nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1853/2016. (XII. 27.) Korm. határozat
a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról
2017-01-01
2017-01-01
1

1853/2016. (XII. 27.) Korm. határozat

a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról

1. A NATO Légiszállítást Kezelő Szervezet (NAMO) létrehozásáról és a stratégiai légiszállítási képességgel kapcsolatos kormányzati döntésekről szóló 2109/2007. (VI. 15.) Korm. határozat módosítása

1. A NATO Légiszállítást Kezelő Szervezet (NAMO) létrehozásáról és a stratégiai légiszállítási képességgel kapcsolatos kormányzati döntésekről szóló 2109/2007. (VI. 15.) Korm. határozat 4. pontjában a „katonai légügyi hatósági feladatokat ellátó légiközlekedési hatóság” szövegrész helyébe a „katonai légügyi hatóság” szöveg lép.

2. A Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1177/2010. (VIII. 27.) Korm. határozat módosítása

2. A Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1177/2010. (VIII. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: H1.) 5. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az NPTB további tagjai (a továbbiakban: bizottsági tag)]

c) Külgazdasági és Külügyminisztérium külföldi magyar intézetekért és nemzetközi oktatási kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára,”

3. A H1. 4. pontjában a „Külügyminisztérium parlamenti államtitkára” szövegrész helyébe a „Külgazdasági és Külügyminisztérium Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa” szöveg lép.

4. Hatályát veszti a H1. 9. pont b) alpontja.

3. Az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló, 2008. december 8-i 2008/114/EK tanácsi irányelvnek való megfelelés érdekében végrehajtandó kormányzati feladatokról szóló 1249/2010. (XI. 19.) Korm. határozat módosítása

5. Az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló, 2008. december 8-i 2008/114/EK tanácsi irányelvnek való megfelelés érdekében végrehajtandó kormányzati feladatokról szóló 1249/2010. (XI. 19.) Korm. határozat (a továbbiakban: H2.) 4. pont a) alpontjában a „Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal” szövegrész helyébe a „műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.

6. Hatályát veszti a H2. 4. pont a) alpontjában az „a Nemzeti Közlekedési Hatóság,” szövegrész.

4. A Nemzeti Vízum- és Okmánybizottságról és a biztonsági okmányokkal kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1021/2011. (II. 11.) Korm. határozat módosítása

7. A Nemzeti Vízum- és Okmánybizottságról és a biztonsági okmányokkal kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1021/2011. (II. 11.) Korm. határozat

a) 2. pont a) alpontjában a „Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke” szövegrész helyébe a „belügyminiszter” szöveg,

b) 2. pont b) alpontjában az „a belügyminiszter, a közigazgatási és igazságügyi miniszter, a külügyminiszter” szövegrész helyébe az „az igazságügy miniszter, a külgazdasági és külügyminiszter” szöveg,

c) 4. pontjában a „Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala” szövegrész helyébe a „belügyminiszter által vezetett minisztérium” szöveg

lép.

5. A Fogyasztóvédelmi Tanácsról szóló 1259/2011. (VII. 27.) Korm. határozat módosítása

8. A Fogyasztóvédelmi Tanácsról szóló 1259/2011. (VII. 27.) Korm. határozat

a) 5. pont a) alpontjában a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Bank” szöveg,

b) 5. pont b) alpont ba) alpontjában a „Magyar Agrárkamara” szövegrész helyébe a „Nemzeti Agrárgazdasági Kamara” szöveg,

c) 13. pontjában az „évente két” szövegrész helyébe az „évente egy” szöveg

lép.

6. A Moneyval országjelentésben megfogalmazott ajánlások végrehajtásáról készült akciótervről szóló 1303/2011. (IX. 2.) Korm. határozat módosítása

9. A Moneyval országjelentésben megfogalmazott ajánlások végrehajtásáról készült akciótervről szóló 1303/2011. (IX. 2.) Korm. határozat (a továbbiakban: H3.) Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. A Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat módosítása

10. A Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat

a) 7. pont b) alpontjában és 8. pont p) alpontjában a „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal” szövegrész helyébe a „Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal” szöveg,

b) 8. pont m) alpontjában a „Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs” szövegrész helyébe a „Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző” szöveg

lép.

8. Az Országos Gyógyszerterápiás Tanács létrehozásáról szóló 1503/2011. (XII. 29.) Korm. határozat módosítása

11. Az Országos Gyógyszerterápiás Tanács létrehozásáról szóló 1503/2011. (XII. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: H4.) 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. Az OGYTT ülésein tanácskozási joggal állandó meghívottként részt vesz az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, valamint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által delegált egy-egy képviselő. Az elnök tanácskozási joggal rendelkező más személyeket is meghívhat az OGYTT üléseire.”

12. A H4. 9. pontjában az „a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet” szövegrész helyébe az „az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg lép.

9. A Magyar Történelmi Film Közalapítvány megszüntetéséről szóló 1014/2012. (I. 26.) Korm. határozat módosítása

13. A Magyar Történelmi Film Közalapítvány megszüntetéséről szóló 1014/2012. (I. 26.) Korm. határozat

a) 3. pontjában a „Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Magyar Nemzeti Filmalap)” szöveg,

b) 4. pontjában a „Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézeten keresztül” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Filmalapon keresztül” szöveg

lép.

10. A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat módosítása

14. A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat 1. melléklet 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. A KKB ülésén a KKB elnökének döntése és meghívása alapján tanácskozási joggal vesz részt

a) a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal főigazgatója,

b) a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka,

c) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok főigazgatói,

d) a KKB NVK-vezető szakmai helyettese,

e) az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) főigazgatója,

f) az országos főállatorvos,

g) az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke,

h) az Országos Mentőszolgálat főigazgatója,

i) az országos tisztifőorvos,

j) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke,

k) a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. ügyvezetője,

l) az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója,

m) a Pest Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja,

n) azon megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke, akit a KKB napirendjén szereplő kérdés érint,

o) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke, valamint

p) az Állami Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatója.”

11. Magyarország Parlagfű Elleni Rövid és Középtávú Védekezési Akciótervéről szóló
1230/2012. (VII. 6.) Korm. határozat módosítása

15. Magyarország Parlagfű Elleni Rövid és Középtávú Védekezési Akciótervéről szóló 1230/2012. (VII. 6.) Korm. határozat 1. pont

a)1

b) 1.1.6. alpont b) pontjában az „az érintett megyei kormányhivatalok feladat- és hatáskörrel rendelkező szakigazgatási szervei” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatalok” szöveg

lép.

12. A 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról szóló 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat módosítása

16. A 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról szóló 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

13. Az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanácsról szóló 1002/2013. (I. 2.) Korm. határozat módosítása

17. Az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanácsról szóló 1002/2013. (I. 2.) Korm. határozat (a továbbiakban: H5.) 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. A Tanács működtetésével kapcsolatos titkársági teendőket az ÁEEK látja el.”

18. A H5. 6. pont f) alpontjában az „a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI)” szövegrész helyébe az „az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK)” szöveg lép.

14. A Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi Bizottságról szóló 1089/2013. (III. 4.) Korm. határozat módosítása

19.2

20. A H6. 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. A KKB állandó meghívottai:

a) az Országos Rendőr-főkapitányság képviselője,

b) piacfelügyeleti feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalának képviselője,

c) az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet képviselője,

d) az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium szervezeti keretén belül működő Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ képviselője,

e) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság drogpolitikai feladatokért felelős szervezeti egységének képviselője,

f) a Nemzeti Szakértői Kutató Központ képviselője, valamint

g) a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács képviselője.”

15. A Kábítószerügyi Tanácsról szóló 1090/2013. (III. 4.) Korm. határozat módosítása

21. A Kábítószerügyi Tanácsról szóló 1090/2013. (III. 4.) Korm. határozat (a továbbiakban: H7.) 6. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tanács állandó meghívottai)

a) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság drogpolitikai feladatokért felelős szervezeti egységének képviselője,”

22. A H7. 6. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tanács állandó meghívottai)

b) az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium szervezeti keretén belül működő Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ képviselője,”

23. A H7. 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. A Tanács működésével kapcsolatos titkársági teendőket a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság drogpolitikai feladatokért felelős szervezeti egysége látja el.”

16. A TÁMOP-3.2.14-12/1 azonosító számú („az Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformációs Rendszer létrehozása” című) kiemelt projekt és a TIOP-3.2.2-12/1 azonosító számú („A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1329/2013. (VI. 12.) Korm. határozat módosítása

24. A TÁMOP-3.2.14-12/1 azonosító számú („az Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformációs Rendszer létrehozása” című) kiemelt projekt és a TIOP-3.2.2-12/1 azonosító számú („A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1329/2013. (VI. 12.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezőjében a „Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet” szövegrész helyébe a „Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép.

17. A TIOP-1.2.1/B-12/1 azonosító számú („Nemzeti Kulturális Térinformációs rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1338/2013. (VI. 13.) Korm. határozat módosítása

25. A TIOP-1.2.1/B-12/1 azonosító számú („Nemzeti Kulturális Térinformációs rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1338/2013. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet „Támogatást igénylő neve” oszlopában a „Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet” szövegrész helyébe a „Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép.

18. A Bor Eredetvédelmi Tanácsról szóló 1372/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosítása

26. A Bor Eredetvédelmi Tanácsról szóló 1372/2013. (VI. 27.) Korm. határozat 4. pont b) alpontjában a „Földmérési és Távérzékelési Intézettől” szövegrész helyébe a „földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalától” szöveg lép.

19. A Magyar Eredetvédelmi Tanácsról szóló 1374/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosítása

27. A Magyar Eredetvédelmi Tanácsról szóló 1374/2013. (VI. 27.) Korm. határozat 4. pont g) alpontjában a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelemért felelős miniszter” szöveg lép.

20. Az Országos Állatvédelmi és Állatjóléti Tanácsról szóló 1377/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosítása

28. Az Országos Állatvédelmi és Állatjóléti Tanácsról szóló 1377/2013. (VI. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: H8.) 4. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tanács 23 tagból áll, melyben)

a) a miniszter által vezetett minisztérium képviseletében 4 fő,”

(vesz részt.)

29. A H8. 4. pont j) alpontjában az „a Szent István Egyetem Állatorvosi-tudományi Karának” szövegrész helyébe az „az Állatorvostudományi Egyetem” szöveg lép.

30. Hatályát veszti a H8. 4. pont d) alpontja.

21. Az Országos Erdő Tanácsról szóló 1378/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosítása

31. Az Országos Erdő Tanácsról szóló 1378/2013. (VI. 27.) Korm. határozat 11. pontjában a „Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter által vezetett minisztérium” szöveg lép.

22. A vízgazdálkodási tanácsokról szóló 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosítása

32. A vízgazdálkodási tanácsokról szóló 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: H9.) 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. A TVT legfeljebb 25 tagból áll, tagjai:

a) a vízgazdálkodásért felelős miniszternek,

b) a vízvédelemért felelős miniszternek,

c) a működési terület szerinti vízügyi igazgatóságnak,

d) az illetékes vízügyi hatóságnak,

e) az illetékes területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak,

f) a Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (a továbbiakban: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.),

g) a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak, helyi jelentőségű védett természetvédelmi terület esetén a települési önkormányzatnak,

h) a népegészségügyi, valamint földművelésügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak,

i) a megyei önkormányzatnak,

j) a TVT működési területén működő, a turizmusért felelős miniszter által vezetett minisztérium által regisztrált turisztikai desztináció menedzsment szervezeteknek (TDM szervezet),

k) az agrár-, az ipar-, valamint a mérnöki kamarának,

l) a működési területén lévő települési önkormányzatoknak,

m) a vízgazdálkodási társulatoknak, valamint a közműves ivóvízellátást és szennyvízelvezetést végző gazdálkodó szervezeteknek,

n) a TVT működési területén és annak feladatköréhez kapcsolódóan tevékenységet folytató civil szervezeteknek, valamint szakmai-tudományos szervezeteknek

egy-egy kijelölt képviselője.”

33. A H9. 7. pontjában a „Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ képviselője” szövegrész helyébe a „kulturális örökség védelméért felelős miniszter által kijelölt személy” szöveg lép.

34. A H9. 11. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A TVT a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés során a társadalmi részvétel biztosítása érdekében egy vagy – ha a helyi területi, társadalmi viszonyok indokolják – több vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési bizottságot hoz létre, amely 18 tagból áll. Tagjai)

a) a közigazgatás részéről

aa) a működési terület szerinti vízügyi igazgatóság,

ab) az illetékes vízügyi hatóság,

ac) az illetékes területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság,

ad) a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.,

ae) a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóság,

af) a népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,

ag) a földművelésügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala,

ah) a megyei önkormányzat, valamint

ai) a helyi önkormányzatok”

(által a TVT elnökének felkérése alapján kijelölt 1-1 fő;)

35. A H9. 21. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az OVT tagjai)

e) a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. képviselője,”

36. Hatályát veszti H9. 21. pont f) alpontja.

23. A külföldi oktatói mobilitásról szóló 1463/2013. (VII. 24.) Korm. határozat módosítása

37. A külföldi oktatói mobilitásról szóló 1463/2013. (VII. 24.) Korm. határozat 1. pontjában a „Balassi Intézet Vendégoktatói Irodával” szövegrész helyébe a „külgazdasági és külügyminiszterrel” szöveg lép.

24. A Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat módosítása

38. A Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat 1. melléklet 4. pont b) alpontjában a „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal” szövegrész helyébe a „Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal” szöveg lép.

25. Az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram bevezetéséről szóló
1806/2013. (XI. 12.) Korm. határozat módosítása

39. Az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram bevezetéséről szóló 1806/2013. (XI. 12.) Korm. határozat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány)

„6. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a Hitelprogram keretében hatályos hitelszerződéssel rendelkező vállalkozások esedékessé váló kamatfizetéséhez legfeljebb 50%-os mértékű, maximum évi 4 százalékpont kamattámogatást biztosítson, és tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a vállalkozás a kamattámogatás figyelembevétele nélkül számított teljes kamat hitelintézet számára történő megfizetését követően, a kamatfizetésről kapott igazolás alapján benyújtott kérelemmel kezdeményezze a Magyar Államkincstárnál a kamattámogatás kifizetését.

Felelős: földművelésügyi miniszter

Határidő: folyamatos”

26. A fertődi Esterházy-kastélyegyüttes hasznosításáról szóló 1919/2013. (XII. 11.) Korm. határozat módosítása

40. A fertődi Esterházy-kastélyegyüttes hasznosításáról szóló 1919/2013. (XII. 11.) Korm. határozat 3. pont b) és c) alpontjában a „megalakuló Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont” szövegrész helyébe a „„NISTEMA” Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész lép.

27. A kormányablak-tudástárral kapcsolatos egyes feladatokról szóló 2039/2013. (XII. 30.) Korm. határozat módosítása

41. A kormányablak-tudástárral kapcsolatos egyes feladatokról szóló 2039/2013. (XII. 30.) Korm. határozat Melléklet

a) 235. pontjában a „járási gyámhivatal” szövegrész helyébe a „gyámügyi hatáskörében eljáró járási hivatal” szöveg,

b) 1079. pontjában a „Nemzeti Közlekedési Hatósággal” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatalával” szöveg,

c) 1099. pontjában a „Nemzeti Közlekedési Hatóság” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg,

d)3

e) 2329–2334. pontjában az „a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos építményfajták esetében” szövegrész helyébe az „a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos építményfajták esetében” szöveg

lép.

28. A Piacfelügyeleti Munkacsoportról szóló 1044/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosítása

42. A Piacfelügyeleti Munkacsoportról szóló 1044/2014. (II. 7.) Korm. határozat (a továbbiakban: H10.) 5. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Munkacsoport tagjai)

b) a piacfelügyeleti hatóságok közül

ba) az Állami Egészségügyi Ellátó Központ,

bb) a Felvonó és Mozgólépcső Felügyelet,

bc) az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet,

bd) a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal,

be) a gazdasági célfelhasználású termékek tekintetében piacfelügyeleti feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala,

bf) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,

bg) a fogyasztóvédelmi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal,

bh) a közlekedési feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala,

bi) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,

bj) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,

bk) az Országos Rendőr-főkapitányság és

bl) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal”

(vezetője.)

43. A H10. 11. pontjában az „évente két” szövegrész helyébe az „évente egy” szöveg lép.

29. Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről szóló
1749/2014. (XII. 15.) Korm. határozat módosítása

44. Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről szóló 1749/2014. (XII. 15.) Korm. határozat 7. pontjában a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár” szöveg lép.

30. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről szóló
1750/2014. (XII. 15.) Korm. határozat módosítása

45. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről szóló 1750/2014. (XII. 15.) Korm. határozat 4. pontjában a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár” szöveg lép.

31. Az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről szóló
1751/2014. (XII. 15.) Korm. határozat módosítása

46. Az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről szóló 1751/2014. (XII. 15.) Korm. határozat 4. pontjában a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár” szöveg lép.

32. Az Idősek Tanácsáról szóló 1712/2014. (XII. 5.) Korm. határozat módosítása

47. Az Idősek Tanácsáról szóló 1712/2014. (XII. 5.) Korm. határozat 7. pont j) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tanács ülésén állandó meghívottként tanácskozási joggal részt vesz)

j) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek,”

(egy-egy képviselője.)

33. Az ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001 azonosító számú („Nemzeti Filmtörténeti Élménypark” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről szóló 1839/2014. (XII. 29.) Korm. határozat módosítása

48. Az ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001 azonosító számú („Nemzeti Filmtörténeti Élménypark” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről szóló 1839/2014. (XII. 29.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezőjében a „Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet” szövegrész helyébe a „Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép.

34. A Határellenőrzési Munkacsoportról szóló 1022/2015. (I. 29.) Korm. határozat módosítása

49. A Határellenőrzési Munkacsoportról szóló 1022/2015. (I. 29.) Korm. határozat 2. pont k) alpontjában a „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal” szövegrész helyébe a „Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal” szöveg lép.

35. A „Vízi úti információs rendszer kiépítése” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2014. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról szóló 1098/2015. (III. 5.) Korm. határozat módosítása

50. A „Vízi úti információs rendszer kiépítése” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2014. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról szóló 1098/2015. (III. 5.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezőjében a „Nemzeti Közlekedési Hatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium” szöveg lép.

36. A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1432/2015. (VI. 30.) Korm. határozat módosítása

51. A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1432/2015. (VI. 30.) Korm. határozat (a továbbiakban: H11.) 9. a) pontja a következő ai) alponttal egészül ki:

(A Bizottság eseti tagjai:

feladatkörönként egy-egy személy)

ai) a sportpolitikáért”

(felelős miniszter által vezetett minisztérium képviseletében, továbbá)

52. A H11. 12. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Bizottság eseti tagjai:)

b) az alábbi szervek egy-egy képviselője:

ba) Központi Statisztikai Hivatal,

bb) rehabilitációs és szociális hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala,

bc) Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság,

bd) Integrált Jogvédelmi Szolgálat,

be) Állami Egészségügyi Ellátó Központ,

bf) országos tisztifőorvos,

bg) Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő,

bh) Oktatási Hivatal,

bi) Klebelsberg Központ és

bj) Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal.”

53. Hatályát veszti a H11. 10. pont d) alpontja.

37. A közgyűjteményekben őrzött, állami tulajdonú kulturális javak felújított
kulturális örökségi helyszíneken történő elhelyezését szolgáló Műtárgyprogramról szóló
1484/2015. (VII. 21.) Korm. határozat módosítása

54. A közgyűjteményekben őrzött, állami tulajdonú kulturális javak felújított kulturális örökségi helyszíneken történő elhelyezését szolgáló Műtárgyprogramról szóló 1484/2015. (VII. 21.) Korm. határozat 2. pontjában a „Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ” szövegrész helyébe a „Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.” szöveg lép.

38. A Rómer Flóris Terv megvalósítását elősegítő bíráló bizottságról szóló
1550/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat módosítása

55. Hatályát veszti a Rómer Flóris Terv megvalósítását elősegítő bíráló bizottságról szóló 1550/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat 3. pont e) alpontja.

39. Az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat módosítása

56. Az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat 1. melléklet 6. pont 6.3. alpontjában a „Földmérési és Távérzékelési Intézet” szövegrész helyébe a „földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.

40. A Nancy Goodman Brinker által létrehozott képzőművészeti gyűjtemény állam által történő megvásárlásával kapcsolatban szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1668/2015. (IX. 21.) Korm. határozat módosítása

57. A Nancy Goodman Brinker által létrehozott képzőművészeti gyűjtemény állam által történő megvásárlásával kapcsolatban szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1668/2015. (IX. 21.) Korm. határozat 2. pont d) alpontjában a „Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ” szövegrész helyébe a „Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép.

41. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, a TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1-2013-0001 azonosító számú („Foglalkoztatási szövetkezet – híd a munka világába” című) projekt támogatásának csökkentéséről, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról szóló 1685/2015. (IX. 24.) Korm. határozat módosítása

58. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, a TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1-2013-0001 azonosító számú („Foglalkoztatási szövetkezet – híd a munka világába” című) projekt támogatásának csökkentéséről, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról szóló 1685/2015. (IX. 24.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat C:3 mezőjében a „Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet” szövegrész helyébe a „Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép.

42. A lengyelországi magyar kulturális évad 2016–2017. évi megrendezéséről és finanszírozásáról szóló 1757/2015. (X. 15.) Korm. határozat módosítása

59. A lengyelországi magyar kulturális évad 2016–2017. évi megrendezéséről és finanszírozásáról szóló 1757/2015. (X. 15.) Korm. határozat

a) 2. pontjában az „a Balassi Intézet közreműködésével gondoskodjon” szövegrész helyébe a „gondoskodjon” szöveg,

b) 4. pontjában a „megállapodást kössön a Balassi Intézet közreműködésével” szövegrész helyébe a „megállapodást kössön” szöveg

lép.

43. A terrorizmus elleni küzdelem feladatainak egységes végrehajtási rendjéről szóló
1824/2015. (XI. 19.) Korm. határozat módosítása

60. A terrorizmus elleni küzdelem feladatainak egységes végrehajtási rendjéről szóló 1824/2015. (XI. 19.) Korm. határozat

a) 1. pont k) alpontjában a „Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központra” szövegrész helyébe a „Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központra” szöveg,

b) 1. pont l) alpontjában a „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalra” szövegrész helyébe a „Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalra” szöveg

lép.

44. A Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1837/2015. (XI. 24.) Korm. határozat módosítása

61. A Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1837/2015. (XI. 24.) Korm. határozat 3. pont b) alpontjában a „Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ” szövegrész helyébe a „Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép.

45. A TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-0001 azonosító számú („Kulturális GPS – Kulturális Oktatási Központ Nemzeti Kulturális Térinformációs Rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ” című) projekt elszámolható közkiadásának növeléséről és el nem számolható költségei finanszírozásáról szóló 1851/2015. (XI. 24.) Korm. határozat módosítása

62. A TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-0001 azonosító számú („Kulturális GPS – Kulturális Oktatási Központ Nemzeti Kulturális Térinformációs Rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ” című) projekt elszámolható közkiadásának növeléséről és el nem számolható költségei finanszírozásáról szóló 1851/2015. (XI. 24.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezőjében a „Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet” szövegrész helyébe a „Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép.

46. A „Vízi úti információs rendszer kiépítése” című projekt teljes körű megvalósításához szükséges források biztosításának jóváhagyásáról szóló 1934/2015. (XII. 12.) Korm. határozat módosítása

63. A „Vízi úti információs rendszer kiépítése” című projekt teljes körű megvalósításához szükséges források biztosításának jóváhagyásáról szóló 1934/2015. (XII. 12.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:2 mezőjében a „Nemzeti Közlekedési Hatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium” szöveg lép.

47. A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat módosítása

64. A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: H12.) 1. melléklet 1. pont

a) 1.31. alpontjában a „Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ” szövegrész helyébe a „Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ” szöveg,

b) 1.33. alpontjában a „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal” szövegrész helyébe a „Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal” szöveg,

c)4

d) 1.57. alpontjában az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrész helyébe a „Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő” szöveg

lép.

65. Hatályát veszti a H12. 1. melléklet 1. pont

a) 1.34. alpontja,

b) 1.38. alpontja,

c) 1.42. alpontja,

d) 1.44. alpontja,

e) 1.45. alpontja,

f) 1.48. alpontja,

g) 1.49. alpontja,

h) 1.53. alpontja,

i) 1.65. alpontja.

48. A Magyarország V. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának megvalósítására irányuló,
2018-ig szóló feladatterv végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló
2011/2015. (XII. 29.) Korm. határozat módosítása

66. A Magyarország V. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának megvalósítására irányuló, 2018-ig szóló feladatterv végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 2011/2015. (XII. 29.) Korm. határozat 1.10. és 1.13. pontjában a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

49. Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat módosítása

67. A Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: H13.)

a) 5. pontjában az „együttműködve, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ bevonásával” szövegrész helyébe az „együttműködve” szöveg,

b) 6. pontjában a „minisztert, hogy a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ bevonásával” szövegrész helyébe a „minisztert, hogy” szöveg,

c) 11. pont b) alpontjában a „Nemzeti Művelődési Intézetet” szövegrész helyébe az „NMI Művelődési Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot” szöveg

lép.

68. Visszavonásra kerül a H13. 11. pont c) alpontjában az „a Nemzeti Művelődési Intézetet,” szövegrész.

50. A tiszadobi Andrássy-kastély éves üzemeltetési költségeit fedező forrás biztosításáról szóló 2026/2015. (XII. 29.) Korm. határozat módosítása

69. A tiszadobi Andrássy-kastély éves üzemeltetési költségeit fedező forrás biztosításáról szóló 2026/2015. (XII. 29.) Korm. határozat 1. és 2. pontjában a „Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ” szövegrész helyébe a „Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.” szöveg lép.

51. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosítása

70. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat C:26 mezőjében a „Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ” szövegrész helyébe a „Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.” szöveg lép.

52. A Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésének előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1066/2016. (II. 25.) Korm. határozat módosítása

71. A Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésének előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1066/2016. (II. 25.) Korm. határozat

a) 2. pontjában a „Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ útján (a továbbiakban: Forster Központ)” szövegrész helyébe a „Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján (a továbbiakban: Budavári Nonprofit Kft.)” szöveg,

b) 3. pontjában a „Forster Központ” szövegrész helyébe a „Budavári Nonprofit Kft.” szöveg

lép.

53. A Folyami Információs Szolgáltatásokkal összefüggő egyes projektjavaslatoknak
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról szóló
1086/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosítása

72. A Folyami Információs Szolgáltatásokkal összefüggő egyes projektjavaslatoknak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról szóló 1086/2016. (II. 29.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat

a) B:2 és I:2 mezőjében az „NKH” szövegrész helyébe az „NFM” szöveg,

b) D:2 mezőjében a „Nemzeti Közlekedési Hatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium” szöveg

lép.

54. A Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakításáról szóló 1102/2016. (III. 3.) Korm. határozat módosítása

73. A Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakításáról szóló 1102/2016. (III. 3.) Korm. határozat

a) 1. pontjában a „Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM)” szöveg,

b) 6. pont b) alpontjában, 7. pontjában és 9. pontjában az „NKH” szövegrész helyébe az „NFM” szöveg

lép.

55. Az Esterházy-gyűjteménnyel összefüggő kormánydöntés végrehajtásáról és az arra vonatkozó feladatokról, valamint a keszthelyi Festetics-kastély hiteles berendezéséhez kapcsolódó egyes feladatokról szóló 1122/2016. (III. 10.) Korm. határozat módosítása

74. Az Esterházy-gyűjteménnyel összefüggő kormánydöntés végrehajtásáról és az arra vonatkozó feladatokról, valamint a keszthelyi Festetics-kastély hiteles berendezéséhez kapcsolódó egyes feladatokról szóló 1122/2016. (III. 10.) Korm. határozat

a) 2. pont a) alpontjában az „az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpontnak (a továbbiakban: Eszterháza Központ)” szövegrész helyébe az „a „NISTEMA” Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (a továbbiakban: „NISTEMA” Nonprofit Kft.)” szöveg,

b) 3. pontjában az „Eszterháza Központ” szövegrész helyébe a „„NISTEMA” Nonprofit Kft.” szöveg

lép.

56. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2016–2017. évre szóló intézkedési tervéről szóló
1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozat módosítása

75. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2016–2017. évre szóló intézkedési tervéről szóló 1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozat 2. melléklet 5.1. pontjában foglalt táblázatában a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökség” szöveg lép.

57. A Szociálpolitikai Tanács szervezetéről és működéséről szóló 1187/2016. (IV. 12.) Korm. határozat módosítása

76. A Szociálpolitikai Tanács szervezetéről és működéséről szóló 1187/2016. (IV. 12.) Korm. határozat (a továbbiakban: H14.) 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. A Tanács működésével kapcsolatos titkársági teendőket a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) látja el.”

77. A H14. 10. és 12. pontjában a „Hivatal” szövegrész helyébe a „Főigazgatóság” szöveg lép.

58. A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat módosítása

78. A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány egyetért azzal, hogy

az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alatt álló)

e) Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet az Országos Széchényi Könyvtárba történő beolvadással megszűnik azzal, hogy

ea) a Filmintézet és Filmarchívum feladatait (beleértve a korábban a Magyar Nemzeti Filmarchívum által őrzött filmekkel kapcsolatos digitalizálási feladatokat, valamint a Filmintézeti Szakkönyvtár és Médiatár feladatait) – az ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001 projekt keretében létrehozott Nemzeti Filmtörténeti Élménypark kivételével – a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

eb) a könyvtári dokumentumok digitalizálásával kapcsolatos, az Országos Széchényi Könyvtár által ellátott, valamint az ea) alpontban meghatározottakon túli közfeladatait, az európai uniós pályázatok fenntartási kötelezettségét, továbbá az országos digitalizációs közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos feladatait a Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

lássa el;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. január 1.”

59. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési kerete módosításának előkészítéséről szóló 1313/2016. (VI. 13.) Korm. határozat módosítása

79. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési kerete módosításának előkészítéséről szóló 1313/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 20. és 21. sorában a „Földmérési és Távérzékelési Intézet” szövegrész helyébe a „földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.

60. Az egységes elektronikus közműegyeztetés megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról szóló 1405/2016. (VII. 29.) Korm. határozat módosítása

80. Az egységes elektronikus közműegyeztetés megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról szóló 1405/2016. (VII. 29.) Korm. határozat 1. pont a) alpontjában a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatójának” szövegrész helyébe a „piacfelügyeleti feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala kormánymegbízottjának” szöveg lép.

61. A Népművészet Mestere díj 2016. évi adományozásáról szóló 1453/2016. (VIII. 22.) Korm. határozat módosítása

81. A Népművészet Mestere díj 2016. évi adományozásáról szóló 1453/2016. (VIII. 22.) Korm. határozatban a „Galánfiné Smidt Teréz szövőnek” szövegrész helyébe a „Galánfiné Schmidt Teréz szövőnek” szöveg lép.

62. A fertődi Esterházy-kastélyhoz kapcsolódó ingatlan állam részére történő megvásárlásáról szóló 1496/2016. (IX. 15.) Korm. határozat módosítása

82. A fertődi Esterházy-kastélyhoz kapcsolódó ingatlan állam részére történő megvásárlásáról szóló 1496/2016. (IX. 15.) Korm. határozat 2. és 4. pontjában az „az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont” szövegrész helyébe az „a „NISTEMA” Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép.

63. Egyes Korm. határozatok visszavonása, illetve hatályon kívül helyezése

83. A Kormány visszavonja

a) a kereskedelmi törvénnyel összefüggő jogszabályok megalkotásának, felülvizsgálatának ütemezéséről szóló 2213/2005. (X. 13.) Korm. határozat 1. pont c) alpontját,

b) a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala gazdálkodását érintő egyes kérdésekről szóló 1185/2009. (XI. 6.) Korm. határozatot,

c) a 2013. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1509/2013. (VIII. 1.) Korm. határozatot,

d) az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont létrehozásához és működéséhez szükséges források megteremtéséről szóló 1057/2014. (II. 11.) Korm. határozatot,

e) a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló kormányrendelet végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 1287/2014. (V. 5.) Korm. határozatot,

f) a nagycenki Széchenyi Kastély és emlékmúzeum, a Széchenyi-mauzóleum, valamint a fertőrákosi Püspöki palota működtetésének és vagyonkezelői jogának az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont részére történő átadásáról szóló 1392/2014. (VII. 18.) Korm. határozatot,

g) a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központja által ellátott egyes feladatoknak a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ részére történő átadásáról szóló 1513/2014. (IX. 16.) Korm. határozatot,

h) a Széchenyi István Emlékmúzeum működtetése érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, költségvetési maradvány felhasználásáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról szóló 1567/2014. (X. 2.) Korm. határozatot,

i) a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központja által ellátott egyes feladatoknak a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ részére történő átadásáról szóló 1513/2014. (IX. 16.) Korm. határozat végrehajtásának feltételeiről szóló 1643/2014. (XI. 14.) Korm. határozatot,

j) az Esterházy család sírdombjának megközelítését biztosító intézkedések érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1819/2014. (XII. 19.) Korm. határozatot,

k) a fertődi Esterházy-kastély belső kialakításának megváltoztatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1820/2014. (XII. 19.) Korm. határozatot,

l) az Esterházy-család eredeti tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak, illetve az Esterházy-család tagjait ábrázoló képzőművészeti alkotások megvásárlása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1831/2014. (XII. 23.) Korm. határozatot,

m) a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1035/2015. (I. 30.) Korm. határozatot,

n) a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésének támogatásáról szóló 1044/2015. (II. 10.) Korm. határozat 3. pontját,

o) a „NISTEMA” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi jogainak gyakorlásáról szóló 1302/2015. (V. 14.) Korm. határozatot,

p) a 2014–2020 közötti időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett kiemelt projektek előkészítettségéről és a kapcsolódó akciótervről szóló 1212/2016. (IV. 28.) Korm. határozat 9. pontját.

84. Hatályát veszti

a) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervek jegyzékéről szóló 1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat,

b) a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakítását megalapozó intézkedésekről szóló 1191/2010. (IX. 14.) Korm. határozat,

c) a forgalmazási engedéllyel rendelkező pénztárgép forgalmazók forrásbevonásához egyedi állami kezességvállalásra történő felhatalmazásról szóló 1633/2013. (IX. 10.) Korm. határozat,

d) az Igazságügyi Hivatal bírósági végrehajtással összefüggő feladatainak ellátásához szükséges beszerzések során alkalmazandó eljárási mentességről szóló 1070/2015. (II. 25.) Korm. határozat,

e) az Igazságügyi Hivatal igazságügyi szolgálatok jogakadémiája létesítésével és működtetésével kapcsolatos feladatainak ellátásához szükséges beszerzések során alkalmazandó eljárási mentességről szóló 1439/2015. (VI. 30.) Korm. határozat.

85. Ez a határozat – a 86. pontban foglalt kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.

86. A 15. pont a) alpont, 19. pont, 41. pont d) alpont, 64. pont c) alpont 2017. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 1853/2016. (XII. 27.) Korm. határozathoz

1.    A H3. Mellékletében foglalt táblázat III. OKTATÁS, KÉPZÉS, KONZULTÁCIÓ pont III/2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Intézkedés sorszáma

A Moneyval országjelentésben meghatározott ajánlásnak megfelelő magyar intézkedés

Felelős

Határidő

Megjegyzés)

III/2

A szolgáltatók (különös tekintettel a nem banki szolgáltatást nyújtó pénzügyi szolgáltatók és a nem pénzügyi szolgáltatók) számára fokozottabb útmutatás nyújtása a felügyeletet ellátó szervek által a nemzetközi előírásokból következő pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásával kapcsolatosan

NGM (NAV), Miniszterelnökség (Budapest Főváros Kormányhivatalának kormánymegbízottja)

folyamatos

A Kormány felkéri a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét a Pmt. alapján általuk felügyelt szolgáltatók vonatkozásában a jelzett feladat ellátására.

2.    A H3. Mellékletében foglalt táblázat III. OKTATÁS, KÉPZÉS, KONZULTÁCIÓ pont III/4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Intézkedés sorszáma

A Moneyval országjelentésben meghatározott ajánlásnak megfelelő magyar intézkedés

Felelős

Határidő

Megjegyzés)

III/4

A szolgáltatók számára fokozottabb figyelemfelhívás és iránymutatás nyújtása a pénzügyi információs egység és a felügyeletet ellátó szervek által a bejelentések számának növelése érdekében

NGM (NAV), Miniszterelnökség (Budapest Főváros Kormányhivatalának kormánymegbízottja)

folyamatos

A Kormány felkéri a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét a Pmt. alapján általuk felügyelt szolgáltatók vonatkozásában a jelzett feladat ellátására.

3.    A H3. Mellékletében foglalt táblázat III. OKTATÁS, KÉPZÉS, KONZULTÁCIÓ pont III/6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Intézkedés sorszáma

A Moneyval országjelentésben meghatározott ajánlásnak megfelelő magyar intézkedés

Felelős

Határidő

Megjegyzés)

III/6

Az árukereskedelmi tevékenysége folytatása során 3,6 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést elfogadó szolgáltatók számára fokozottabb figyelemfelhívás és iránymutatás nyújtása az ügyfél-átvilágítási intézkedések hatékonyabb alkalmazása érdekében

Miniszterelnökség (Budapest Főváros Kormányhivatalának kormánymegbízottja)

folyamatos

A Kormány felkéri a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét a Pmt. alapján általuk felügyelt szolgáltatók vonatkozásában a jelzett feladat ellátására.

2. melléklet az 1853/2016. (XII. 27.) Korm. határozathoz

„1. melléklet az 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozathoz

A 2014–2020 közötti európai uniós források felhasználását biztosító operatív programok szerkezete

Operatív program (indikatív megnevezés)

Forrás

Szakmai tartalom meghatározásáért első helyen felelős tárca

Irányító hatóság elhelyezése

Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP)

ERFA

NGM

NGM

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)

ERFA

NGM

NGM

Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)

ERFA

NGM

NGM

Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)

ERFA, KA

NFM

NFM

Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)

ERFA, KA

NFM, FM

NFM

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)

ERFA, ESZA

EMMI

EMMI

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)

ESZA, KA

ME

ME

„Vidékfejlesztés, halászat” OP

EMVA, ETHA

ME

ME

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!