nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2016. évi XXI. törvény
az Erzsébet-programot érintő egyes törvények módosításáról
2016-12-02
2017-06-29
6

2016. évi XXI. törvény

az Erzsébet-programot érintő egyes törvények módosításáról1

1. Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosítása

1–5. §2

6. §3

7–8. §4

9. § (1)5

(2)–(3)6

10. § Hatályát veszti

a)–b)7

c)–d)8

2. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány javára felajánlott vagyonról szóló 1992. évi LI. törvény módosítása

11. §9

3. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

12. §10

4. Az egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXVIII. törvény módosítása

13. §11

5. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § és 9. § (2) és (3) bekezdése 2016. szeptember 1. napján lép hatályba.

(3) A 10. § a) és b) pontja 2016. december 1. napján lép hatályba.

(4) A 10. § c) és d) pontja 2017. június 30. napján lép hatályba.

1. melléklet a 2016. évi XXI. törvényhez12

2–3. melléklet a 2016. évi XXI. törvényhez13

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!