nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
6/2017. (III. 10.) BM utasítás
az építési beruházások közbeszerzési pályázata előtti költségtervezésről
2017-03-12
infinity
2
Jogszabály

6/2017. (III. 10.) BM utasítás

az építési beruházások közbeszerzési pályázata előtti költségtervezésről

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. § A Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (IX. 5.) BM utasítás 4. függelék B) pontja szerinti önálló belügyi szervek

a) építési beruházás esetén a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás indítását megelőzően a beruházásnak a tervező által három hónapnál régebben készített költségvetését a tervezővel kötelesek egyeztetni az aktuális piaci-kereskedelmi árviszonyoknak való megfelelés és a beruházás pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében;

b) az építési beruházás tervezésére vonatkozó közbeszerzési kiírásban és a tervezési szerződésben kötelesek rögzíteni, hogy a tervező a tervezési szerződés teljesítésének időpontját követő 24 hónapban a megrendelő indokolt igénye esetén egy alkalommal térítésmentesen felülvizsgálja és – szükség szerinti változtatással – ismételten megállapítja a beruházásnak a tervezési szerződés teljesítésekor általa az önálló belügyi szerv részére már átadott árazott tervezői költségvetését.

2. §1

3. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!