nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1777/2016. (XII. 15.) Korm. határozat
az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelölésével kapcsolatos intézkedésekről
2016-12-16
infinity
2

1777/2016. (XII. 15.) Korm. határozat

az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelölésével kapcsolatos intézkedésekről

1. A Kormány, egyetértve a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalnak az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezetként történő, 2024. december 31-ig való kijelölésével,

a) egyetért az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság részére 2500,0 millió forint biztosításának szükségességével, ennek érdekében

aa) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének bevonásával tegye meg a szükséges intézkedéseket 1200,0 millió forintnak a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére, a Kttv. 1. melléklet XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fejezet javára történő átcsoportosítása érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke

Határidő: 2017. január 31.

ab) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap szabad maradványa terhére gondoskodjon 1300,0 millió forintnak a XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fejezetben történő biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. január 31.

b) felhívja a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökét, hogy a tulajdonosi joggyakorlás átadásának végrehajtását követően gondoskodjon arról, hogy

ba) a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti közreműködésével,

bb) a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti közreműködésével,

bc) szakpolitikai felelősi közreműködésével

meghirdetett felhívások esetén az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság csak akkor nyújthasson be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány egyedi döntésével előzetesen hozzájárult.

Felelős: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke

Határidő: azonnal

c) felhívja a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökét, hogy a tulajdonosi joggyakorlás átadásának végrehajtását követően gondoskodjon arról, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap forrásai terhére az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény szerint, egyedi kormányhatározat alapján részesülhessen támogatásban;

d) egyetért

da) az ELI-ALPS nagyprojekt magyarországi megvalósításának koordinálásáért, a létrejövő ELI-European Research Infrastructure Consortium tagjaival folytatandó tárgyalásokért és az ELI létesítmények kutatási kapacitásai hazai és nemzetközi hasznosításának elősegítéséért felelős, kormányközi egyeztetésekre is felhatalmazott – a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének mint az ELI-HU Nonprofit Kft. tulajdonosi joggyakorlását ellátó szerv vezetőjének irányítása és ellenőrzése alatt álló – személy kijelölésével;

db) azzal, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke – a külpolitikáért felelős miniszter véleményének kikérését követően – tegye meg a szükséges intézkedéseket a da) alpont szerinti személy megbízása érdekében;

Felelős: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2016. december 31.

e) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjanak a GINOP-2.3.6-15-2015-00001 azonosító számú [„ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis” című] nagyprojekt-javaslattal összefüggő intézkedésekről szóló 1541/2015. (VIII. 3.) Korm. határozat (a továbbiakban: ELI-ALPS kormányhatározat) 2. melléklete szerinti, 2017. és 2018. évi forrásoknak a központi költségvetés XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fejezetében való rendelkezésre állásáról.

Felelős: 2017. év költségvetési forrása tekintetében: nemzeti fejlesztési miniszter, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke

2018. év költségvetési forrása tekintetében: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. év költségvetési forrása tekintetében: 2017. január 31.

2018. év költségvetési forrása tekintetében: a 2018. évi központi költségvetés tervezése során

2–3.1

1. melléklet a 1777/2016. (XII. 15.) Korm. határozathoz2

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!