nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1387/2016. (VII. 21.) Korm. határozat
az Országos Széchényi Könyvtár fejlesztésével összefüggő feladatokról
2016-07-21
infinity
1

1387/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

az Országos Széchényi Könyvtár fejlesztésével összefüggő feladatokról

A Kormány az Országos Széchényi Könyvtár korszerű működési feltételeinek biztosítása érdekében

1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a nemzetgazdasági miniszter bevonásával készítse el a Budavári Palota F. épülete nemzeti könyvtári funkciójának megújítását megalapozó tervezési programot, amely együttesen tartalmazza az épület műszaki állapotához, a nemzeti könyvtár hatékony működtetéséhez, valamint az épület műemléki védettségéhez kapcsolódó elemeket;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2016. szeptember 15.

2. egyetért azzal, hogy a Budavári Palota F. épület belső tereinek műemléki rekonstrukciója keretében, a könyvtárszakmai funkciók alapján, az eredeti tervek felhasználásával sor kerül a díszlépcsőház helyreállítására, a Mátyás-terem rekonstrukciójára, a nyugati oldal teljes teremsorának megújítására, a keleti oldalon a díszteremnek és a hozzá kapcsolódó terasz historizáló állapot szerinti megújítására és a toronyraktárak visszabontására;

3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával az épület rekonstrukciójával kapcsolatban tervpályázat kiírásáról gondoskodjon;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. szeptember 15.

4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere és a nemzetgazdasági miniszter bevonásával készítsen előterjesztést a Kormány részére a 2. pontban meghatározott rekonstrukció tervezési programjáról, ütemtervéről és költségigényéről, a 3. pontban meghatározott tervpályázat eredményeinek figyelembevételével;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a tervpályázat eredményhirdetését követően azonnal

5. egyetért a Makovecz Imre Bástyája projekt megvalósításához szükséges, jelenleg az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja Magyar Tartomány tulajdonában álló Piliscsaba, belterület 1602/4. hrsz., és a Piliscsaba, külterület 080/13. hrsz alatti, valamint magánszemély tulajdonában álló Piliscsaba, belterület a 1602/4/A. hrsz. alatti, természetben a 2081 Piliscsaba, Fő út 2/A. szám alatt található ingatlanok állam által történő megszerzésének szándékával;

6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján gondoskodjon a Piliscsaba, belterület 1602/4. hrsz. alatti és a Piliscsaba, belterület 1602/4/A. hrsz. alatti ingatlanok legfeljebb a független ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott forgalmi értéken történő megszerzéséről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

7. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet útján gondoskodjon a Piliscsaba, külterület 080/13 hrsz. alatti ingatlan állam tulajdonába kerülése érdekében szükséges intézkedések megtételéről;

Felelős: földművelésügyi miniszter

Határidő: azonnal

8. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere és a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával készítsen előterjesztést a Kormány számára az Országos Széchényi Könyvtár archivális és átmeneti raktárának megvalósítására irányuló tervekről és a költségtervről.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. augusztus 31.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!