nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1313/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési kerete módosításának előkészítéséről
2017-11-01
infinity
3
Jogszabály

1313/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési kerete módosításának előkészítéséről

A Kormány

1. a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program előrehaladásának áttekintése után egyetért azzal, hogy a program éves fejlesztési kerete az 1. melléklet szerinti keretösszegekkel és tartalommal módosuljon.

2. felhívja az érintett minisztereket, hogy az 1. mellékletben meghatározott tárca szintű költségcsökkentés megtartása mellett a minisztériumaikat érintő egyes projektek tekintetében az éves fejlesztési keret módosítására javaslatot tegyenek.

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: azonnal

3. egyetért azzal, hogy az E-építés keretrendszer, a 3D alapú adat infrastruktúra kialakítása, a Nemzeti Téradat Infrastruktúra kialakítása (NTI) című és az E-ingatlan-nyilvántartás projekteket a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumvezetőként valósítja meg.

4. egyetért azzal, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának megújítása és működési környezetének fejlesztése című kiemelt projekt a projekt szakmai tartalmára való tekintettel két projektben kerüljön megvalósításra. A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése 1,55 Mrd forint értékében a KÖFOP 1 prioritás terhére és A külgazdasági és külügyi működést támogató kiemelt alapfolyamatok fejlesztése és szolgáltatási kapacitásuk bővítése címmel 1,35 Mrd Ft keretösszeggel a KÖFOP 2. prioritás terhére.

1. melléklet az 1313/2016. (VI. 13.) Korm. határozathoz1

Sorszám

Támogatást igénylő

Kiemelt projekt megnevezése

Projekt HATÁLYOS ÉFK szerinti KERETE

Ft

JAVASOLT KERET

Ft

JAVASLAT

1

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. vagy az általa vezetett konzorcium

Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása

9 960 000 000

9 960 000 000

Eredeti kerettel javasolt

2

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. vagy az általa vezetett konzorcium

Központosított kormányzati informatikai rendszer bővítése – „KKIR3”

3 500 000 000

3 500 000 000

Eredeti kerettel javasolt

3

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. vagy az általa vezetett konzorcium

Elektronikus megoldás az eltérő földrajzi helyszíneken történő közigazgatási ügyintézés munkaszervezésének és kommunikációjának fejlesztésére

3 000 000 000

3 000 000 000

Eredeti kerettel javasolt

4

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. vagy az általa vezetett konzorcium

Kormányzati hitelesítés szolgáltatás (Gov CA) kiterjesztése

2 800 000 000

2 800 000 000

Eredeti kerettel javasolt

5

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. vagy az általa vezetett konzorcium

Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében

14 450 000 000

14 450 000 000

Eredeti kerettel javasolt

6

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség és az általa vezetett konzorcium

Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0)

15 000 000 000

15 000 000 000

Eredeti kerettel javasolt

7

Magyar Nemzeti Levéltár, illetve az általa vezetett konzorcium

Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése

2 630 000 000

2 630 000 000

Eredeti kerettel javasolt

8

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Közúti gépjármű-, vízügyi és légügyi közlekedési-, engedélyezési és vizsgáztatási folyamatok ügyfélközpontú elektronizálása

1 800 000 000

1 800 000 000

Eredeti kerettel javasolt

9

Földművelésügyi Minisztérium, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Intelligens élelmiszerlánc-biztonsági elemző rendszer létrehozása

3 820 000 000

3 820 000 000

Eredeti kerettel javasolt

10

Igazságügyi Minisztérium, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság,

Integrált Jogalkotási Rendszer

3 000 000 000

3 000 000 000

Eredeti kerettel javasolt

11

Miniszterelnökség vagy az általa vezetett konzorcium

EKEIDR egységes irat- és folyamatkezelő rendszer területi közigazgatásra történő kiterjesztése

2 750 000 000

2 750 000 000

Eredeti kerettel javasolt

12

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése

14 500 000 000

10 875 000 000

25 % os keret csökkentés

13

Miniszterelnökség vagy az általa vezetett konzorcium

Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése

14 000 000 000

10 500 000 000

25 % os keret csökkentés

14

Miniszterelnökség

A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése

13 750 000 000

10 312 500 000

25 % os keret csökkentés

15

Miniszterelnökség vagy az általa

vezetett konzorcium

Területi államigazgatás egységes működését támogató rendszerfejlesztések

11 000 000 000

8 250 000 000

25 % os keret csökkentés

16

Miniszterelnökség vagy az általa vezetett konzorcium

Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (kormányablak, települési ügysegéd, közvetlen kiszolgálás)

13 500 000 000

10 125 000 000

25 % os keret csökkentés

17

Miniszterelnökség vagy az általa vezetett konzorcium

Kormányhivatalok és önkormányzatok közötti együttműködés javítása

7 000 000 000

5 250 000 000

25 % os keret csökkentés

18

Belügyminisztérium

Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása

4 200 000 000

3 150 000 000

25 % os keret csökkentés

19

Magyar Államkincstár

A 21. század családtámogatása és nyugdíja

13 500 000 000

10 125 000 000

25 % os keret csökkentés

20

Földművelésügyi Minisztérium, földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala, Belügyminisztérium, Miniszterelnökség,

Nemzeti Téradat Infrastruktúra kialakítása (NTI)

18 100 000 000

13 575 000 000

25 % os keret csökkentés

Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumvezetőként valósítja meg a projekteket.

21

Földművelésügyi Minisztérium, földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala, Miniszterelnökség, Igazságügyi Minisztérium,

E- ingatlan-nyilvántartás

17 500 000 000

13 125 000 000

25 % os keret csökkentés

Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumvezetőként valósítja meg a projekteket.

22

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság

Az egységes integrált állami vagyonnyilvántartás közhitelességének és adatkonzisztenciájának ellenőrzéséhez szükséges további fejlesztések

3 440 000 000

2 580 000 000

25 % os keret csökkentés

23

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

„Digitális fogyasztóvédelem” – a fogyasztóvédelmi feladatok elektronizálása

2 250 000 000

1 687 500 000

25 % os keret csökkentés

24

Belügyminisztérium

Katasztrófavédelem integrált hatósági ügyviteli rendszerének kialakítása

1 000 000 000

750 000 000

25 % os keret csökkentés

25

Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

E-építés keretrendszer– innovációval a magyar emberek szolgálatában

13 000 000 000

9 750 000 000

25 % os keret csökkentés

26

Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

3D alapú adat infrastruktúra kialakítása

10 350 000 000

7 762 500 000

25 % os keret csökkentés

27

Emberi Erőforrások Minisztériuma vagy az általa vezetett konzorcium

Oktatási Anyakönyvi Rendszer kifejlesztése

12 700 000 000

9 525 000 000

25 % os keret csökkentés

28

Magyar Posta

Hivatalos küldeménykövető

3 200 000 000

2 400 000 000

25 % os keret csökkentés

29

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala vagy az általa vezetett konzorcium

Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ) továbbfejlesztése, bővítése, bevezetése

1 500 000 000

1 125 000 000

25 % os keret csökkentés

30

Belügyminisztérium

Rendészeti tevékenységekhez kapcsolódó hatósági ügyek továbbfejlesztése, a hozzá kapcsolódó elektronikus feldolgozó képesség bővítésével

5 650 000 000

4 237 500 000

25 % os keret csökkentés

31

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala vagy az általa vezetett konzorcium

A KEKKH által kezelt nemzeti adatvagyon nyilvántartások továbbfejlesztése, magas szintű szolgáltató képesség megteremtése, az érintett adatvagyon nyilvántartások Kormányzati Adatközpontba történő integrálásával

6 000 000 000

4 500 000 000

25 % os keret csökkentés

32

Külgazdasági és Külügyminisztérium

A külgazdasági és külügyi működést támogató kiemelt alapfolyamatok fejlesztése és szolgáltatási kapacitásuk bővítése

0

1 350 000 000

Új konstrukció nevesítés

A KKM KÖFOP 2. projekt szakmai tartalma átalakításra kerül, a KÖFOP 1. prioritásához illeszkedő tartalmak jelen projekt keretében külön kerülnek nevesítésre.

33

Miniszterelnökség

A vállalati szektorhoz kapcsolódó közigazgatási bürokrácia csökkentési program kidolgozása

1 300 000 000

0

Törlésre javasolt

A projekt szakmai tartalmának megvalósítása túlhaladott, mivel a KÖFOP megvalósítása megkezdődött, így a bürokrácia csökkentési program utólagos kidolgozása nem támogatható, ezért törlésre javasolt.

34

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése

17 500 000 000

17 500 000 000

Eredeti kerettel javasolt

35

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

11 500 000 000

11 500 000 000

Eredeti kerettel javasolt

36

Belügyminisztérium vagy az általa vezetett konzorcium

A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása

6 500 000 000

6 500 000 000

Eredeti kerettel javasolt

37

Alkotmányvédelmi Hivatal

A nemzetbiztonsági ellenőrzések elektronizálása a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében

1 500 000 000

1 500 000 000

Eredeti kerettel javasolt

38

Nezetbiztonsági Szakszolgálat

KÖFOP keretében megvalósuló fejlesztések IT biztonságának növelése, ezáltal rendszerekkel összefüggő korrupciós lehetőségek és kockázatok csökkentése

2 500 000 000

2 500 000 000

Eredeti kerettel javasolt

39

Nemzeti Védelmi Szolgálat vagy az általa vezetett konzorcium

Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében

5 000 000 000

5 000 000 000

Eredeti kerettel javasolt

40

Miniszterelnökség

E-közbeszerzés

2 500 000 000

2 500 000 000

Eredeti kerettel javasolt

41

Belügyminisztérium

Helyi közszolgáltatás információs rendszer fejlesztése és bevezetése (IKIR)

4 000 000 000

4 000 000 000

Eredeti kerettel javasolt

42

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Hálózatfejlesztés Támogató Monitoring Rendszer (HTMR) létrehozása

2 540 000 000

2 540 000 000

Eredeti kerettel javasolt

43

Belügyminisztérium

Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program

1 000 000 000

1 000 000 000

Eredeti kerettel javasolt

44

Belügyminisztérium

Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II.

1 200 000 000

1 200 000 000

Eredeti kerettel javasolt

45

Külgazdasági és Külügyminisztérium

A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése

2 900 000 000

1 550 000 000

Új projekt szakmai tartalom, csökkentett kerettel

A projekt szakmai tartalma átalakításra kerül, a KÖFOP 1. prioritásához illeszkedő tartalmak áthelyezésre kerülnek külön projektbe, amely elemek összegével a projekt kerete csökkentésre kerül.

46

Miniszterelnökség vagy az általa vezetett konzorcium

A területi államigazgatási szervek humánerőforrásának fejlesztése

9 200 000 000

6 900 000 000

25 % os keret csökkentés

47

Magyar Államkincstár

Átláthatóság a közpénzek felhasználásánál, államháztartási adattárház

6 500 000 000

4 875 000 000

25 % os keret csökkentés

48

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vagy az általa vezetett konzorcium

Integrált közhiteles víziközmű adatbázis

8 000 000 000

6 000 000 000

25 % os keret csökkentés

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!