nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1620/2016. (XI. 11.) Korm. határozat
a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezéséhez kapcsolódó további intézkedésekről, valamint az elhelyezéssel összefüggő források biztosításáról
2016-11-12
2019-02-12
2
Jogszabály

1620/2016. (XI. 11.) Korm. határozat

a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezéséhez kapcsolódó további intézkedésekről, valamint az elhelyezéssel összefüggő források biztosításáról

1. A Kormány a Belügyminisztérium teljes személyi állományának budai Várnegyedben történő elhelyezése érdekében

1.1. egyetért az állam tulajdonában álló, természetben a Budapest I. kerület, Nándor utca 5–7. szám alatt található, Budapest 6628 helyrajzi számú ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) felújításával és átalakításával (a továbbiakban: Beruházás);

1.2. egyetért azzal, hogy a Beruházás

a) építtetője a Belügyminisztérium,

b) lebonyolítója a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

legyen;

1.3. felhívja a belügyminisztert, hogy az 1.1. és az 1.2. pont alapján gondoskodjon az Ingatlant érintő Beruházás előkészítéséről;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2016. december 31.

1.4. az 1.1. pontban foglaltakkal összefüggésben felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a belügyminiszter közreműködésével – intézkedjen az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által az Ingatlan felújítására és átalakítására kidolgoztatott tervek megvásárlása és a Belügyminisztérium részére történő átadása érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2016. december 31.

1.5. az 1.1. pontban foglaltakkal összefüggésben felhívja a belügyminisztert, hogy intézkedjen az 1.4. pont szerinti terveknek a Belügyminisztérium elhelyezési igényeinek megfelelő áttervezése érdekében;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2017. március 31.

1.6. az 1.1. pontban foglaltakkal összefüggésben felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a nemzetgazdasági miniszter közreműködésével – intézkedjen az Ingatlannak a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság vagyonkezelésébe adása érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2018. március 31.

1.7. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezéséhez kapcsolódó további intézkedések finanszírozásához 60,0 millió forint egyszeri jellegű átcsoportosítását elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium igazgatása cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: az átcsoportosítás tekintetében a nemzetgazdasági miniszter

az elszámolás és a visszatérítés tekintetében a belügyminiszter

Határidő: az átcsoportosítás tekintetében azonnal

az elszámolás és a visszatérítés tekintetében 2017. június 30.

1.8. felhívja a belügyminisztert, hogy a részletes költség- és ütemterv alapján gondoskodjon a Beruházás megvalósításához szükséges költségvetési források Kormány részére történő bemutatásáról;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2017. április 30.

1.9. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján tegye meg a szükséges intézkedéseket

a) a b) alpont szerinti ingatlanok állami tulajdonba kerülése esetén az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest 7139 helyrajzi számú (természetben a Budapest I. kerület, Palota utcában elhelyezkedő) ingatlan tulajdonjogának az állam javára történő megszerzése érdekében,

b) a Magyar Tudományos Akadémia felajánlása esetén a Budapest I. kerület, Úri utca 47. szám alatti (az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest 6641/3 helyrajzi számú) és a Budapest I. kerület, Országház utca 26. szám alatti (az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest 6641/2 helyrajzi számú) ingatlanok állami tulajdonba kerülése érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az egyeztetések lefolytatása tekintetében azonnal

1.10. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a martonvásári agrár-innovációs centrum (a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont új kutatási tömbje) kialakításával és egyes agrárturisztikai fejlesztések támogatásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1963/2015. (XII. 23.) Korm. határozat 1. pontjában foglaltak szerint – az MNV Zrt. útján gondoskodjon az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest I. kerület, belterület 6641/1 helyrajzi szám alatti ingatlan független ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott forgalmi értéken, de legfeljebb 9400 millió forint értéken történő megszerzéséről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a szerződéskötés tekintetében 2016. december 15.

a birtokba adásra 2017. január 31.

1.11. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy

a) az 1.4. és 1.10. pont végrehajtása érdekében – a nemzeti fejlesztési miniszter kezdeményezése alapján – gondoskodjon a szükséges forrás rendelkezésre állásáról a központi költségvetés XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetében,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: felmerülés ütemében

b) a Budapest I. kerület, Kapisztrán tér Nemzeti Hauszmann-tervhez illeszkedő felújítása céljából – a belügyminiszter közreműködésével – gondoskodjon 1000 millió forint forrás rendelkezésre állásáról a központi költségvetés IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: a Belügyminisztérium Budavárban történő elhelyezéséhez szükséges ingatlanok közműcsatlakozást érintő közterületi munkáinak befejezését követő 30 napon belül

1.12.1

2.2

1. melléklet az 1620/2016. (XI. 11.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

XIV. Belügyminisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2016.

Millió forintban, egy tizedessel

ÁHT

egyedi

azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

297102

 

32

 

 

 

 

 

Rendkívüli kormányzati intézkedések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-60,0

 

 

 

 

XIV.

 

 

 

 

 

Belügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

003704

 

1

 

 

 

 

 

Belügyminisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

60,0

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millió forintban, egy tizedessel

ÁHT.

egyedi

azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millió forintban, egy tizedessel

ÁHT.

egyedi

azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV.

 

 

 

 

 

Belügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

003704

 

1

 

 

 

 

 

Belügyminisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Fejezet

 

 

1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

 

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

 

1 példány

 

 

egyéb: azonnal

 

 

60,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,0

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

 

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!