nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2016. évi XL. törvény
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról
2016-07-02
2017-12-12
3
Jogszabály

2016. évi XL. törvény

a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról1

1. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

1–14. §2

15. §3

2. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény módosítása

16. § (1)4

(2)5

(3) Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

a) 38. § (1) bekezdés l) pontja az „ÁNYK űrlapbenyújtási” szövegrész helyett „űrlapbenyújtási” szöveggel,

b) 96. § (6) bekezdése az „500 000 forinttól” szövegrész helyett az „50 000 forinttól” szöveggel,

c) 96. § (7) bekezdése a „100 000 forinttól” szövegrész helyett az „50 000 forinttól” szöveggel,

d) 113. § (1) bekezdésével módosítandó Pp. 195. § (3) bekezdése a „minősített elektronikus aláírást” szövegrész helyett a „minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást” szöveggel,

e) 113. § (2) bekezdésével módosítandó Pp. 195. § (5) bekezdése a „minősített elektronikus aláírással” szövegrész helyett a „minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással” szöveggel,

f) 113. § (3) bekezdésével módosítandó Pp. 196. § (1) bekezdés e) pontja a „minősített elektronikus aláírásával aláírt vagy minősített elektronikus” szövegrész helyett a „minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírásával aláírt vagy minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus” szöveggel,

g) 113. (3) bekezdésével módosítandó Pp. 196. § (1) bekezdés f) pontja a „minősített elektronikus aláírást, minősített elektronikus” szövegrész helyett a „minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást, minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus” szöveggel

lép hatályba.

(4)6

3. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. június 30-án lép hatályba.

(2) Az 1–14. §, valamint a 16. § (2) és (4) bekezdése 2016. július 1-jén lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!