nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1186/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
az új nemzeti könyvtár tervezéséhez szükséges intézkedésekről
2017-04-10
infinity
1
Jogszabály

1186/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

az új nemzeti könyvtár tervezéséhez szükséges intézkedésekről

A Kormány az Országos Széchényi Könyvtár korszerű működési feltételeinek biztosítása érdekében:

1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködésben – az Országos Széchényi Könyvtár fejlesztésével összefüggő feladatokról szóló 1387/2016. (VII. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 3. pontjában foglaltaktól eltérően a Budavári Palota F épületének rekonstrukciójával kapcsolatos tervpályázat kiírásáról 2017. szeptember 15-éig az Országos Széchényi Könyvtár útján, a Lechner Tudásközpont bevonásával, a műemlék-helyreállítással érintett terek vonatkozásában a Nemzeti Hauszmann Tervvel összhangban gondoskodjon;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. szeptember 15.

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az Országos Széchényi Könyvtár hosszú távú stratégiájának megvalósításából adódó feladatokról szóló 1316/2016. (VII. 1.) Korm. határozat 2. pontja és a Határozat 1. pontja szerinti, a Budavári Palota F. épülete rekonstrukcióját megalapozó tervezési program elkészítéséhez 2017. évben szükséges 119,0 millió forint összegű forrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Budavári Palota F épületének rekonstrukciójával kapcsolatos tervpályázat lebonyolításához 2017. évben szükséges 111,0 millió forint összegű forrás rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. július 1.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!