014. októberben

8.

GINOP-5.2.2-14

Fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése

1,10

standard

Meghirdetve 2014. októberben

9.

GINOP-5.2.3-16

Fiatalok vállalkozóvá válása – Vállalkozás indítási költségeinek támogatása

2,90

egyszerűsített

Meghirdetve 2016. áprilisban

10.

GINOP-5.2.4-16

Gyakornoki program pályakezdők támogatására

20,00

egyszerűsített

Meghirdetve 2016. februárban

10a.

GINOP-5.2.4-19

Új gyakornoki program

10,00

egyszerűsített

2019. július

11.

GINOP-5.2.5-16

Gyakornoki program – Támogató szolgáltatások

2,00

kiemelt

Meghirdetve 2016. februárban

11a.

GINOP-5.2.7-18

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

26,65

kiemelt

Meghirdetve 2018. novemberben

11b.

 

 

 

 

 

12.

GINOP-5.3.1-14

A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban

2,00

standard

Meghirdetve 2014. októberben

13.

GINOP-5.3.2-16

A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál

6,57

egyszerűsített

Meghirdetve 2016. februárban

14.

GINOP-5.3.3-15

Jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása

3,50

standard

Meghirdetve 2015. augusztusban

14a.

GINOP-5.3.3-18

Jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása

2,40

standard

Meghirdetve 2018. szeptemberben

15.

GINOP-5.3.4-16

A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése

2,00

standard

Meghirdetve 2016. júniusban

15a.

GINOP-5.3.5-18

Munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek

4,00

standard

Meghirdetve 2018. szeptemberben

16.

GINOP-5.3.6-17

Vállalati felelősségvállalás ösztönzése és állásfeltárás

2,817

kiemelt

Meghirdetve 2017. februárban

16a.

GINOP-5.3.7-VEKOP-17

Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése

3,80
(ebből VEKOP: 1,00)

kiemelt

Meghirdetve 2017. márciusban

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

GINOP-5.3.10-17

A strukturális változásokhoz való alkalmazkodás segítése

5,00

kiemelt

Meghirdetve 2017. márciusban

20.

GINOP-5.3.11-18

Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása

9,80

kiemelt

Meghirdetve 2018. októberben

6.    A versenyképes munkaerőről szóló 6. prioritás

 

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

GINOP-6.1.1-15

Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése

31,15

kiemelt

Meghirdetve 2015. augusztusban

3.

GINOP-6.1.2-15

A digitális szakadék csökkentése

22,90

kiemelt

Meghirdetve 2015. áprilisban

4.

GINOP-6.1.3-17

Idegen nyelvi készségek fejlesztése

4,93

standard

Meghirdetve 2017. márciusban

5.

GINOP-6.1.4-16

Munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztése a konvergencia régiókban

6,50

kiemelt

Meghirdetve 2016. decemberben

6.

GINOP-6.1.5-17

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára

7,527

egyszerűsített

Meghirdetve 2017. márciusban

7.

GINOP-6.1.6-17

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára

18,04

egyszerűsített

Meghirdetve 2017. márciusban

7a.

GINOP-6.1.7-17

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis-, közép- és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja

2,70

kiemelt

Meghirdetve 2017. márciusban

7b.

GINOP-6.1.8-18

Vállalati Képző Központok rendszerének kialakítása és működtetése

0,382

standard

Meghirdetve 2018. márciusban

7c.

GINOP-6.1.9-18

Közlekedési képzési- és vizsgacentrum kialakítása

6,00

kiemelt

Meghirdetve
2018. decemberben

7d.

GINOP-6.1.9-19

Vállalati képzések támogatása a közlekedési ágazatban KKV-k számára

1,00

egyszerűsített

2019. szeptember

7e.

GINOP-6.1.10-19

A gazdaság fokozatváltását támogató innovatív képzések

7,11

kiemelt

2019. június

8.

GINOP-6.2.1
VEKOP-15

Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése programjában (PIAAC)

2,20
(ebből VEKOP: 0,60)

kiemelt

Meghirdetve 2015. augusztusban

9.

GINOP-6.2.2-VEKOP-15

A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése

2,80
(ebből VEKOP: 0,76)

kiemelt

Meghirdetve 2015. decemberben

10.

GINOP-6.2.3-17

A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése

20,332

standard

Meghirdetve 2017. márciusban

11.

GINOP-6.2.4-VEKOP-16

A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése

13,00
(ebből VEKOP: 3,56)

kiemelt

Meghirdetve 2016. májusban

12.

GINOP-6.2.5-VEKOP-19

Felnőttképzési, felnőttoktatási, szakképzési irányítási rendszer digitális átállása

1,66
(ebből VEKOP: 0,455)

kiemelt

2019. május

7.    A turizmusról szóló 7. prioritás

 

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

GINOP-7.1.1-15

Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása

40,42

kiemelt

Meghirdetve 2015. augusztusban

3.

GINOP-7.1.2-15

Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése

10,30

kiemelt

Meghirdetve 2015. decemberben

4.

GINOP-7.1.3-15

Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése

5,20

standard

Meghirdetve 2015. novemberben

5.

GINOP-7.1.4-16

Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése

7,01

standard

Meghirdetve 2016. júniusban

6.

GINOP-7.1.5-16

Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése

4,31

standard

Meghirdetve 2016. márciusban

7.

GINOP-7.1.6-16

Világörökségi helyszínek fejlesztése

11,50

standard

Meghirdetve 2016. októberben

7a.

GINOP-7.1.8-18

Turisztikai attrakciók minősítési feltételrendszerének kialakítása

1,00

kiemelt

Meghirdetve 2018. januárban

8.

GINOP-7.1.9-17

Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése

43,24

standard

Meghirdetve 2017. márciusban

8.    A pénzügyi eszközökről szóló 8. prioritás

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Kapcsolódó felhívás azonosító jele
(vissza nem térítendő)

Kapcsolódó felhívás keretösszege
(vissza nem térítendő)
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

GINOP-8.1.1-16

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása hitel

18,59

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2016. decemberben

2a.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

GINOP-8.1.3/A-16

Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram

32,10

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2016. decemberben

5.

GINOP-8.1.3/B-17

Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram

70,00

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2017. márciusban

5a.

GINOP-2.1.2-8.1.4-16

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében

61,50

GINOP-2.1.2-
8.1.4-16

56,672

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2016. decemberben

6.

GINOP-8.2.1-3.4.1-15

Újgenerációs Hozzáférési Hálózat (NGA) és körzethálózatok fejlesztése hitel

5,60

GINOP-3.4.1-15

55,70

alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként

Meghirdetve 2015. szeptemberben

7.

GINOP-8.2.3-17

Specializált seed és pre-seed befektetési tőkealap induló IKT vállalkozások számára új ötletekhez, új piacra lépéshez – kockázati tőke

6,50

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2017. márciusban

8.

GINOP-8.2.4-16

Infokommunikációs-technológiai vállalati fejlesztéseket támogató kombinált hitel

38,60

GINOP-3.1.2-
8.2.4-16

GINOP-3.2.2-
8.2.4-16

GINOP-3.2.4-
8.2.4-16

GINOP-3.2.6-
8.2.4-17

28,10

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2016. decemberben

8a.

GINOP-8.2.5-17

Üzleti infokommunikációs, digitalizációs tőkealap

10,00

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2017. márciusban

8b.

GINOP-8.2.6-18

Digitális Jólét Pénzügyi Program – hitelprogram

7,50

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2018. júliusban

8c.

GINOP-8.2.7-18

Digitális Jólét Pénzügyi Program – tőkeprogram

7,50

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2018. júliusban

9.

GINOP-8.3.1-16

Mikro-, kis-és középvállalkozások versenyképességének növelése hitel

77,00

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2016. májusban

10.

 

 

 

 

 

 

 

11.

GINOP-8.3.3-17

Irinyi tőkeprogram

8,00

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2017. márciusban

12.

GINOP-1.2.3-8.3.4-16

Mikro-, kis-és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

75,00

GINOP-1.2.3-
8.3.4-16

33,50

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2016. decemberben

13.

GINOP-1.2.6-8.3.4-16

Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel

40,00

GINOP-1.2.6-
8.3.4-16

24,064

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2016. decemberben

13a.

GINOP-8.3.5-18

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú hitel

79,63

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2018. szeptemberben

14.

GINOP-4.1.1-8.4.4-16

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

6,95

GINOP-4.1.1-
8.4.4-16

6,95

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2016. decemberben

15.

GINOP-8.4.1/A-17

Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel

105,20

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2017. februárban

16.

GINOP-8.4.1/B-16

KKV energia hitel

55,13

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2016. decemberben

17.

 

 

 

 

 

 

 

18.

GINOP-8.8.1-17

Foglalkoztatás ösztönzése célú hitel

10,00

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2017. márciusban

19.

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz10

A GINOP nevesített kiemelt projektjei

 

A

B

C

D

E

F

1.

Felhívás azonosító jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív támogatási kerete
(Mrd Ft)

Projekt benyújtásának várható ideje

Szakmai elvárások

2.

GINOP-1.1.2-
VEKOP-17

KKV szektor hatékonyságának növelése pénzügyi ismeretek és vállalkozói mentorálás elérhetőségének biztosítása révén

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

(konzorciumvezető)

SEED Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány (Foundation for Small Enterprise Economic Development),

Innovációs és Technológiai Minisztérium

3,30

(ebből VEKOP: 0,29)

Megtörtént 2018-ban

A projekt három pillére:

1. a hazai KKV szektor hatékonysági mutatói, hazai és nemzetközi standardok, célok, beavatkozási területek meghatározása, az egyes beavatkozások célcsoportjainak azonosítása (SEED Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány),

2. ennek érdekében a hazai vállalkozásfejlesztéssel érintett szervezetek tevékenységének összehangolása (a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a SEED együttműködésével),

3. a hatékonyság fokozását elősegítő intézkedések elérhetővé tétele (a SEED módszertana és szakmai felügyelete mellett a Magyar Kereskedelmi Iparkamara koordinációjával) a KKV-k széles rétegét elérő pénzügyi ismeretek biztosításával, a speciális élethelyzetben lévő vállalkozások számára történő vállalkozói mentorálással.

2a.

GINOP-1.1.3-16

Modern Mintaüzem Program I. – mikro-,
kis- és középvállalkozások üzletviteli folyamatainak megújítása, valamint a digitális és automatizációs fejlesztések élénkítése

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (konzorciumvezető), Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége

3,85

Megtörtént 2017-ben

A felhívás célja
a magyarországi
kis- és középvállalatok üzletviteli folyamatainak megújítását, valamint digitális transzformációját, Ipar 4.0 termelési rendszereinek technológiai, ipari automatizálási, vezérlési megoldások iránti nyitottságát elősegíteni:
1. a KKV-k vállalkozási képességeinek és fejlesztési igényeinek felmérésével,
2. ágazati Ipar
4.0 fejlesztési koncepciók elkészítésével, implementálásával, és értékteremtő minta megoldásainak elterjesztésével,
3. Ipar 4.0 ágazati monitoring rendszereinek létrehozásával és módszertani központok fejlesztésével,
4. a KKV-k digitális transzformációját, fejlesztését segítő módszertanok kialakításával, elterjesztésével, valamint
5. mintaprojektek kialakításával.

2b.

GINOP-1.1.4-16

Magyar Multi Program I. – A kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások azonosítása, felmérése, motiválása, fejlesztési igényeik meghatározása

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2,20

Megtörtént 2017-ben

A felhívás célja a hazai nagy növekedési potenciállal rendelkező kis- és középvállalkozások eddiginél hatékonyabb támogatása érdekében a célcsoport pontos azonosítása,
fő jellemzőinek és fejlesztési igényeinek megismerése, az érintett vállalkozások motiválása, tájékoztatása, valamint testreszabott, rugalmas fejlesztéspolitikai konstrukciók és ügyfélkezelési megoldások kidolgozása.

2c.

 

 

 

 

 

 

2d.

GINOP-1.1.7-17

KKV szektor hatékonyságának növelése elsősorban tőzsdei bevezetést szolgáló intézkedések biztosítása révén

Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1,00

Megtörtént 2017-ben

A kiemelt projekt célja a hazai KKV szektor – elsősorban középvállalkozások – pénzügyi ismereteinek, önálló külső finanszírozási képességének növelése, tőzsdei és nemzetközi piacokon történő jelenlétének erősítése, valamint nemzetközi hálózatosodásuk elősegítése az ún. ELITE program hazai implementálásával és felhasználásával.

2e.

GINOP-1.1.9-19

Versenyképes vállalkozói attitűd fejlesztése,
a lehetőség-orientált vállalkozások arányának növelése

Vállalkozások Országos Szövetsége

1,10

2019

A mikro-, kis- és középvállalkozások körében az uniós átlagtól elmaradó vállalkozói aktivitás növekedése és az induló vállalkozások sikeres továbbélésének támogatása
21. századi megoldások elérését lehetővé tévő platform kialakításával és indulócsomag biztosításával, virtuális inkubátorprogram keretében.

2f.

GINOP-1.1.10-19

A mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása a vállalkozói ismeretek bővítése révén

SEED Kisvállalkozás-
fejlesztési Alapítvány (Foundation for Small Enterprise
Economic Development)

1,00

2019

A projekttel szemben elvárás a vállalkozói szellem erősítése és
a vállalkozók ismereteinek bővítése, működési és vezetési gyakorlatuk fejlesztése.

3.

GINOP-1.3.5-15

Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program

Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (konzorciumvezető), Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, 100% állami tulajdonú gazdasági társaság

8,35

Megtörtént 2015-ben

A KKV-k egyedi akcióinál hatékonyabb a nemzeti turisztikai marketing szervezet (Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. – a továbbiakban: MTÜ Zrt.) által összehangolt, célzott és professzionálisan felépített marketing megjelenés. A vállalkozások külpiaci marketing kommunikációja az MTÜ Zrt. által összehangoltabban, koordináltabban jut el a piacra. Ehhez hozzáadott értéket jelent az MTÜ Zrt. meglévő kapcsolatrendszere és szakmai hozzáértése.

3a.

GINOP-1.3.7-19

Professzionális felkészítés a tudatos külpiacra lépéshez KKV-k számára

HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1,00

2019

A projekttel szemben elvárás a hazai kis- és középvállalkozások nemzetközi piacon való megjelenésének előkészítése, támogatása, nemzetközi hálózatokba, valamint globális értékláncokba történő bekapcsolódásuk elősegítése, nem csupán konkrét promóciós tevékenység támogatásával, hanem célzott, egyedi tanácsadással, felkészítéssel.

4.

GINOP-2.3.6-15

ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis

ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

40,05

Megtörtént 2015-ben

Az ELI-ALPS nagyprojekt 2. fázisa a GINOP 2. prioritásának nevesített nagyprojektje. A nagyprojekt szakaszolt projektként valósul meg.

5.

GINOP-3.1.1-VEKOP-15

Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
(konzorciumvezető)
Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége,
Innovációs és Technológiai Minisztérium

8,30
(ebből VEKOP: 2,45)

Megtörtént 2016-ban

Együttműködések kialakításának állami támogatása az alap-, közép- és elsősorban felsőfokú oktatási intézmények, valamint a környezetükben működő IKT vállalkozások között.

6.

GINOP-3.1.3-15

IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózat kialakítása

Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (konzorciumvezető), Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

5,50

Megtörtént 2016-ban

A kiemelt projekt keretében megvalósul a hazai, kevésbé fejlett régiókban az IKT szektorban újonnan létrejövő vállalkozások exportképességének növelése érdekében a vállalati környezet fejlesztése országos tanácsadói hálózat kiépítésével, szakmai rendezvények megtartásával, kommunikációs és egyéb tevékenységek révén.

7.

GINOP-3.2.1-15

Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetencia-fejlesztő program KKV-knak

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
(konzorciumvezető)
Informatika a Társadalomért Egyesület,
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

6,00

Megtörtént 2015-ben

A KKV-k innovatív szemléletének és naprakész üzleti tudásának növelése, az IKT eszközök és alkalmazások készségszintű és professzionális használatának, vagyis a vállalkozások elektronikus gazdaságba történő beilleszkedésének javítása.

8.

GINOP-3.3.1-16

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
(konzorciumvezető)
Innovációs és Technológiai Minisztérium, Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

5,00

Megtörtént 2016-ban

A közösségi IKT hozzáférési pontok infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése, azokon keresztül az e-Befogadás erősítése.

9.

GINOP-3.3.2-16

Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének elősegítése és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
(konzorciumvezető)
Neumann János Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

2,40

Megtörtént 2017-ben

A kiemelt projekt alapvető célja a felnőtt lakosság körében a digitális eszközök és szolgáltatások (különös tekintettel az e-közszolgáltatások) népszerűsítése, valamint a használatukra való ösztönzés a kistelepüléseken, és a hátrányos helyzetű csoportok körében.

10.

GINOP-3.4.2-VEKOP-15

Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(konzorciumvezető)
MVM Net Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
„ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

2,86
(ebből VEKOP: 0,86)

Megtörtént 2016-ban

Nagy sávszélességű kapcsolat biztosítása az ellátatlan állami intézményeknél.

11.

GINOP-3.4.3-VEKOP-15

Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(konzorciumvezető)
MVM Net Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
„ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

4,29
(ebből VEKOP: 1,29)

Megtörtént 2016-ban

Az állami hálózat-konszolidáció kiteljesítése, a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat továbbfejlesztése, bővítése, kapacitásainak növelése.

12.

GINOP-3.4.4-16

Szélessávú fejlesztések előkészítéséhez és végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

1,20

Megtörtént 2016-ban

A felhívás célja a GINOP-3.4. számú konstrukciók szolgáltatók általi kiépítésének folyamatos felügyelete, a Szupergyors Internet Projekt felügyelő mérnöki tevékenységének finanszírozása.

12a.

GINOP-3.4.5-
VEKOP-16

Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(konzorciumvezető)
MVM Net Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
„ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

4,73

(ebből VEKOP: 1,73)

Megtörtént 2017-ben

A projekt célja az állami hálózat-konszolidáció kiteljesítése, a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat továbbfejlesztése, bővítése, kapacitásainak növelése és nagy sávszélességű kapcsolat biztosítása az ellátatlan állami intézményeknél.

12b.

GINOP-3.4.6-16

Köznevelési és szakképzési intézmények vezetékes és vezeték nélküli hálózati fejlesztései

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

12,00

Megtörtént 2017-ben

A kiemelt projekt célja a kevésbé fejlett régiókban található általános és középiskolákban a 100 mbites, valamint 1 gigabites sávszélesség megteremtése, valamint a szakképzési iskolákban wifi-hálózat kialakítása.

13.

GINOP-5.1.1-15

Út a munkaerőpiacra

Pénzügyminisztérium
(konzorciumvezető),
kormányhivatalok

229,00

Megtörtént 2015-ben

A felhívás célja a hátrányos helyzetű álláskeresők, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása a munkaerő-piaci eszközök hatékonyságának javítása mellett, valamint a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés elősegítése.

14.

GINOP-5.1.2-15

Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése – támogató szolgáltatások

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(konzorciumvezető)
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Pénzügyminisztérium

2,80

Megtörtént 2016-ban

A kiemelt projekt célja, hogy a társadalmi célú vállalkozások számára szakmai tanácsadást és mentorálást biztosítson a pályázat útján támogatott projektek eredményes végrehajtása érdekében.

14a.

GINOP-5.1.10-18

Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása

Magyar Államkincstár
(konzorciumvezetőként vagy önállóan)
Konzorciumi formában benyújtott pályázat esetében konzorciumi tag lehet: KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

13,35

Megtörtént 2018-ban

A kiemelt projekt célja a felkészítő programban részt vevő álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása, a vállalkozás indításához szükséges költségek biztosítása egyszerűsített adminisztrációs kötelezettségek mellett.

15.

GINOP-5.2.1-14

Ifjúsági Garancia

Pénzügyminisztérium
(konzorciumvezető)
kormányhivatalok

171,00

Megtörtént 2015-ben

Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy azon 15–25 év közötti fiatalok számára, akik nem tanulnak és nem dolgoznak, a foglalkoztatási szolgálatnak 6 hónapon (illetve később 4 hónapon) belül valamilyen konkrét lehetőséget kell felajánlani az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, vagy a tanulásra.
A cél az, hogy a nem foglalkoztatott fiatalok minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben, és hogy személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerő-piaci helyzetük javításához.
A felhívás célja a 25 év alatti, ún. NEET-fiatalok [nem foglalkoztatottak, képzésben oktatásban (nappali tagozaton) részt nem vevők] foglalkoztatásba, képzésbe helyezésének biztosítása. A kiemelt projekt II. szakaszában az Ifjúsági Grancia rendszer teljes körű bevezetésének (regisztrációt követő 4 hónapon belül garancia jelleggel nyújtott foglakoztatási, képzési ajánlat) támogatása mellett további célcsoporttagok bevonása történik a programba, amely összesen 157 ezer fiatal foglalkoztatásba, képzésbe helyezéséhez nyújt támogatást.

16.

GINOP-5.2.5-16

Gyakornoki program – Támogató szolgálatok

Szakképzési centrumok és a Pénzügyminisztérium konzorciuma

2,00

Megtörtént 2016-ban

A felhívás célja a szakképzésből kikerülő fiatalok munkáltatóknál történő gyakornoki elhelyezkedésének támogatása és foglalkoztatásuk nyomon követése.

16a.

GINOP-5.2.7-18

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

Magyar Államkincstár
(konzorciumvezetőként vagy önállóan)
Konzorciumi formában benyújtott pályázat esetében konzorciumi tag lehet: KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

26,65

Megtörtént 2018-ban

A kiemelt projekt célja a felkészítő programban részt vevő fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása, a vállalkozás indításához szükséges költségek biztosítása egyszerűsített adminisztrációs kötelezettségek mellett.

17.

GINOP-5.3.6-17

Vállalati felelősségvállalás ösztönzése és állásfeltárás

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(konzorciumvezető)
Pénzügyminisztérium

2,817

Megtörtént 2017-ben

A felhívás célja a kormányhivatalok által végzett állásfeltáró tevékenység kiegészítése. A vállalatok hatékony társadalmi felelősségvállalását támogató projektelem a korábbi hasonló (hazai finanszírozású) projekt eredményeire épül és személyre szabott tanácsadásokkal segít a vállalkozásoknak hatékony felelősségvállalási stratégiák kidolgozásában, ezzel is erősítve alkalmazkodóképességüket.

18.

GINOP-5.3.7-
VEKOP-17

Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése

Pénzügyminisztérium

3,80

(ebből VEKOP: 1,00)

Megtörtént 2017-ben

A kiemelt projekt célja a munkakörülmények javítása és a jogszerű foglalkoztatás ösztönzése a munkahelyi egészség és biztonság, valamint a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése révén.

18a.

GINOP-5.3.10-17

A strukturális változásokhoz való alkalmazkodás segítése

Pénzügyminisztérium (konzorciumvezető), kormányhivatalok

5,00

Megtörtént 2017-ben

A kiemelt projekt célja
a foglalkoztatók számára a szerkezetváltáshoz és egyéb társadalmi-gazdasági változásokhoz való alkalmazkodás támogatása, különösen
a pozitív munkaerőpiaci átmenetek segítése érdekében (például a munkahelyük elvesztésével fenyegetettek újbóli elhelyezkedését segítő szolgáltatásokkal, képzéssel, célzott munkaerőköltség csökkentésével).

18b.

GINOP-5.3.11-18

Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása

Magyar Államkincstár (konzorciumvezetőként vagy önállóan), konzorciumi formában benyújtott pályázat esetében konzorciumi tag lehet: KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

9,80

Megtörtént 2018-ban

A kiemelt projekt célja
a 3 év alatti gyermeket nevelők számára a munkaerőpiacra történő visszatérését segítő pénzügyi támogatás nyújtása a gyermekek napközbeni ellátásához.

19.

GINOP-6.1.1-15

Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
(konzorciumvezető)
Innovációs és Technológiai Minisztérium, Belügyminisztérium
kormányhivatalok

31,15

Megtörtént 2015-ben

Az intézkedés kiemelt célja a közfoglalkoztatásban résztvevők részére szakképzettség megszerzését segítő képzési és kompetenciafejlesztési, illetve a közfoglalkoztatásból történő kivezetést támogató, a képzésekhez szorosan köthető személyes szolgáltatások kialakítása és nyújtása folyamatos jelleggel, összhangban a vonatkozó országspecifikus ajánlással.

20.

GINOP-6.1.2-15

A digitális szakadék csökkentése

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
(konzorciumvezető)
Innovációs és Technológiai Minisztérium,
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

22,90

Megtörtént 2015-ben

A kiemelt projekt alapvető célja a hátrányos helyzetű felnőttek digitális kompetenciáinak fejlesztése.

21.

 

 

 

 

 

 

21a.

GINOP-6.1.4-16

Munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztése a konvergencia régiókban

Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért

(konzorciumvezető)

Innovációs és Technológiai Minisztérium

6,50

Megtörtént 2017-ben

A projekt célja, hogy támogassa, illetve létrehozza azon innovatív, felnőttképzési tanulási és oktatási központokat, amelyek teljesítik a következő célokat:

1. a nehezen elérhető és motiválható, alacsony iskolázottságú csoportok – beleértve a fogyatékos személyek csoportját is – megszólítása, elérése, bevonása, illetve körükben a tanulási motiváció felkeltése, képzésbe lépésük ösztönzése,

2. az egyéni tanulási szükségletek feltárása, és a szükségletekre épülő tanulási, képzési ajánlatok megfogalmazása,

3. a munkaerőpiacon nélkülözhetetlen kulcskompetenciák (anyanyelvi, számolási kompetencia, tanulási technikák) megerősítése, valamint a nélkülözhetetlen transzverzális készségek (pl. együttműködés, csapatmunka, konfliktuskezelés,
problémamegoldás) fejlesztése, digitális tanulási környezetbe ágyazottan,

4. helyi környezetben a vállalkozóvá válás támogatása, tanácsadás nyújtása képzéshez és vállalkozás indításához,

5. az úgynevezett „life skills” (pl. aktív állampolgárság, egészség-, környezet- és pénzügyi tudatosság) fejlesztését támogató képzések megvalósítása,

6. tanácsadási szolgáltatások kialakítása és nyújtása az érdeklődő, akár fogyatékos személyek számára is, amely magában foglalja az egyéni motiváció folyamatos fenntartását a képzésben maradás érdekében,

7. családi szintű tanulási tevékenységet biztosító szolgáltatások kialakítása,

8. a KKV-k munkavállalói számára tanulási programok (szükség esetén IKER 1–4 szintű képzések), kapcsolódó szolgáltatások biztosítása, és tanulási központok kialakítása a versenyképesség növelése érdekében.

22.

GINOP-6.1.7-17

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis-, közép- és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

(konzorciumvezető)

Innovációs és Technológiai Minisztérium, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

2,70

Megtörtént 2018-ban

A kiemelt projekt célja, hogy támogassa az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítását célzó munkahelyi képzésekre irányuló programok eredményes megvalósítását annak érdekében, hogy ezen programok elterjesztése széles körben megtörténhessen.

22a.

GINOP-6.1.9-18

Közlekedési képzési- és vizsgacentrum kialakítása

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (konzorciumvezető),
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

6,00

Megtörtént 2018-ban

A kiemelt projekttel szembeni szakmai elvárás képzési és vizsgaközpont kialakítása a közlekedési ágazatban, amely az ágazati képzési igényeket szimulációs és egyéb oktatási eszközök biztosításával, az infrastrukturális háttér megteremtésével támogatja, így lehetőség nyílik a munkaerőpiac által igényelt rövid idejű szakmai, valamint kompetencia- és készségfejlesztő képzésekre, ezáltal az ágazat szereplői gyorsan képesek reagálni a folyamatosan változó munkaerőpiaci igényekre és az ágazatban tapasztalt 10%-os munkaerőhiányra.

22b.

GINOP-6.1.10-19

A gazdaság fokozatváltását támogató innovatív képzések

IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (konzorciumvezető),
Bajai Szakképzési Centrum,
Debreceni Szakképzési Centrum,
Győri Műszaki Szakképzési Centrum,
Kecskeméti Szakképzési Centrum,
Miskolci Szakképzési Centrum,
Nyíregyházi Szakképzési Centrum,
Székesfehérvári Szakképzési Centrum,
Szekszárdi Szakképzési Centrum,
Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum

7,11

2019

A projekt keretében korszerű IPAR 4.0 technológia használatára felkészítő tudásközpont és innovatív képzési rendszer jön létre.
A képzőhely a gazdaság igényeinek megfelelő képzési tartalmakat fejleszt, képzéseket, készségfejlesztő szolgáltatásokat nyújt, kiemelten a munkavállalás előtt álló felsőoktatásban vagy középfokú szakmai képzésben tanulókat, illetve képző és oktatási intézményeknél foglalkoztatottakat célozza.

23.

GINOP-6.2.1-VEKOP-15

Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése programjában (PIAAC)

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
(konzorciumvezető)
Központi Statisztikai Hivatal,
Innovációs és Technológiai Minisztérium, Pénzügyminisztérium

2,20
(ebből VEKOP: 0,60)

Megtörtént 2015-ben

A PIAAC vizsgálat alapján készült adatbázisok az oktatáspolitika, illetve a foglalkoztatáspolitika számára fontos következtetések levonására lesznek alkalmasak.
A felmérés lehetővé teszi a képzésekkel kapcsolatos intézkedések jobb megalapozását és célzását, valamint ezáltal a képzésre fordított források hatékonyabb felhasználását.
A keretemelés fedezetet nyújt a PIAAC II. felmérési ciklusában való részvételhez.

24.

GINOP-6.2.2-VEKOP-15

A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (konzorciumvezető) Innovációs és Technológiai Minisztérium

2,80
(ebből VEKOP: 0,76)

Megtörtént 2016-ban

A Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia külön kiemeli a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásának megerősítését, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztését. Jelen beavatkozás célja a Köznevelési Híd programban és a szakképzésben tanulók alapkészségeinek fejlesztése a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése, valamint az egész életen át tartó tanulásra – ennek részeként az érettségi vizsgát adó képzésbe lépésre – való képessé tétel érdekében.

24a.

 

 

 

 

 

 

25.

GINOP-6.2.4-
VEKOP-16

A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
(konzorciumvezető)
Innovációs és Technológiai Minisztérium, IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

13,00

(ebből VEKOP: 3,56)

Megtörtént 2017-ben

A projekt célja a szakképzés és a felnőttkori szakmatanulás minőségének további javítása, valamint a fenntartható és intelligens gazdaság igényeinek kiszolgálása érdekében tartalom- és eszközfejlesztés. A kiemelt projektben tervezett digitálistaneszköz-fejlesztés hangsúlyosabbá tételével lehetőség nyílik egyes, az új szabályozók szerinti szakképesítések szakmai tartalmának teljes körű lefedésére, illetve továbbiak egyes tananyagegységeinek támogatására.

25a.

GINOP-6.2.5-
VEKOP-19

Felnőttképzési, felnőttoktatási, szakképzési irányítási rendszer digitális átállása

IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1,66
(ebből VEKOP: 0,455)

2019

A projekt célja
a felnőttképzés és felnőttoktatás átfogó, rendszerszintű fejlesztése, továbbá a Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájában és
a Digitális Jólét Program vonatkozó részstratégiáiban meghatározott feladatok végrehajtásának rendszerszintű tervezése, implementációjának előkészítése, a megvalósítás koordinációja és eredményeinek nyomon követése a szakképzésben,
a felnőttoktatásban és a felnőttképzésben.

26.

GINOP-7.1.1-15

Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása

Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(konzorciumvezetőként vagy önállóan)
Konzorciumi formában benyújtott pályázat esetében konzorciumi tag lehet: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság,
önkormányzatok, az államháztartás rendszerén belüli és kívüli nonprofit szervezetek

40,42

Megtörtént 2015–2017-ben

A kiemelt projekt a vonzerő egyediségére épülő turisztikai szolgáltatáscsomagot kínál. A kiemelt projekt keretében támogatott fejlesztések:
1. a nemzetközi vonzerő elérése érdekében rendelkezzenek valós keresleti megalapozottsággal, valamint jól meghatározott célcsoport-szegmentációval,
2. interaktív, innovatív elemeket is tartalmazzanak, a komplex élményszerzést szolgálják, illetve a látogatószám, a tartózkodási idő és a költés növelésére irányuljanak,
3. a turisztikai KKV-kkal való együttműködésre teremtsenek lehetőséget, váltsanak ki multiplikátor hatást,
4. hatással legyenek a helyi foglalkoztatásra (közvetlen és közvetett módon),
5. megvalósítása során a projektgazda az eredeti állapot megőrzése, helyreállítása érdekében a hagyományos anyagok, eljárások, eszközök használatát részesítse előnyben,
6. a turizmus szezonális ingadozásának csökkentését szem előtt tartva az érintett létesítmények egész éves nyitva tartását szolgálják.

27.

GINOP-7.1.2-15

Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése

Magyar Természetjáró Szövetség, Magyar Vitorlás Szövetség,
Magyar Kajak-Kenu Szövetség,
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség,
Kerékpáros Magyarország Szövetség, illetve az általuk vezetett konzorciumok

10,30

Megtörtént 2016–2017-ben

A kiemelt projekttel elérendő cél: több megyét érintően komplex szolgáltatások nyújtása, valamint látogatószám, tartózkodási idő és vásárlóerő generálása.

28.

GINOP-7.1.8-18

Turisztikai attrakciók minősítési feltételrendszerének kialakítása

Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (konzorciumvezető), Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, 100% állami tulajdonú gazdasági társaság

1,00

Megtörtént 2018-ban

A projekt keretében helyzetelemzéssel, felméréssel, a jelenlegi helyzet feltárásával kerül sor a kiinduló helyzet feltérképezésére, és ez alapján kerül sor olyan minőségi elvárások meghatározására, amelyeket a turisztikai attrakcióknak, illetve azok infrastruktúrájának, szolgáltatásainak teljesíteni kell.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!