nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1260/2017. (V. 17.) Korm. határozat
a Budapest IX. kerület, belterület 36971 helyrajzi számú műemlék ingatlan állam részére történő megvásárlásáról
2017-05-17
infinity
1
Jogszabály

1260/2017. (V. 17.) Korm. határozat

a Budapest IX. kerület, belterület 36971 helyrajzi számú műemlék ingatlan állam részére történő megvásárlásáról

A Kormány egyetért azzal, hogy a Budapest IX. kerület, belterület 36971 helyrajzi számú, természetben az 1092 Budapest, Kinizsi utca 12. szám alatt található egyedileg védett műemlék ingatlan az állam tulajdonába kerüljön, melynek érdekében

1. tudomásul veszi, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (3) bekezdésében, valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott jogkörében eljárva gondoskodik a szükséges nyilatkozat megtételéről;

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával gondoskodjon a szükséges forrás egyszeri átcsoportosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet javára.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!