nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet
a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról
2017-09-01
2018-08-30
4

22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az 1–2. §, 3. § a)–d) pontjai, a 4. § (4) bekezdése, a 4. § (5) bekezdése alapján az 5. melléklet 1. és 2. pontjai, a 4. § (6)–(8) bekezdései és az 5–7. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1–5. §1

6. § Hatályát veszti a Rendelet

a)2

b)3

c)4

7. § (1) Ez a rendelet – a (2), (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A 6. § a) pontja 2017. augusztus 31-én lép hatályba.

(3) A 6. § c) pontja 2018. augusztus 31-én lép hatályba.

(4) A 6. § b) pontja 2020. augusztus 31-én lép hatályba.

1–10. melléklet a 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelethez5

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!