nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
10/2016. (VI. 28.) IM rendelet
a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról
2016-06-30
2018-01-03
2
Jogszabály

10/2016. (VI. 28.) IM rendelet

a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A választás irodák országos népszavazási kezdeményezéssel kapcsolatos feladatai

1. § A Nemzeti Választási Iroda a választások hivatalos honlapján hozza nyilvánosságra a benyújtott kérdést, a benyújtás időpontját, valamint a szervező nevét.

2. § A Nemzeti Választási Iroda átvételi elismervény ellenében átadja az igénylő részére az aláírásgyűjtő íveket.

3. § A Nemzeti Választási Iroda ellenőrzi, hogy a szervező a rendelkezésére bocsátott összes aláírásgyűjtő ívet leadta-e. Ha a szervező nem adta le a rendelkezésére bocsátott összes aláírásgyűjtő ívet, ennek tényét és a hiányzó ívek számát a Nemzeti Választási Iroda jelzi a Nemzeti Választási Bizottságnak.

4. § Az országos népszavazási kezdeményezés személyi azonosítóval rendelkező választópolgárok aláírására szolgáló aláírásgyűjtő ívét az 1. melléklet, az országos népszavazási kezdeményezés személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgárok aláírására szolgáló aláírásgyűjtő ívét a 2. melléklet tartalmazza.

2. A választás irodák helyi népszavazási kezdeményezéssel kapcsolatos feladatai

5. § A választási iroda a helyben szokásos módon hozza nyilvánosságra a benyújtott kérdést, a benyújtás időpontját, valamint a szervező nevét.

6. § A választási iroda a hitelesítési záradékkal ellátott aláírásgyűjtő ívet személyesen átadja vagy postai úton megküldi a kezdeményezőnek.

7. § (1) A helyi – megyei szintű népszavazás esetén a területi – választási iroda tájékoztatja a Nemzeti Választási Irodát

a) az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának benyújtásáról, és az azon szereplő kérdésről,

b) a választási bizottság hitelesítéssel kapcsolatos döntéséről, a hitelesítést megtagadó döntés esetén annak indokáról,

c) a választási bizottság hitelesítő döntése elleni felülvizsgálati kérelem benyújtásáról,

d) a választási bizottság hitelesítő döntése elleni felülvizsgálati kérelemről hozott döntésről,

e) az aláírások benyújtását követően az aláírások ellenőrzésének eredményéről,

f) a képviselő-testületnek a helyi népszavazás elrendelésével kapcsolatos döntéséről, valamint

g) a helyi népszavazás kitűzéséről szóló határozatról.

(2) A Nemzeti Választási Iroda az (1) bekezdés g) pontja szerinti tájékoztatás alapján a választások hivatalos honlapján nyilvánosságra hozza a helyi népszavazás időpontját és a helyi népszavazásra feltett kérdést.

8. § A helyi népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintáját a 3. melléklet tartalmazza.

3. Az aláírásgyűjtő ívek ellenőrzése és megőrzése

9. § A választási iroda az aláírásgyűjtő íveken leadott aláírásokat ellenőrzi. Az ellenőrzés kiterjed arra, hogy

a) az aláírásgyűjtő íven szerepelnek-e az aláírást gyűjtő polgár adatai,

b) az aláírásgyűjtő íven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve,

c) az aláírásgyűjtő ívek kiadása és leadása közötti időszak bármely napján szerepelt-e választópolgár a központi névjegyzékben a választópolgár által megadott személyi azonosítóval vagy – a személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgár esetében – a magyar állampolgárságot igazoló okirat számával,

d) egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az aláírásgyűjtő íven feltüntetett adataival,

e) a választópolgár támogatta-e már az adott kezdeményezést érvényes aláírással.

10. § A választási iroda az aláírásgyűjtő ívek benyújtásakor gondoskodik a benyújtott aláírásgyűjtő ívek átvételéről és biztonságos megőrzéséről. Az átvételi jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az aláírások benyújtójának az aláírások számára vagy az aláírásgyűjtő ívek számára vonatkozó nyilatkozatát.

4. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)1

1. melléklet a 10/2016. (VI. 28.) IM rendelethez

Országos népszavazás aláírásgyűjtő íve személyi azonosítóval rendelkező választópolgárok számára

Az aláírásgyűjtó ív benyújtásának határideje: ……………………………

ALÁÍRÁSGYŰJTŐ ÍV

sorszám:

[a hitelesített kérdés szövege]

 

Olvasható családi és utónév

Személyi azonosító

Anyja születési családi és utóneve

Saját kezű aláírás

 

 

1

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy választópolgár egy kezdeményezést csak egy aláírással támogathat!

Az aláírásgyűjtő ívet azonosító kód helye

 

az aláírást gyűjtő polgár neve

személyi azonosítója

aláírása

Ha az aláírást gyűjtő polgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, akkor az útlevele vagy az állampolgársági bizonyítványa vagy a honosítási okirata számát (+ vonalkód alatti szám) kell megadni!

2. melléklet a 10/2016. (VI. 28.) IM rendelethez

Országos népszavazás aláírásgyűjtő íve személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgárok számára

Az aláírásgyűjtő ív benyújtásának határideje: ………………………………

ALÁÍRÁSGYŰJTŐ ÍV

sorszám:

[a hitelesített kérdés szövege]

 

Olvasható családi és utónév

A magyar hatóság által kibocsátott útlevél száma
VAGY
a magyar honosítási okirat száma és a vonalkód alatti szám
VAGY
a magyar állampolgársági bizonyítvány száma és a vonalkód alatti szám

Anyja születési
családi és utóneve

Saját kezű aláírás

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vonalkód alatti szám:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vonalkód alatti szám:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vonalkód alatti szám:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vonalkód alatti szám:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vonalkód alatti szám:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vonalkód alatti szám:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy választópolgár egy kezdeményezést csak egy aláírással támogathat!

Az aláírásgyűjtő ívet azonosító kód helye

 

az aláírást gyűjtő polgár neve

személyi azonosítója

aláírása

Ha az aláírást gyűjtő polgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, akkor az útlevele vagy az állampolgársági bizonyítványa vagy a honosítási okirata számát (+ vonalkód alatti szám) kell megadni!

3. melléklet a 10/2016. (VI. 28.) IM rendelethez

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!