nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2017. évi XXV. törvény
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról
2017-04-12
2017-08-31
2
Jogszabály

2017. évi XXV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról1

1. §2

2. § (1)–(2)3

(3)–(5)4

3. §5

4. § (1)6

(2)7

5–6. §8

7. § Hatályát veszti az Nftv.

a)9

b)10

8. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § (3), (4), (5) bekezdése, a 3. §, a 4. § (2) bekezdése, az 5–6. § és a 7. § a) pontja 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 7. § b) pontja 2017. december 31-én lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!