nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1189/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
a Digitális Jólét Alapcsomag bevezetésével kapcsolatos feladatokról
2017-04-10
infinity
1
Jogszabály

1189/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a Digitális Jólét Alapcsomag bevezetésével kapcsolatos feladatokról

A Kormány

1. köszönetet mond a magyar polgároknak, a szakmai, civil és érdekképviseleti szervezeteknek, a digitális ökoszisztéma szereplőinek, különösen a szolgáltatóknak az alkotó közreműködésért és partnerségért, amelynek eredményeként lehetővé vált a Digitális Jólét Alapcsomag (a továbbiakban: Alapcsomag) bevezetése;

2. az Alapcsomag működtetése során is megteremti a széles körű társadalmi párbeszéd fórumait és számít a magyar polgárok, valamint a szakmai, társadalmi és az érdekképviseleti szervezetek, az érintett vállalkozások közreműködésére és együttműködésére;

3. egyetért a Digitális Jólét Program részeként kidolgozott Alapcsomag védjegy formájában történő bevezetésével, és felhívja a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztost (a továbbiakban: miniszterelnöki biztos), hogy az Alapcsomag védjegy bejegyzését és az uniós jogi műszaki notifikációs szabályokból eredő várakozási idő leteltét követően az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról szóló 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban foglalt célok elérése érdekében, a kidolgozott és egyeztetett feltételrendszer szerint gondoskodjon a védjegy széles körű használatáról;

Felelős: a Digitális Jólét Programja összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos

Határidő: folyamatos

4. felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködve, a szakmai irányítása alatt álló, a védjegyjogosult Digitális Jólét Nonprofit Kft. útján szervezze meg az Alapcsomaghoz kapcsolódó tájékoztató és szolgáltatási tevékenységet;

Felelős: a Digitális Jólét Programja összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az Alapcsomaggal kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges forrás biztosításáról, 2017. évtől kezdődően évi 60,0 millió forint összegben a Digitális Jólét Nonprofit Kft. részére a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléket, XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 34. Infokommunikációs ágazati programok alcím, 2. Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok jogcímcsoport terhére;

6. az 5. pont szerinti forrás rendelkezésre állása érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 60,0 millió forint tartósan beépülő átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 2. Állami tulajdonú társaságok támogatása jogcímcsoport, 2. Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok támogatása jogcím terhére a Kvtv. 1. melléklet, XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 34. Infokommunikációs ágazati programok alcím, 2. Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok jogcímcsoport javára az 1. melléklet szerint;

5–6. pont tekintetében felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a 2017. év tekintetében azonnal

a 2018. év és azt követő évek tekintetében a költségvetés tervezése során

7. annak érdekében, hogy az Alapcsomag a kívánt társadalmi és gazdasági célt minél hatékonyabban tudja ellátni, felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy

a) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének bevonásával folyamatosan kövesse nyomon az Alapcsomag védjeggyel ellátott díjcsomagok szolgáltatók általi bevezetését, a szolgáltatás feltételeinek és díjainak alakulását, valamint az igénybe vevők számát és elégedettségét és arról évente készítsen jelentést;

b) biztosítson továbbá folyamatos egyeztetési lehetőséget a szolgáltatók és érdekképviseleteik számára a szolgáltató oldali tapasztalatok, valamint a polgárok részéről felmerülő esetleges panaszok alapján az Alapcsomag feltételeinek fejlesztése érdekében.

Felelős: a Digitális Jólét Programja összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos

Határidő: az a) alpont vonatkozásában első alkalommal 2018. március 31., majd ezt követően minden év március 31., a b) alpont vonatkozásában folyamatos

1. melléklet az 1189/2017. (IV. 10.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2017.

ezer forintban

Állam-

háztartási

egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jogcím

csoport

szám

Jogcím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jogcím

csoport név

Jogcím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

( + / - )

A módosítás következő

évre áthúzódó hatása

A módosítást elrendelő

jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

Infokommunikációs ágazati programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

295757

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

60 000,0

 

 

 

 

XLIII.

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Társaságokkal kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Állami tulajdonú társaságok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

296357

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-60 000,0

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer forintban

Állam-

háztartási

egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jogcím

csoport

szám

Jogcím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jogcím

csoport név

Jogcím

név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás

( + / - )

A módosítás következő

évre áthúzódó hatása

A módosítást elrendelő

jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer forintban

Állam-

háztartási

egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jogcím

csoport

szám

Jogcím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jogcím

csoport név

Jogcím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

( + / - )

A módosítás következő

évre áthúzódó hatása

A módosítást elrendelő

jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

Infokommunikációs ágazati programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

295757

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

60 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

 

 

 

 

Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

I. né.

II. né.

III. né.

IV. né.

Fejezetet irányító szerv

 

 

1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

 

 

 

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

 

 

 

1 példány

 

 

egyéb: azonnal

 

 

60 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 000,0

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

 

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x/ Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!