nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2016. évi CLX. törvény
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról
2017-02-02
2017-03-31
6

2016. évi CLX. törvény

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról1

1. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

1–3. §2

4. § (1)3

(2)4

5–10. §5

11. §6

12. §7

13. §8

14. § A Kbt. 40. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kell lebonyolítani.”

15–45. §9

46. § (1)10

(2)11

47–49. §12

50. § (1)13

(2)14

51. §15

2. Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény módosítása

52. §16

3. A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény módosítása

53. § Nem lép hatályba a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény 127. §-a.

4. Záró rendelkezések

54. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 1–3. §-a, 4. § (1) bekezdése, 5–10. §-a, 13–45. §-a, 46. § (1) bekezdése, 47–49. §-a, 50. § (2) bekezdése, 51–52. §-a 2017. január 1. napján lép hatályba.

(3) E törvény 11. §-a és 12. §-a 2017. február 1-jén lép hatályba.

(4) E törvény 4. § (2) bekezdése 2017. április 1-jén lép hatályba.

(5) E törvény 46. § (2) bekezdése 2017. december 31-én lép hatályba.

55. § E törvény 1–29. §-a, 39. §-a és 51. §-a

a) a koncessziós szerződésekről szóló 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!