nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
2017-03-21
2017-08-08
5
Jogszabály

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

1. A Kormány

a) megállapítja az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretét az 1. melléklet szerint,

b) elfogadja a 2. melléklet szerint az ott felsorolt projektek kiemelt projektként történő nevesítését,

c) hozzájárul az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program vonatkozásában tervezett eredményességi tartalék tekintetében felhívás meghirdetéséhez,

d) jóváhagyja, hogy az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének pénzügyi kerete meghaladja az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program pénzügyi keretét azzal, hogy ezen alpontban meghatározott pénzügyi keretek közötti különbözetre kötelezettség nem vállalható,

e)1 felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, gondoskodjon arról, hogy az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program egyes prioritásai – a 2. prioritást, valamint a 3.1 és a 3.2 beruházási prioritást kivéve – 90%-át meghaladó összegre vonatkozó kötelezettség vállalására csak annak a Kormány egyedi ügyben hozott nyilvános határozatával történő jóváhagyása alapján kerüljön sor,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

f) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy ha az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program egy prioritása keretében támogatni kívánt, folyamatban lévő vagy már lefolytatott közbeszerzési eljárással – ide értve a feltételes közbeszerzést is – rendelkező projektek támogatási igénye meghaladja e prioritás pénzügyi keretének 130%-át, további közbeszerzési eljárás megindíthatóságáról az irányítása, felügyelete és szakmai irányítása alatt álló szervezet, valamint a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaság projektje esetén egyedileg, projektenként külön hozzon döntést,

g)2 egyetért azzal, hogy

ga) az európai uniós forrásból megvalósítandó kötöttpályás projektekről, a rendelkezésre álló forrásokról és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési kerete módosításának előkészítéséről szóló 1691/2016. (XI. 29.) Korm. határozat 1.7. pont b) alpontjában és 2. mellékletében meghatározott projektek esetében előkészítési tevékenységekre vállalható kötelezettség,

gb) a ga) alpont szerinti projektek megvalósításához elsődlegesen szükséges munkálatokat elvégző kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárásokban beérkezett ajánlatok alapján, az irányító hatóság az e határozatban meghatározott indikatív támogatási keret erejéig vállalhat kötelezettséget, és a támogatási szerződést módosíthatja akként, hogy az a projekt teljes megvalósítására vonatkozzon azzal, hogy e módosítás nem minősül költségnövekmény miatti szerződésmódosításnak.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

3.3

1. melléklet az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozathoz

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési kerete

    1.     Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javításáról szóló 1. prioritás

 

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

IKOP-1.1.0-15

Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása

314,89

kiemelt

Meghirdetve:

2015. december 4.

    2.     Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javításáról szóló 2. prioritás

 

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

IKOP-2.1.0-15

Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása

459,33

kiemelt

Meghirdetve:

2015. december 4.

    3.     Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javításáról szóló 3. prioritás

 

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

IKOP-3.1.0-15

Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a Közép-magyarországi régióban

211,07

kiemelt

Meghirdetve:

2015. december 4.

3.

IKOP-3.2.0-15

Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a kevésbé fejlett régiókban

119,53

kiemelt

Meghirdetve:

2015. december 4.

    4.     TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javításáról szóló 4. prioritás

 

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

IKOP-4.1.0-15

TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása

110,71

kiemelt

Meghirdetve:

2016. március 1.

2. melléklet az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozathoz4

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program nevesített kiemelt projektjei

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program nevesített kiemelt projektjei

 

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív támogatási kerete
(Mrd Ft)

Szakmai elvárások

2.

IKOP-1.1.0-15

M86 Csorna–Hegyfalu közötti szakasz megvalósítása – szakaszolt projekt

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban:
NIF Zrt.)

15,8

(92,33% támogatási intenzitás szerint csökkentett összeg)

2x2 sávos autóút építése.

3.

IKOP-1.1.0-15

8. sz. főút Székesfehérvár–Feketehegy elkerülő megvalósítása – szakaszolt projekt

NIF Zrt.

1,73

(78,7% támogatási intenzitás szerint csökkentett összeg)

2x2 sávos emelt sebességű főút építése.

4.

IKOP-1.1.0-15

8. sz. főút Várpalota elkerülő I. ütem megvalósítása – szakaszolt projekt

NIF Zrt.

11,22

(78,7% támogatási intenzitás szerint csökkentett összeg)

2x2 sávos emelt sebességű főút építése.

5.

IKOP-1.1.0-15

A TEN-T közúti hálózat közlekedésbiztonságának, szolgáltatási színvonalának, fenntarthatóságának javítását célzó, az üzemeltetési, fenntartási telephelyek fejlesztése – szakaszolt projekt

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: MK NZrt.)

2,10

(becsült támogatási intenzitás: 100%)

A támogatást igénylő azon üzemmérnökségeinek fejlesztése, amelyek 2016-tól transzeurópai közlekedési hálózat (a továbbiakban: TEN-T) részét képező autópályák üzemeltetési feladatait is ellátják (Szombathely, Csorna, Szolnok).

6.

IKOP-1.1.0-15

M7 Érd, Iparos úti csomópont megvalósítása– szakaszolt projekt

NIF Zrt.

0,654

(támogatási intenzitás: 100%)

Az M7 autópálya érdi csomópontjának és a kapcsolódó utak kapacitásbővítésének kivitelezése.

7.

IKOP-1.1.0-15

M0 autóút kiegészítő munkái – szakaszolt projekt

NIF Zrt.

3,27

(becsült támogatási intenzitás: 100%)

M7–M0 gyorsforgalmi utak törökbálinti csomópontjának átépítése és az M0 útgyűrű déli szektor 3+200–11+650 kilométerszelvényei közötti zajárnyékoló fal kivitelezése.

8.

IKOP-1.1.0-15

Zalakomári pihenő tengelysúlymérő állomás megvalósítása-szakaszolt projekt

NIF Zrt.

0,45

(támogatási intenzitás: 100%)

Kétoldali tengelysúlymérő és össztömegmérő állomások kialakítása.

9.

IKOP-1.1.0-15

M4 autópálya Berettyóújfalu–Nagykereki, országhatár közötti szakasz megvalósítása

NIF Zrt.

69,66

(90,0% becsült támogatási intenzitás szerint csökkentett összeg)

2x2 sávos autópálya építése két építési ütemre bontva: „M4 autópálya Berettyóújfalu – 47. sz. főút (2+550-5+500) szakasz” között és „M4 autópálya Berettyóújfalu–Nagykereki, országhatár közötti szakasz” megvalósítása a 47. sz. főút – Nagykereki oh. (5+500-32+038) között.

10.

IKOP-1.1.0-15

M35 autópálya (I. ütem) 4. sz. főút – 481. sz. főút közötti szakasz és a 481. sz. főút megvalósítása” valamint M35 autópálya (II. ütem) 481. sz. főút – Berettyóújfalu közötti szakasz megvalósítása

NIF Zrt.

67,50

(90,0% becsült támogatási intenzitás szerint csökkentett összeg)

2x2 sávos autópálya építése és a 481. számú főút építése.

11.

IKOP-1.1.0-15

M34 gyorsforgalmi út Vásárosnamény–Záhony közötti szakasz előkészítése

NIF Zrt.

2,67

(90,0% becsült támogatási intenzitás szerint csökkentett összeg)

2x2 sávos autóút előkészítése.

12.

IKOP-1.1.0-15

M0 autóút Déli szektor fejlesztése, rekonstrukciója (I. ütem)

(Deák Ferenc mederhíd felszerkezet cseréje nélkül)

NIF Zrt.

27,69

(támogatási intenzitás: 100%)

Burkolatcsere, út- és műtárgy-rekonstrukció kivitelezése.

13.

IKOP-1.1.0-15

M1 autópálya, Lajta, tengelysúlymérő állomás megvalósítása

NIF Zrt.

4,02

(becsült támogatási intenzitás: 100%)

Irányonként egy-egy tengelysúlymérő állomás kiépítése.

14.

IKOP-1.1.0-15

M6 autópálya Bóly–Ivándárda, országhatár közötti szakasz megvalósítása Villányi csomóponttal

NIF Zrt.

48,70

(becsült támogatási intenzitás: 100%)

2x2 sávos autópálya építése villányi csomóponttal.

15.

IKOP-1.1.0-15

62. sz. főút Szabadegyháza-ipartelep elkerülő szakasz megvalósítása

NIF Zrt.

2,63

(77,39% támogatási intenzitás szerint csökkentett összeg)

2x1 sávos főút építése.

16.

IKOP-1.1.0-15

M1 autópálya Hegyeshalom, országhatár átkelési szakasz akadálymentesítés megvalósítása

NIF Zrt.

5,00

(támogatási intenzitás: 100%)

A határátkelőhely területén a határ akadálymentes átlépése érdekében a korábbi határellenőrzést szolgáló létesítmények megszüntetése. A projekt tervezése során meg kell oldani az autópálya folyamatos, főpályaként történő átvezetését, a pályáról való határ előtti le- és felhajtás biztosításával, valamint az egyéb területek hasznosítását, a tervezett fejlesztések figyelembevételét, az ellenőrzés lehetőségének biztosítását. A projekt megvalósítása révén a schengeni határok átjárhatóságát lassító határállomás területének rehabilitálását, ezzel párhuzamosan az átkelési sebesség jelentős növelését is el kell végezni.

16a.

IKOP-1.1.0-15

M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti közötti szakasz megvalósításának előkészítése

NIF Zrt.

11,56 (90% becsült támogatási intenzitás szerint csökkentett összeg)

2×2 sávos autópálya előkészítése.

17.

IKOP-1.1.0-15

M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti projekt megvalósítása

NIF Zrt.

136,04

(90% becsült támogatási intenzitás szerint csökkentett összeg)

2x2 sávos autópálya építése.

18.

IKOP-1.1.0-15

M9 autóút Vasvár–Zalaegerszeg projekt előkészítése (M75 csomóponttal)

NIF Zrt.

3,96

(90,0% becsült támogatási intenzitás szerint csökkentett összeg)

2x2 sávos autóút építésének előkészítése (tervezés).

19.

IKOP-1.1.0-15

M2 gyorsforgalmi út megvalósítása Budapest–Vác között

NIF Zrt.

35,55

(90% becsült támogatási intenzitás szerint csökkentett összeg)

2x2 sávos autópályává fejleszthető autóút építése bekötőutak nélkül.

20.

IKOP-1.1.0-15

8. sz. főút Várpalota elkerülő II. ütem megvalósítása

NIF Zrt.

5,14

(78,7% támogatási intenzitás szerint csökkentett összeg)

A 8. számú főút Várpalotát elkerülő szakasza
I. üteme keretében elkészült útszakasznak
a 8. számú főút eredeti nyomvonalába történő visszakötésének megépítése külön szintű pétfürdői csomópont építésével.

21.

IKOP-1.1.0-15

M0 autóút Északi szektor, 11.– 10. sz. főutak közötti szakasz előkészítése (tervezés)

NIF Zrt.

1,74

(becsült támogatási intenzitás: 100%)

2x2 sávos, részben alagútban vezetett autóút építésének előkészítése (tervezés).

22.

IKOP-1.1.0-15

M0 autóút Nyugati szektor, 10. sz. főút–
M1 autópálya közötti szakasz előkészítése

NIF Zrt.

0,683

(becsült támogatási intenzitás: 100%)

2x2 sávos, részben alagútban vezetett autóút építésének előkészítése (megvalósíthatósági tanulmány és környezeti hatástanulmány elkészítése).

23.

IKOP-1.1.0-15

M30 autóút Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz megvalósítása

NIF Zrt.

4,32

(90% becsült támogatási intenzitás szerint csökkentett összeg)

2x2 sávos autóút építése.

24.

IKOP-1.1.0-15

55. sz. főút megvalósítása Mórahalom elkerülő megyehatár közötti szakaszán 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítés és a főúttal párhuzamosan kerékpárút kivitelezési munkáinak elvégzése

NIF Zrt.

5,79

(75,14% támogatási intenzitás szerint csökkentett összeg)

Az 55. számú főút burkolatának 11,5 tonnás tengelyterhelésre történő megerősítése, és a főúttal párhuzamos kerékpárút kivitelezése.

25.

IKOP-1.1.0-15

M7 autópálya és 710. sz. főút csomópontjának kialakítása, 710. sz. főúti bekötéssel

NIF Zrt.

6,20

(93% támogatási intenzitás szerint csökkentett összeg)

Az M7 autópálya és a 710. számú főút csomópontjának kialakítása, valamint a 710. számú főúti bekötés megvalósítása.

26.

IKOP-1.1.0-15

86. számú főút Szombathely és Egyházasdaróc közötti szakaszának 2x2 sávos úttá történő fejlesztésének előkészítése

NIF Zrt.

2,00

(becsült támogatási intenzitás:100%)

2x2 sávos főút előkészítése (tervezés, engedélyezés).

27.

IKOP-1.1.0-15

Mogyoród térség közúti kapcsolatainak fejlesztése, M3–M31-es autópálya átkötés,
2101 j. út – tervezett M3-as autópálya csomópont átkötése

NIF Zrt.

5,00

(becsült támogatási intenzitás: 100%)

Az M3 autópályán csomópont, továbbá e csomópont és a 2101. jelű összekötő út közötti útszakasz kiépítése.

28.

IKOP-1.1.0-15

Építési engedélyezési eljárás nélkül megvalósítható közlekedésbiztonsági beruházások a gyorsforgalmi úthálózaton – szakaszolt projekt

MK NZrt.

1,01

(támogatási intenzitás: 100%)

A közlekedésbiztonságot javító beton terelőfalak építése az M3, az M5 és az M7 autópálya egyes szakaszain

29.

IKOP-1.1.0-15

M8 autóút Körmend–Rábafüzes országhatár szakasz 2x1 sávos előkészítése és építése

NIF Zrt.

51,20

(támogatási intenzitás: 100%)

2x1 sávos autóút előkészítése és építése.

30.

IKOP-2.1.0-15

Bajánsenye–Boba ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése – szakaszolt projekt

NIF Zrt.

0,91

(támogatási intenzitás: 100%)

Az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer 2. szintjének megfelelő (a továbbiakban: ETCS2) biztosítóberendezés telepítése.

31.

IKOP-2.1.0-15

Gyoma–Békéscsaba biztosítóberendezés korszerűsítése és Békéscsaba vasútállomás, Ferencváros–Lőkösháza ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése (III/I.b. ütem) – szakaszolt projekt

NIF Zrt.

13,53

(támogatási intenzitás: 100%)

Biztosítóberendezés korszerűsítése és komplex állomásfejlesztés, a Ferencváros–Lőkösháza vonalszakaszon ETCS2 biztosítóberendezés telepítése.

32.

IKOP-2.1.0-15

GSM-R távközlési hálózat kiépítése – szakaszolt projekt

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

6,46

(támogatási intenzitás: 100%)

Európai uniós fejlesztésű rádiós kommunikációs és forgalomirányítási rendszer kiépítése
935 kilométeren.

33.

IKOP-2.1.0-15

GSM-R távközlési hálózat kiépítése II. ütem előkészítés

NIF Zrt.

0,50

(támogatási intenzitás: 100%)

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (a továbbiakban: CEF) és Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program forrásaiból finanszírozásra kerülő rádiós kommunikációs és forgalomirányítási rendszer kiépítésére irányuló projekt előkészítése.

34.

IKOP-2.1.0-15

Ferencváros–Székesfehérvár ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése – szakaszolt projekt

NIF Zrt.

3,60

(támogatási intenzitás: 100%)

ETCS2 biztosítóberendezés telepítése.

35.

IKOP-2.1.0-15

Székesfehérvár vasútállomás korszerűsítése – szakaszolt projekt

NIF Zrt.

11,04

(támogatási intenzitás: 100%)

Az állomás vasúti pályájának és biztosítóberendezésének korszerűsítése, valamint ETCS2 biztosítóberendezés kiépítése.

36.

IKOP-2.1.0-15

GYSEV központi forgalomirányítás kiépítése – szakaszolt projekt

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: GYSEV Zrt.)

2,80

(támogatási intenzitás: 100%)

Központi forgalomirányító berendezés telepítése.

37.

IKOP-2.1.0-15

Szombathely–Zalaszentiván vasútvonal korszerűsítése

GYSEV Zrt.

14,00

(támogatási intenzitás: 100%)

A vasútvonal villamosítása, peronépítés, biztosítóberendezés-átalakítás, pályaépítés és vágányhálózati módosítások.

38.

 

 

 

 

 

39.

IKOP-2.1.0-15

Állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program (Kormányablakok) – szakaszolt projekt

MÁV Zrt.

6,70

(támogatási intenzitás: 100%)

Vasútállomások felvételi épületének tervezése, engedélyeztetése és korszerűsítése.

Integrált ügyfélszolgálatok tervezése és kivitelezése nagyobb forgalmú vasúti állomásépületekben.

40.

IKOP-2.1.0-15

Infrastruktúra és gördülőállomány karbantartó szoftver és IT alkalmazás konszolidáció – szakaszolt projekt

MÁV Zrt. és MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV-START Zrt.) konzorciuma

1,40

(támogatási intenzitás: 100%)

Szoftverfejlesztés, amivel az üzemeltetési, karbantartási, felújítási folyamatok áttekinthetőbbé és optimalizálhatóvá, a vonatkozó anyagigények, gépigények időben tervezhetőkké válnak. A cégcsoport szintjén egységes irányítási rendszer kialakítása, a lehető legnagyobb költséghatékonyság érdekében.

41.

IKOP-2.1.0-15

MÁV Zrt. közlekedésbiztonsági projektjei – szakaszolt projekt

MÁV Zrt.

5,11

(támogatási intenzitás: 100%)

1. A vasúti átjárók biztonságának növelése [szintbeni közút–vasút kereszteződések biztonságának növelése (Sorompó I–II. program), vonatérzékelés korszerűsítési projekt, vasúti átjáróban videómegfigyelő rendszer telepítése (V-tanú)],

2. diagnosztikai és monitoring rendszerek [járműdiagnosztikai rendszer (hőnfutásjelző, tengelyterhelés mérő, űrszelvény vizsgáló berendezés), valamint Videós Pályafelügyeleti Rendszer (VPR)] telepítése.

42.

IKOP-2.1.0-15

Érden a Szent István utcai – TEN-T vasútvonalak feletti – felüljárók építése

NIF Zrt.

1,80

(támogatási intenzitás: 100%)

A 30a és a 40a vasútvonal felett közúti felüljárók létesítése, és a kapcsolódó útépítés, útfelújítás elvégzése.

43.

IKOP-2.1.0-15

9 db 200 férőhelyes motorvonat beszerzése a 30a-20 sz., illetve a 80 sz. vasútvonalakra

MÁV-START Zrt.

16,31

(támogatási intenzitás: 100%)

A projekt 9 db 200 ülőhelyes, 160 km/h sebességű elővárosi villamos motorvonat beszerzésére irányul, ETCS2 felszereltséggel.

44.

IKOP-2.1.0-15

6 db 200 férőhelyes motorvonat beszerzése
az 1. sz. vasútvonalra

MÁV-START Zrt.

10,89

(támogatási intenzitás: 100%)

A projekt 6 db 200 ülőhelyes, 160 km/h sebességű elővárosi villamos motorvonat beszerzésére irányul, ETCS2 felszereltséggel.

45.

IKOP-2.1.0-15

Szűk keresztmetszet kiváltás előkészítése a MÁV hálózatán

NIF Zrt.

3,00

(támogatási intenzitás: 100%)

A vasútvonalak sebességkorlátozásainak megszüntetését, kiépítéskori állapotának helyreállítását célzó felújítások megvalósíthatósági és engedélyezési terveinek készítése.

46.

 

 

 

 

 

47.

IKOP-2.1.0-15

Szántód-Kőröshegy–Balatonszentgyörgy vasútvonal korszerűsítése és kiegészítő munkák elvégzése

NIF Zrt.

70,30

(támogatási intenzitás: 100%)

Szántód-Kőröshegy–Balatonszentgyörgy között a pálya és a biztosítóberendezés korszerűsítése, részleges második vágány (Balatonszemes és Balatonlelle felső között) kiépítése. Lepsény és Siófok állomásokon sínkorona felett 55 cm magas peronok kiépítése, a Lepsény–Szántód-Kőröshegy vonalszakaszon kiegészítő alépítményi és magasépítményi munkák elvégzése.

48.

IKOP-2.1.0-15

Sopron–Szombathely–Szentgotthárd ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése

GYSEV Zrt.

10,00

(támogatási intenzitás: 100%)

ETCS2 biztosítóberendezés telepítése.

49.

IKOP-2.1.0-15

Püspökladány–Debrecen vasútvonal korszerűsítése, Debrecen állomás részleges átépítése és Szajol–Debrecen vasútvonalon ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése

NIF Zrt.

121,00

(támogatási intenzitás: 100%)

Pályarekonstrukció Püspökladány–Debrecen és ETCS2 biztosítóberendezés telepítése Szajol–Debrecen vasúti vonalszakaszokon. Cél a 160 km/órás sebesség bevezetése. Debrecen állomás részleges átalakítása az intermodális csomóponttal összhangban.

50.

IKOP-2.1.0-15

Vasúti vontatási energiaellátás fejlesztése a MÁV hálózatán

NIF Zrt.

10,00

(támogatási intenzitás: 100%)

Vontatási alállomások felújítása és bővítése, felsővezetéki rendszer felújítása a hálózat túlterhelésének és feszültségleesések csökkentése érdekében.

51.

IKOP-2.1.0-15

MÁV nagykapacitású motorvonatok beszerzése

MÁV-START Zrt.

60,55

(támogatási intenzitás: 100%)

Nagykapacitású, 160 km/h sebességű elővárosi villamos motorvonatok beszerzése ETCS2 felszereltséggel.

52.

IKOP-2.1.0-15

GYSEV motorvonat beszerzés

GYSEV Zrt.

21,70

(támogatási intenzitás: 100%)

10 db villamos-motorvonat beszerzése.

53.

IKOP-2.1.0-15

Közlekedésbiztonság javítási program a MÁV hálózatán
II/A. ütem – Közlekedésbiztonságot növelő fejlesztések

NIF Zrt.

3,30

(támogatási
intenzitás: 100%)

Szintbeli közúti-vasúti átjárók közlekedésbiztonsági fejlesztése.

54.

IKOP-2.1.0-15

Közlekedésbiztonság javítási program a MÁV hálózatán II/B. ütem – Közlekedésbiztonságot és pályakapacitást növelő technológiai fejlesztések és eszközök

NIF Zrt.

14,80 (támogatási intenzitás: 100%)

Pályakapacitást növelő és vasútüzemi hatékonyságot javító vasúti eszközök, útátjárók közlekedésbiztonsági fejlesztése.

55.

IKOP-2.1.0-15

Hídrekonstrukciós program I. ütem

NIF Zrt.

8,10 (támogatási intenzitás: 100%)

Hidak, nagyműtárgyak átépítésének előkészítése és kivitelezése.

56.

IKOP-2.1.0-15

Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítésének előkészítése

NIF Zrt.

1,24

(támogatási intenzitás: 100%)

Tanulmányszintű vizsgálat kitekintéssel CEF kivitelezési pályázathoz: vasúti pálya és műtárgyak újjáépítésének és kapacitásbővítésének előkészítése.

57.

IKOP-2.1.0-15

Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakításának előkészítése

NIF Zrt.

1,70

(támogatási intenzitás: 100%)

Tanulmányszintű vizsgálat és tervezés CEF kivitelezési pályázathoz: kétvágányú, villamosított vasútvonal építés új nyomvonalon.

58.

IKOP-2.1.0-15

Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztése – szakaszolt projekt

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

2,92

(támogatási intenzitás: 95,39%)

A projekt célja függőleges partfal kialakítása, partfalak mögötti területek kiépítése, közvetlen vasúti rakodás és darupálya kialakítása, kapcsolódó közúti kiszolgálás fejlesztése és közművesítés kiépítése a trimodalitás megvalósítása érdekében.

59.

IKOP-2.1.0-15

MAHART Mobil Árvízvédelmi Gát

MAHART-
Szabadkikötő Zrt.

1,36

(támogatási intenzitás: 100%)

A projekt célja az árvízvédelmi védvonalon mobilgát építése a teljes kikötői infrastruktúra csepeli szabadkikötői területén, különösen a Közlekedés Operatív Programból finanszírozott fejlesztések, és a környező városrészek védelme érdekében, továbbá kapcsolódó töltésépítési és gátkorona burkolatépítési feladatok, valamint gátelemek tárolásához szükséges csarnoképület építése.

60.

IKOP-2.1.0-15

Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson

Mohács Város Önkormányzata

4,75

(támogatási intenzitás: 94,16%)

A Duna 1448+660–1449+000 folyamkilométer-szelvények közötti szakaszán új kikötőterület kiépítése.

61.

IKOP-2.1.0-15

Bajai Közforgalmú Kikötő létesítése

Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Korlátolt Felelősségű Társaság

3,66

(támogatási intenzitás: 94,99%)

A projekt célja az úthálózat és parkoló-, rakodóterületek felújítása, partfal helyreállítása, valamint a hulladékok kezelésére alkalmas terület kialakítása.

62.

IKOP-2.1.0-15

Személyforgalmi kikötők támogatására vonatkozó projektcsomag

MAHART – PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság

0,50

(támogatási intenzitás: 100%)

A Duna, mint TEN-T útvonal személyszállítási színvonalának megőrzése és kapacitásának fejlesztése.

63.

IKOP-2.1.0-15

Balatoni vasútállomások rekonstrukciója

NIF Zrt.

2,50

(támogatási intenzitás: 100%)

A TEN-T vasútvonalon lévő balatoni vasútállomások korszerűsítése.

64.

IKOP-2.1.0-15

Püspökladány–Biharkeresztes szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás

NIF Zrt.

23,80

(támogatási intenzitás: 100%)

Vasút-villamosítás és kapcsolódó pályaépítési munkák.

65.

IKOP-2.1.0-15

Zalaszentiván–Nagykanizsa szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás

NIF Zrt.

20,60

(támogatási intenzitás: 100%)

Vasút-villamosítás és kapcsolódó pályaépítési munkák.

65a.

IKOP-2.1.0-15

Budapest Keleti pályaudvar épület-felújítás

MÁV Zrt.

2,00

(támogatási intenzitás: 100%)

Budapest Keleti pályaudvar rekonstrukciójának előkészítése.

65b.

IKOP-2.1.0-15

Budapest Nyugati pályaudvar épület-felújítás

MÁV Zrt.

2,00

(támogatási intenzitás: 100%)

Budapest Nyugati pályaudvar rekonstrukciójának előkészítése.

65c.

IKOP-2.1.0-15

GSM-R távközlési hálózat kiépítése II. ütem megvalósítás

NIF Zrt.

18,62

(támogatási intenzitás: 100%)

A CEF-ből finanszírozni tervezett projektelemeket kiegészítő, TEN-T hálózatot érintő 1044 km szakaszon rádiós kommunikációs és forgalomirányítási rendszer kiépítése.

65d.

IKOP-2.1.0-15

Gödöllő állomás korszerűsítése

NIF Zrt.

15,35

(támogatási intenzitás: 100%)

Gödöllő állomás korszerűsítése, P+R parkoló létesítése.

65e.

IKOP-2.1.0-15

Budapest–Hatvan vasútvonalon elővárosi célú fejlesztések

NIF Zrt.

10,89

(támogatási intenzitás: 100%)

Megállóhelyek és állomások elővárosi célú fejlesztése, akadálymentesítése, P+R parkolók építése.

65f.

IKOP-2.1.0-15

Zalaszentiváni deltavágány előkészítése

GYSEV Zrt.

0,35

(támogatási intenzitás: 100%)

Zalaszentiváni deltavágány előkészítése, tervezés, engedélyeztetés.

65g.

IKOP-2.1.0-15

Infrastruktúra és gördülőállomány karbantartó szoftver és IT alkalmazás konszolidáció II. ütem

MÁV Zrt. és MÁV-START Zrt. konzorciuma

3,60

(támogatási intenzitás: 100%)

Infrastruktúra és gördülőállomány karbantartó szoftver
és IT alkalmazás konszolidáció II. ütem.

65h.

IKOP-2.1.0-15

Jegyautomaták beszerzése, telepítése

MÁV-START Zrt.

4,70

(támogatási intenzitás: 100%)

Jegyautomaták beszerzése, telepítése.

66.

IKOP-3.1.0-15

Budapest villamos- és trolibusz járműprojekt
I. ütem (kapcsolódó kocsiszín infrastruktúrával) – szakaszolt projekt

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BKK Zrt.)

26,75

(99,44% támogatási intenzitás szerint csökkentett összeg)

12 db 56 méter hosszúságú, 10 db 34 méter hosszúságú villamos beszerzése és a kapcsolódó infrastruktúra (kocsiszínek, dél-budai akadálymentesítés) fejlesztése.

67.

IKOP-3.1.0-15

Budapest–Esztergom vasútvonal kiegészítő fejlesztések – szakaszolt projekt

NIF Zrt.

3,40

(támogatási intenzitás: 100%)

Bécsi úti külön szintű keresztezés, Angyalföld–Újpest 2. vágány kiépítése. A HÉV Aquincum megállóhelye peronjának áthelyezése, Angyalföld vasútállomás közvetlen átszállási kapcsolatainak fejlesztése új villamosmegálló létrehozásával és autóbuszmegálló áthelyezésével.

68.

IKOP-3.1.0-15

Rákosrendező–Esztergom vasútvonal villamosítása, biztosítóberendezés korszerűsítése

NIF Zrt.

20,32

(támogatási intenzitás: 100%)

A vasútvonal jelenlegi nyomvonalának villamosítása. Angyalföld állomáson 2 db magasperon építése, új biztosítóberendezés létesítése és az állomás vágányhálózatának átépítése. Rákosrendező–Angyalföld között a kétvágányú vasúti pálya átépítése korrekciós nyomvonalon.

69.

IKOP-3.1.0-15

Kelenföldi pályaudvar térségben P+R parkolók építése – szakaszolt projekt

Budapest Főváros Önkormányzata

1,49

(támogatási intenzitás: 100%)

A projekt keretében 1500 db P+R parkoló tervezését és építését végzik el a következő helyszíneken:

a) Kelenföldön, vasúti vágányok helyén,

b) Kelenföldön, az Etele téri oldalon,

c) Kelenföldön, őrmezői oldalon az autóbusz-végállomásnál,

d) a Gyergyótölgyes úton.

70.

IKOP-3.1.0-15

M4 metró, M1–M7 autópálya Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat,
M1–M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása átszállási csomópont – szakaszolt projekt

Budapest Főváros Önkormányzata

1,86

(támogatási intenzitás: 100%)

A projekt célja az M1–M7 autópálya fővárosi bevezető szakaszán módosított csomópont megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítése és a módosított csomópont kivitelezése.

71.

IKOP-3.1.0-15

M3 metró vonal infrastruktúra rekonstrukciója

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

137,50

(támogatási intenzitás: 100%)

A budapesti M3-as metróvonal Kőbánya-Kispest és Újpest központ állomások közötti vágányfelépítmény, alagútszerkezet, áramellátás, mozgólépcsők, távközlés, felügyeleti rendszerek és az állomások, valamint a Kőér utcai járműtelep rekonstrukciója, az állomások egy részének akadálymentesítése.

72.

IKOP-3.1.0-15

Külső Bécsi úti villamosvonal (Vörösvári út–
Aranyvölgy)

BKK Zrt.

10,20

(támogatási intenzitás: 100%)

A villamosvonal meghosszabbítása a Bécsi úton a Vörösvári út és a Budapest–Esztergom vasútvonal Aranyvölgy megállóhelye között, valamint kapcsolódó P+R, B+R parkolók és helyközi autóbusz számára megállóhely létesítése.

73.

IKOP-3.1.0-15

Kelenföld intermodális központ (Kelenföld/Őrmező)

BKK Zrt.

5,10

(támogatási intenzitás: 100%)

Kelenföld-Őrmezőn új, fedett autóbusz-terminál létesítése, ami az építménykomplexum elhagyása nélkül teszi lehetővé az átszállást az M4-es metró, valamint a fővárosi közösségi közlekedés és a helyközi autóbuszok járatai között.

74.

IKOP-3.1.0-15

1-es villamos meghosszabbítása az Etele térig

BKK Zrt.

8,50

(támogatási intenzitás: 100%)

Az 1-es villamos meghosszabbítása a Fehérvári úttól Budapest-Kelenföld pályaudvarig, három új megállóhely építése.

75.

IKOP-3.1.0-15

A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten

BKK Zrt.

3,00

(támogatási intenzitás: 100%)

Budapesti gyorsvasúti hálózathoz csatlakozó P+R rendszerű parkolók létesítése.

75a.

IKOP-3.1.0-15

GSM-R távközlési hálózat kiépítése II. ütem megvalósítás

NIF Zrt.

2,60

(támogatási intenzitás: 100%)

A CEF-ből finanszírozni tervezett projektelemeket kiegészítő, az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 3.1. beruházási prioritását érintő 144 km szakaszon rádiós kommunikációs és forgalomirányítási rendszer kiépítése.

75b.

IKOP-3.1.0-15

Budapest villamos- és trolibusz járműprojekt II. ütem

BKK Zrt.

12,50

(támogatási intenzitás: 100%)

Alacsonypadlós járművek beszerzése, valamint az azok üzemeltetéséhez szükséges kapcsolódó infrastruktúra fejlesztések megvalósítása.

76.

IKOP-3.1.0-15

A személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb ellátását célzó integrált utas-tájékoztatási, jegyértékesítési és forgalomirányítási rendszerek fejlesztése

Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint konzorciumvezető a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Részvénytársaság konzorciuma

8,00

(támogatási intenzitás: 100%)

A személyszállítási közszolgáltatások lebonyolításához szükséges:

a) egységes országos elektronikus jegy- és bérletrendszer bevezetéséhez szükséges infrastruktúrák és központi rendszerek (hardver és szoftver) fejlesztése,

b) az egységes elektronikus értékesítés, valamint az egységes utazástervező rendszer megvalósításához szükséges infrastruktúrák és központi rendszerek (hardver és szoftver) fejlesztése,

c) az országos közlekedési közszolgáltatások egységes elektronikus eléréséhez szükséges vállalati szakrendszerek (forgalomirányítás, utastájékoztatás) fejlesztése és felhőalapú integrációja,

d) az országos egységes elektronikus jegyrendszer működéséhez szükséges járműfedélzeti infrastruktúra környezetének fejlesztése a Közép-magyarországi régióban.

77.

IKOP-3.2.0-15

Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével – szakaszolt projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

0,64

(94,35% támogatási intenzitás szerint csökkentett összeg)

25 db hibrid autóbusz beszerzése, a hozzájuk tartozó telephely, a telephelyhez vezető utak és 77 db megállóhely kivitelezése. A megállóhelyek intelligens utastájékoztatási rendszerrel való felszerelése.

78.

IKOP-3.2.0-15

Kaposvár megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése keretében 25 db földgázmotor (CNG – Euro 6 szabvány) hajtású alacsonypadlós szóló, és 15 db azonos kivitelű, földgázmotor (CNG – Euro 6 szabvány) hajtású, a szóló autóbusszal azonos típuscsaládba tartozó, alacsonypadlós csuklós autóbusz szállítása, üzembe helyezése – szakaszolt projekt

A KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság konzorciuma

4,06

(97,5% támogatási intenzitás szerint csökkentett összeg)

Helyi közösségi közlekedési komplex autóbusz telephely kivitelezése a 40 db sűrített földgáz (a továbbiakban: CNG) hajtású autóbusz, és Kaposvár megyei jogú város közösségi közlekedését kiszolgáló környezetbarát meghajtású autóbuszok számára.

79.

IKOP-3.2.0-15

Rákosrendező–Esztergom vasútvonal villamosítása, biztosítóberendezés korszerűsítése

NIF Zrt.

25,43

(támogatási intenzitás: 100%)

A vasútvonal jelenlegi nyomvonalának villamosítása és új biztosítóberendezés létesítése. Esztergom állomás részleges átépítése, Esztergom állomás mellé buszpályaudvar áttelepítése, Dorog állomáson a buszforduló kiépítése. Dorog, Leányvár, Esztergom-Kertváros és Esztergom állomásokon a biztosítóberendezés korszerűsítése.

80.

IKOP-3.2.0-15

Szeged–Hódmezővásárhely vasútvonal városi-elővárosi tram-train rendszer megvalósítása

NIF Zrt.

32,50

(támogatási intenzitás: 100%)

Tervfelülvizsgálat, kiviteli tervek és nagyprojekt támogatási kérelem elkészítése, Szeged–Hódmezővásárhely közötti városi-elővárosi tram-train rendszer kiépítése, szűk keresztmetszet kiváltás, Hódmezővásárhelyen villamos vonal kialakítása.

81.

IKOP-3.2.0-15

Szeged–Hódmezővásárhely tram-train rendszer – járműbeszerzés

MÁV-START Zrt.

16,00

(támogatási intenzitás: 100%)

Szeged–Hódmezővásárhely tram-train vonalra 8 db hibrid jármű beszerzése.

82.

 

 

 

 

 

83.

 

 

 

 

 

84.

 

 

 

 

 

85.

IKOP-3.2.0-15

Debreceni intermodális személyszállítási központ létrehozása

NIF Zrt.

22,05

(támogatási intenzitás: 100%)

Utazási módváltási kapcsolatok fejlesztése Debrecen vasúti pályaudvarához kapcsolódóan.

86.

IKOP-3.2.0-15

A személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb ellátását célzó integrált utas-tájékoztatási, jegyértékesítési és forgalomirányítási rendszerek fejlesztése

Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint konzorciumvezető a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Részvénytársaság konzorciuma

10,00

(támogatási intenzitás: 100%)

A személyszállítási közszolgáltatások lebonyolításához szükséges:

a) egységes országos elektronikus jegy- és bérletrendszer bevezetéséhez szükséges infrastruktúrák és központi rendszerek (hardver és szoftver) fejlesztése,

b) az egységes elektronikus értékesítés, valamint az egységes utazástervező rendszer megvalósításához szükséges infrastruktúrák és központi rendszerek (hardver és szoftver) fejlesztése,

c) az országos közlekedési közszolgáltatások egységes elektronikus eléréséhez szükséges vállalati szakrendszerek (forgalomirányítás, utastájékoztatás) fejlesztése és felhőalapú integrációja,

d) az országos egységes elektronikus jegyrendszer működéséhez szükséges járműfedélzeti infrastruktúra környezet fejlesztése a kevésbé fejlett régiókban.

87.

 

 

 

 

 

88.

IKOP-3.2.0-15

Mezőzombor–Sátoraljaújhely vasútvonal szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás

NIF Zrt.

23,10

(támogatási intenzitás: 100%)

Vasútvonal villamosítása és pályafelújítás.

89.

IKOP-3.2.0-15

Szeged–Makó vasúti elővárosi közlekedés fejlesztése, vegyesforgalmú Tisza-híd építése

NIF Zrt.

15,50

(támogatási intenzitás: 100%)

Szeged és Újszeged vasútállomások között vasúti kapcsolat megteremtése vegyesforgalmú Tisza-híd építésével.

90.

IKOP-3.2.0-15

Szombathely–Kőszeg vasútvonal korszerűsítése

GYSEV Zrt.

2,40

(támogatási intenzitás: 100%)

Pályarekonstrukció, forgalmi kitérők beépítése.

91.

IKOP-3.2.0-15

Fonyód–Kaposvár vasútvonal korszerűsítése

NIF Zrt.

10,30

(támogatási intenzitás: 100%)

Pályakorszerűsítés és elővárosi szolgáltatások fejlesztése.

92.

IKOP-3.2.0-15

Balatoni vasútállomások rekonstrukciója

NIF Zrt.

1,50

(támogatási intenzitás: 100%)

A TEN-T-n kívüli vasútvonalon lévő balatoni vasútállomások korszerűsítése

93.

IKOP-3.2.0-15

Szabadbattyán–Tapolca–Keszthely szűk keresztmetszet kiváltás, villamosítás és központi forgalomirányítás megvalósítása a Balaton körül I. ütem (Szabadbattyán–Aszófő) előkészítése és kivitelezése és a II. ütem előkészítése

NIF Zrt.

27,00

(támogatási intenzitás: 100%)

Vasútvonalak villamosítása a szükséges egyéb kiegészítő munkálatokkal, valamint központi forgalomirányítás megvalósítása a Balaton körül. Az elektromos vasúti kör és központi forgalomirányítás I. ütemének előkészítése és megvalósítása, továbbá II. ütemének megvalósításához szükséges előkészítési feladatok.

94.

 

 

 

 

 

95.

IKOP-3.2.0-15

Nyíregyháza megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz (41 db CNG és 6 db elektromos meghajtású) beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusztelephely kialakítása

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

7,00

(támogatási intenzitás: 100%)

41 db CNG és 6 db elektromos hajtású új autóbusz beszerzése, valamint a kapcsolódó töltőállomás kivitelezése és autóbusz-telephely kialakítása.

96.

IKOP-3.2.0-15

Kaposvár megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a megyeszékhely vasúti elővárosi körzetében I. ütem

A Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a NIF Zrt. konzorciuma

10,50

(támogatási intenzitás: 100%)

A vasúti és közúti, közösségi és egyéb közlekedési módok közötti közvetlen átszállási kapcsolatot magas szintű szolgáltatásokkal biztosító létesítmények kialakítása, P+R parkolók kiépítése.

97.

IKOP-3.2.0-15

Nyíregyháza megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a megyeszékhely vasúti elővárosi körzetében I. ütem

NIF Zrt.

6,00

(támogatási intenzitás: 100%)

A vasúti és közúti, közösségi és egyéb közlekedési módok közötti közvetlen átszállási kapcsolatot magas szintű szolgáltatásokkal biztosító létesítmények kialakítása, P+R parkolók kiépítése.

98.

IKOP-3.2.0-15

Paks város közösségi közlekedés fejlesztése

Paks Város Önkormányzata

1,70

(támogatási intenzitás: 100%)

10 db elektromos autóbusz beszerzése és a működtetéshez szükséges energetikai ellátó és kiszolgáló infrastruktúra kiépítése.

99.

IKOP-3.2.0-15

Eger Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása

NIF Zrt.

6,00
(támogatási intenzitás: 100%)

A vasúti és közúti, közösségi és egyéb közlekedési módok közötti közvetlen átszállási kapcsolatot magas szintű szolgáltatásokkal biztosító létesítmények kialakítása, P+R parkolók kiépítése.

100.

IKOP-3.2.0-15

Miskolc Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása

NIF Zrt.

7,50

(támogatási intenzitás: 100%)

A vasúti és közúti, közösségi és egyéb közlekedési módok közötti közvetlen átszállási kapcsolatot magas szintű szolgáltatásokkal biztosító létesítmények kialakítása, P+R parkolók kiépítése.

101.

IKOP-3.2.0-15

Székesfehérvár Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása

NIF Zrt.

6,50

(támogatási intenzitás: 100%)

A vasúti és közúti, közösségi és egyéb közlekedési módok közötti közvetlen átszállási kapcsolatot magas szintű szolgáltatásokkal biztosító létesítmények kialakítása, P+R parkolók kiépítése.

102.

IKOP-3.2.0-15

Tatabánya Megyei Jogú Város – Bicske vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása

NIF Zrt.

11,50

(támogatási intenzitás: 100%)

A vasúti és közúti, közösségi és egyéb közlekedési módok közötti közvetlen átszállási kapcsolatot magas szintű szolgáltatásokkal biztosító létesítmények kialakítása, P+R parkolók kiépítése.

102a.

IKOP-3.2.0-15

GSM-R távközlési hálózat kiépítése II. ütem megvalósítás

NIF Zrt.

1,98

(támogatási intenzitás: 100%)

A CEF-ből finanszírozni tervezett projektelemeket kiegészítő, az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 3.2. beruházási prioritást érintő 111 km szakaszon rádiós kommunikációs és forgalomirányítási rendszer kiépítése.

102b.

IKOP-3.2.0-15

Pécs város közösségi közlekedés fejlesztése

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

1,70

(támogatási intenzitás: 100%)

Elektromos autóbuszok beszerzése és a működtetéshez szükséges energetikai ellátó és kiszolgáló infrastruktúra kiépítése.

103.

IKOP-4.1.0-15

47. sz. főút Hódmezővásárhely elkerülő szakasz megvalósítása

NIF Zrt.

22,13

(75,0% becsült támogatási intenzitás szerint csökkentett összeg)

Fejleszthető 2x1 sávos országos főút építése.

103a.

IKOP-4.1.0-15

83. sz. főút M1–Pápa közötti szakasz fejlesztése, települések elkerülése

NIF Zrt.

11,02 (90,0% becsült támogatási intenzitás szerint csökkentett összeg)

Győr és Pápa között főút kiépítésének, a pápai repülőtéri bekötőút megvalósításának, valamint a győri bevezető szakasz főútként történő fejlesztésének előkészítése.

104.

IKOP-4.1.0-15

83. sz. főút M1–Pápa közötti szakasz fejlesztése, települések elkerülése

NIF Zrt.

68,18

(90,0% becsült támogatási intenzitás szerint csökkentett összeg)

Győr és Pápa között főút kiépítése a pápai repülőtéri bekötőút megvalósításával, valamint a győri bevezető szakasz főútként történő fejlesztése.

104a.

IKOP-4.1.0-15

48. sz. főút Debrecen-Nyírábrány, országhatár szakasz fejlesztése

NIF Zrt.

2,19 (90,0% becsült támogatási intenzitás szerint csökkentett összeg)

A 2×1 sávos főút burkolatának 11,5 tonnás tengelyterhelésre történő megerősítésének előkészítése, az út Debrecen belterületi szakaszán 2×2 sávra történő fejlesztés és kapacitásbővítés előkészítése.

105.

IKOP-4.1.0-15

48. sz. főút Debrecen–Nyírábrány, országhatár szakasz fejlesztése

NIF Zrt.

13,47

(90,0% becsült támogatási intenzitás szerint csökkentett összeg)

A 2x1 sávos főút burkolatának 11,5 tonnás tengelyterhelésre történő megerősítése, Debrecen belterület 2x2 sávos fejlesztés, illetve kapacitásbővítés

106.

IKOP-4.1.0-15

21. sz. főút Heves és Nógrád megyei szakaszok kapacitásbővítése

NIF Zrt.

34,35

(100% támogatási intenzitás szerint csökkentett összeg)

Gyorsúttá fejleszthető 2x2 sávos, fizikai elválasztással rendelkező főút kiépítésének folytatása.

106a.

IKOP-4.1.0-15

R67 gyorsút M7–Balatonlelle–Kaposvár közötti szakasz kiépítése

NIF Zrt.

3,70 (82,10% támogatási intenzitás szerint csökkentett összeg)

2×2 sávos – autóúttá fejleszthető – gyorsút építésének előkészítése.

107.

IKOP-4.1.0-15

R67 gyorsút M7-Balatonlelle-Kaposvár közötti szakasz kiépítése

NIF Zrt.

22,50

(82,10% támogatási intenzitás szerint csökkentett összeg)

2x2 sávos – autóúttá fejleszthető – gyorsút építése.

107a.

IKOP-4.1.0-15

M25 Eger gyorsforgalmi úti bekötése (M3–Eger szakasz megvalósítása)

NIF Zrt.

4,89 (90,0% becsült támogatási intenzitás szerint csökkentett összeg)

2×2 sávos autóút építésének, a 2502. jelű út átkötésének és a 252. számú főút rekonstrukciója kiépítésének előkészítése.

108.

IKOP-4.1.0-15

M25 Eger gyorsforgalmi úti bekötése (M3–Eger szakasz megvalósítása)

NIF Zrt.

35,61

(90,0% becsült támogatási intenzitás szerint csökkentett összeg)

2x2 sávos autóút építése, a 2502 j. út átkötésének és a 252. sz. főút rekonstrukció kiépítése

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!