nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
6/2016. (VI. 24.) BM OKF utasítás
a Tűzoltás-taktikai Szabályzat és a Műszaki Mentési Szabályzat kiadásáról
2016-06-26
infinity
2

6/2016. (VI. 24.) BM OKF utasítás

a Tűzoltás-taktikai Szabályzat és a Műszaki Mentési Szabályzat kiadásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 24/A. § i) pontjában foglaltakra figyelemmel a tűzoltás-taktikai és műszaki mentési tevékenységek részletes szabályozására kiadom az alábbi utasítást:

1. § Az utasítás hatálya kiterjed a hivatásos katasztrófavédelmi szervre, az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságokra, valamint azon önkéntes tűzoltó egyesületekre, amelyek a működési terület szerinti hivatásos tűzoltósággal együttműködési megállapodást kötöttek.

2. § A Tűzoltás-taktikai Szabályzatot az utasítás 1. mellékleteként közzéteszem.1

3. § A Műszaki Mentési Szabályzatot az utasítás 2. mellékleteként közzéteszem.2

4. § A Tűzoltás-taktikai Szabályzat és a Műszaki Mentési Szabályzat előírásait a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) előírásai kiegészítéseként, azokkal együtt kell alkalmazni.

5. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

6. §3

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!