nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2017. évi LVI. törvény
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
2018-12-31
2021-12-31
5
Jogszabály

2017. évi LVI. törvény

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról1

1. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

1–23. §2

24. § (1)3

(2)4

25–64. §5

65–66. §6

67–70. §7

71. § (1)8

(2)9

72–77. §10

78. §11

79. §12

80–81. §13

82. §14

83–85. §15

86. § (1)16

(2)17

(3)–(5)18

(6)19

(7)–(14)20

87–88. §21

89. § Az Evt.

1–8.22

9.23

10–15.24

16.25

17–42.26

43–45.27

46.28

47.29

48–65.30

66.31

lép.

90. § Hatályát veszti az Evt.

1–13.32

14–15.33

16–28.34

29–32.35

33–49.36

2. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításához kapcsolódó egyéb törvények módosításáról

91–96. §37

3. Záró rendelkezések

97. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A 24. § (2) bekezdése, a 65. és 66. §, a 78. §, a 82. §, a 86. § (2) és (6) bekezdése, a 89. § 9., 16., 43–45., 47. és 66. pontja, a 90. § 14. és 15., valamint 29–32. pontja, a 71. § (2) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.

(3)38 A 79. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!