nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
52/2016. (XII. 20.) NGM rendelet
a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet módosításáról
2017-03-20
2017-03-20
0

52/2016. (XII. 20.) NGM rendelet

a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet módosításáról

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56/A. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet 5/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2011/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tojás forgalmazása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. június 23-i 589/2008/EK bizottsági rendeletben meghatározott tojás esetében – a 4. § e) pontja szerint feltüntetendő egységáron túl – fel kell tüntetni a tojás kilogrammjára számított legmagasabb egységárat is. Az eladási árat, a 4. § e) pontja szerinti egységárat és a tojás kilogrammjára számított legmagasabb egységárat azonos betűméretben kell feltüntetni.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő kilencvenedik napon lép hatályba.

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!